-Chân Lý Islam | baiviet | CHUYỆN KỂ - ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI | ALLAH PHÁN VỀ NABI MUSA (MOISE)!!! (Phần 1)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
ALLAH PHÁN VỀ NABI MUSA (MOISE)!!! (Phần 1)
29.05.2008 01:46 - đã xem : 2268
_VIEWIMG
Người đầu tiên viết về Kinh Thánh là Nabi Musa (Moise). Người đã được Đấng Tối Cao (Allah) chọn để lãnh đạo cuộc đấu tranh với vua Pharaon, đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập cách nay vào khoảng 3300 năm. Sau đó, Nabi Musa (A) đã ghi chép lại phần đầu của Kinh Thánh gọi là sách “Sáng Thế Ký”. Sau khi Nabi Musa (A) mất, có nhiều người tiếp tục viết Kinh Thánh này cho đến ngày nước Do Thái bị xóa tên (khoảng năm 70 đến 80 thế kỷ thứ I sau Công nguyên), phần đó gọi là « Kinh Thánh Cựu Ước ». Và trong thiên kinh Qur’an, Allah phán về Nabi Musa (A) như thế nào ? Chanlyislam xin dẩn chứng như sau :

Lúc vừa chào đời, tất cả các bé trai của người dân Israel đều bị Pharaon ra lệnh giết chết.
Allah phán: « Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã cứu các người thoát khỏi đám thuộc hạ của Pharaon : chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác : chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của các người. » (S 2 : 49)

« Và hãy nhớ lại TA (Allah) đã cứu các ngươi thoát khỏi đồng bọn của Pharaon, chúng áp bức các ngươi với bao cực hình tai ác : chúng đã giết con trai của các ngươi và tha mạng cho phụ nữ của các ngươi ; và trong sự kiện đó có một sự thử thách vô cùng to lớn từ Rabb (Allah) của các ngươi. » (S 7 : 141)

« Quả thật, Pharaon tự suy tôn (là chúa) tối cao trong xứ và chia dân chúng thành nhiều giáo phái ; hắn áp bức một nhóm dân (Israel) bằng cách giết chết con trai của họ và tha sống phụ nữ của họ. Rõ thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức. » (S 28 :4)

Người mẹ của Nabi Musa (A) nhận được lời mặc khải, khi đứa bé sinh ra sẽ để vào trong rương rồi đẩy trôi sông nhằm nhường lại việc nuôi đứa bé cho Pharaon.

« Và chắc chắn TA đã gia ân cho Ngươi vào một dịp khác (trước đây) ; Khi TA đã mặc khải cho mẹ của Ngươi điều mặc khải (này) : Hãy đặt Nó (Musa) vào trong cái rương và ném nó (cái rương) xuống sông ; (nước) sông sẽ đẩy giạt nó lên bờ ; một kẻ thù của TA và là kẻ thù của Nó (Musa) sẽ vớt Nó lên. Và TA ban cho Ngươi tình thương từ TA (hỡi Musa !) và để Ngươi được nuôi dưới Mắt (Giám Sát) của TA. » (S 20 : 37-39)

« Và TA mặc khải cho mẹ của Musa, phán : « Ngươi hãy cho con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo sợ cho (sinh mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông và chớ sợ cũng chớ lo buồn cho (số phận của nó). Rõ thật, TA sẽ mang nó trả lại cho ngươi và cử nó làm một Sứ Giả của TA. » (S 28 : 7)

Pharaon nhặt được đứa bé.

« Bởi thế, người nhà của Pharaon lượm (Musa) về nuôi để cho Người trở thành một kẻ thù và thành một nguồn lo âu cho chúng. Rõ thật, Pharaon và Hâmân và binh tướng của hai đứa chúng là những kẻ tội lỗi. » (S 28 : 8)

Người mẹ chịu đựng rất nhiều đau khổ vì việc thiếu đứa con của mình.

« Và tấm lòng của người mẹ của Musa trở nên trống trải (vì tưởng nhớ con) cho nên bà gần như muốn tiết lộ (câu chuyện) về đứa con trai của bà nếu TA không củng cố đức tin trong lòng của bà để cho bà vẫn còn là một người tin tưởng. » (S 28 : 10)

Người mẹ sai đứa con gái đi thu thập tin tức về đứa bé một cách bí mật.

« Và bà (mẹ) đã bảo người chị của Musa : « Con hãy theo (dò hỏi tung tích) đứa em của con ! » Do đó, người chị đứng nhìn đứa em từ đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. » (S 28 : 11)

Khi đứa bé ở trong dinh thự của Pharaon, đứa bé không chịu bú sữa của bất kì một bà vú nào, người chị của đứa bé đề nghị cho người mẹ đến làm bà vú.

« Và từ trước, TA đã khiến cho (Musa) không bú được sữa của những bà vú em, (mãi cho đến lúc chị của Musa) đến gặp (người nhà của Pharaon và) thưa : « Quý ngài có muốn tiện nữ chỉ cho quý ngài một gia đình đứng ra chăm sóc (đứa bé) giùm cho quý ngài hay không ? Và họ là những người chỉ cầu mong cho bé được mạnh giỏi. » (S 28 : 12)

« (Hãy nhớ) Khi chị của Ngươi la cà theo (đám người của Pharaon) và nói : « (Quý ngài có muốn) tôi chỉ cho quý ngài một người (đàn bà) để chăm sóc đứa bé hay không ? » (S 20 : 40)

Do đó, Người được quay trở về với mẹ của Người dưới sự bảo trợ của Pharaon.

Allah phán : « Bằng (cách) đó, TA mang Ngươi trả lại cho mẹ của Ngươi để cho mắt bà dịu lại và hết buồn. » (S 20 : 40)

 « Bằng cách đó, TA mang (Musa) trả lại cho mẹ của Người để cho cặp mặt của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để cho bà biết rằng Lời Hứa của Allah là sự thật ; nhưng đa số bọn chúng không biết. » (S 28 : 13)

Allah đã ban cho Người sự khôn ngoan và kiến thức.

 « Và khi Musa đến tuổi trưởng thành vững chắc, TA đã ban cho Người sự khôn ngoan và kiến thức. TA đãi ngộ những người làm tốt như thế. » (S 28 : 14)

Để bảo vệ cho một người đàn ông của dân tộc mình, Musa đã giết người một cách không cố ý.

 « Và khi Người đi vào thành phố vào lúc dân cư của nó không để ý đến (người lạ mặt), Người thấy hai người đàn ông ẩu đả nhau nơi đó, một người thuộc phe của Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người. Và người thuộc phe của Người gọi Người tiếp tay để đánh lại kẻ địch. Vì thế, Musa vung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mạng của y. (Nhưng Musa sực tỉnh) vội nói : « Đây là hành động của Sa-tăng ; và rõ thật, Sa-tăng là kẻ thù chuyên dụ dỗ (thiên hạ) đi lạc đường một cách lộ liễu. » (S 28 : 15)

 « Và (hãy nhớ việc) Ngươi đã (lỡ tay) giết chết một người (dân Ai Cập của Pharaon) nhưng TA đã cứu Ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn và TA đã thử thách Ngươi với nhiều cuộc thử thách (khác). » (S 20 : 40)

Allah đã tha thứ cho hành động này của Người.

 « (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Bề tôi đã tự hại mình, xin Ngài tha thứ cho bề tôi. » Do đó, (Allah) tha thứ cho Người. Rõ thật, Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung. (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Vì Ngài đã ban ân cho bề tôi cho nên bề tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi nữa. » (S 28 : 16-17)

Ngày hôm sau, người đàn ông đã được Musa cứu đến xin Musa giúp đỡ lần nữa.

 « Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Musa đang ở trong thành phố vừa sợ vừa ngó chừng (binh lính của Pharaon, sợ chúng đến lùng bắt) thì kẻ đã kêu cứu Người trợ lực hôm qua bây giờ lại thét xin Musa tiếp tay cho y nữa. Musa bảo y : « Rõ thật, mày là một tên chuyên dắt thiên hạ đi lạc đường ! » Và khi Musa định dùng sức túm lấy kẻ thù của hai người thì hắn vội lên tiếng : « Hỡi Musa ! Mày định giết tao như mày đã giết một người ngày hôm qua hay sao ? Rõ thật, mày chỉ muốn trở thành một tên tàn bạo trong xứ chứ không muốn trở thành một người biết sửa mình. » (S 28 : 18-19)

Tên lính hiểu ra rằng chính Musa đã giết người của chúng và hắn liền thông báo cho binh lính. Một người đàn ông chạy đến thông báo cho Musa rằng quân đội của Pharaon sẽ đến bắt người và Người buộc phải chạy trốn.

 « Và từ cuối phố, một người chạy đến báo tin cho Musa, bảo : « Hỡi Musa ! Các vị tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện của anh để giết anh. Vậy, hãy chạy trốn đi. Quả thật, tôi chỉ muốn cho anh gặp điều phúc lành. » Tức thời, Musa bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ vừa ngó chừng đề phòng. Người cầu nguyện : « Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài cứu bề tôi khỏi đám người làm điều sai quấy ! » (S 28 : 20-21)

Người đi về hướng Madyan.

 « Và khi Người chạy trốn về phía địa phận của Madyan, Người nói một mình : « Biết đâu Rabb (Đấng Chủ Tể) của ta sẽ dắt ta đi theo con đường bằng phẳng (đúng đắn). » (S 28 : 22)

Trên đường đi, Người thấy cảnh những người đàn ông đối xử không đúng mực với hai người phụ nữ. Người liền giúp đỡ họ.

 « Và khi Người đến những địa điểm có nước của địa phận Madyan, Người thấy nơi đó có một đám người đang múc nước (cho đàn cừu của họ uống) và ngoài đám đó ra, Người thấy hai phụ nữ đang giữ (đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng : « Hai cô có chuyện gì vậy ? » Họ trả lời : « Chúng tôi không thể múc nước cho đàn cừu của chúng tôi uống được cho đến khi nào những người chăn cừu dắt đàn cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi là một người rất già (không giúp chúng tôi đặng). Do đó, Musa ra tay múc nước (giùm cho) hai cô gái. » (S 28 : 23-24)

Người cầu nguyện Allah ban cho Người một người vợ.

 « Rồi (Musa) lui về nghỉ mát dưới bóng cây. Tiếp đó, Người cầu nguyện : « Lạy Rabb của bề tôi ! Bề tôi đang cần điều lành mà Ngài ban xuống cho. » (S 28 : 24)

Hai người phụ nữ trở về và kể lại câu chuyện tốt lành đã xảy ra cho người cha nghe. Người cha của họ gọi Musa và đề xuất sự ủng hộ của ông.

 « Sau đó, một trong hai cô gái bẽn lẽn đến gặp Musa thưa : « Cha tôi mời ông đến gặp người để người hậu đãi ông về công ơn ông đã múc nước giùm chúng tôi. » Do đó, Musa đến gặp ông ta và kể lại cho ông ta nghe câu chuyện của mình. Ông ta bảo : « Chớ sợ ! Cậu đã thoát khỏi đám người gian ác rồi. » (S 28 : 25)

Một trong hai cô gái ám chỉ cho người cha của cô thấy rằng cô muốn cưới Musa làm chồng và người cha của hai cô gái đề nghị Musa cưới một trong hai cô con gái của ông.

 « Một trong hai cô gái thưa : « Thưa cha ! Xin cha mượn anh ấy giúp việc. Thật sự, người tốt nhất mà cha có thể mượn để giúp việc là một người khoẻ mạnh và trung tín. » Ông già bảo Musa : « Bác có ý gả một trong hai đứa con gái của bác cho cháu với điều kiện là cháu phải làm thuê cho bác trong vòng tám năm ; nhưng nếu cháu muốn làm thuê đủ mười năm thì tuỳ ý cháu ; và bác không muốn đối xử khắt khe với cháu ; nếu Allah muốn, cháu sẽ thấy bác là một người thật thà. » (S 28 : 26-27)

Musa chấp nhận và cưới cô gái.

 « (Musa) thưa : « Thôi, hai bác cháu mình thoả thuận như thế đi ! Cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai thời hạn vừa nói, nhưng bác không được khắt khe với cháu, bởi vì Allah là Đấng Wakil (Chứng Giám) những điều chúng ta vừa nói. » (S 28 : 28)

Người định cư ở Madyan trong nhiều năm và làm việc cho người cha vợ.

« Rồi Ngươi ở lại sống nhiều năm với dân Madyan. Rồi Ngươi đến đây theo (kế hoạch) đã định, hỡi Musa ! » (S 20 : 40)

Khi thời hạn đã hết, Người lên đường với người vợ của Người.

 « Do đó, khi Musa đã mãn hạn giao kèo và đi du lịch cùng với gia đình của Người. » (S 28 : 29)

Trên đường, khi ở bên cạnh người vợ, Người nhìn thấy một ngọn lửa từ đằng xa. Người tiến lại gần một mình để xem có chuyện gì.

 « Và Ngươi đã biết câu chuyện của Musa hay chưa ? Khi Người thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người : « Hãy tạm dừng chân ở đây. Hi vọng ta sẽ mang về cho mấy người một cục than hồng của nó hoặc ta sẽ tìm thấy nơi đống lửa một Chỉ Đạo. » (S 20 : 9-10)

 « (Hãy nhớ) khi Musa bảo người nhà : « Quả thật, ta thấy một ngọn lửa ở đằng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc ta sẽ mang về cho các người một khúc củi cháy để các người sưởi ấm. » (S 27 : 7)

Allah phán : « Người thấy một ngọn lửa trên sườn núi Tur và Người bảo người nhà : « Hãy dừng laị ! Ta thấy lửa ở đằng xa. Hi vọng rằng ta sẽ mang về cho các người tin tức của nó hoặc mang về cho các người một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm. » (S 28 : 29)

Người nói chuyện với Allah trên ngọn núi Tur.

 « Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bỗng nhiên có tiếng gọi Người bảo : « Hỡi Musa ! TA đây ! TA là Rabb của nhà ngươi. Hãy cởi giày của Ngươi ra. Quả thật, nhà Ngươi đang ở thung lũng Tur linh thiêng ; và TA đã chọn nhà Ngươi (làm Rasul). Bởi thế, hãy chú ý nghe điều (TA) mặc khải (cho Ngươi). Rõ chính TA là Allah đây. Không có Allah nào khác chỉ có TA. Do đó, hãy thờ phụng TA ; và hãy dâng lễ ‘Salâh’ để tưởng nhớ TA. Thật sự, Giờ (Xét Xử) đang tiến đến nhưng TA muốn giữ kín nó. (TA làm thế) để cho mỗi linh hồn (con người) nuôi hi vọng sẽ được thưởng tuỳ theo sự cố gắng của nó. Do đó, chớ để cho ai không có đức tin nơi (Giờ Xét Xử) và chạy theo những dục vọng của y làm cho Ngươi xao lãng nó (Giờ Xét Xử) e rằng (vì lơ là) mà Ngươi sẽ bị tiêu diệt. Và vật gì (Ngươi đang nắm) nơi tay phải của Ngươi đó, hỡi Musa ? » Người thưa : « Đó là chiếc gậy của bề tôi. Bề tôi dùng nó để tựa mình và để đập rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và còn có nhiều công dụng khác nữa. » (Allah) phán : « Hãy quẳng nó xuống, hỡi Musa ! » Thế là Người ném nó xuống. Tức thời nó biến thành một con rắn biết bò. (Allah) phán : « Hãy nắm lấy nó và chớ sợ. TA sẽ làm cho nó hiện nguyên hình trở lại. Và hãy áp bàn tay của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. (Đó là) một Phép Lạ khác. (Làm thế) để TA cho Ngươi thấy một số những Dấu Lạ lớn nhất của TA. » (S 20 : 11-23)

 « Nhưng khi Người đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe thấy tiếng gọi, bảo : « Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh nó ! Hiển linh và đáng ca tụng thay Allah ! Rabb (Đấng Chủ Tể) của muôn loài. Hỡi Musa ! Thực sự, TA là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Vô Cùng Sáng Suốt. Hãy ném chiếc gậy của Ngươi xuống ! » Nhưng khi Người thấy nó động đậy giống như một con rắn, Người quay bỏ chạy và không ngoái nhìn lại phía sau. « Hỡi Musa ! Chớ khiếp đảm. Quả thật ! Các Sứ Giả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. Ngoại trừ ai làm điều sai quấy rồi sau đó làm điều thiện để chuộc điều ác thì thực sự TA Hằng Tha Thứ, Hằng Khoan Dung (đối với y). Và hãy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi rút nó ra, nó sẽ trở thành trắng toát nhưng không có gì đau đớn cả. (Đây là một) trong số chín Phép lạ (mà Ngươi sẽ mang) đến trình bày cho Pharaon và đám người của hắn. Quả thật, chúng là một đám người ương ngạnh, bất tuân Allah. » (S 27 : 8-12)

 « Tiếp đó, khi Người đến chỗ của ngọn lửa, thì nghe tiếng gọi Người từ bờ phía bên phải của thung lũng tại một vùng đất được ban phúc của loại cây thiêng (cây ô-liu), phán : « Hỡi Musa ! Rõ thật, TA đây là Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Âlamin (nhân loại, Jinn và muôn loài). » Và phán : « Ngươi hãy ném chiếc gậy của Ngươi xuống. » Sau đó, khi thấy nó động đậy giống như một con rắn, Người quay mình bỏ chạy và không dám nhìn lại phía sau. « Hỡi Musa ! Hãy bước đến gần và chớ sợ. Quả thật, nhà ngươi được an toàn (không hề gì). Hãy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi Ngươi rút nó ra, nó sẽ trở thành trắng toát không có gì đau đớn cả và hãy khép cánh tay của Ngươi vào cạnh sườn của Ngươi lại để khỏi sợ. Đấy là hai bằng chứng của Rabb của Ngươi được mang đến trình bày cho Pharaon và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng là một đám người làm loạn chống lại Allah ». (S 28 : 30-32)

Allah yêu cầu Nabi Musa (A) đến gặp Pharaon.

 « Ngươi hãy đi gặp Pharaon. Chắc chắn nó đã tàn ác qua mức. » (S 20 : 24)

Nabi Musa (A) cho thấy nỗi sợ hãi của Người và cầu xin được giúp đỡ, đặc biệt là cầu xin cho người anh trai trở thành phụ tá để giúp đỡ Người.

 « (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài nới rộng lồng ngực của bề tôi. Và làm cho công tác của bề tôi được dễ dàng. Và tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi. Để chúng (đối phương) có thể hiểu được lời của bề tôi nói. Và xin (Ngài) cử một vị Phụ Tá cho bề tôi (chọn) từ trong gia đình của bề tôi. Harun, ông anh của bề tôi. Xin Ngài tăng sức mạnh cho bề tôi qua anh ấy. Và bắt anh ấy chia xẻ công việc của bề tôi. Để (hai) chúng tôi có thể tán dương ca tụng Ngài nhiều. Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều. Bởi vì quả thật, Ngài Hằng Thấy chúng tôi. » (Allah) phán : « Chắc chắn, các điều nhà Ngươi yêu cầu được chấp thuận, hỡi Musa ! » (S 20 : 25-36)

 « Và chắc chắn, TA đã ban Kinh Sách cho Musa và đã chỉ định người anh của Y, Harun, làm một phụ tá cho Y. » (S 25 : 35)

 « (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Quả thật, bề tôi đã giết một người của chúng. Do đó, bề tôi sợ chúng sẽ giết bề tôi trở lại. Và anh của bề tôi, Harun, anh ấy hoạt bát hơn bề tôi, do đó, xin cử anh ấy làm một người phụ tá cùng đi với bề tôi để xác nhận vai trò của bề tôi. Quả thật, bề tôi sợ chúng sẽ buộc tội cho bề tôi nói dối. » (S 28 : 33-34)

Allah chấp nhận lời cầu xin của Nabi Musa (A) và làm cho Harun trở thành người phụ tá.

 « TA sẽ tăng cường cánh tay của ngươi với người anh của ngươi và TA sẽ ban cho hai anh em nhà ngươi quyền uy khiến chúng không hại được hai ngươi. Với những Phép Lạ của TA, hai ngươi và những người theo hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. » (S 28 : 35)

Allah ra lệnh cho Nabi Musa (A) và người anh trai của Người kêu gọi Pharaon đi theo con đường hành đạo đúng đắn và Người chỉ dẫn cách thức phải làm.

 « Và TA đã rèn luyện Ngươi (để làm việc) cho TA. Ngươi và anh của Ngươi hãy lên đường mang theo Phép Lạ của TA và chớ xao lãng việc tưởng nhớ TA. Hai ngươi hãy ra đi gặp Pharaon. Quả thật, nó đã tàn ác quá mức. Tuy nhiên hãy ăn nói với nó lời lẽ nhã nhặn may ra vì thế nó sẽ lưu ý đến Lời Cảnh Cáo hoặc nó sợ (Hình Phạt của TA). » Hai (anh em của Musa) thưa : « Lạy Rabb của chúng tôi ! Quả thật, chúng tôi sợ y nổi nóng hãm hại chúng tôi hoặc chúng tôi sợ y hung tợn quá mức. » Allah phán : « Chớ sợ ! Chắc chắn TA ở cùng với hai ngươi. TA Nghe và Thấy hết mọi việc. Do đó, hai ngươi hãy ra đi gặp nó và bảo nó : « Chắc chắn chúng tôi là Sứ Giả của ngài (đến xin yết kiến ngài). Bởi thế xin ngài hãy để cho con cháu Israel ra đi với chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, chúng tôi đến gặp ngài với một Phép Lạ từ Rabb (Allah) của ngài. Và sự Bằng An (sẽ được ban) cho ai tuân theo Chỉ Đạo (của Allah). Chúng tôi, được (Rabb của chúng tôi) mặc khải (cho biết) Hình Phạt (đang chờ) ai là kẻ phủ nhận (Thông Điệp của Ngài) và quay bỏ đi. » (S 20 : 41-48)

 « Rồi TA cử Musa và anh của Người, Harun, mang theo các Âyât (phép lạ, bằng chứng, lời mặc khải…) của TA với một thẩm quyền rõ rệt. » (S 23 : 45)

 « Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận những Âyât (phép lạ, lời mặc khải, câu kinh…) của TA. » (S 25 : 36)

 « Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi gọi Musa (phán bảo) : « Nhà ngươi hãy đi gặp một đám người làm điều sai quấy. Đám người của Pharaon (hỏi chúng) há chúng không sợ Allah hay sao ? » (Musa) thưa : « Lạy Rabb của bề tôi ! Bề tôi sợ chúng sẽ cho bề tôi nói dối. Và ngực của bề tôi hẹp và lưỡi của bề tôi cử động không nhanh chóng (và lưu loát). Xin Ngài cho gọi Harun đến (phụ tá cho bề tôi) ; Và chúng đã buộc tội bề tôi đã phạm một trọng tội ; do đó, bề tôi sợ chúng sẽ giết bề tôi. » (Allah) phán : « Không sao cả ! Hai ngươi cứ lên đường với những phép lạ của TA. TA sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghe (lời cầu nguyện). Bởi thế, hai ngươi cứ đến gặp Pharaon bảo (y) : « Chúng tôi là Sứ Giả của Rabb của loài người, jinn và tất cả. Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi cùng với chúng tôi. » (S 26 : 10-17)

Cuộc đàm thoại với Pharaon.

 « Và Musa bảo : « Hỡi Pharaon ! Ta đây là một Sứ Giả do Rabb của vũ trụ phái đến. Ta mang trách nhiệm chỉ được phép nói về Allah điều nào thật mà thôi. Nay Ta đến gặp các người với một bằng chứng rõ ràng từ Rabb của các người, do đó hãy để cho con cháu của Israel ra đi cùng với Ta. » (Pharaon) đáp : « Nếu ngươi đến với một bằng chứng thì hãy trình nó ra xem, nếu ngươi nói thật. » (S 7 : 104-106)

 « (Pharaon bảo : « Thế ai là Rabb của hai ngươi, hỡi Musa ? » (Musa) đáp : « Rabb của chúng tôi là Đấng đã ban cho mọi vật hình thể và bản chất (của chúng) rồi hướng dẫn (chúng). » (Pharaon) bảo : « Thế điều kiện của những người thuộc thế hệ trước thì sao ? » (Musa) đáp : « Rabb của tôi biết rõ điều kiện của họ trong Sổ Sách (của Ngài) ; Rabb của tôi không nhầm lẫn cũng không quên (điều gì) : Đấng đã làm trái đất thành một giường ngủ cho quý ngài và mở cho quý ngài nơi đó những con đường thông thương qua lại và ban nước mưa từ trời xuống » mà TA dùng để làm mọc ra đủ cặp thảo mộc khác nhau. « Hãy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quý ngài. » (S 20 : 49-54)

 « (Pharaon) bảo (Musa) : « Há bọn ta đã không thương yêu và nuôi nấng ngươi như con trong (nhà của) bọn ta và ngươi đã ở với bọn ta nhiều năm trong đời ngươi hay sao ? Thế mà ngươi đã nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà nhà ngươi đã làm. Và nhà ngươi là một tên phụ ơn. » (Musa) đáp : « Lúc tôi làm điều đó là lúc tôi nhầm lẫn. Bởi vì sợ quý ngài nên tôi đã phải bỏ trốn đi xa và Rabb (Allah) của tôi đã ban cho tôi lí giải không ngoan và cử tôi làm một Sứ Giả của Ngài. Đấy là ân xưa mà ngài đã nại ra để trách tôi ; (lấy cớ đó) ngài đã bắt con cháu của Israel làm nô lệ. » Pharaon lên tiếng : « Và Rabb (Đấng Chủ Tể) của ‘âlamin’ là gì vậy ? » Musa đáp : « Rabb của các tầng trời và trái đất và của vạn vật giữa trời đất, nếu quý ngài muốn có một niềm tin vững chắc (về Ngài) ». (Pharaon) nói với cận thần : « Há các ngươi không nghe rõ (điều y nói ?) » (Musa) tiếp : « Rabb của quý ngài và là Rabb của tổ tiên của quý ngài. » (Pharaon) bảo : « Quả thật, Sứ Giả của các ngươi, tên được cử đến cho các ngươi, là một thằng điên ! » (Musa) tiếp : « Rabb của phương đông và của phương tây và của vạn vật nằm giữa hai phương đó, nếu quý vị hiểu được. » (Pharaon) bảo : « Nếu nhà ngươi quả quyết thờ một Allah khác thay vì ta, chắc chắn ta sẽ bỏ tù nhà ngươi ». (S 26 :18-29)

 « Nhưng khi Musa đến gặp chúng : Pharaon và bè lũ của y, với những Âyât (Phép Lạ, Lời mặc khải) rõ rệt của TA, chúng nói : « Đây chẳng qua là trò ảo thuật được bịa đặt ra và chúng ta chưa hề nghe chuyện này nơi tổ tiên của chúng ta bao giờ. » Và Musa bảo : « Rabb của ta biết rõ ai là người mang Chỉ Đạo từ Ngài đến và ai là người sẽ hưởng Ngôi Nhà cuối cùng tốt đẹp. Rõ thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành đạt. » Và Pharaon bảo : « Hỡi quần thần ! Ta không biết Allah nào khác của các người ngoài ta ra. Này Hâmân, hãy đốt lò nung gạch cho trẫm và hãy xây cho trẫm một cái tháp để trẫm đi lên (trời) gặp Allah của Musa và trẫm nghĩ rằng Nó chỉ là một tên nói dối. » Nhưng y (Pharaon) và bè lũ tỏ ra kiêu căng trong xứ bất chấp lẽ phải và sự thật và chúng nghĩ chúng sẽ không bị đưa trở về gặp lại TA (để chịu sự Xét Xử). » (S 28 : 36-39)

Nabi Musa (A) liền chỉ ra những phép lạ mà Người đã mang đến.

 « Nghe nói (Musa) ném chiếc Gậy (thần) của Người xuống, tức thời nó biến thành một con Rắn (thần) rõ ràng. Và (Musa) đưa bàn tay của Người ra, tức thời nó hiện ra trắng toát trước mắt của những người đứng nhìn. » (S 7 : 107-108)

 « (Musa) đáp : « Sao ! Dẫu cho tôi có trình bày cho ngài thấy một điều minh bạch, (ngài vẫn cho tôi là một thằng điên hay sao ?) » (Pharaon) bảo : « Thế hãy đưa nó (phép lạ) ra xem nếu nhà ngươi là một người nói thật. » Bởi thế, Musa ném chiếc gậy của Người xuống, nó biến thành một con rắn (thần) rõ rệt. Và Người đưa bàn tay ra, nó hiện ra trắng toát trước mặt những người đứng nhìn. » (S 26 : 30-33)

Allah thử thách Pharaon và người dân bằng nạn đói, mùa màng thất bát, lũ lụt, nạn châu chấu, nạn chấy rận, nạn cóc nhái, sau đó là cảnh nước sông Nil đổi sang thành máu.

 « Và chắc chắn TA (Allah) đã phạt các thuộc hạ của Pharaon với những năm hạn hán và thất mùa để cho chúng có thể tỉnh ngộ. Nhưng khi chúng gặp điều phúc lành, chúng nói : « Cái này là của chúng tôi. » Và khi chúng gặp điều bất hạnh, chúng đổ tội cho Musa và tín đồ theo Musa đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng ô này ! Đối với Allah thì điều xui xẻo chỉ là của chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết điều đó. Chúng bảo (Musa) : « Bất cứ Dấu Hiệu nào ngươi mang đến để mê hoặc bọn ta, nhất định bọn ta sẽ không tin nơi ngươi. » Và TA (Allah) đã gửi thiên tai (gây chết chóc) xuống và nạn châu chấu và nạn chấy rận và nạn cóc nhái và nạn máu tươi : các Dấu Hiệu với Chi Tiết rõ ràng cho họ thấy, nhưng họ vẫn ngoan cố tự phụ và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. » (S 7 : 130-133)

 « Và chắc chắn TA đã ban cho Musa chín Âyât (Phép Lạ) rõ ràng. » (S 17 :101)

Cho tới khi không chịu đựng được nữa, bọn chúng hứa rằng sẽ trở thành những người theo đạo.

 « Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Musa, nói : « Hỡi Musa ! Hãy cầu xin Rabb của Ngươi giùm bọn ta qua lời hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải toả được thiên tai đi khỏi bọn ta thì chắc chắn bọn ta sẽ tin nơi ngươi và bọn ta sẽ thả cho con cháu của Israel ra đi cùng với ngươi. » (S 7 :134)

Nhưng bọn chúng không giữ lời hứa.

 « Nhưng khi TA (Allah) giải toả thiên tai đi khỏi chúng, theo hạn kì ấn định của chúng đã chấm dứt thì tức khắc chúng nuốt lời hứa ! » (S 7 : 135)

Pharaon và bọn cận thần nhất quyết không chịu tin vào những Phép Lạ. Chúng cho mời những nhà ảo thuật của các thị trấn tới và hứa cho họ của cải và quyền lực.

 « Các lãnh tụ của đám dân của Pharaon (kinh hãi) nói : «Quả thật, đây là một nhà ảo thuật tài giỏi. Hắn muốn đuổi quý vị ra khỏi xứ sở của quý vị. Thế quý vị có ý kiến gì ? » Họ tâu (với Pharaon) : « Giữ hắn và anh của hắn lại (trong một thời gian) và cử người đi khắp các thị trấn cáo thị (và tập trung) đưa về trình diện bệ hạ tất cả các vị phù thủy tài giỏi (của chúng ta). » Và các phù thuỷ đến trình diện Pharaon. Họ tâu : « (Thưa bệ hạ !) Các hạ thần đương nhiên được thưởng nếu các hạ thần thắng cuộc. » (Pharaon) bảo : « Vâng, các ngươi đương nhiên được cất nhắc lên gần ta. » (S 7 : 109-114)

 « Nhưng khi Sự Thật từ TA đến đối diện với chúng, chúng nói : « Chắc chắn đây là một trò ảo thuật rõ ràng. » Musa bảo : « Các người đã nói về Sự Thật như thế hay sao khi Nó đến với các người ? Điều này là một trò ảo thuật ư ? Bởi vì những nhà ảo thuật không hề thành công. » Chúng nói (với Musa) : « Phải chăng nhà ngươi đến gặp bọn ta để thuyết phục bọn ta từ bỏ tập tục của ông bà cha mẹ cuả bọn ta hầu hai anh em nhà ngươi có thể làm bá chủ trong lãnh thổ này ? Và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi hai ngươi ! » Và Pharaon nói (với các chư thần) : « Hãy triệu đến cho ta tất cả các nhà phù thuỷ tài giỏi. » (S 10 : 76-79)

 « Ngươi hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ). Khi Người (Musa) đến gặp chúng, Pharaon bảo Người : « Hỡi Musa ! Ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo thuật. » (Musa) đáp : « Chắc chắn ngài biết rõ không ai có khả năng ban những thứ này xuống ngoại trừ Rabb của các tầng trời và trái đất để làm bằng chứng trước mắt mọi người và quả thật, tôi nghĩ rằng ngài, ôi Pharaon, sắp bị tiêu diệt. Do đó, Pharaon nhất định loại trừ họ khỏi mặt đất » (S 17 : 101-103)

 « Và chắc chắn TA đã cho y (Pharaon) thấy tất cả Âyât (Phép Lạ và Bằng Chứng) của TA, nhưng y phủ nhận và từ chối. Y bảo : « Phải chăng ngươi đến gặp bọn ta với dụng ý dùng các pháp thuật của ngươi đuổi bọn ta ra khỏi xứ của bọn ta hay sao, hỡi Musa ? » (S 20 : 56-57)

 «Và Musa cũng đã bị (dân của Người) buộc cho là đã nói dối. » (S 22 :44)

 « Đến gặp Pharaon và các vị tù trưởng của y. Nhưng chúng hống hách tự cao và chúng là một bè lũ tự phụ. Rồi chúng nói : « Há chúng mình sẽ phải tin nơi hai người phàm giống như chúng mình trong lúc dân của hai đứa nó lại là tôi tớ của chúng mình hay sao ? » Bởi thế, chúng buộc tội hai (anh em Musa và Harun) nói dối và đã trở thành những kẻ bị tiêu diệt. » (S 23 : 46-48)

 « Pharaon quay bảo các cận thần : « Tên này quả thật là một tên phù thuỷ tài giỏi. Y định dùng pháp thuật để đuổi các ngươi ra khỏi xứ của các ngươi. Thế các ngươi định làm gì y ? » (Chư thần) thưa : « Hãy tạm tha y và anh của y (trong một thời gian) và cử những người loan tin khắp các thị trấn nhờ triệu về cho ngài tất cả những nhà phù thuỷ tài giỏi. » (S 26 : 34-37)

 « Và có lời (dân chúng) bảo nhau : « Há quý vị không đi dự đại hội hay sao ? Có lẽ chúng tôi sẽ theo các nhà phù thuỷ nếu họ thắng cuộc. » Bởi thế, khi những nhà phù thuỷ đến nơi, chúng thưa với Pharaon : « Chúng tôi sẽ được thưởng chăng nếu chúng tôi thắng cuộc ? » (Pharaon) đáp : « Vâng, có chứ ! Chắc chắn lúc đó các ngươi sẽ là cận thần của ta. » (S 26 : 39-42)

« Nhưng khi những Âyât (Phép lạ) của TA được mang đến trình bày cho chúng nhìn tận mắt, chúng nói : « Đây rõ ràng là một trò ảo thuật ! » (S 27 : 13)

(còn tiếp)


AYAD BÍCH THỦY Chuyển ngữ

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 350 Tổng lượt truy cập 2578200