-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | NHỮNG GIỚI NGHIÊM TRONG ISLAM (Phần 1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NHỮNG GIỚI NGHIÊM TRONG ISLAM (Phần 1)
09.10.2009 04:05 - đã xem : 2656
_VIEWIMG
Allah là Đấng có Uy quyền Tối cao, Ngài có khả năng trên tất cả, Ngài đã tạo hóa ra vạn vật (loài người và ma quỷ) với mục đích tôn thờ Ngài duy nhất. Ngài đã phán lệnh tất cả phải phục tùng Ngài một cách triệt để và Ngài cấm tuyệt đối con người vi phạm hay bất tuân Ngài, và Ngài đã ra lệnh cho tất cả Thiên Sứ của Ngài phải giải thích rõ ràng cho con người hiểu biết về những thiên lệnh mà trong đó có những điều khoản bị cấm triệt để.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:


Tạ ơn Allah, Đấng Chúa Tể của vũ trụ, cầu xin bình an và phúc lành cho Thiên Sứ minh bạch của Ngài, Muhammad con ông Abdullah vị lãnh tụ của tất cả mọi người, cho tất cả bằng hữu của Người và cho tất cả ai đã noi gương theo họ cho đến Ngày tận thế, Amma ba'd:


Ai thi hành theo thiên lệnh mà không phạm giới luật, chỉ làm những gì Allah cho phép, tránh xa mọi điều bị cấm và dâng tế cho Ngài những điều tốt đẹp thì y được cuộc sống hạnh phúc và là người chiến thắng vì được sự hài lòng của Ngài và sẽ được hưởng thiên đàng hạnh phúc, bằng ngược lại những kẻ bất tuân chống lại thiên lệnh, vi phạm giới luật thì khốn khổ thay cho y và y sẽ gặp phải cuộc sống bất hạnh, xa vời những hồng ân và thiên đàng của Ngài.


Những điều được phép (Halal) và những điều bị nghiêm cấm (Haram) đã được Allah phân định rõ ràng trong thiên kinh Qur’an, cũng như Nabi Muhammad (saw) đã cảnh báo như sau:


Allah (swt) phán: {và Ngài đã hạ lệnh cho họ làm mọi điều tốt đẹp và nghiêm cấm họ làm mọi điều có hại }  Al-A'raf: 157.


قال : ((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) رواه مسلم ج15/ص391.


Nabi (saw) nói: "Điều gì Ta cấm mọi người thì hãy tránh xa nó ngay và điều gì Ta ra lệnh bảo mọi người thì hãy thực hiện nó với mọi khả năng có thể." Hadith do Muslim ghi lại (Q-15/T-391).


Trong Thiên Kinh Qur'an cũng như Sunnah đã ghi rõ ràng những điều nghiêm cấm một cách tổng quát và rất chi tiết. Chúng ta dù kiến thức có kém cõi đến đâu cũng không thể che dấu mà nhận thức rằng những điều bị nghiêm cấm đã được lan tràn khắp mọi nẻo mọi nơi, được rất nhiều ngòi bút chỉ rõ cho mọi người những điều nghiêm cấm và những hình phạt của Allah, cũng vì lẽ đó chúng ta cần phải giải thích rõ thêm rằng nghiêm cấm như thế nào và hình phạt ra sao để mọi người am hiểu mà phòng ngừa.


Allah phán: {Nếu các người tránh được những trọng tội mà các ngươi bị nghiêm cấm, TA sẽ xóa đi khỏi các ngươi những tội lỗi nhỏ và đưa các ngươi vào (thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự} Al-Nisa: 31.


Và Thiên sứ (saw) nói:


قال : ((الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ)) صحيح مسلم ج2/ص186.


"Lễ nguyện Solah ngày năm lần, từ ngày thứ sáu này đến ngày thứ sáu khác, từ tháng Romadon này đến tháng Romadon khác là sự xóa bỏ những tội lỗi nhỏ, trong các khoảng đó nên tránh những trọng tội." Hadtih do Muslim ghi lại. (Q-2 /T-186).


Và vì câu nói của Huzaifah bin Al-Yamamah: "Trước kia, mọi người luôn hỏi Thiên Sứ (saw) về những điều tốt đẹp chỉ riêng tôi hỏi Người về điều xấu vì sợ rằng mình vướng phải." Hadith do Al-Bukhory ghi lại. (Q-23 T-278).


Những điều nghiêm cấm


Tổ hợp với Allah: là sự tôn thờ những thần linh khác hay người khác hay bất cứ vật thể nào khác cùng với Allah, với tội tổ hợp này chẳng những tất cả mọi việc thiện bị hủy bỏ trở thành vô nghĩa mà còn không được Allah tha thứ tội cho đến khi xám hối quay trở về với Ngài, vì đây là đại trọng tội và bởi vì y cho rằng tạo vật y tôn thờ có quyền năng như Allah, có việc phủ phàng nào như việc phủ phàng này chăng trong khi Allah là Đấng tự dưỡng, tự cung tự cấp không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Đối với tội tổ hợp sẽ bị Ngài cấm đặt chân đến thiên đàng và y phải ở trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp, Allah phán:


{Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì chắc chắn sẽ bị cấm vào thiên đàng và chổ ở của y sẽ là hỏa ngục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả} Al-Ma-i-dah: 72.


Tổ hợp là điều sai quấy to tác nhất, Allah phán:


{Quả thật, tổ hợp những thần linh khác cùng với Allah là một điều sai quấy vô cùng to tác} Luqman: 13.


Tổ hợp là đại trọng tội, Thiên Sứ (saw) nói:


قَالَ النَّبِيُّ : ((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قال : ((الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) صحيح البخاري ج20/ص63.


"Chẳng lẽ, mọi người không muốn Ta báo cho biết về những trọng tội lớn nhất hay sao?". Mọi người đồng thanh đáp : Dạ muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ. Thiên Sứ (saw) tiếp: "Những trọng tội đó là tổ hợp thờ phượng chung với Allah và bất hiếu với cha mẹ." Hadith do Al-Bukhory ghi lại. (Q-20/ T-63).


Nhà thông thái Ibnu Qoiyim nói: "Allah báo cho biết Ngài là Đấng Cung cấp, Ban phát cho tạo vật và ra lệnh tất cả phải am hiểu về các đại danh của Ngài, chỉ được tôn thờ Ngài duy nhất không được tổ hợp đồng đẳng với Ngài, đối xử với mọi người công bằng và trời đất đã được dựng lên bởi sự công bằng đó, vì Allah phán:


{Chắc chắn, TA (Allah) đã cử các Thiên Sứ của TA đến với những bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh Sách và chiếc cân (công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý} Al-Hadeed: 25." Trích từ Al-Jawaab Al-Kafy trang 125.


Tổ hợp nghĩa là con người tạo một thần linh nào đó để đồng đẳng với Allah trong việc tạo hóa và việc tôn thờ, nhưng đa số thường tổ hợp để tôn thờ như cầu xin những vật thể hay người khác cùng với Allah hoặc làm những hành động tôn thờ khác đáng lẽ ra chỉ có Allah mới xứng đáng. Thí dụ như: tế giết động vật, lời nguyện, sợ hãi, hi vọng, yêu thương hoặc những việc làm khác... Tóm lại, có thể định nghĩa sự tổ hợp bằng cách ngắn hơn: là tạo một thần linh khác để tôn thờ đồng đẳng với Allah như tượng đá, con người, mặt trời, mặt trăng, Thiên sứ, linh hồn ma quỉ, các vì tinh tú, thiên thần và những vật khác...


Sự tổ hợp có rất nhiều loại, có loại bị trục xuất ra khỏi vành đai Islam đó là sự tổ hợp lớn (Shirk Akb’ar), có loại không bị trục xuất ra khỏi vành đai Islam như sự tổ hợp nhỏ (Shirk Osghar).


Những loi Shirk Akb’ar (tổ hp lớn) b trc xuất khỏi vành đai Islam:


1- Cầu xin người chết: Cầu xin sự giúp đỡ, sự ban phát, giết tế động vật cho họ hoặc bằng mọi cách tôn thờ khác, đây là đại trọng tội bị trục xuất khỏi vành đai Islam, Allah phán:


{Duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin sự cứu rỗi} Al-Fatihah: 5.


2- Giết tế động vật và lời nguyện cho ngôi mộ hoặc người chết, Allah phán:


{Hãy bảo họ: quả thật, cuộc lễ nguyện Solah của Ta, việc giết tế của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chúa tể của vủ trụ. Không có sự hợp tác đồng đẳng với Ngài} Al-An-a'm: 162 – 163.


Vì thế, việc dâng lễ Solah, giết tế và tất cả mọi tôn thờ khác là của Allah duy nhất, không ai ngoài Allah cả, vì Allah phán:


{Bởi thế, hãy dâng lễ Solah vì Thượng Đế của Ngươi và (vì Ngài) hãy giết tế} Al-Kawthar; 2.


Có Hadith được Imam Muslim ghi lại (Q-13/ T-194) từ Aly (R), Nabi (saw) nói:


قَالَ النَّبِيُّ : ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ)) صحيح مسلم ج13/ص194.


"Allah đã nguyền rủa ai giết tế ngoài Ngài."


Allah phán về lời nguyện:


{Tất cả mọi điều mà các ngươi bố thí hoặc nguyện thề thì quả thật Allah am tường tất cả} Al-Baqoroh: 270.


Allah phán ở chương Al-Insaan câu 7 như sau:


{Họ đã hoàn tất lời nguyện và lo sợ Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi}


3- Tawwaf (đi xung quanh) ngôi mộ, s vào mộ và cầu xin điều may mắn từ ngôi mộ.


Tawwaf là một trong những hành động để tôn thờ Allah và chỉ được Tawwaf (đi xung quanh) ngôi đền Ka'bah và đi qua lại giữa hai đồi núi ‘Al-Sofah và Al-Marwah’ mà thôi, một khi đã Tawwaf ngoài hai địa điểm kể trên với định tâm tôn thờ là một điều vô cùng sai quấy, kể cả việc sờ hay cầu xin những điều may mắn ở ngôi mộ cũng vậy. Giống như xưa kia, nhóm người đa thần đã làm thế cùng với thần linh của họ, cho nên ai cầu xin điều may mắn hay sờ vào ngôi mộ thì y đã tôn vinh điều mà Allah không cho phép tôn vinh.


Bằng chứng cho việc làm đó là sự tổ hợp qua Hadith sau:Ông Abu Waqid Al-Laithy (R) kể: « Chúng tôi đi cùng với Thiên Sứ (saw) đến Hunain, chúng tôi là những người mới vào Islam, lúc đó nhóm người đa thần ngồi xung quanh một cây táo họ máng vũ khí của họ lên cây táo đó được gọi là: Zata Anwot. Khi chúng tôi đi ngang cây táo đó và nói: -Thưa Thiên Sứ! Hãy tạo cho chúng tôi Zata Anwot giống như họ có Zata Anwot vậy. Thiên Sứ (saw) giật mình bảo: "Allah thật Vĩ đại! Ta thề bởi Allah chứng giám. Quả thật, lời nói của các ngươi chẳng khác chi đường lối của con cháu Israel từng nói với Nabi Musa {Hãy tạo cho chúng tôi một thần linh giống như họ có thần linh vậy. (Al-A'rof: 138), Thiên Sứ (Saw) tiếp: Quả thật, các ngươi là nhóm người ngu muội." Hadith do Ahmad và Al-Tirmizy ghi lại và đây là Hadith Soheeh (chính xác).


Ý định của các bằng hữu mong được sự may mắn từ cái cây đó, đây là một trong những việc làm tổ hợp không gì phải nghi ngờ cả nên họ đã bị Thiên Sứ (saw) cấm cản và họ đã quay lại xám hối.


(còn tiếp)


Do Abu Hisaan Ibn Ysa Soạn thảo 


  

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 307 Tổng lượt truy cập 2490318