-Chân Lý Islam | baiviet | MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL | BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 9
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
BỘ SƯU TẬP MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL - CHƯƠNG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB - PHẦN 9
15.08.2023 20:05 - đã xem : 576

Ông 'Ali (R) có nói: Thiên sứ của Allah (saw) gửi cho ta những con vật hiến tế (Qurban) và Người nói: “Đừng phân chia cho những người bán thịt bất kỳ thứ gì từ nó.” *. Nhận xét: Hadith Sahih.


 


Ông 'Ali (R) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đã nói như sau: “Bất cứ một người nào thuật lại một Hadith từ Ta và nghĩ rằng là nó sai, thì đó là kẻ nói dối tồi tệ nhất.” *. Nhận xét: Isnad của Hadith này Sahih.

CHUONG V - MUSNAD ALI BIN ABI TALIB PHAN 9


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 416 Tổng lượt truy cập 3036434