Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

CHƯƠNG 73: "PHẪM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT ĐẸP" & CHƯƠNG 74: "KIÊN NHẨN - KHOAN DUNG & NHÂN TỪ" là {Những người biết kiềm chế cơn giận, những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah luôn yêu thương những người làm tốt.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 134).

 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 71 & 72

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Thông Lãm và Am Tường mọi sự việc.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 13).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 68 - 69 & 70

Chương 68: Ngoan đạo, từ bỏ những điều Shubhah (chưa rõ ràng, còn mập mờ, thiếu chắc chắn)

Chương 69: Khuyến khích tách biệt khi thiên hạ và xã hội trở nên nguy hại cho tôn giáo.

Chương 70: Sống hòa nhập với mọi người và tham gia các hoạt động xã hội

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 66 & 67

Chương 66

Khuyến khích đàn ông đi viếng mộ và những lời Du-a nên khi đi viếng mộ

Chương 67

Cấm mong muốn được chết

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 63 - 64 & 65

Chương 63: Thi đua làm những điều phúc đức để chuẩn bị cho cuộc sống Đời Sau.

Chương 64: Phúc của người giàu biết tri ân Allah: Chi dùng tiền của cho con đường chính nghĩa của Ngài.

Chương 65: Luôn nghĩ đến cái chết và kiềm hãm ước muốn.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 61 & 62 - CẤM KEO KIỆT BỦN XỈN & LÒNG THƯƠNG CẢM

Thiên Sứ của Allah nói: “Các ngươi hãy coi chừng (đừng để bản thân rơi vào) những việc làm bất công, bởi sự bất công là bóng tối vào Ngày Phán Xét; và các ngươi hãy coi chừng (đừng để bản thân rơi vào) sự keo kiệt và ích kỷ, bởi sự keo kiệt, ích kỷ đã hủy diệt những ai ở thời trước các ngươi: sự keo kiệt của họ đã đưa họ đến với việc giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 60 - TỬ TẾ RỘNG LƯỢNG HÀO HIỆP TRONG VIỆC CHI DÙNG TIỀN BẠC

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và những gì các ngươi chi dùng cho điều thiện tốt thì thật ra đó là những thứ các ngươi chi dùng cho chính bản thân các ngươi; và những gì các ngươi chi dùng là chỉ nhằm làm hài lòng Allah; và những gì các ngươi chi dùng cho điều thiện tốt thì nó sẽ được (Allah) trả lại cho các ngươi và chắc chắn các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi bất cứ thứ gì.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 272).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 57 - 58 & 59 - HÀI LÒNG CUỘC SỐNG, KHÔNG XIN XỎ & TRÁNH VIỆC XIN ĂN

Thiên Sứ của Allah (saw) nói:“Giàu có không phải ở sự nhiều tiền của mà giàu có là ở sự biết hài lòng của bản thân” (Ablukhari, Muslim). “Quả thật, người thành công là người đã vào Islam, được ban cho bổng lộc vừa đủ và Allah làm cho y biết hài lòng với những gì Ngài ban cho.” (Muslim).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 56 - NHỮNG ÂN PHÚC NÓI VỀ CUỘC SỐNG GIẢN DỊ (ZUHD)

Chỉ có những ai yêu thích cuộc sống cõi trần hơn cuộc Đời Sau mới luôn mơ ước và thèm khát sự hào nhoáng và huy hoàng của ai đó một cách mãnh liệt khi họ nhìn thấy; riêng những người thực sự có đức tin nơi cuộc sống Đời Sau và chỉ yêu thích cõi Đời Sau thì luôn biết rằng mọi thứ trên thế gian này cho dù có tốt, có đẹp, có huy hoàng đến đâu thì cũng chỉ là phù du rồi sẽ sớm kết thúc và tan biến,...

BÀI VIẾT VÀ BỐN BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 55 - CUỘC SỐNG GIẢN DỊ (ZUHD)

Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Xin báo tin mừng cho các ngươi và các ngươi hãy vui lên với niềm vui của các ngươi. Ta thề bởi Allah, Ta không lo sợ cho các ngươi về cái nghèo mà Ta chỉ lo sợ cánh cửa vật chất cõi trần được mở ra cho các ngươi giống như nó đã mở ra cho những người thời trước các ngươi, thế là các ngươi tranh nhau đạt được nó giống như họ đã tranh nhau trước kia để rồi các ngươi bị hủy diệt giống như họ.” (Albukhari, Muslim).

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 52 - 53 & 54

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO)

Chương 52: Ân phúc của niềm hy vọng / Chương 53: Kết hợp giữa nỗi sợ hãi và niềm hy vọng / Chương 54: Ân phúc của việc khóc vì kính sợ Allah và nhớ đến Ngài

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 51 - NIỀM HI VỌNG

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan dung.} (Chương 39 – Azzumar, câu 53).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 50 - SỰ SỢ HÃI

Allah nhắc nhở chúng ta hãy nghĩ đến các sự kiện trong Ngày hôm đó mà kính sợ Ngài, chớ đừng làm điều Ngài giận dữ bởi rồi đây trong Ngày hôm đó chẳng ai giúp được ai và mọi người đều quay lưng với nhau, ngay cả cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh em cũng quay lưng bỏ mặc nhau; vì mỗi người chỉ biết lo sợ cho bản thân mình.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) TỪ CHƯƠNG 46 ĐẾN CHƯƠNG 49

Chương 46: Ân Phúc của tình yêu thương vì Allah và sự kêu gọi đến với nó.

Chương 47: Các biểu hiện cho thấy tình yêu dành cho Allah của người bề tôi.

Chương 48: Cảnh báo về việc gây hại và phiền hà đến những người ngoan đạo, những người yếu thế và nghèo khó.

Chương 49: Thực thi giáo luật đối với con người là dựa trên mặt nổi của họ, còn mặt chìm của họ thuộc quyền của Allah.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 45 - THĂM VIẾNG NHỮNG NGƯỜI PHÚC ĐỨC - YÊU THƯƠNG HỌ VÀ THƯỜNG XUYÊN ĐỒNG HÀNH VỚI HỌ

Ông Abu Huroiroh (r) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Ai đi thăm người bệnh hoặc đi viếng người anh em của y vì Allah thì sẽ có tiếng hô gọi: ngươi đã đạt được điều tốt đẹp, một phần thưởng vô cùng to lớn và ngươi sẽ có được một chỗ trú ngụ nơi Thiên Đàng.” (Hadith do Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 44 - HÃY KÍNH TRỌNG NHỮNG HỌC GIẢ ISLAM & NGƯỜI PHÚC ĐỨC

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này).} (Chương 39 – Azzumar, câu 9).

Chuyển đến trang 1 ,2 ,3  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIP - VIDEO

CLIP - VIDEO

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 140 Tổng lượt truy cập 2451844