-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "THỜ PHƯỢNG ALLAH BÀNG LÒNG KÍNH SỢ - TÌNH YÊU VÀ NIỀM HI VỌNG"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "THỜ PHƯỢNG ALLAH BÀNG LÒNG KÍNH SỢ - TÌNH YÊU VÀ NIỀM HI VỌNG"
21.09.2016 03:59 - đã xem : 2444
_VIEWIMG

Allah phán bảo phải thờ phượng Ngài nhưng để đạt được sự trọn vẹn trong thờ phượng Ngài thì các bề tôi của Ngài cần phải thờ phượng Ngài bằng ba yếu tố: "Kính sợ, tình yêu và niềm hy vọng". Có nghĩa là người bề tôi sẽ thờ phượng Ngài vì sợ Ngài, thờ phượng Ngài vì yêu thương Ngài và thờ phượng Ngài vì hy vọng phần ân thưởng nơi Ngài.


Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng chúng ta trên con đường thờ phượng Ngài. Xin Ngài làm con tim của bầy tôi luôn biết kính sợ Ngài để tránh xa điều tội lỗi và trái lệnh Ngài, Xin Ngài làm con tim của bầy tôi luôn biết hy vọng nơi Ngài để bầy tôi không tuyệt vọng nơi đức khoan Dung và lòng Nhân từ nơi Ngài, và xin Ngài làm trái tim của bầy tôi dành trọn vẹn tình yêu nơi Ngài để bầy tôi trở nên tích cực và năng hành thiện. Cầu xin Allah xí xóa tội lỗi của bầy tôi, chấp nhận việc làm của bầy tôi và thu nhận bầy tôi vào Thiên Đàng của Ngài.


Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO 30 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

CLIPS VIDEO 55 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 286 Tổng lượt truy cập 2615707