-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Bài học thứ 10: Chữ MIM và chữ BA đứng sau chữ MIM chết sẽ ráp dần để đọc như thế nào?

Bài học thứ 11: Những chữ cái còn lại đứng sau chữ MIM chết sẽ ráp dần để đọc như thế nào?

 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN 4)

Bài học thứ 8: Hukum Idgham Maal Ghunnah gồm có 4 chữ cái - Mim (م), Nun (ن), Wau (و), Ya' (ي)

Bài học thứ 9: Hukum Iqlab

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN 3)

Bài học thứ 6: HUKUM TAJWEED (Luật đọc Qur’an đúng nhịp và đúng ý nghĩa.) Phần 1 –  Hukum Izh-haar

Bài học thứ 7: HUKUM TAJWEED (Luật đọc Qur’an đúng nhịp và đúng ý nghĩa.) Phần 2 - Hukum Ikhfa’a

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN 2)

Bài học thứ 3 : Xác nhận và diển giải các chữ cái trong ngôn ngữ Arabic.

Bài học thứ 4 : Cách thức viết chữ cái và ghép các nguyên âm.

Bài học thứ 5 : Cách thức để nhận biết bảng chữ cái hay dấu nguyên âm. Và học cách đánh vần để ghép chữ cái lại với nhau.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN MỞ ĐẦU)

Alhamdulillah, để giúp đỡ cho những người muslim vietnam cũng như những người nhập đạo chưa biết đọc kinh Qur'an bằng ngôn ngữ Arab, một sinh viên tên là Ilyasak bin Ayub đang thực nghiệm tại trường University Of Madinah – Saudi Arabia đã cố gắng sắp xếp thời gian giảng dạy theo phương pháp quay Clips Video cho “Chương trình giảng dạy đọc chuẩn (phát âm) Qur’an theo phương pháp Tajweed (độ dài ngắn)”

ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

BẢO TỒN SUNNAH

BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 593 Tổng lượt truy cập 2372987