-Chân Lý Islam | baiviet | TIỂU SỬ | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM VÀ NHÂN QUYỀN"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM VÀ NHÂN QUYỀN"
11.12.2018 16:22 - đã xem : 1571
_VIEWIMG

Trong quyển Thiên Kinh Qur’an cũng như Sunnah (những việc hành đạo) của Thiên Sứ Muhammad (saw) thì không có đề cập đến thuật ngữ nhân quyền, mặc dù từ “quyền” đã được lặp lại nhiều lần. Điều đó cho thấy rằng chẳng phải nghi ngờ khi nói Qur’an và Sunnah đã quy định những quyền hạn đó.


Dĩ nhiên không phải bất cứ điều gì được mọi người ngày nay tuyên bố là nhân quyền đều được Islam công nhận. Nhưng một người sẽ tìm thấy rằng nhiều trong số những quyền này đã được Islam chấp nhận trong hơn mười bốn thế kỷ qua. Tuy nhiên, có một số khác biệt căn bản giữa nhân quyền trong Islam và hệ thống nhân quyền hiện tại, và những điểm khác biệt này cần phải được nhấn mạnh. (Điều thú vị là những khác biệt này có thể được coi là những đặc điểm độc đáo của quan điểm Islam về nhân quyền hoặc có thể được xem như những điểm khác biệt của Islam so với lý thuyết nhân quyền đương thời).

Bài viết này không bàn luận về nhân quyền đương thời mà chủ yếu chỉ bàn về một số vấn đề chính liên quan đến “nhân quyền” trong Islam, đặc biệt là trả lời một số câu hỏi về hệ thống nhân quyền sau: Giải trình về nhân quyền, điều gì nên được coi là nhân quyền, mâu thuẫn về nhân quyền, và nhân quyền giữa lý thuyết và thực tiễn.


Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO THỜI LƯỢNG 73 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 719 Tổng lượt truy cập 2618179