Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Allah nhắc nhở chúng ta hãy nghĩ đến các sự kiện trong Ngày hôm đó mà kính sợ Ngài, chớ đừng làm điều Ngài giận dữ bởi rồi đây trong Ngày hôm đó chẳng ai giúp được ai và mọi người đều quay lưng với nhau, ngay cả cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh em cũng quay lưng bỏ mặc nhau; vì mỗi người chỉ biết lo sợ cho bản thân mình.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) TỪ CHƯƠNG 46 ĐẾN CHƯƠNG 49

Chương 46: Ân Phúc của tình yêu thương vì Allah và sự kêu gọi đến với nó.

Chương 47: Các biểu hiện cho thấy tình yêu dành cho Allah của người bề tôi.

Chương 48: Cảnh báo về việc gây hại và phiền hà đến những người ngoan đạo, những người yếu thế và nghèo khó.

Chương 49: Thực thi giáo luật đối với con người là dựa trên mặt nổi của họ, còn mặt chìm của họ thuộc quyền của Allah.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 45 - THĂM VIẾNG NHỮNG NGƯỜI PHÚC ĐỨC - YÊU THƯƠNG HỌ VÀ THƯỜNG XUYÊN ĐỒNG HÀNH VỚI HỌ

Ông Abu Huroiroh (r) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Ai đi thăm người bệnh hoặc đi viếng người anh em của y vì Allah thì sẽ có tiếng hô gọi: ngươi đã đạt được điều tốt đẹp, một phần thưởng vô cùng to lớn và ngươi sẽ có được một chỗ trú ngụ nơi Thiên Đàng.” (Hadith do Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 44 - HÃY KÍNH TRỌNG NHỮNG HỌC GIẢ ISLAM & NGƯỜI PHÚC ĐỨC

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này).} (Chương 39 – Azzumar, câu 9).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 41 - 42 & 43

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Thế phải chăng, nếu các ngươi quay lưng (phản đạo) thì có lẽ các ngươi sẽ làm một điều thối nát trên trái đất và cắt đứt tình máu mủ ruột thịt? Chúng là những người mà Allah nguyền rủa, cho nên Ngài làm cho chúng điếc và mù.} (Chương 47 – Muhammad, câu 22).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” CHƯƠNG 40 - HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ & HÀN GẮN TÌNH MÁU MỦ RUỘT THỊT

Allah, Đấng Tối Cao đã phán trong thiên kinh Qur'an như sau: {Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ thứ gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với những người dưới tay các ngươi.} (Chương 4 – Annisa’, câu 36).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 38 & 39

Chương 38: Bổn phận kêu gọi và sai bảo vợ & con cái hãy nhận thức được sự việc, và những ai nằm dưới quyền quản lý tuân lệnh Allah; Ngăn cản họ làm trái lệnh Ngài, dùng hình phạt và cấm đoán họ vi phạm điều cấm của Ngài.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 35 - 36 & 37

Chương 35: Quyền của chồng đối với vợ.

Chương 36: Chu cấp gia đình.

Chương 37: Sự chi dùng những thứ tốt và yêu thích cho con đường chính nghĩa của Allah

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 33 & 34

Chương 33: Tử tế với các con gái - Tốt bụng với trẻ mồ côi, những người nghèo, người sa cơ lỡ bước, người yếu thế - Hãy thương xót, khiêm nhường với họ. Chương 34: Di ngôn về phụ nữ

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 31 & 32

Chương 31: "Hòa giải giữa mọi người" - Chương 32: "Ân phúc của những người Muslim yếu hèn, nghèo khổ và vô danh"

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 28 - 29 & 30

Chương 28: Sự Che Đậy Awrah Của Người Muslim & Cấm Phơi Bày Với Người Khác Trừ Trường Hợp Thực Sự Cần Thiết. Chương 29: Giúp đỡ những người Muslim khi cần thiết. Chương 30: Shafa’ah (cầu xin ân xá, sự can thiệp)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 27: "ĐIỀU BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA NGƯỜI MUSLIM"

Allah ra lệnh bảo Thiên sứ Muhammad (saw) phải có lòng thương xót đối với những người có đức tin; và mệnh lệnh này không phải dành riêng cho Thiên sứ Muhammad (saw) mà là cho tất cả các bề tôi có đức tin nói chung rằng họ phải biết yêu mến và thương xót lẫn nhau.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 26 - CẤM SỰ BẤT CÔNG VÀ LỆNH PHẢI TRẢ LẠI CÔNG BẰNG

Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Các ngươi hãy sợ mà tránh sự bất công bởi quả thật sự bất công sẽ là những bóng tối vào Ngày Phục Sinh; Các ngươi hãy sợ mà tránh sự keo kiệt bởi quả thật sự keo kiệt đã hủy diệt những người trước các ngươi: Sự keo kiệt của họ đã dẫn tới chuyn họ giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 25 - AMA'NAH (SỰ TÍN NHIỆM)

Amanah có nghĩa là tín vật, sự tín nhiệm, điều được ủy thác, chữ tín, sự đáng tin, hoặc trọng trách. Allah, Đấng Tối Cao phán: "Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải (thực hiện Ama-nah) giao hoàn tín vật về lại cho ch nhân của nó." (Chương 4 – Annisa’, câu 58).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 22 - 23 & 24

Chương 22: "Sự Khuyên Răn" - Chương 23: "Kêu gọi làm việc thiện tốt và ngăn cản điều xấu và trái đạo" - Chương 24: "Cảnh Báo Mạnh Mẽ Về Sự Trừng Phạt Cho Ai Kêu Gọi Làm Điều Thiện Hoặc Ngăn Cản Làm Điều Xấu Nhưng Hành Động Lại Trái Với Lời Nói".

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 19  - 20  & 21

Chương 19: Vạch ra đường lối tốt hay xấu -  Chương 20: Kêu gọi hướng dẩn tốt đẹp - Chương 21: Gíup đỡ nhau làm điều thiện. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và những ai cầu nguyện, thưa: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài làm cho vợ và con cái của bầy tôi thành một nguồn vui cho cặp mắt của bầy tôi và phù hộ bầy tôi thành những người lãnh đạo cho những người ngay chính.} (Chương 25 – AlFurqan, câu 74).

Chuyển đến trang 1 2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIP - VIDEO

CLIP - VIDEO

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 413 Tổng lượt truy cập 2267728