-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
Allah phán: "Không một ai trong các ngươi lại khỏi bị sa xuống (Hỏa Ngục). Và đối với Rabb của Nguơi (Muhamad) đó là một quyết định chắc chắn sẽ phải thực hiện * Rồi ta sẽ cứu những ai sợ và tuân phục Allah và Ta sẽ để cho những kẻ Zalimun (làm điều sai quấy) quì gối trong đó." Suroh Maryam 19: 71-72.
USUL AL IMAN 16 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 16 Phần thứ hai: Sự bình an hay bị hành hạ trong ngôi mộ (Chương thứ nhứt: Ðức tin vì sự bình an hay bị hành hạ trong ngôi mộ qua sự dẫn chứng của Hadith.-Chương thứ nhì: Sự bình an hay sự hành hạ trong ngôi mộ cả linh hồn lẫn thể xác!!!- Chương thứ ba: Tin tưởng ở hai vị thiên thần "Munkar và Nakir")
USUL AL IMAN 15 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 15 Những vị Awliya của Allah là những người có đức tin và trung trực nhất, thì cũng có nghĩa là bất cứ những nô lệ trung kiên nào có đầy đức tin nhất sẽ là những vị được danh dự là Awliya của Allah.
USUL AL IMAN 14 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 14 Đề tài "Căn bản của đức tin 14" gồm có: 1- Dẫn giải về vị Thiên sứ cuối cùng (saw), sau Người không còn sứ giả nào khác xuất hiện. 2- Sự thăng thiên của Nabi Muhammad (saw) là sự thật qua bằng chứng của nó.
USUL AL IMAN 13 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 13 CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN PHẦN 13 nói về sự đặc biệt của Nabi Muhammad (saw) và bổn phận của cộng đồng Muslim có bổn phận đối với Người. Bởi Allah đã ban nhiều sự ưu đãi rất đặc biệt cho Nabi Muhammad (saw) mà trước đó Ngài chưa có ban ân cho vị thiên sứ nào cả.
USUL AL IMAN 12 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 12 Sự tin tưởng đến tất cả các vị Sứ Giả của Allah là điều bắt buộc trong những điều kiện bắt buộc của nền tảng căn bản Islam mà người Muslim không thể thiếu được. Trong Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul (saw) đã dẫn chứng rất nhiều về những điều này.
USUL AL IMAN 11 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 11 Những người dân của Kinh Sách đã đuợc Allah ban xuống trước kia, họ đã thay đổi những lời phán của Allah bằng mọi hình thức, sự thay đổi đó một cách tổng quát trong những Kinh Sách và đặc biệt là Tawrat và Injil đã được trình bày phần nào ở trên, sau đây là bằng chứng về sự biến đổi, xiên xẹo đó.
USUL AL IMAN 10 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 10 Qua những cuốn Kinh Sách đã được Allah ban xuống, chứng minh đó là một phần đặc tính tuyệt đối cao cả của Allah vì những lời đó là Lời Phán Ngài, không một ai trên thế gian có thể cấu tạo thành câu hay dù tụ hợp lại tất cả những nhà bác học, cũng không thể cấu trúc được một câu như Kinh Qur’an, đó là sự huyền bí mầu nhiệm tuyệt đối của Ngài.
USUL AL IMAN 9 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 9 Sự tin tưởng nơi thiên-thần: Tin tưỏng nơi thiên thần là một trong những điều kiện hay là nền tảng căn bản của đức tin trong Islam, nếu ai không tin tưởng ở những thiên thần của Allah, thì đức tin của họ không hoàn hảo. Nhũng điều này được Allah phán nhiều nơi trong Qur’an cũng như sunnah của Nabi (saw) có đề cập đến. Đây cũng là một trong những điều "Căn bản của đức tin".
USUL AL IMAN 8 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 8 Thiên thần là những phần tử do Allah tạo ra. Họ có thân hình vạm vở, sáng sủa nhẹ nhàng, và có thể thay đổi hình dạng, thay đổi dạng thức như con người hay gì khác tùy theo trường hợp. Nhưng họ luôn luôn trong sự dịu dàng tế nhị, họ có sức mạnh vô biên, di chuyển một cách thật lẹ làng nhanh chóng.
USUL AL IMAN 7 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 7 Tawhid danh xưng và bản tính tuyệt đối của Allah là: “Những gì Allah đã phán về Ngài và được Thiên sứ Muhammad (saw) truyền giảng lại, cũng như những gì Allah đã bác bỏ và được Thiên sứ (saw) của Ngài truyền bảo thì chúng ta nên tránh. Cho nên chúng ta chỉ chấp nhận noi theo những gì thiên kinh Qur’an và sunnah của Rosul (saw) đưa ra và chỉ được giải thích đúng theo ý nghĩa qua hai bằng chứng đó mà thôi, chứ không được thêm hay bớt...”
USUL AL IMAN 6 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 6 Niềm tin của người Muslim nơi danh xưng và bản tính tuyệt đối của Allah đã thể hiện một dấu tích thật lớn, một trong những điều đó đã thể hiện trong lòng qua sự phó thác và đặt mọi sự tin tưởng nơi Allah dù trong trường hợp hay hoàn cảnh nào, dù thể hiện bên ngoài hay không bộc lộ trong lòng
USUL AL IMAN 5 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 5 ALLAH đã phán: "“Hãy bảo họ: Hỡi Người dân của Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái quá trong tôn giáo của các người, không đúng với Sự Thật cũng chớ nghe theo đám người lạc đạo trước đây bởi vì chúng đã dắt nhiều người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẳng (của Islam).” Suroh Al Ma‘idah 5: 77.
USUL AL IMAN 4 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 4 AT TAWASSUL có nghĩa là dùng phương cách trung gian để được Allah hài lòng và đạt được mục đích là vào thiên đàng, với những phương cách giáo lý cho phép và tránh dùng phương cách nào giáo lý không cho phép, đó là định nghĩa theo tôn giáo.
USUL AL IMAN 3 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 3 Rosul (saw) đã cố gắng tối đa để bảo vệ cộng đồng của Người, làm sao trở thành những người trung kiên đi đúng nhất con đường Tawhid, để trở thành những người trung thành với Ðấng Tạo Hóa duy nhất và tránh xa mọi sự hiểu lầm, nghi ngờ đưa đến sự sai lầm về đức tin tôn thờ ở Allah duy nhất, như Allah đã phán về Người:
USUL AL IMAN 2 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 2 Tawhid Al-Uluhiyah là chương nói về Sự Tôn Thờ ở Đấng Allah Duy Nhất, những nô lệ của Ngài phải có ý thức tuyệt đối là chỉ có Allah mới là Đấng Tối Cao để nô lệ của Ngài tôn thờ, chớ không được tôn thờ ai (hay vật gì) khác ngoài Ngài, bởi chắc chắn rằng không có ai khác hợp tác với Ngài trong việc Tạo Hóa và Cai Quản vũ trụ này.
Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

BẢO TỒN SUNNAH

BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 444 Tổng lượt truy cập 2400138