Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Theo ngôn ngữ Ả-rập sự phạm tội là một tác động đến thể xác, tài sản hoặc danh dự của người khác. Trong giới ‘Ulama đã chia hành động phạm tội thành hai nhóm riêng biệt, nhóm thứ nhứt là gây hại đến thể xác và nhóm thứ hai là xâm phạm đến tài sản và danh dự. Và theo nghĩa của giáo lý nếu những hành động nào có ý xâm hại đến thể xác người khác thì bắt buộc chúng ta phải trừng trị hoặc bắt họ phải bồi thường...

BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN CUỐI

Phần Chín: Bú cùng nguồn sữa $$$ Phần Mười: Sự nuôi dưỡng con thơ $$$ Phần Mười Một: Về việc cấp dưỡng.

BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ SÁU - THỨ BẢY & THỨ TÁM

Phần thứ sáu: Zhihaar (trở mặt) § Phần thứ bảy: Sự nguyền rủa § Phần thứ tám: ‘Iddah chia tay & chồng chết...

BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ TƯ & THỨ NĂM

Phần thứ tư : Li hôn chỉ có hiệu lực đối với người chồng trưởng thành, lý trí bình thường, kiểm soát được hành động của mình hoặc là người đại diện. Vì vậy, li hôn sẽ không có hiệu lực đối với người không phải là chồng, là trẻ con, là người mắc bịnh tâm thần, là người say xỉn, là người bị ép buộc, là người đang nóng giận đến mức không kiểm soát được bản thân.

BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ BA

"Giáo lý Kết hôn & Li hôn" phần thứ ba gồm có: Giáo lý tiền sính lễ - Quyền lợi của vợ và quyền lợi của chồng - Quyền lợi chung cả hai vợ chồng - Thông báo kết hôn - Tổ chức tiệc cưới - Giáo lý đáp lại lời mời tham dự tiệc cưới - Vấn đề yêu cầu hủy hôn...

BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ HAI

Cấm người Muslim nam kết hôn với mười bốn loại phụ nữ mà trong đó có bảy loại là do quan hệ huyết thống gia đình và bảy loại khác là vì nguyên nhân của nó. Và nói về nguyên nhân cấm kết hôn vĩnh viễn thì nó gồm có ba nguyên nhân: Quan hệ huyết thống, quan hệ thân thuộc và quan hệ bú cùng dòng sữa.

BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ NHỨT

Trai lớn lên là phải có vợ, gái lớn lên là phải lấy chồng... đó là qui luật thiên nhiên của cuộc sống. Cho nên, cưới hỏi là một lễ trọng đã có quy luật của mỗi dân tộc về các vấn đề thủ tục, nghi thức, vật dụng liên quan... Các thủ tục, nghi thức của mỗi dân tộc nhiều khi rất phức tạp tùy theo địa phương, vùng miền, tập quán. Vậy, đối với Islam thì thế nào? Tất cả Giáo lý về Kết hôn và Li hôn của Islam sẽ nằm vào chương 9 của bộ giáo lý thực hành theo Qur'an và Sunnah.

BÀI VIẾT VÀ 5 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 8: "THỪA KẾ - DI CHÚC VÀ PHÓNG THÍCH NÔ LỆ"

Theo giáo lý tổng quát, nếu người nào còn đang mạnh khỏe đi đứng bình thường thì người đó được phép toàn quyền quản lý chi tiêu tài sản theo ý muốn của họ, nhưng phải chi tiêu theo giáo luật Islam qui định, tức chi tiêu vào những việc Halal chứ không được chi tiêu phung phí vào chuyện Haram…

BÀI VIẾT VÀ 6 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 7: "QUAN HỆ XÃ HỘI"

Trong đời sống xã hội, con người luôn luôn tham gia vào những quan hệ rất đa dạng và phong phú. Các quan hệ đa dạng ấy có thể phát sinh trong hoạt động sản xuất, thương mại, công tác, học tập, sinh hoạt đời thường, hoạt động đối ngoại,…

BÀI VIẾT VÀ 2 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG VI "AL-JIHAAD"

Qúi đạo hữu thân mến, nói đến từ Jihaad trong tôn giáo Islam theo ngôn ngữ Arab thì nó mang nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa tổng quát thì có thể hiểu đó là "sự chống lại" hay là "sự bảo vệ". Qua nhiều bài viết chúng tôi đã nói về từ Jihaad theo nghĩa "chống lại", đó là sự chống lại bản ngã để qui thuận đến với "Chân-Thiện-Mỹ của tôn giáo Islam".

BÀI VIẾT VÀ 6 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG V - "GIÁO LÝ TỔNG QUÁT NHỮNG ĐIỀU LIÊN QUAN HÀNH HƯƠNG HAJJ"

Hajj là một trong những trụ cột chính của Islam, bắt buộc mỗi tín đồ Muslim phải thực hiện khi có khả năng, bởi Allah phán: {Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến đấy (hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật Allah rất giàu có không cần đến nhân loại.} Ali I’mraan 3 : 97

BÀI VIẾT VÀ 4 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG IV - "GIÁO LÝ TỔNG QUÁT VỀ THÁNG NHỊN CHAY RAMADAN"

Tháng Ramadan là tháng chín niên lịch Islam, là tháng nhịn chay của tất cả những người Muslim nằm trong điều kiện bắt buộc, nó là nền tảng thứ tư của tôn giáo Islam. Vì vậy, những ai phủ nhận việc làm này thì họ là những người tự động từ bỏ tôn giáo, hay nói một cách khác họ là những người ngoại đạo. 

BÀI VIẾT VÀ 4 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG III "GIÁO LÝ TỔNG QUÁT VỀ SỰ BỐ THÍ (AL-ZAKAT)"

Al-Zakat là nền tảng thứ ba của Islam, sau lời chấp nhận câu Kalimah Shahađah và lễ nguyện As-Solah, bắt buộc những người Muslim có lợi tức phải bố thí (Zakat) đã được qui định trong thiên kinh Qur'an và Sunnah của Thiên sứ (saw). Ai không thi hành hoặc xuất zakat một cách miễn cưỡng hay không đúng theo tiêu chuẩn của giáo luật thì họ sẽ bị Allah trừng phạt vào Ngày Sau.

BÀI VIẾT VÀ 3 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG HAI "GIÁO LÝ TỔNG QUÁT VỀ SỰ DÂNG LỄ SOLAH CỦA TÔN GIÁO ISLAM" (PHẦN CUỐI)

“Lễ Salah ngày đêm năm lần; từ lễ Salah Al-Jum-a’h (thứ sáu này) đến Salah Al-Jum-a’h (thứ sáu tới); từ tháng Ramadan này đến tháng Ramadan tới thì tội lỗi sẽ được xóa sạch giửa các khoảng đó, ngoại trừ các trọng tội.” Hadith do Muslim ghi số (16, 233). Đây là lời khẳng định của Thiên sứ Muhammad (saw)

BÀI VIẾT VÀ 4 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG HAI "GIÁO LÝ TỔNG QUÁT VỀ SỰ DÂNG LỄ SOLAH CỦA TÔN GIÁO ISLAM" (PHẦN THỨ HAI)

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy lo sợ cho bản thân mình ở đời sau, nơi mà tất cả chúng ta phải quay trở về gặp Thượng Đế (Allah) để Ngài tra thẩm xét xử những gì chúng ta đã làm trên thế gian này. Và việc đầu tiên được mang ra tra thẩm trước Allah vào Ngày phán xét đó là sự hành lễ (Salah) mỗi ngày năm lần của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ 4 BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH CHƯƠNG HAI "GIÁO LÝ TỔNG QUÁT VỀ SỰ DÂNG LỄ SOLAH CỦA TÔN GIÁO ISLAM" (PHẦN THỨ NHỨT)

Sự hành lễ Salah là nền tảng xác định đức tin của mỗi người Muslim sau khi đã tuyên thệ (đọc câu Sahaadah vào Islam) vì nó là nền tảng thứ hai của Islam, bởi sự hành lễ Salah là do Allah đưa ra mệnh lệnh cho Thiên sứ Muhammad (saw) trong đêm Người thăng thiên tại tầng trời thứ bảy. Cho nên, điều này khẳng định rằng sự dâng lễ Salah hàng ngày  là cuộc sống tâm linh của mỗi người Muslim để biểu hiện sự vâng lời và kính sợ Đấng Thượng Đế tối cao của họ...

Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRINH DAW'AH CLIPS VIDEO TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

PHOTO & ADDRESS MASJID IN VIETNAM

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CT VIDEO CLIP "BẢO TỒN SUNNAH"

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

CHƯƠNG TRÌNH NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIP - VIDEO

CLIP - VIDEO

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 469 Tổng lượt truy cập 2451067