-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Allah phán rằng Ngài làm cho con người hiện hữu sau khi con người đã từng là một tạo vật không đáng giá gì cả, do sự yếu kém và thấp hèn của con người như Ngài đã phán trong thiên kinh Qur'an: "Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một cái gì đáng nói đến hay sau?"

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 77 - AL MURSALAT VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

Imam Al-Bukhari (r.a) ghi chép lại từ ông `Abdullah (R) rằng ông Ibn Mas`ud (R) đã nói như sau: “Trong lúc chúng tôi đang ở cùng với Thiên sứ của Allah trong một hang núi tại Mina thì وَالْمُرْسَلَـتِ﴾ - Thề bởi (các luồng gió) được phái đi, ﴿ được mặc khải cho Người. Trong lúc Người (saw) đang xướng đọc nó thì ta cũng nhân cơ hội đó học lại nó từ miệng của Người (saw).

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 78 - SURAH AN NABA VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

Surah 78 An Naba là chương kinh đầu của phân đoạn cuối (Jus 30) trong quyển thiên kinh Qur'an (bởi thiên kinh được chia ra làm 30 phân đoạn - Jus). Vậy chương kinh An Naba này Allah muốn phán điều gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua sự diển giải của những vị Học giả Islam và học cách đọc chuẩn theo Tasjud Qur'an.

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 79 - SURAH AN NAZIAT VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

Trong số Con cháu của Adam có người thì được các vị Thiên thần rút linh hồn ra khỏi thể xác một cách khó khăn như là lúc y bị chết đuối. Và có người thì được các vị Thiên thần lấy linh hồn ra khỏi thể xác một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như là các vị Thiên thần đang lấy linh hồn của y ra theo từng phần một.

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 80 - SURAH ABASA VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN Surah Abasa là chương kinh Allah phán về ngày mà con người nhìn thấy vợ con của mình nhưng sẽ chạy bỏ họ, và tìm kiếm sự cách xa khỏi họ; bởi vì sự khiếp sợ thì sẽ rất lớn và sự việc sẽ trở nên rất nặng nề như Ngài đã phán: "Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình. Chạy bỏ cha mẹ, bỏ vợ, và con cái. Ngày đó, mỗi người chỉ lo âu cho bản thân đủ làm y quên bẵng người khác..."
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 81 - SURAH AT TAKWIR VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN Imam Ahmad (r.a) ghi chép lại từ ông Ibn Umar (r.a) rằng Thiên sứ của Allah (swt) đã nói như sau:“Những ai mong muốn nhìn vào Ngày Phán Xét như là y đang nhìn nó bằng chính đôi mắt của y thì hãy để y xướng đọc: ﴾Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; Và khi các vì sao rụng; Khi các quả núi bị di chuyển mất biệt...﴿” [Surah At-Takwir]
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 82 - SURAH AL-INFITAR (HIỆN TƯỢNG CHẺ ĐÔI) VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN Những ai muốn được vui thích nhìn vào Ngày Phục Sinh bằng chính đôi mắt của y thì y hãy xướng đọc: "Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Ðấng Tối Cao. - Khi bầu trời bị chẻ đôi. - Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất. - Khi bầu trời nứt ra. - Khi các vì sao rơi rụng tản mác. - Khi các đại dương dâng trào. - Khi các ngôi mộ bị quật ngược... Thì lúc đó con người sẽ biết điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau...”
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 83 - AL-MUTAFFIFIN VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN Imam An-Nasa’i và Imam Ibn Majah ghi chép lại từ ông Ibn `Abbas (R) rằng: “Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) đến Al-Madinah thì người dân Al-Madinah là những người vô cùng gian manh, xảo quyệt trong việc cân đo. Vì thế, Allah đã mặc khải những câu kinh sau đây:
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN 1- Khi bầu trời nứt ra, 2- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 3- Và khi trái đất được trải bằng, 4- Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 5- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 6- Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài (Allah).
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 85 - AL BURUJ VÀ KÈM THEO VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN 1- Thề bởi bầu trời, chứa đựng các chòm sao. 2- Thề bởi Ngày đã được hứa. 3- Thề bởi Ngày chứng giám, và ngày được nhìn nhận. 4- Ðám người Ukhdud đáng bị nguyền rủa. 5- Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt. 6- Khi chúng ngồi bên cạnh nó.
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 86 - AT TARIQ 1- Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai);
2- Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì?
3- (Ðó là) một vì sao chiếu sáng;
4- Quả thật, mỗi một người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi.
5- Con người hãy xét xem y được tạo hóa từ cái gì?﴿
6- Y được tạo từ một giọt nước xuất ra,
7- Từ xương lưng và xương sườn;
BÀI VIẾT SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 87 - AL ALA Surah Al-A’la được mặc khải tại Makkah trước khi diễn ra sự di cư đi Al-Madinah. Theo lời thuật lại của Imam Muslim và những Nhà biên soạn Sunan cho rằng: “Nabi (saw) đã thường xướng đọc hai Surah 87 và 88 trong ngày Solah Jum'at thứ sáu và hai ngày đại lễ Eid hàng năm"
BÀI VIẾT SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 88 - AL GHASHIYAH VÀ 4 CLIPS VIDEO DẠY PHÁT ÂM CHUẨN THEO NGÔN NGỮ QUR'AN Trong chương kinh sô 88 - Al Ghashiyah (Hiện tượng bao trùm), ngoài bài viết sự diển giải (Tafsir) bằng Việt ngữ, chúng tôi sẽ kèm theo 2 Clips Video dạy phát âm chuẩn theo ngôn ngữ Qur'an và kèm theo 2 Clips video khác do Sheikh Ra'ed Alrousan dạy đọc đúng theo Tasweed (dài ngắn) từng câu một...
BÀI VIẾT SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 89 - AL FAJR VÀ CLIP GIỌNG ĐỌC CỦA NGƯỜI HIỂU NGHĨA Trong chương kinh sô 89 - Al Fajr (Hừng đông), ngoài bài viết sự diển giải (Tafsir) bằng Việt ngữ, chúng tôi xin kèm theo một Clip Video qua giọng đọc của một người hiểu ý nghĩa có phụ đề Anh ngữ và những hình ảnh liên quan đến chương kinh này...
BÀI VIẾT VÀ AUDIO MP3: SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 90 - AL BALAD 1- TA (Allah) thề bởi thị trấn (Makkah) này; 2- Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này; 3- Và bằng đấng sinh thành (Adam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 4- Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 5- Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? 6- Y bảo: “Tôi đã tiêu phí vô số tài sản.” ....
SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 91 - ASH SHAMS 1- Thề bởi mặt trời và sức chói sáng của nó; 2- Thề bởi mặt trăng khi đi theo nó; 3- Thề bởi ban ngày khi nó phô bày sự rạng rỡ; 4- Thề bởi ban Đêm khi che lấp nó; 5- Thề bởi bầu trời và Ðấng đã dựng nó; 6- Thề bởi trái đất và Ðấng đã trải rộng nó; 7- Thề bởi linh hồn và Ðấng đã hoàn chỉnh nó;...
Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CACH DOC CHUAN (TAJWEED) QURAN

CACH DOC CHUAN (TAJWEED) QURAN

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

BẢO TỒN SUNNAH

BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 387 Tổng lượt truy cập 2489457