-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | NHỮNG GIỚI NGHIÊM TRONG ISLAM (Phần 2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
NHỮNG GIỚI NGHIÊM TRONG ISLAM (Phần 2)
06.11.2009 04:30 - đã xem : 2683
_VIEWIMG
Nếu như ai đó thường lấy ‘đồ vật hay loài người’ để nhân danh thề thốt, giống như nhân danh Allah để thề thốt thì đó là tội Shirk-Akb’ar (tổ hợp lớn), đây giống như việc làm của nhóm người thường cầu xin và tôn vinh những người dưới mộ.

Nhưng, nếu đây chỉ là quen miệng để thề thốt mà không có ý định tôn vinh ai, thì đó là tội Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ), cho nên ai phạm tội này thì nên xám hối và nói lại câu Shahadah: « La i-la-ha il-lol-loh »


4- Đến gặp những nhà chiêm tinh, thầy bói toán, thầy bùa phép...


 Rosul Muhammad đã (saw) nói: Ông Abu Hurairoh ® và ông Al-Hasan ® thuật lại lời Nabi (saw): "Ai tìm đến hỏi thầy bói hoặc chiêm tinh gia rồi tin tưởng những gì chúng nói thì y đã phủ nhận (tất cả) những gì đã được mặc khải cho Muhammad (saw)." Trích từ Musnad Ahmad. (Q-20/ T-315).


Những loại Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ) và những điều liên quan:


1- Thề ngoài Allah: (Thí dụ một người Muslim nói: - Thề với Kab’ah, thề với Nabi... đáng lẽ ra phải nói: - Thề với Allah chứng giám (Wollohi hoặc Billahi).


Rosul Muhammad (saw) nói: "Ai thề ngoài Allah thì y đã phản đạo hoặc tổ hợp ai đó với Allah." Hadith trích từ Sunan Al-Tirmizy. (Q-6/ T-193).


"Nếu ai muốn thề thì hãy thề với Allah còn không thì hãy im lặng." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory. (Q-9 /T-489).


Nếu như ai thường lấy ‘đồ vật hay loài người’ để thề thốt, giống như tôn vinh Allah để  thề thốt thì đó là tội Shirk-Akb’ar (tổ hợp lớn), đây giống như việc làm của nhóm người thường cầu xin và tôn vinh những người dưới mộ. Ngược lại, nếu đây chỉ là quen miệng để thề mà không có ý định tôn vinh ai, thì đó là tội Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ), nếu ai phạm tội này thì nên xám hối và nói lại câu Shahadah: « La i-la-ha il-lol-loh » (Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất) và nguyện với lòng rằng từ nay về sau sẽ không thề hay cầu xin ai ngoài Allah nữa.


2- Ri-da (khoe khoan).


Là việc làm với ý định khoe khoan với mọi người hoặc tôn thờ Allah với chủ ý khoe mọi người hoặc làm việc gì đó để được người đời ca ngợi, việc làm này thuộc loại Shirk Osghar (tổ hợp nhỏ) được thể hiện qua Hadith Al-Qudsy : Ông Abu Huroiroh ® thuật lại lời Nabi (saw) và Nabi (saw) thuật lại lời phán của Allah: "TA rất giàu có không cần đến sự tổ hợp (cho nên) ai làm việc gì trong đó có tổ hợp TA với (thần linh hay người) khác thì TA bỏ mặt y và việc làm đó của y." Hadith trích từ Soheeh Muslim. (Q-19/ T-57).


3- Phủ nhận định mệnh : Rosul (saw) nói: "Không bao giờ được vào thiên đàng đối với những kẻ bất hiếu, kẻ tin tưởng vào bùa ngải, kẻ nghiện rượu và kẻ phủ nhận định mệnh." Hadith trích từ Musnad Ahmad. (Q-60/ T-4) và được Shaikh Al-Albany xác thực.


4- Chửi Sohabah (bằng hữu của Rosul Muhammad) và làm mất sĩ diện họ, bởi vì một khi nhạo báng họ tức nhạo báng tôn giáo của mình, hơn nữa tôn giáo chúng ta được phát triển như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần được những vị Sohabah bỏ công cực khổ để truyền lại những gì họ biết.


Rosul (saw) có nói như sau: "Các ngươi không được chửi mắng bạn hữu của Ta, các ngươi chớ có phê bình bạn hữu của Ta, thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn của Ta, cho dù các ngươi có bố thí cả núi vàng như núi Uhud đi chăng nữa thì cũng không sánh bằng họ (bố thí chỉ bằng) một bụm tay hay nữa bụm tay." Hadith trích từ Soheeh Muslim. (Q-16/ T-347).


5- Xây mộ, sơn và viết (tên tuổi), trồng cây lên mộ. Tất cả những việc làm này đều bị cấm (haram), vì tất cả việc đó không mang lợi ích cũng không có làm hại gì cho người dưới mộ.


Hadith do Imam Muslim ghi lại từ ông Jabir ® kể lại như sau: "Thiên Sứ có nói rằng, cấm chúng ta sơn phết lên ngôi mộ, ngồi lên mộ và xây bia đá ngôi mộ." Hadith do Muslim và Ahmad ghi lại. (Q-57/ T-428). Và theo đường truyền do Al-Tirmizy và những người khác ghi lại có thêm câu: "và viết chữ lên mộ." Và đường truyền này được công nhận là chính xác.


Những việc nghiêm cấm liên quan đến dâng lễ Solah.


Bỏ bê tất cả lễ Solah hoặc luôn luôn dâng lễ Solah ngoài thời gian đã được Allah ấn định.


Có rất nhiều bằng chứng cấm từ Qur'an, Sunnah và Ijma' (sự thống nhất cả cộng đồng) cho việc này.


- Từ Qur'an: Allah phán:


فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)


{Còn nếu như họ quay về sám hối và dâng lễ Solah đồng thời xuất tiền Zakat bắt buộc thì họ là những người anh em trong đạo của các người} Trích từ chương Al-Tâubah – 11.


Allah phán ở chương khác:


مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)


{Điều gì đã đưa các ngươi vào hỏa ngục vậy? Chúng sẽ đáp: chúng tôi là những người không năng dâng lễ Solah} Al-Muddaththir: 42 – 43.


- Từ Sunnah: Nabi Muhammad (saw) nói:


عَنْ بُرَيْدَةَ ®، قَالَ :(saw) ((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) سنن الترمذي ج10/ص107.


Ông Buraidah ® thuật lại từ Nabi (Saw) nói: "Hiệp ước giửa chúng ta và họ (người ngoại đạo) là dâng lễ Solah. Ai bỏ nó thì người đó là kẻ ngoại đạo." Hadith trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-10 T-107.


- Từ Ijma': Ông Abdullah bin Shaqeeq nói: "Những bằng hữu của Nabi (saw) nhìn nhận rằng không có việc làm nào khi không thực hiện nó mà trở thành ngoại đạo (Kafir) cả, ngoại trừ bỏ dâng lễ Solah mà thôi." Trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-10 T-108.


Còn việc để trể nảy rồi dâng lễ Solah ngoài thời gian đã được Allah ấn định.


Thì Allah phán:


فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)


{Quả thật, việc dâng lễ nguyện Solah là điều bắt buộc những người có đức tin phải thi hành trong thời gian đã được ấn định} Al-Ni-sa: 103.


Đối với những ai trể nảy việc dâng lễ Solah không có lý do chính đáng (cầu xin Allah che chở), sẽ rơi vào tình trạng như Hadith thuật lại như sau:


Ông Anas ® kể: Tôi đã nghe Thiên Sứ (saw) nói rằng: "Đấy là lễ Solah của bọn đạo đức giả, chúng ngồi theo dõi mặt trời cho đến khi giao điểm với Shayton (tức mặt trời gần lặn), khi đó bọn chúng mới đứng dậy dâng lễ (Asr) bốn Rakat một cách vội vã, không tán dương Allah trong lễ Solah chỉ ngoại trừ chút ít mà thôi." Hadith trích từ Soheeh Muslim Q-4 T-210.


Những điều nghiêm cấm trong cuộc sống hằng ngày:


1- Ăn, uống thức ăn Haram (bị cấm) như thức ăn do trộm cắp, gian lận trong mua bán hoặc những việc làm tương tự.


Nabi Muhammad (saw) đã nói: "Tất cả thịt và vật tế kiếm được từ việc làm bất chính thì hỏa ngục là điểm hẹn đầu tiên của chúng." Hadith trích từ Al-Muajam Al-Kabeer của Tobarony và được Shaikh Al-Albany xác thực.


Nghiêm cấm chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách bất chính như trộm cắp, lo lót, cướp giật, giả mạo (giấy tờ, chữ ký...), buôn bán hàng cấm, làm thuê những điều cấm như ca hát, bói toán, mại dâm .v.v.


2- Chiếm đoạt tài sản trẻ mồ côi.


Đây là một trong bảy tội nghiêm trọng mà Thiên Sứ (saw) đã khuyến cáo cộng đồng tránh xa chúng qua Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-10 T-142.


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ® عَنْ النَّبِيِّ (saw) قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) وَذَكَرَ مِنْهَا ((وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ)) صحيح البخاري ج10/ص142.


Ông Abu Huroiroh ® thuật lại lời Nabi (saw): "Hãy tránh xa bảy trọng tội nghiêm trọng" trong đó có: "và ăn tiền trẻ mồ côi."


Allah cũng cảnh báo trước những kẻ chuyên ăn tiền trẻ mồ côi, chúng sẽ gặp phải một hình phạt đau đớn như sau:


إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)


{Quả thật, những kẻ ăn bớt tài sản của trẻ mồ côi một cách bất chính thì chẳng khác nào tự nuốt lửa vào bụng. Và chúng sẽ sớm bị nướng trong Hỏa ngục}. Al-Ni-sa: 10.


3- Cho vay lấy lãi.


Đây cũng là một trong bảy trọng tội và nó rất nghiêm trọng bởi vì Allah đã hứa hẹn sẽ quyết chiến với những kẻ cho vay lấy lãi, Allah phán:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)


{Hỡi những người có đức tin! Hãy bỏ phần còn lại của tiền lời cho vay nếu các ngươi là những người biết kính sợ Allah thật sự. Nhưng nếu các người không thi hành thì hãy coi chừng gặp phải chiến tranh từ Allah và Thiên Sứ của Ngài} Al-Baqoroh: 278 – 279.


Chẳng những thế kẻ cho vay lấy lãi còn mắc phải lời nguyền rủa của Thiên Sứ (saw): Ông Jabir ® kể: Thiên Sứ (saw) đã nguyền rủa kẻ ăn tiền lời, người đi vay, người viết hợp đồng cho vay và hai nhân chứng, rồi bảo: "Tội họ đều như nhau." Hadith Muslim: Q-10 T-407.


4- Đàn ông mặc tơ lụa và đeo vàng. Nabi Muhammad (saw) đã nói: "Phụ nữ trong cộng đồng Ta được phép sử dụng tơ lụa và vàng còn đối với nam giới thì bị cấm sử dụng chúng." Hadith Musnad Ahmad Q-42 T-334.


Qua Hadith cấm nam giới sử dụng tơ lụa và vàng dưới mọi hình thức.


5- Cờ bạc vì có sự thiệt hại rất lớn đối với người chơi.


Allah phán:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)


{Hỡi những người có đức tin! Việc uống rượu, cờ bạc, thờ cúng bụt tượng và xin xăm là những việc làm khả ố, là hành động của Shayton. Vì thế, hãy từ bỏ nó (những việc làm khả ố đó) để may ra các ngươi được chiến thắng} Al-Ma-i-dah: 90.


Ngày nay, cờ bạc rất đa dạng dưới nhiều hình thức như chơi xổ số, chơi số đề, đặt cược bóng đá, đua ngựa, mua bảo hiểm các loại và những hình thức khác, tất cả những trò chơi đó theo giáo lý Islam đều bị cấm (Haram) cả.


6- Bất hiếu với cha mẹ.


Đây là trọng tội lớn thứ nhì sau tội tổ hợp Allah, Nabi (saw) nói: "Chẳng lẽ, mọi người không muốn Ta báo cho biết về trọng tội lớn nhất hay sao?" Người nói ba lần. Mọi người đồng thanh đáp: ‘Dạ muốn, chúng tôi muốn thưa Thiên Sứ’. Người tiếp: "Đó là tội Tổ hợp với Allah và Bất hiếu với cha mẹ." Hadith do Al-Bukhory ghi lại Q-9 T-445.


7- Zinah (quan hệ tình dục chưa có làm lễ hôn nhân).


Allah phán:


وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)


{Và chớ đến gần Zinah. Chắc chắn, nó là một tội lớn và là một con đường tội lỗi} Al-Isro: 32.


Nabi Muhammad (saw) nói: "Một khi ai đó đang làm Zina thì đức tin của y ra khỏi người y, giống như cây dù đặt trên đầu của y, cho đến khi y ngừng Zina thì đức tin mới trở lại với y." Hadith trích từ Sunan Al-Tirmizy Q-10 T-113.


Tóm lại, chúng ta là người Muslim phải luôn luôn cảnh giác, cho chúng ta và luôn cả con cháu, người thân… về mọi phương diện dẫn đến Zinah, trong cuộc sống hiện nay những đường lối dễ dẫn đến tội Zinah đó là nhìn vào những phụ nữ ăn mặc không kín đáo hoặc xem những tạp chí, xem tivi những hình ảnh kích thích dục tính của con người... Với lối sống hiện đại và tự do hiện nay, chúng ta  là các bậc cha mẹ hãy luôn cảnh giác và theo dõi dạy dỗ con cái để chúng biết thế nào là biết kính sợ sự trừng phạt của Allah vào Ngày Sau.


(Còn tiếp phần 3)


Do Abu Hisaan Ibn Ysa soạn thảo

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 361 Tổng lượt truy cập 2703960