-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | NHỮNG TRỌNG TỘI TRONG ISLAM (KABAAIR AZZUNUB) (1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NHỮNG TRỌNG TỘI TRONG ISLAM (KABAAIR AZZUNUB) (1)
29.10.2008 03:32 - đã xem : 2523
_VIEWIMG
Trong giáo luật Islam đã đưa ra những điều trọng tội một cách tổng quát mà những người Muslim cần phải lưu ý, nếu thiếu thận trọng hay cảnh giác thì chúng ta dể dàng vấp phải mà hậu quả Ngày Sau không thể đo lường được.

Hy vọng nơi Allah sẽ ban cho chúng ta nhiều kiến thức để hiểu biết rõ ràng mà tránh khỏi những điều trọng tội, và cầu xin Ngài soi sáng cho chúng ta quản lý cuộc đời trong sự an nhàn, hạnh phúc mãi mãi và sẽ được chổ tốt vào Ngày Sau, nơi mà Allah đã hứa cho những người biết kính sợ ở Ngài.


Alhamdulillah, xin chân thành ca ngợi và tạ ơn Allah, Đấng

Cao Cả đã hướng dẫn nhân loại đi theo con đường chân chánh, đúng thật, an bình... Cầu xin sự an lành và bình an cho vị Thiên Sứ Muhammad (saw) cùng gia quyến của Người và những người noi theo cho đến Ngày Sau cùng.


         Trong thiên kinh Qur’an, Allah có phán như sau:


         قال تعالى: (( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرَعَنْكُمْ سَيَئَاتِكُم وَنُدْخِلُكُم مَدْخَلاً كَرِيْمًا )) . النساء: 31.


         « Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được lệnh cấm. TA sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỗi (nhỏ) và đưa các người vào (Thiên-đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự ». Sourate 4 :31.


         قال تعالى: (( الذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ، إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ )). النجم: 32


         « Những ai tránh được những tội lớn và các tội al Fawahish (như thông gian, ngoại tình) ; ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. Quả thật Rabb của Ngươi giàu lòng Tha thứ bao la». Sourate 53 : 32.


Chiếu theo ý nghĩa của hai dòng kinh cao quí trên, thì bắt buộc những người Muslim phải hiểu biết rõ ràng về những trọng tội, hãy cố gắng tối đa để tránh phạm phải vào những trọng tội mà Allah đã cấm (haram), chỉ nên làm những gì mà Đấng Tạo Hoá đã hứa sẽ ban sự tha thứ và cho chúng ta được vào hàng ngũ của những người được vào thiên-đàng một cách vinh dự.


         Hơn nữa, Rosul (saw) cũng đã từng cảnh giác chúng ta đừng bao giờ phạm phải những trọng tội đó, qua lời răng dạy của Người như sau :


         قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الصَلَوَاتُ الخَمْسَ وَالْجُمْعَة إلي الجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغُشَّ الكَبَائِر ). مسلم والترمذي.


         ((Sự hành lễ một ngày một đêm năm lần, từ ngày thứ Sáu nầy đến ngày thứ Sáu tới, Allah sẽ tha thứ cho những tội lỗi nếu không vấp phải những trọng tội)). Hadith do Muslim và At Tirmizy ghi lại.


Sau đây là danh sách những trọng tội được dẩn chứng từ Qur’an và hadith như sau :1)ـ الِشرْكُ بالله تعالى:


1)- As Shirk: Sự tổ hợp với Allah.


قال تعالى: (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرك بِالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة وَمَأْوَاهُ النَّار..)).


Allah phán: « ...Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì chắc chắn sẽ bị cấm vào Thiên đàng và chỗ ở của y sẽ là Lửa (của Hỏa ngục» Sourate 5/72.


قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلا أُنَبْئُكُمْ بِأَكْبَر الكَبَائِر؟ الإِشْرَاكَ بِالله ).. متفق عليه.


Và Rosul (saw) cũng đã nói: ((Có phải Ta sẽ nói cho các ngươi biết về trọng tội không ? Đó là tổ hợp thần linh khác với Allah)). Muttafikun Alaihi. (Al Bukhory và Muslim).


Shirk lớn: Tổ hợp thần tinh khác với Allah, hay bất cứ những sự hành đạo nào đó hướng về thần linh khác ngòai Allah, thí dụ như đi cầu xin ở mồ mã hay trung gian với những linh hồn của người chết.


         Shirk nhỏ: Tự cao, tự đại…


 Allah đã phán trong hadith Al Quđsy với ý nghĩa như sau :


( أَنَا أَغْنِي الشُرَكاَء عَن الشِرْك، مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعَيَّ فِيْهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكه ) .مسلم


((TA (Allah) giàu sang phong phú hơn bất cứ những gì (mà con người) tổ hợp với thần linh khác, những ai hành đạo (làm gì) mà tổ hợp với thần linh khác cùng TA, thì TA sẽ bỏ rơi kẻ đó)). Hadith do Muslim ghi lại.


         2)ـ قَتَلَ النَفْس:


         2)- Tội giết người.


قال تعالى: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَأعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا )). النساء: 93.


Allah phán : « Và ai cố tình giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục nơi mà hắn sẽ vào ở suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và nguyền rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp…» Sourate 4 : 93.


قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اِجْتَنِبُوا السَبْعَ المُوْبِقَاتِ الشِرك بِالله، السَّحْر ، وَقَتَلَ النَفْسُ التِي حَرَّم َالله ..).


Qua một hadith dài mà Rosul (saw) đã nói như sau: ((Hãy tránh bảy điều trọng tội: Shirk với Allah, ma thuật, giết người vô tội mà Allah đã cấm…)) Muttafikun Alaihi.


3)ـ السِحْرُ :


 3)- Ma thuật.


قال تعالى: (( وَلَكِن الشَيْطَان كَفَرُوا يُعَلِّمُون النَّاسَ السِحْر.. )),. البقرة:102


Allah phán: « ...Chỉ những tên Shaitan mới không tin. Chúng dạy loài người pháp thuật… » Sourate 2 : 102.


قال صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات: الشِرْكُ بِالله، وَالسَّحْرُ، وَقَتَل النَفْسُ التي حرم الله إلا بِاْلحَق..) . متفق عليه.


Rosul (saw) nói : ((Hãy tránh bảy điều trọng tội : Shirk với Allah, ma thuật, giết người vô tội…)) Muttafikun Alaihi.


Hiện nay ma thuật, bùa phép, bói toán… là những điều đáng quan tâm cho những người Muslim, vì nó đang khống chế những người nhẹ dạ khắp nơi trên thế giới, ngay cả trong những xứ Islam mà những người Muslim đã và đang dùng nó như một nghề để sinh sống. Hãy hiểu rằng đây là một trọng tội, nếu ai vấp phải, khi chết đi mà chưa kịp sám hối thì Allah sẽ không tha thứ cho họ.


4)ـ تَرَكَ الصَّلاَة :


4)- Bỏ sự Solah (hành lễ).


قال تعالى: (( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَة وَاتَّبَعُوا الشَهْوَات فَسَوْفَ يُلْقَونَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ..)). مريم: 59


Allah phán: « Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bê Solah và theo đuổi những dục vọng thấp hèn. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt». Sourate 19 : 59


وقال عليه السلام: ( العَهْدُ الذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلاَة، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَر ). أحمد، الترمذي و النسائي.


Rosul (saw) nói : « Sự giao ước giữa chúng ta và họ là solah, những ai bỏ solah thì trở thành kafir (kẻ bất tin) ». Hadith do Imam Ahmad, At Tirmizy và An Nasha-y ghi lại.


5)ـ مَنَعَ الزَّكاَة:


5)- Không chịu xuất Zakat.


قال تعالى: (( وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ الذِيْنَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكاَة وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمُ كَاِفرُون .. )). فصلت: 6ـ7


Allah phán: “… Và khốn khổ cho những người đa thần. Và những ai không đóng zakat và không có tin ở Đời sau”.  Sourat 41: 6-7.


6)ـ عُقُوقُ الوَالِدَيْن :


6)- Bất hiếu với cha mẹ.


قال تعالى: (( وَقَضَي رُبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يِبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحْدَهُمَا أَوْ كَلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا )). الإسراء: 23ـ24


Allah phán: “Và Rabb của Ngươi quyết định rằng các người chỉ thờ phụng riêng Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng vô lễ với hai người (cha mẹ),  và chớ xua đuổi hai người (cha mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu nguyện) thưa: ‘Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của bề tôi giống như hai người đã thương yêu, chăm sóc bề tôi lúc hãy còn bé”. Sourate 17 : 23-24.


وقال عليه السلام: ( أَلَا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبِرَ الكَبَائِر؟ ..فَذَكَر مِنْهَا عُقُوقُ الوَالِدَيْن. منفق عليه.


وقال عليه السلام: ( رِضًا الله فِي رِضًا الوَالِد وَسَخَطَ الله فِي سَخَطَ الوَالِد ). الترمذي وابن حبان).


Rosul (saw) nói: ((Có phải Ta sẽ nói cho các người biết về những trọng tội, trong đó có tội bất hiếu với cha mẹ?)). Muttafikun Aliahi.


Và hadith khác Rosul (saw) nói: ((Allah hài lòng đối với ai làm hài lòng cha mẹ, và bất bình giận dử đối với ai làm cho cha mẹ bất bình và nổi giận)). Hadith do At Tỉmizy và Ibnu Habban ghi lại.


7)ـ الزِنَا :


7)- Zinah (thông dâm hay gian dâm).


قال تعالى: (( وَلاَ تَقْرَبُوا الزِنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة ًوسَاءَ سَبِيْلاً ..)) . الإسراء: 32


Allah phán: “Và chớ đến gần việc ngoại tình. Chắc chắn, nó là một tội lớn và là một con đường tội lỗi” Sourate 17 : 32.


قال عليه السلام: ( إِذَا زَنِى العَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَان، فَكاَنَ عَلى رَأْسِهِ كَالظُّلّةُ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ ). أبو داود و الحاكم .


Rosul (saw) nói : ((Một khi nô lệ phạm phải tội ngoại tình, lúc đó trong người họ không còn một chút đức tin, và hình như trên đầu họ có gì che kín lại, sau khi xong, thì đức tin trở lại )). Hadith do Abu Dawud và Al Hakim ghi lại.


8)ـ اللِوَاطُ :


8)- Liwattgo (Đồng tính luyến ái).


قال تعالى عن قوم لوط: (( أَتَأْتُونَ الذُكُوْرَان مِن العَالَمِيْن وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنْتُمْ َقوْمٌ عَادُوْن )) . الشعراء: 165ـ166


Allah đã phán: “Phải chăng trong vũ trụ, duy chỉ các người là kẻ đã đến (làm tình) với đàn ông. Và bỏ rơi những người mà Allah đã tạo ra cho các người để làm vợ? Không, các người là những kẻ đã làm điều thái quá”. Sourate 26 : 165-166


قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لَعَنَ الله مَنْ عَمَلَ عَمَلُ قَوْمُ لُوْط ) . النسائي.


Rosul (saw) nói: ((Allah nguyền rủa những người đồng tính luyến ái)). An Nasha-y ghi lại.


Nguyền rủa ở đây có nghĩa là Allah không còn xem những người đồng tính luyến ái nằm trong thành phần xét xử, và Allah xem những người đó nằm ngoài sự che chở trong vương quốc của Ngài, và hình phạt của nó không giới hạn, có thể giết hay đem thiêu sống...


9)ـ أَكَلَ الرِّبَا :


9)- Tiền lời (cho vay ăn lời).


قال تعالى: (( يَا آَيُّهَا الذِيْنَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.. )). البقرة: 278ـ279.


Allah đã phán: “Hỡi những ai có niềm tin ! Nếu các ngươi là những người có đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần còn lại của tiền lời cho vay. Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến tranh từ Allah và sứ giả của Ngài”. Sourate 2 : 278-279.


قال صلى الله عليه وسلم: ( لَعَنَ اللهُ آَكِلُ الرِّبَا وَمُوَكلَّه ) . مسلم .


Rosul (saw) nói : ((Allah nguyền rủa người cho vay ăn lời cũng như người vay nợ)). Do Muslim ghi lại.


10)ـ أَكَلَ مَالَ اليَتِيْم :


10)- Chiếm đoạt tài sản của kẻ mồ côi.


قال تعالى: (( إِنَّ الذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلّْمًا إِنَّمَا يَأْكلُوْنَ فِي بُطُوْنِهُمُ  نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا) . النساء: 10


Allah phán: Bởi vì quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mồ côi một cách bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng? Và họ sẽ sớm bị nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). Sourate 4 : 10.


قال تعالى: (( وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيْمَ إِلَّا بِالْتِي هِي أَحْسَن )) .  الأنعام: 152


“Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với kế hoạch cải thiện nó.”  Sourate 6:152.


 


 


 


 


(Còn tiếp phần hai)


 


 


 


 


Do Abu Rozy trích dịch từ Sách Cẩm nang của Shiekh Muhammad ibnu Sulayman At Tamimi và Darul Alwatan phát hành tại Riyad, Saudi Arabia.


 


 


 


 

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 291 Tổng lượt truy cập 2490302