-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | 99 TÊN CỦA ALLAH (Phần 2)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
99 TÊN CỦA ALLAH (Phần 2)
11.03.2008 04:09 - đã xem : 2916
_VIEWIMG
46. الواسع al-Wasi - Ðấng Rộng rãi bao la, Đấng Bao Quanh tất cả, Đấng ôm tất cả. (Năng lượng và sự dồi dào của Ngài vô giới hạn. Lòng Đại lượng, và tính Cao thượng của Ngài vượt xa sự giới hạn và sự ước lượng vượt xa sự tưởng tượng. Ân huệ của Ngài cho bao phủ tất cả mọi tạo vật và muôn loài và tri thức bao la của Ngài vô cùng, cách xa toàn bộ cái bao la trải dài từ thiên đàng đến trái đất).

 47. الحكيم al-Hakim - Ðấng Rất mực Sáng Suốt. (Mỗi lệnh truyền và mỗi hành động của Ngài đều hoàn toàn thông thái).


 


 


 


48. الودود al-Wađuđ - Ðấng Hằng Yêu thương, Đấng Bác Ái. (Ngài thương yêu những ai làm điều thiện tốt và ban cho họ lòng trắc ẩn thương sót của Ngài. Ngài là Đấng Duy Nhất mà chúng ta phải thương yêu và tìm kiếm).


 


 


 


49. المجيد al-Majid - Ðấng Rất Mực Quang vinh. (Ngài vinh danh là Đấng vĩ đại và cao cả nhất).


 


 


 


50. الباعث al-Baith - Ðấng Phục sinh, Đấng làm sống lại. (Ngài làm người chết sống lại và dựng họ dậy từ trong lòng mộ, trong Ngày Phân Xử. Trong ngày Phân Xử, Ngài phục sinh lại tất cả mọi tạo vật của Ngài sau khi chúng đã chết).


 


 


 


51. الشهيد ash-Shahiđ - Ðấng Làm chứng, Đấng Chứng giám. (Bất cứ nơi nào, bất cứ giờ phút nào, Ngài cũng luôn quan sát và biết hết mọi điều. Ngài chứng giám về Ngài rằng Ngài là Đấng Duy Nhất phải được tôn sùng, bái lạy, không có ai khác, và Ngài là tất cả quyền lực tối cao và vô cùng sáng suốt).


 


 


 


52.الحق al-Haq - Ðấng Chân Lý, Ðấng Thực-tại. (Ngài chịu đựng không thay đổi. Sự hiện hữu và thiêng liêng của Ngài là sự thật. Lời hứa của Ngài là sự thật).


 


 


 


53. الوكيل al-Wakil - Ðấng Bảo Hộ.


 


 


 


54. القوى al-Qawi - Ðấng Toàn Năng, Đấng Năng lực nhất. (Ngài là chủ tể của mọi sức mạnh, là tất cả năng lực và tất cả quyền lực đều khởi nguồn từ Ngài).


 


 


 


55. المتين al-Matin - Ðấng Rất hùng mạnh.


 


 


 


56. الولىّ al-Wali - Ðấng Bảo vệ. (Chủ nhân của những người được Ngài mến thương. Ngài yêu thương, giúp đỡ, che chở, dẫn dắt, ban ân huệ, và ân thưởng cho những nô lệ trung thành chân chính của Ngài, và trở thành gần gũi với họ).


 


 


 


57. الحميد al-Hamiđ - Đấng Rất Đáng Ca Ngợi. (Mọi lời ca ngợi đều thuộc về Ngài, và chỉ có Ngài duy nhất được muôn loài ca ngợi).


 


 


 


58. المحصى al-Muhsi - Ðấng Liệu trù, Đấng Tính Toán, Đấng Đánh Giá. (Ngài biết chính xác con số của muôn loài dù cho chúng không thể đếm được và Ngài biết rõ từng cái một).


 


 


 


59. المبدئ al-Mubđi - Ðấng Khởi Tạo, Đấng Khởi Đầu. (Ngài đã tạo ra tất cả sinh vật từ hư không và không theo bất cứ kiểu mẫu nào).


 


 


 


60. المعيد al-Muiđ - Đấng Phục Hồi, Đấng Tái tạo. (Ngài phục sinh tất cả mọi tạo vật của Ngài sau khi chúng đã chết).


 


 


 


61. المحيى al-Muhyi - Ðấng Làm cho sống, Ban sự sống. (Ngài tham khảo sự sống, ban bố sinh khí, phục hồi sực sống cho mọi loài).


 


 


 


62. المميت al-Mumit - Đấng Gây cho chết, Đấng lấy đi sự sống. (Ngài tạo nên cái chết cho tất cả sinh vật).


 


 


 


63. الحىّ al-Hayy - Ðấng Hằng sống. (Ngài sống mãi mãi, không chết và bất diệt. Sự hiện diện của Ngài không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc).


 


 


 


64. القيّوم al-Qayyum - Ðấng Tự hữu, Đấng Tự Hiện Diện, Đấng tự Tồn Taị. (Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì, cũng không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Ngài là quyền tuyệt đối, Ngài thông suốt mọi điều, Ngài tạo hóa và duy trì tất cả muôn loài. Ngài duy trì sự hiện hữu của mọi loài nhưng Ngài không bị duy trì hoặc giúp đỡ của bất cứ ai).


 


 


 


65. الواجد al-Wajiđ - Ðấng Tìm thấy, Đấng tự cung cấp. (Ngài tìm được bất cứ cái gì Ngài muốn, bất cứ khi nào Ngài muốn).


 


 


 


66. الواحد al-Wahiđ - Ðấng Duy nhất, là Một.


 


 


 


67. الصمد as-Samađ - Đấng Tự hữu, Độc lập. (Ngài không có những ham muốn và không có những vật chất cần thiết của những sinh vật cần để thực hiện những công việc bình thường như: ăn, uống, thở... và Ngài cũng không có khuyết điểm, yếu đuối, trách nhiệm, nghĩa vụ, mắc nợ, cũng không có các thuộc tính khác của các Tạo vật trần thế. Ngài không cần bất cứ điều gì, bất cứ sự giúp đỡ nào, bất cứ trách nhiệm nào, bất cứ sự thờ phụng nào của bất cứ sinh vật nào hay tạo vật nào làm cho Ngài. Đấy là toàn vũ trụ và tất cả tạo vật sinh sống trong ấy, chúng cần Mệnh lệnh, Phần thưởng và Ân huệ của Ngài nhưng Ngài không cần chúng).


 


 


 


68. القادر al-Qađir - Ðấng Thừa quyền năng, Đấng Làm Được, Đấng Toàn Quyền. (Ngài làm được bất cứ điều gì mà Ngài muốn y như Ngài muốn, không có gì khó khăn đối với Ngài).


 


 


 


69. المقتدر al-Muqtađir - Ðấng Quyết định hết mọi việc, Đấng Thống Trị Toàn Quyền. (Ngài giám đốc, quản trị, điều khiển, cai trị, đo lường, kế hoạch cho mỗi hành động xẩy ra bất cứ lúc nào trong toàn vũ trụ).


 


 


 


70. المقدم al-Muqađđim - Đấng Làm cho mau lẹ. (Ngài xúc tiến đẩy nhanh bất cứ điều gì mà Ngài muốn).


 


 


 


71المؤخر al-Muakhkhir - Đấng làm chậm lại. (Ngài ngăn trở hoặc làm trở lại bất cứ điều gì mà Ngài muốn).


 


 


 


72. الأول al-Awwal - Đấng Đầu Tiên. (Ngài hiện hữu không có sự bắt đầu hay từ một điểm bắt đầu, Ngài có từ Vĩnh cửu. Ngài ưu tiên tối cao trên tất cả muôn loài có mặt trên thế gian, tất cả muôn loài đều có từ Ngài và đều theo ý muốn của Ngài).


 


 


 


73.الأخر al-Akhir - Đấng Cuối Cùng. (Sự hiện hữu của Ngài không có điểm cuối cùng. Ngài duy nhất tồn tại mãi mãi, dù sau khi tất cả muôn loài đều bị tiêu diệt).


 


 


 


74. الظاهر al-Zahir - Ðấng Biểu hiện, Đấng rõ ràng và minh bạch. (Ngài hiện hữu rõ ràng vì những bằng chứng thật sự chứng minh sự hiện hữu của Ngài. Đấng hiện hữu trong cái nhìn của những nô lệ của Ngài tin tưởng nơi Ngài).


 


 


 


75. الباطن al-Batin - Ðấng Ẩn tàng, Đấng Che Dấu. (Ngài che dấu không cho ai nhìn thấy Ngài, và không có sự tương tự giữa Ngài và tạo vật của Ngài. Ngài che dấu trong cái nhìn của những nô lệ không tin tưởng ở Ngài. Ngài thấu suốt mọi điều và gần gũi con người hơn những gì kề cận chúng nhất).


 


 


 


76. المتعالي al-Mutaali - Ðấng Tối Cao, Đấng Đáng được ca ngợi nhất. (Ngài cao cả hơn mọi hành động, thái độ hoặc điều kiện hoặc bất cứ ý nghĩ nào mà con người có thể có. Tên Đấng đáng được đề cao chỉ cho thấy rằng Allah tối cao hơn ý nghĩ của con người thông minh nhất).


 


 


 


77. البرّ al-Barr - Ðấng Rất mực Nhân từ.


 


 


 


78. التواب at-Tawwab - Ðấng Hằng quay lại tha thứ, Đấng thâu nhận sự sám hối. (Ngài luôn luôn hăm hở sẵn sàng chấp nhận sám hối và tha thứ mọi tội lỗi).


 


 


 


79. المنتقم al-Muntaqim - Ðấng Trừng phạt. (Ngài công bằng giáng xuống những trừng phạt xứng đáng cho những kẻ tội lỗi).


 


 


 


80.العفوّ al-‘Afuw - Đấng Hằng Lượng Thứ. (Ngài tha thứ cho những ai thành thật sám hối như thể họ không có tội trước đó).


 


 


 


81. الرؤوف ar-Rauf - Ðấng Đại Lượng. (Ngài ôn hòa, dịu dàng, và đầy lòng trắc ẩn tử tế).


 


 


 


82. مالك الملك Malik-ul-Mulk - Đức vua nắm mọi quyền hành. (Đấng chủ tể vĩnh cửu của chủ quyền tối cao độc lập).


 


 


 


83. ذوالجلال والاكرام Dhul-Jalal-wal-Ikram - Đấng Đầy quyền uy tối thượng và quang vinh. (Ngài làm chủ sự Vĩ đại và sự Hào hiệp Cao thượng).


 


 


 


84. المقسط al-Muqsit - Ðấng Duy trì nền công lý.


 


 


 


85. الجامع al-Jami’ - Ðấng Tập trung. (Ngài tập hợp lại những gì Ngài muốn, khi nào Ngài muốn, nơi nào Ngài muốn. Ngài sẽ tập hợp nhân loại lại vào Ngày Phân xử, ngày cân xét sẽ được thành lập. Ngài tập hợp và lập thành trật tự cho tất cả mọi tạo vật một cách hoàn toàn hài hòa. Đấng mà tất cả sự ca ngợi và tất cả đức hạnh đều tựu hợp nơi Ngài).


 


 


 


86. الغنى al-Ghani - Ðấng Ðầy đủ và Giàu Có. (Ngài không bị lệ thuộc vào bất cứ ai về bất cứ điều gì. Ngài cao cả cách xa trên khỏi sự cần thiết và đòi hỏi như của nhân loại hoặc của bất cứ sinh vật nào. Ngài độc lập với tất cả những ham muốn, và những đặc tính của Ngài đều đã tự nhiên xứng đáng với tất cả mọi lời ca ngợi).


 


 


 


87. المغنى al-Mughni - Ðấng Làm dồi giàu, Đấng Làm Phong phú. (Ngài ban giàu sang cho những ai Ngài muốn. Ngài chấm dứt những sự cần thiết).


 


 


 


88. المانع al-Mani - Ðấng Ngăn ngừa, Đấng Ngăn Cản. (Ngài ngăn ngừa không cho xẩy ra những gì Ngài không muốn nó xẩy ra. Ngài ngăn ngừa sự gây tổn hại).


 


 


 


89. الضار Ađ-Ðarr - Ðấng Gây đau khổ. (Đấng Tạo ra sự tổn hại, Đấng gây ra sự đau khổ. Ngài tạo ra những vật làm cho đau đớn và tổn thương).


 


 


 


90. النافع an-Nafi - Ðấng Khuyên giải, Đấng Tạo nên cái tốt, Đấng Thuận Tiện. (Ngài tạo ra mọi loài để chúng cung cấp sự tốt lành và hữu ích).


 


 


 


91. النور an-Nur - Ðấng Hào quang, Đấng Tinh Anh. (Ngài cung cấp tia sáng thiêng liêng cho toàn vũ trụ, cho gương mặt, trí tuệ và tim của các nô lệ của Ngài).


 


 


 


92. لهادي al-Hađi - Ðấng Hướng đạo. (Ngài di động tất cả mọi loài tuỳ theo kế hoạch vĩnh cửu của Ngài, nuôi dưỡng chúng không sai lầm và với mệnh lệnh và với sự uyên thâm Ngài cho chúng có một số mệnh tốt đẹp nhất).


 


 


 


93. البديع al-Bađi - Ðấng Sáng tạo.


 


 


 


94.الباقي al-Baqi - Đấng Tồn Tại vĩnh vi­ễn. (Sự tồn tại của Ngài không có điểm cuối. Ngài tồn tại mãi mãi. Ngài hiện diện từ vĩnh cửu và sẽ còn lại mãi mãi đến vĩnh cửu).


 


 


 


95. الوارث al-Warith - Ðấng Thừa Kế. (Ngài mãi mãi là chủ tể của muôn loài. Con người có giới hạn chỉ làm chủ một thời gian ngắn và khi cái chết đến tất cả tạo vật sẽ không đem theo gì cả. Allah là Đấng Chủ tể thật sự của tất cả nguồn giàu sang, tất cả mọi điều đều bắt nguồn từ Ngài và cuối cùng tất cả sẽ trở về Ngài).


 


 


 


96. الرشيدAr-Rashiđ Ðấng Dìu dắt đúng đường. (Ngài dẫn dắt, ban thành công và chỉ đường cho nô lệ của Ngài làm những gì có ích lợi cho bản thân chúng và cho người khác. Ngài dẵn dắt cho những nô lệ đúng đắn trung thành của Ngài vào đúng lối chính đạo để linh hồn của họ được cứu rỗi ở Ngày Sau. Ngài dẵn dắt và để cho nô lệ của Ngài lấy được mục tiêu).


 


 


 


97. الصبور As-Sabur - Đấng Nhẫn Nại. (Đặc tính của Ngài là nhẫn nại vô biên).


 


 


 


98. الماجد al-Maajid - Đấng Vinh Quang, Đấng Cao Thượng. ấng hướng dẩn vào nẻo chánh).


 


 


 


99. الوالي al-Waaly - Đấng Bảo trợ, Đấng hộ mệnh. (Ngài là Đấng chịu đựng tuyệt vời).


 


 


 


Fatiha biên soạn


 


 


 


 


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 183 Tổng lượt truy cập 2377486