-Chân Lý Islam | baiviet | TIỂU SỬ | BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ GIÁNG TRẦN CỦA THIÊN SỨ YSA (A) LÀ MỘT TRONG NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGÀY TẬN THẾ"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ GIÁNG TRẦN CỦA THIÊN SỨ YSA (A) LÀ MỘT TRONG NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGÀY TẬN THẾ"
19.07.2018 00:38 - đã xem : 1474
_VIEWIMG

Tất cả người Muslim hay nói rõ hơn là người Muslim có đức tin kiên định (tức những người Mu’amin) đều tin tưởng rằng sẽ có 10 dấu hiệu lớn xảy ra trước khi Ngày Tận Thế đến và trong số đó có sự giáng trần của Thiên sứ Ysa (Giê-su) là một trong mười dấu hiệu lớn đó…


Thiên sứ Ysa (A) tái xuất hiện ở trần gian này để làm gì? Chúng ta nên nhín chút thời gian lắng nghe lời tường thuật của Abu Hissan Ibnu Ysa trong bài thuyết giảng dưới đây:


BÀI THUYẾT GIẢNG THỜI LƯỢNG 36 PHÚT

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 1057 Tổng lượt truy cập 2630254