-Chân Lý Islam | baiviet | GIÁO LUẬT | BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "QUR'AN & SUNNAH CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) - BỘ THIÊN LUẬT HOÀN HẢO"
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "QUR'AN & SUNNAH CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) - BỘ THIÊN LUẬT HOÀN HẢO"
29.05.2013 04:14 - đã xem : 3510
_VIEWIMG

Tất cả U’lama xưa và nay đều đồng thống nhất rằng nguồn gốc bộ giáo lý Islam, nhờ nó mà biết được điều Halal (được phép) và điều Haram (bị cấm). Đầu tiên chính là Thiên Kinh Qur’an, một quyển Kinh không hề có tí sơ sót dù có thẩm xét dưới góc độ nào. Thứ hai là đường lối Sunnah của Rasul Muhammad (saw), tất cả những gì được thốt ra từ cửa miệng Rasul (saw) và tất cả lời nói và việc làm của Người đều là lời thiên khải từ Allah.


ALLAH phán: "Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyền trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ý kiến về điều gì, hãy quay về tham khảo Allah và Sứ giả (của Allah)  nếu các người tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng. Đó là lối giải thích tốt nhất và đúng đắn nhất" Chương 4 - 59


BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO

DO ABU HISAAN IBNU YSA SOẠN THẢO

THỜI LƯỢNG 62 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
LÒNG TAQWA SAU RAMADAN 25.05.2020 10:51
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 582 Tổng lượt truy cập 2866425