-Chân Lý Islam | baiviet
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI

Sau khi Thiên Sứ Muhammad (saw) đã hoàn thành nhiệm vụ truyền bá tôn giáo Islam cho mọi người thì dấu hiệu sức khỏe của Người đã biểu hiện mệt mõi và lâm bệnh. Dù bệnh của Người càng ngày càng nặng nhưng Thiên Sứ (saw) vẫn cố gắng đứng làm Imam để hướng dẫn cho những buổi hành lễ tập thể tại thánh đường.

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 28

Trước khi trở về với Allah, Thiên Sứ Muhammad (saw) được Allah ban ân sủng cho Người tổ chức chuyến đi hành hương (Hajjj) lần cuối cùng tại ngôi đền Kab'ah vào ngày thứ bảy hai mươi sáu tháng Zul Qo'dah (tháng 11) năm thứ 10 (niên lịch Islam), chuyến đi hành hương này có rất đông bạn đạo của Người và dân chúng tại thành phố Madinah tháp tùng đi chung với Người. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 27

Sau khi Thiên Sứ (saw) bảo ông Muhammad bin Maslamah ở lại cai quản Madinah và giao cho ông Aly bin Abi Tolib ở lại có bổn phận lo chăm sóc gia đình của Người. Vào ngày thứ năm Thiên sứ (saw) giao cờ lệnh tổng chỉ huy cho ông Abu Bakr Al-Siddeeq dẩn ba chục ngàn quân hướng thẳng về Tabuk để sẳn sàng chiến đấu. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 26

Vào đêm mùng mười tháng Shawwaal (tháng 10) năm thứ 8 theo niên lịch Islam, Thiên Sứ Muhammad (saw) dẩn đoàn quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu đến thung lũng Hunain. Thiên Sứ (saw) giao cờ lệnh của nhóm ly hương (MuHajjirin) cho ông Aly bin Abi Tolib, cờ lệnh của bộ tộc Al-Aws giao cho ông Usaid bin Hu-dhoir, cờ lệnh của bộ lạc Al-Khozroj giao cho ông Hubaab bin Al-Munzir... Nói chung, mỗi bộ tộc có một lá cờ lệnh dẩn đầu. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 25

Vào tháng Ramadan năm thứ 8 của niên lịch Islam, Allah Tối Cao đã mở cửa ban sự thành công vẻ vang cho Thiên Sứ Muhammad (saw) và người Muslim trở về chiếm lấy Makkah. Đó là chiến thắng vĩ đại nhất trong việc xây dựng đạo pháp của Thiên Sứ vì Allah đã nêu cao danh nghĩa trọng đại của Ngài và danh dự của Thiên Sứ trong việc truyền bá. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 24

Vào tháng Zul Qođah (tháng 11) năm thứ bảy của niên lịch Islam, sau khi ký hiệp ước Huđaibiyah với bộ tộc Quraish thì Thiên Sứ (saw) dẩn một đoàn dân quân Muslim lên đường trở về Makkah để làm Umral (hành hương trả lại kỳ trước), Người ra lệnh cho ông Abu Ruhm Al-Ghi-faa-ry ở lại cai quản Madinah, còn một số vị Shahabah mang theo sáu chục con vật để dâng hiến cho Allah sau khi làm Umrah...

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 23

Sau khi người dân Muslim chiến thắng ở Khoibar thì đồng bọn Quraish ra yêu sách ký hiệp ước hòa bình với nhiều điều kiện, trong đó có một điều kiện như sau: Họ đến nói rằng: “Hỡi Muhammad! Hãy để yên những miếng đất trồng trọt cho chúng tôi dùng nó vì chúng tôi biết rõ cách trồng trọt hơn các người. Những gì chúng tôi trồng trọt được sẽ chia đôi.”   

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 22

GỬI THƯ CHO CÁC VI VUA CHÚA: Sau khi Thiên Sứ Muhammad (saw) ký hiệp ước với bộ tộc Quraish tại Al Huđaibiyah thì Người đưa đoàn quân trở về Madinah. Từ đó Người tạm an tâm phần nào trong vấn đề phòng chống người Quraish đến quấy nhiễu người Muslim. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 21

Hiệp ước hòa giải Al-Hudaibiyah: Cuộc đàm phán của đôi bên kéo dài hơn một ngày đêm. Trong đêm đó, có khoảng bảy, tám chục thanh niên của bộ tộc Quraish cầm vũ khí ẩn núp trong núi Tan-i'm rồi tìm cách tiến vào trại của người Muslim. Tất cả họ đều bị đoàn người Muslim bắt giữ nhưng họ được Thiên Sứ (saw) tha tội và thả họ về. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 20

Cuộc chiến xảy ra tại Uhud đã đem lại tiếng vang không tốt lành đối với người Muslim bởi vì kẻ thù đã tuyên truyền và phao tin thất thiệt về người Muslim. Sau đó lại xảy ra những biến cố bất lành qua những cuộc đụng chạm nhỏ khác. Chúng tôi xin thuật lại vài biến cố quan trọng khác như sau:

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 19

Cuộc chiến xảy ra tại Uhud đã đem lại tiếng vang không tốt lành đối với người Muslim bởi vì kẻ thù đã tuyên truyền và phao tin thất thiệt về người Muslim. Sau đó lại xảy ra những biến cố bất lành qua những cuộc đụng chạm nhỏ khác. Chúng tôi xin thuật lại vài biến cố quan trọng khác như sau:

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 18

Dân quân Muslim báo cáo với Thiên sứ Muhammad (saw) rằng những người chống đối đang tập trung quân đội và trên đường tiến đến Madinah, Thiên Sứ (saw) liền tập hợp bạn hữu để hội thảo ý kiến chọn cách phòng thủ... cuối cùng Thiên sứ (saw) lấy ý kiến của ông Salmaan Al Faarisy là nên đào chiến hào để ngăn quân địch tràn vào Madinah. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 17

Một số dân quân Muslim bỏ mạng trong trận chiến Uhud là vì họ quá vui mừng trong chiến thắng mà quên đi lời căn dặn của Thiên sứ Muhammad (saw) là không nên rời vị trí khi chiến cuộc chưa chấm dứt. Hậu quả đó chính là bài học để cho hậu thế nên biết rằng đừng bao giờ sai lệnh của Allah và Sứ giả của của Ngài... 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 16

Trận chiến Uhud: Khi đoàn quân Muslim hăng say tấn công quân địch thì bổng nhiên có tin ông Hamzah bin Abdul Muttolib có biệt danh là ‘Sư tử của Allah và cũng là Sư tử của Thiên Sứ’ đã bị một tên nô lệ của ông Jubair bin Mut-i'm (Quraish) tên là Wahshi bin Harb thuộc người Habashah núp vào những hốc đá theo dõi nhất cử nhất động của ông Hamzah đang hăng sai trong trận chiến.

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 15

Quân đội của Quraish mang trong lòng hận thù cay đắng vì sự thất bại nặng nề ở trận chiến Badr nên họ họp kín lên kế hoạch trả thù. Họ tuyển hai ông Abu Sufyaan và ông Abtol thuộc dòng tộc Abdul Daar cầm cờ lệnh chỉ huy ba ngàn quân cùng ba ngàn con lạc đà, hai trăm con ngựa, bảy trăm áo giáp và một số phụ nữ đi theo để phục dịch ca hát cổ vũ tinh thần. 

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THIÊN SỨ MUHAMMAD (saw) TRỌN BỘ" PHẦN 14

Trận chiến Badr: Badr là vùng đất cách thành phố Madinah khoảng 155 cây số về hướng tây nam của Madinah. Vùng đất Badr có những ngọn núi cao ngất bao quanh và nó chỉ có ba cửa ngõ để đi vào mà thôi, cửa từ hướng Nam là lối mòn Al-Qoswa, cửa từ hướng Bắc là lối mòn Al-Dunya, cửa từ hướng Ðông gần với hướng Bắc là ngõ vào của những người đi từ hướng Madinah...

Chuyển đến trang 1 ,2  [sau]
ý kiến độc giả

ý kiến độc giả

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

THUYẾT GIẢNG SONG NGỮ ANH-VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

CHƯƠNG TRÌNH YOUTUBE TUỔI TRẺ ISLAM

SERIE CLIPS VIDEO GIOI THIEU ISLAM

SERIE CLIPS VIDEO GIOI THIEU ISLAM

FLASH CHANLYISLAM

FLASH CHANLYISLAM

AUDIO - FATAWA

AUDIO - FATAWA

MASJID IN VIETNAM

MASJID IN VIETNAM

BẢO TỒN SUNNAH

BẢO TỒN SUNNAH

NỐI VÒNG TAY CHANLY

NỐI VÒNG TAY CHANLY

TU SACH CHANLYISLAM

TU SACH CHANLYISLAM

CLIPS ISLAM

CLIPS ISLAM

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

GIỜ HÀNH LỄ SOLAH

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 1232 Tổng lượt truy cập 2593163