-Chân Lý Islam | baiviet | RIYAD AS-SALIHIN | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 51 - NIỀM HI VỌNG
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “RIYAADH AS-SALIHEEN” (NGÔI VƯỜN CỦA NHỮNG NGƯỜI NGOAN ĐẠO) CHƯƠNG 51 - NIỀM HI VỌNG
31.05.2017 17:38 - đã xem : 849
_VIEWIMG

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan dung.} (Chương 39 – Azzumar, câu 53).


Câu Kinh trên kêu gọi người bề tôi hướng về Allah I bằng niềm hy vọng. Cho dù người bề tôi có làm tội lỗi nhiều như thế nào thì Allah I vẫn mở rộng tấm lòng nhân từ nơi Ngài tha thứ cho y với một điều kiện duy nhất: Y biết quay về thành tâm sám hối với Ngài.


Download file

4 BÀI THUYẾT GIẢNG DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

PHẦN 1 - THỜI LƯỢNG 23 PHÚT

PHẦN 2 - THỜI LƯỢNG 34 PHÚT

PHẦN 3 - THỜI LƯỢNG 30 PHÚT

PHẦN 4 - THỜI LƯỢNG 35 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 205 Tổng lượt truy cập 2377508