Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Chương 89: Khuyến khích trình bày rõ ràng lời diễn đạt, lặp lại lời nói để người nghe hiểu khi họ chưa hiểu.

Chương 90: Chăm chú lắng nghe.

Chương 91: Ngắn gọn trong việc rao giảng.

Chương 92: Sự điềm đạm và từ tốn.

Chương 93: Sự điềm đạm và từ tốn đi đến Masjid để hành lễ Salah và trong các nghĩa vụ tôn giáo khác.

Chương 94: Sự hiếu khách.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 84 ĐẾN 88

Chương 84: Ca ngợi đức tính mắc cỡ

Chương 85: Giữ kín chuyện riêng tư

Chương 86: Thực hiện giao ước và lời hứa

Chương 87: Giữ gìn và duy trì những thói quen tốt

Chương 88: Khuyến khích nói lời tốt đẹp và tươi cười khi gặp nhau

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 79 ĐẾN 83

Chương 79: Vị lãnh đạo cầm quyền công bằng / Chương 80: Nghĩa vụ tuân thủ và vâng lời cấp lãnh đạo trong tất cả các sự việc không trái lệnh của Allah / Chương 81: Cấm việc đòi hỏi làm lãnh đạo nếu không được bầu chọn hoặc không ai cần .

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 75 ĐẾN 78

Chương 75: Lượng thứ, không để bụng và tránh những người thiếu hiểu biết.

Chương 76: Chịu đựng những khổ ải.

Chương 77: Phẫn nộ đối với hành động phạm điều cấm của giáo luật.

Chương 78: Người lãnh đạo cộng đồng phải thương yêu, chăm nom và khuyên răn dân chúng.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 73 & 74

CHƯƠNG 73: "PHẪM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT ĐẸP" & CHƯƠNG 74: "KIÊN NHẨN - KHOAN DUNG & NHÂN TỪ" là {Những người biết kiềm chế cơn giận, những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah luôn yêu thương những người làm tốt.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 134).

 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 71 & 72

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Này hỡi nhân loại, quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng Thông Lãm và Am Tường mọi sự việc.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 13).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 68 - 69 & 70

Chương 68: Ngoan đạo, từ bỏ những điều Shubhah (chưa rõ ràng, còn mập mờ, thiếu chắc chắn)

Chương 69: Khuyến khích tách biệt khi thiên hạ và xã hội trở nên nguy hại cho tôn giáo.

Chương 70: Sống hòa nhập với mọi người và tham gia các hoạt động xã hội

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 66 & 67

Chương 66

Khuyến khích đàn ông đi viếng mộ và những lời Du-a nên khi đi viếng mộ

Chương 67

Cấm mong muốn được chết

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 63 - 64 & 65

Chương 63: Thi đua làm những điều phúc đức để chuẩn bị cho cuộc sống Đời Sau.

Chương 64: Phúc của người giàu biết tri ân Allah: Chi dùng tiền của cho con đường chính nghĩa của Ngài.

Chương 65: Luôn nghĩ đến cái chết và kiềm hãm ước muốn.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 61 & 62 - CẤM KEO KIỆT BỦN XỈN & LÒNG THƯƠNG CẢM

Thiên Sứ của Allah nói: “Các ngươi hãy coi chừng (đừng để bản thân rơi vào) những việc làm bất công, bởi sự bất công là bóng tối vào Ngày Phán Xét; và các ngươi hãy coi chừng (đừng để bản thân rơi vào) sự keo kiệt và ích kỷ, bởi sự keo kiệt, ích kỷ đã hủy diệt những ai ở thời trước các ngươi: sự keo kiệt của họ đã đưa họ đến với việc giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 60 - TỬ TẾ RỘNG LƯỢNG HÀO HIỆP TRONG VIỆC CHI DÙNG TIỀN BẠC

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và những gì các ngươi chi dùng cho điều thiện tốt thì thật ra đó là những thứ các ngươi chi dùng cho chính bản thân các ngươi; và những gì các ngươi chi dùng là chỉ nhằm làm hài lòng Allah; và những gì các ngươi chi dùng cho điều thiện tốt thì nó sẽ được (Allah) trả lại cho các ngươi và chắc chắn các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi bất cứ thứ gì.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 272).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 57 - 58 & 59 - HÀI LÒNG CUỘC SỐNG, KHÔNG XIN XỎ & TRÁNH VIỆC XIN ĂN

Thiên Sứ của Allah (saw) nói:“Giàu có không phải ở sự nhiều tiền của mà giàu có là ở sự biết hài lòng của bản thân” (Ablukhari, Muslim). “Quả thật, người thành công là người đã vào Islam, được ban cho bổng lộc vừa đủ và Allah làm cho y biết hài lòng với những gì Ngài ban cho.” (Muslim).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 56 - NHỮNG ÂN PHÚC NÓI VỀ CUỘC SỐNG GIẢN DỊ (ZUHD)

Chỉ có những ai yêu thích cuộc sống cõi trần hơn cuộc Đời Sau mới luôn mơ ước và thèm khát sự hào nhoáng và huy hoàng của ai đó một cách mãnh liệt khi họ nhìn thấy; riêng những người thực sự có đức tin nơi cuộc sống Đời Sau và chỉ yêu thích cõi Đời Sau thì luôn biết rằng mọi thứ trên thế gian này cho dù có tốt, có đẹp, có huy hoàng đến đâu thì cũng chỉ là phù du rồi sẽ sớm kết thúc và tan biến,...

BÀI VIẾT VÀ BỐN BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 55 - CUỘC SỐNG GIẢN DỊ (ZUHD)

Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Xin báo tin mừng cho các ngươi và các ngươi hãy vui lên với niềm vui của các ngươi. Ta thề bởi Allah, Ta không lo sợ cho các ngươi về cái nghèo mà Ta chỉ lo sợ cánh cửa vật chất cõi trần được mở ra cho các ngươi giống như nó đã mở ra cho những người thời trước các ngươi, thế là các ngươi tranh nhau đạt được nó giống như họ đã tranh nhau trước kia để rồi các ngươi bị hủy diệt giống như họ.” (Albukhari, Muslim).

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 52 - 53 & 54

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO)

Chương 52: Ân phúc của niềm hy vọng / Chương 53: Kết hợp giữa nỗi sợ hãi và niềm hy vọng / Chương 54: Ân phúc của việc khóc vì kính sợ Allah và nhớ đến Ngài

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 51 - NIỀM HI VỌNG

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan dung.} (Chương 39 – Azzumar, câu 53).

Chuyển đến trang 1 ,2 ,3  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 264 Tổng lượt truy cập 2535373