-Chân Lý Islam | baiviet | SERIE CLIPS VIDEO TÔN GIÁO ISLAM | BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO: "RAMADAN LÀ THÁNG THIÊNG LIÊNG & ĐÊM ĐỊNH MỆNH QADR LÀ ĐÊM ÂN PHÚC"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ CLIPS VIDEO: "RAMADAN LÀ THÁNG THIÊNG LIÊNG & ĐÊM ĐỊNH MỆNH QADR LÀ ĐÊM ÂN PHÚC"
19.03.2021 17:34 - đã xem : 1980

Cứ mỗi một năm Allah chọn ra một tháng và qui định tháng Ramadan là tháng ân phúc nhất, thiêng liêng nhất đối với Ngài; và Ngài đã qui định trong tháng ân phúc đó có một đêm vô cùng ân phúc, đó là đêm định mệnh Qadr trong tháng này.


Ai hành đạo và làm điều thiện tốt trong đêm đó thì giống như y đã hành đạo và làm điều thiện tốt trong suốt một ngàn tháng tức hơn 83 năm; có nghĩa là ai dâng lễ nguyện Salah 10 Rak’at trong đêm đó thì giống như y dâng lễ nguyện Salah 10 Rak’at hằng đêm trong suốt hơn 83 năm... Và ai đọc Qur’an, Zikir, bố thí Sadaqah và những điều thiện tốt khác trong đêm đó thì giống như y đọc Qur’an, Zikir, bố thí Sadaqah và làm những điều thiện tốt khác trong suốt hơn 83 năm... Subha-nallah.

RAMADAN LA THANG THIENG LIENG

CLIPS VIDEO 34 PHÚT


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 416 Tổng lượt truy cập 3036434