-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

41- Cha của Muhammad ông Abdullah bin A'mr bin Al-Os (R) thuật lại lời Thiên sứ (saw): "Đức tin của các người không được hoàn hảo cho đến khi nào sở thích của các người noi theo những gì Ta mang đến." Hadith do Al-Bukhory ghi lại trong bộ sách sung sướng của niềm hưởng thụ quyển 1, trang 38, Hadith số 45.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH NAWAWIYAH - HADITH SỐ 36 ĐẾN 40

36- Ông Abu Huroiroh (A) thuật lại lời Thiên sứ (saw): “Ai giải thoát cho người có đức tin hoạn nạn ở trần gian sẽ được Allah giải thoát cho y hoạn nạn ở Ngày tận thế. Ai tạo sự dễ dàng cho người gặp khó khăn sẽ được Allah ban cho sự dễ dàng ở trần gian và Ngày sau...

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 31 ĐẾN 35

31- Cha của Al-Abbaas là ông Sa'd bin Sahl Al-Sa'ydy (R) có thuật lại: Có người đàn ông đến thưa với Thiên sứ của Allah (saw): Thưa Rosul của Allah! Hãy chỉ cho tôi việc làm, khi tôi làm nó được Allah thương yêu và mọi người thương yêu tôi.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 29 & 30

29- Có lần ông Mu'az bin Jabal (R) hỏi Thiên sứ Muhammad (saw): - Thưa Thiên sứ của Allah! Người có thể nói cho tôi biết việc làm nào (khi làm nó) tôi sẽ được vào thiên đàng và kéo tôi ra xa khỏi hỏa ngục hay không?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI -  HADITH SỐ 25 ĐẾN 28

25- Ông Abu Zar (R) thuật lại có một nhóm bằng hữu (nghèo) đến thưa với Thiên sứ của Allah (saw): -Thưa Rosul của Allah! Những người giàu đã lấy hết phần thưởng rồi, họ dâng lễ Solah như chúng tôi, họ nhịn chay như chúng tôi nhưng họ lại có thêm tiền để bố thí nữa còn chúng tôi thì không.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 23 & 24

23- Cha của ông Malik là ông Al-Harith A'sim Al-A'sha'ry (R) thuật lại là Thiên sứ của Allah (saw) có nói: "Sự sạch sẽ là phân nữa của đức tin, câu Al-hamdulillah (tạ ơn Allah) sẽ làm đầy cán cân, câu Subha-Nalloh (Vinh quang thay Allah) và Al-hamdulillah sẽ lấp đầy những khoảng trống giữa trời đất, dâng lễ Solah là ánh sáng, sự bố thí là vật chứng, sự kiên nhẫn là hào quang, Qur'an là nhân chứng cho bạn hoặc chống đối lại bạn, tất cả mọi người cứ mỗi sáng đem thân mình ra bán thì có người cứu vớt thân mình và có người tự hủy hoại thân mình." Hadith do Muslim ghi lại ở phần tẩy rửa, chương sự ưu đãi nước Wuđu, Hadith số 1 và 223.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 20 - 21 VÀ 22

20- Ông Abu Mas-ud U'qbah bin A'mr Al-Ansory Al-Badry (R) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (saw): "Quả thật, ai đã nghe được những nói về những lời mặc khải trước, nếu không hổ thẹn thì hãy làm gì thì làm." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 18 & 19

18- Ông Abu Zar Jundab bin Junadah và ông Abu Abdur Rohman Mu-a'd bin Jabal (R) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (saw): "Hãy kính sợ Allah ở bất cứ nơi nào bạn ở, hãy làm việc thiện lành mạnh sẽ xóa bỏ đi những gì bất lành trước đó và con người được tạo ra với khối óc tốt lành." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. Đây là Hadith Hasan và có một số sách ghi là Hadith Hasan Soheeh.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 16 & 17

16- Ông Abu Huroiroh (R) thuật lại có người đàn ông đến xin Thiên sứ Muhammad (saw) cho ông một lời khuyên thì Thiên sứ của Allah (saw) nói: "Đừng giận." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 14 & 15

14- Ông Ibnu Masud (R) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (saw): "Cấm xâm phạm đến mạng sống người Muslim ngoại trừ một trong ba điều sau: ‘Người có gia đình mà còn phạm tội ngoại tình, những kẻ giết người, những kẻ bỏ đạo tách rời tập thể." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 10 ĐẾN 13

Thiên sứ của Allah (saw) kể lại: "Có một người đàn ông trong chuyến đi xa đầu tóc bù xù, thân hình dơ bẩn vì mệt, đưa hai tay lên trời cầu xin: ‘Thưa Thượng Đế, thưa Thượng Đế..., trong khi đó thức ăn, nước uống, quần áo và tiền cấp dưỡng... tất cả người đó có được là bằng tiền không trong sạch (haram), thế thì làm sao ông ấy được đáp lại lời cầu xin!" Hadith do Muslim ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 8 & 9

8- Ông Ibnu Umar (R) thuật lại Thiên sứ của Allah (Saw) đã nói: "Ta nhận được lệnh phải đấu tranh với nhân loại cho đến khi họ chấp nhận Allah duy nhất để tôn thờ và Muhammad là Sứ giả của Ngài, chấp nhận dâng lễ Solah và xuất Zakat bắt buộc. Khi họ chấp nhận làm thế thì Ta bị cấm xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ, ngoại trừ vì quyền lợi của Islam và sự thanh toán của họ do Allah định đoạt." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH 7 - KHUYÊN BẢO

7- Ông Abu Ruqoiyah Tameen bin Âus Al-Dary (R) thuật lại lời của Thiên sứ Muhammad (saw): "Đin (Tôn giáo) là lời khuyên bảo." Chúng tôi hỏi: Vì ai thưa Thiên sứ? Người đáp: "Vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rosul của Ngài, vì những Imam của người Muslim và vì toàn thể người Muslim." Hadith do Muslim ghi lại.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 6 - HALAL & HARAM

6- Ông Abu Abdullah Al-Nuaman bin Basheer (R) thuật lại có nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói: "Quả thật, mọi điều Halal (được phép) và mọi điều Harom (bị cấm) đã được phân định rất rõ ràng, và ở giữa hai khoảng Halal và Harom có nhiều người không biết đến vì còn nằm trong sự nghi ngờ, nếu ai từ bỏ được những điều bị nghi ngờ đó thì y đã tránh được tai tiếng về tôn giáo và danh dự của mình, còn ai rơi vào những điều bị nghi ngờ đó thì xem như y đã rơi vào điều Harom...

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 5 - BID'AH

5- Mẹ của những người có đức tin Um Abdullah bà Ayshah (Ra) thuật lại lời Thiên sứ của Allah (Saw): "Ai làm điều hành đạo nào mà không có lệnh của Ta thì việc làm hành đạo đó sẽ không có giá trị." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại, theo đường truyền khác của Muslim Thiên sứ (saw) nói: "Ai tự biến chế ra những việc hành đạo mới mà nó không đúng theo giáo lý Islam đã dạy (tức Nabi (saw) không có chỉ bảo) thì việc làm đó bị trả lại cho y."

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: 40 HADITH AN NAWAWI - HADITH SỐ 4 - LINH HỒN

Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói: "Ý kiến của các nhà triết học nói về linh hồn thì có người nói là linh hồn giống như thể xác vậy, như cao, thấp, mập, trắng, đen... rồi có người thì nói linh hồn là máu, có người nói linh hồn là một phần của cơ thể người như thể tay - chân vậy.

Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CACH DOC CHUAN (TAJWEED) QURAN

CACH DOC CHUAN (TAJWEED) QURAN

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

BẢO TỒN SUNNAH

BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 399 Tổng lượt truy cập 2401768