-Chân Lý Islam | baiviet | AUDIO | BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG NGÀY HÀNH ĐẠO TỐT NHỨT TRONG NĂM"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG NGÀY HÀNH ĐẠO TỐT NHỨT TRONG NĂM"
03.08.2019 00:24 - đã xem : 2010
_VIEWIMG

Allah đã ban cho nhân loại những ngày tốt đẹp nhất trong năm, những ngày mà Allah đã dùng lời thề để chứng tỏ đây là tầm quan trọng vĩ đại của các ngày trong năm và ông Ibnu A’bbaas (r) thuật lại lời của Thiên sứ Muhammad (saw) như sau: “Không có việc hành đạo nào tốt đẹp cho bằng được hành đạo trong mười ngày đầu của tháng Zul Hijjah).

 


Còn Hadith do Ibnu U’mar (r) thuật lại lời của Thiên sứ Muhammad (saw): “Không có số ngày nào vĩ đại bằng và được Allah yêu thương bằng việc hành đạo được thực hiện trong mười ngày này (tức mười ngày tháng Zul Hijjah). Cho nên, các ngươi hãy tán dương ca tụng Allah cho thật nhiều với những lời: Subha nolloh, Allahu Akbar và La ila ha il lolloh. Hadith do Al-Tabaraani ghi trong quyển Al-Mu’jam Al-Kabeer.


BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỜI LƯỢNG 28 PHÚT

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 325 Tổng lượt truy cập 2873306