-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 3)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
CÁC DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY TẬN THẾ (Phần 3)
07.09.2007 22:48 - đã xem : 2453
_VIEWIMG
Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Chắc chắn một kỷ nguyên tiền lời cho vay sẽ đến với con người, khi đó sẽ không có một người nào sẽ thoát khỏi sự ràng buộc bởi lợi tức tiền cho vay, nếu người nào thật sự tránh né đuợc một cách trực tiếp nhưng rồi họ cũng sẽ không thoát được hậu quả của nó, bằng cách này hay cách khác nó cũng sẽ với tới người đó.”

Chú thích: Thời nay, có ai có thể tuyên bố rằng họ không dính líu gì đến tiền lời cho vay của ngân hàng, dù là trực tiếp hay gián tiếp? Xa hơn nữa, tội cho vay tiền lấy lời rất là nghiêm trọng so với những tội lỗi khác. Những tội lỗi khác dù là nặng hay nhẹ, Allah (swt) và Thiên sứ của Ngài (saw) đã không khai chiến với những người phạm những tội đó, ngoại trừ tiền lời cho vay, Allah và Thiên sứ của Ngài đã công khai và thẳng tay khai chiến với những kẻ hưởng thụ tiền lời cho vay. Vậy có ai còn dám phạm vào tội lỗi này?


21- Du’a không được chấp nhận.


Ông Huzaifah (ra)thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Cuộc đời của tôi nằm trong tay Allah Ta‘Ala, các người phải tuân hành theo lời khuyên bảo, nhiệt tình làm điều thiện tốt và cố gắng tránh xa tội lỗi, nếu không thì các hình phạt của Allah Ta’Ala sẽ giáng xuống các người (sợ hãi, chia rẽ, hỗn loạn, giết người, trộm cướp v..v…) lúc đó các người sẽ van xin khẩn cầu Allah Ta’Ala phế bỏ gánh nặng hay cứu giúp những việc riêng tư cần thiết của các người, Allah sẽ không chấp nhận lời cầu xin.”


Chú thích: Quả thật Allah (swt) là Đấng Hằng Nghe tất cả những lời van xin của con người, nhưng vì con người thất bại trong việc hoàn thành lệnh truyền bắt buộc của Allah(swt) rồi như một sự trừng phạt Ngài khước từ những lời cầu xin của họ.


22-Bất ổn và sợ hãi.


Ông Hasan Basri (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Ummah này sẽ còn tiếp tục được ẩn thân dưới bóng mát của Lòng Khoan Dung, Rộng Lượng và Che Chở của Allah Ta’ALa, Nhưng nếu một người trong nhóm Ulama cúi đầu qui phục kẻ mạnh cầm quyền nhưng tội lỗi và bắt đầu giúp đỡ ủng hộ họ, và nếu những người sùng đạo bắt đầu bảo vệ tội lỗi xấu xa của những kẻ phạm tội và nếu người ngay thẳng bắt đầu khuyến khích tội ác thay vì khuyên bảo họ phải ăn năn xám hối tội lỗi của mình, lúc đó Allah (swt) sẽ thay đổi bàn tay Khoan Dung và Thương Hại con người của Ngài, Ngài sẽ chỉ định một bạo chúa để trị vì họ, và bạo chúa sẽ giáng cho họ những hình phạt tàn bạo nhất và thật độc ác. Allah (swt) sẽ tạo ra cái nghèo khó và đói khát bao trùm lấy họ và Allah (swt) sẽ làm cho tim của họ chứa đầy sự lo âu, sợ hãi trước kẻ thù.”


23- Đạo đức giả.


Ông Mu’aaz bin Jabal (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Trong những ngày cuối cùng con người chỉ chú trọng đến bề ngoài, họ biểu lộ tình yêu thương, lòng quan tâm và cảm tình nồng nhiệt đối với nhau, nhưng thật ra trong tim của họ đang ấp ủ một sự thù hằn vô cùng to tác, luôn luôn tìm cơ hội để tiêu diệt đối phương.” Có người đã hỏi: - Thưa Rosululloh, tại sao họ lại có thái độ như vậy?” Rosululloh (saw) đã trả lời: - Vì họ sợ hãi và tham lam.” 


24- Tài sản (một sự thử thách to tát).


Ông Ka’b Lyaadh (ra) thuật lại rằng Rosululloh (saw) đã nói rằng: “Mỗi Ummah đều có vài sự thử thách và sự thử thách Ummah của tôi là tiền của của thế gian.” (Tirmidhi)


Theo Hadith khác cũng đã tường thuật lời nói của Rosululloh (saw) như sau: “Tôi không sợ cái nghèo khó giáng xuống Ummah của tôi nhưng tôi sợ nhất là Ummah của tôi sẽ trở thành giàu có và sẽ bị tiêu diệt như những người của thời trước.”


Ông Amr bin Auf (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Thề với Allah, tôi không sợ cái nghèo khó và đói khác sẽ giáng xuống các người nhưng tôi rất sợ các người có tiền của dồi dào và sẽ xử dụng nó theo tham vọng của các người như nó đã được xử dụng trong những quốc gia thời trước các người, rồi các người sẽ trở thành tham lam thái quá bằng cách gom góp và chồng chất những vật chất của cải thế gian thật nhiều và không cần biết nó có Halal hay là Haram, cũng giống như những người đã sống ở những quốc gia thời trước đã làm. Sự tham lam quá mức độ này sẽ là nguyên nhân làm cho các người bị tiêu tán cũng như nó đã tiêu diệt tiền nhân.” (Al-Bukhari và Muslim) 


25- Con người tự cao, tự phụ.


Ông Abbas (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Islam sẽ được phổ biến xa và rộng xuyên qua các đại dương, ngựa sẽ đi qua đất liền và tàu bè qua các biển vì Jihaad. Rồi sẽ đến thời kỳ sẽ có một nhóm người nổi lên, họ đọc thuộc lòng Kinh Qur’an và họ sẽ tuyên bố: « Chúng tôi thuộc lòng Qur’an, vậy còn ai hiểu biết Qur’an hơn chúng tôi chứ? Không có người nào thông thạo hơn chúng tôi trong việc học hỏi về Qur’an đâu. Và Rosululloh (saw) đã hỏi các Sahabah: Anh em thấy có chổ nào tốt trong lời công bố của chúng không?” Các Sahabah đã trả lời: “Thưa Rosululloh (saw), không có”. Rosululloh (saw) đã nói tiếp: ”Nhưng những kẻ tự cao, tự phụ này sẽ là người trong Ummah của tôi và họ sẽ là chất đốt cho Hỏa ngục.”


26 -Ummah càng ngày càng trở nên tệ hại hơn.


Ông Mu’aaz bin Anas (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: « Ummah này sẽ còn giữ lấy Shari’ah (giáo luật Islam) cho đến khi nào 3 điều sau đây chấm dứt:  - Sự hiểu biết về Islam không còn (Ulama chết hết)  - Nạn con rơi không còn nhiều - Người chửi rủa nhau không còn”


Các Sahabah (ra) đã hỏi: « Thưa Rosululloh, ai là những người chửi rủa nhau.”


Rosululloh (saw) đã trả lời: « Trong những ngày cuối cùng ấy sẽ có một hạng người mà khi họ gặp nhau, họ nguyền rủa và nhục mạ nhau thay vì chào mừng nhau với câu chúc bình an (Salam) cho nhau.” (Durri Manthoor)


Ông Anas bin Malik (ra) và ông Said Khudri (ra) đều nói rằng: « Các người phạm phải những lỗi lầm này nhưng các người không coi nó là quan trọng, chứ trong thời gian Rosululloh (saw) còn tại thế, chúng tôi đã xem lỗi lầm này là một tội trọng, nó sẽ tàn phá đức tin của mình.”


Ông Abdullah bin Umar (ra) đã thuật lại rằng: “Chúng tôi đã đi theo Rosululloh (saw) trong một cuộc hành trình xa, khi chúng tôi dừng chân tạm nghĩ tại một nơi, trong lúc các Sahabah tìm chỗ để cấm lều, những người còn lại thực thi bắn tên. Ông Muazzin thì đang kêu Adhan (gọi Salaat). Tôi đi thẳng về hướng của Rosululloh (saw), Người đang thuyết giảng với một nhóm người. Người nói rằng: “Hỡi dân chúng! Mỗi thiên sứ của Allah đã đến trước tôi đều có nhiệm vụ bắt buộc là mời gọi dân chúng của họ làm những điều thiện tốt lành và tránh xa tội lỗi. Hãy coi chừng! Sự bình an và thiện lành sẽ chỉ tìm thấy trong thời kỳ đầu của Ummah này, còn vào thời kỳ sau này Ummah sẽ chứng kiến những nổi bất hạnh gay gắt, vu khống, thiên tai, khó khăn và khổ sở. Nỗi tai ương vu khống mới sẽ thê thảm hơn lần tai ương trước. Khi một tai ương giáng xuống một người Muslim tốt (Mu’min) ông ta sẽ nghĩ rằng:- Vậy là tàn đời của tôi rồi! Nhưng nỗi bất hạnh này sẽ tiếp diễn, theo thời gian chỉ để thay thế, cái trước qua, cái sau sẽ đến, càng lúc càng nghiệt ngã hơn và tệ hại hơn. Nỗi bất hạnh vu khống sau sẽ khắc nghiệt hơn nỗi vu khống trước, và cứ mỗi lần ông ta bị sự vu khống giáng xuống, ông ta có cùng một ý nghĩ: “Nỗi bất hạnh lần này làm đời của tôi hết rồi.”


Trong thời kỳ khó khăn và thiên tai như vậy, những ai muốn bảo vệ Đức tin của mình để được vào Thiên đàng, thoát khỏi vướng vào Hỏa ngục thì người đó phải vững lòng tin Allah (swt), tin Thiên sứ và tin có Ngày Phán xét tội phước đến hơi thở cuối cùng và phải đối xử tử tế tốt lòng với người khác. Người nào thề nguyền trung thành với vị Imaam tốt hay vị lãnh tụ đúng đắn của một quốc gia nào đó thì người đó phải ngay thẳng giữ sự trung thành của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.” (Durri Manthoor)


Ông Zabair bin Adi (ra) đã nói rằng khi có vài người đã phàn nàn về sự độc ác của Hajja bin Yusuf đối với ông Anas bin Malik (ra) ông ấy đã trả lời rằng: “Các người không có đường để lựa chọn, chỉ phải chịu đựng, nhịn nhục mà thôi (Sabr)”


Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Các người sẽ được phân loại ra như những trái chà là, những trái tốt tách rời khỏi những trái xấu, cũng giống như vậy những người tốt trong các người sẽ qua đời hết và sẽ còn lại những kẻ tội lỗi xấu xa. Trong thời kỳ như thế, nếu các người phải chết (vì đau khổ và buồn rầu) thì cứ để chết.”


Ông Amir Muawiya (ra) đã thuật lại rằng: “Trong một ngày thứ sáu đọc Khutbah, tôi đã tuyên bố rằng: - Những chiến lợi phẩm và những vật phẩm không chiến tranh, thuộc về của riêng của ông lãnh tụ, ông lãnh tụ muốn cho ai thì cho, ông không muốn cho ai thì ông giữ lại. Không có một người nào trong đám đông phản đối lời tuyên bố của tôi đến thứ sáu tuần kế tiếp, tôi lặp lại lời tuyên bố này một lần nữa và cũng không có ai chống đối. Rồi kế tiếp lần thứ ba, cũng thứ sáu, sau Khutbah, khi tôi lặp lại lời tuyến bố thì có một người trong đám đông đã ngắt lời tôi mà nói rằng: - Chúng tôi không chấp nhận những gì ông đang nói. Ông không phải là chủ nhân của những chiến lợi phẩm và những vật phẩm, những thứ đó thuộc về nhân dân chúng tôi và nếu có ai ngăn cản, chúng tôi sẽ giả quyết nó trong tòa án của Allah (swt) với thanh gươm của chúng tôi (có nghĩa là chúng tôi sẽ chiến đấu vì lệnh truyền của Allah (swt) đã phán cho chúng tôi thừa hưởng). Sau khi Salaat xong, tôi ra lệnh cho người đó biết là tôi mời ông ta đến nhà của tôi, hành động này đã khiến cho dân chúng nghĩ rằng chắc chắn người đó sẽ bị trừng phạt vì đã dám chống lại lệnh của vị thủ lãnh một cách công khai”.


“Một lúc sau có một nhóm người khác đã đến nhà của tôi để xem xét và họ rất đổi ngạc nhiên khi thấy người bị bắt đang ngồi bên cạnh tôi và đang được tôi tuyên dương danh dự. Tôi bèn nói cho họ biết rằng, người này đã cưú tôi khỏi bị tiêu diệt. Cầu xin Allah (swt) ban thưởng cho ông ta sự Thịnh Vượng. Thế rồi tôi đã giải thích cho họ biết rằng tôi đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Sau tôi (Rosululloh saw), sẽ có những lãnh tụ cầm quyền chỉ biết thốt ra những gì họ thích, nhưng sẽ không có một ai đầy đủ can đảm để phản đối họ, những lãnh tụ này sẽ sa vào Hỏa ngục, giống như người ta tình cờ đi vào một chổ nào đó và tôi lo sợ rằng tôi sẽ là một trong những người này nên tôi đã quyết định thử thách mọi người. Khi tôi tuyên bố lần đầu và không thấy ai phản đối, tôi đã lo sợ rằng tôi sẽ là người trong đám người của Hỏa ngục này, và lần thứ hai khi vẫn chưa được phản đối, tôi hầu như đã chắc chắn rằng mình sẽ là người trong nhóm người sẽ sa vào Hỏa ngục, và khi người này đã bác bỏ lời nói của tôi vào ngày thứ sáu lần ba, ông ta thật sự đã cứu tôi thoát khỏi bị hủy diệt. Cầu xin Allah (swt) ban cho ông ta một đời sống tốt đẹp.”  (Tabrani)


Musa bin Abi Isa (ra) thuật lại đã có một lần Rosululloh (saw) đã hỏi mọi người rằng: “Chuyện gì sẽ xảy ra cho các người (nếu các người còn sống), nếu thuở thiếu niên của các người sống trái đạo đức, và các vợ con của các người sống buông thả, không kềm chế?”


Sahabah (ra) đã hỏi lại (trong suy tư và ngạc nhiên): “Thưa Rosululloh (saw), chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra hay sao?”


Rosululloh (saw) đã trả lời: “Không phải chỉ có như vậy thôi đâu, mà chuyện còn tồi tệ hơn nữa cũng sẽ xảy ra.” Rosululloh (saw) nói tiếp: “Các người sẽ trở thành thế nào, nếu các người không khuyến khích làm những điều thiện tốt và cũng không tránh xa những điều tội lỗi xấu xa?”


Sahabah (ra) đã hỏi: “Thời kỳ như vậy cũng sẽ xảy ra hay sao?”     


Rosululloh (saw) đã trả lời: “Không những thế, mà còn tệ hơn nữa.” Sau đó Rosululloh (saw) đã nói tiếp: “Hãy cân nhắc kỹ lưởng thân phận của mình sẽ trở thành như thế nào? Khi các người bắt đầu xem tội lỗi là điều tốt và điều thiện tốt thành điều xấu xa.” (Ar Raqa’iq)


Ông Ibn Mas’ood (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Vài dấu hiệu sẽ xuất hiện trước Qiyamat như là: - Con người chỉ chào hỏi những người mà họ quen biết. -Thương mại sẽ bành trướng đến mức độ những phụ nữ trong gia đình cũng sẽ tham dự vào. - Con người sẽ cắt đứt tình thân quyến thuộc. - Người cầm viết sẽ viết những điều Fitnah - Gian dối sẽ trở thành hành động thông thường. -Bằng chứng chân thật sẽ trở thành giả tạo” (Durri Manthoor)


Chú thích: Người cầm viết sẽ viết những điều đối kị nhau để con người giết hại lẫn nhau, họ còn phổ biến những tội lỗi xấu xa, trơ trẻn và thiên lệch, về văn chương, trong hình thức tiểu thuyết, trong sách báo, vu khống mạ lỵ và chống đối Islam.


27- Các dấu hiệu khác.


Ông Ibn Mas’ood (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Trong những dấu hiệu của Qiyamah là con người đi ngang qua Masjid nhưng sẽ không dừng bước vào hành lễ sunnah salaat. - Con người chỉ chào hỏi những người quen biết. - Con trai đuổi cha mẹ già ra khỏi nhà của mình vì sợ nghèo khó”


28 -Ca nhạc.


Ông Huzaifah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) cảnh cáo rằng: “Đọc Qur’an bằng giọng Arab, đừng đọc nó bằng âm thanh của những kẻ yêu ca nhạc hát xướng, cũng đừng bắt chước giọng đọc của người đạo Chúa và người Do thái. Sau này sẽ xuất hiện những người đọc Qur’an bằng âm thanh ca hát và bằng âm thanh đưa tang than khóc… Qur’an sẽ ở trên đầu môi chót lưỡi nhưng sẽ không có sự rung động của con tim”.


29 - Thiên tai.


Ông Imraan bin Husain (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Allah sẽ trừng phạt Ummah này bằng hình thức con người sẽ bị nuốt chững vào lòng đất (động đất chôn sống con người), và hình dáng của khuôn mặt sẽ bị thay đổi và mưa đá sẽ rơi từ trên trời xuống.”


Có người đã hỏi: “Thưa Rosululloh (saw), khi nào những bất hạnh này sẽ xảy ra?”


Rosululloh (saw) đã trả lời: “Khi những nữ ca sĩ và những dụng cụ về ca hát (băng nhạc, máy hát, TV) lan tràn và rượu được tiêu thụ xả láng.”


30- Sự nghèo khó.


Ông Abdullah Ibn Umar (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Qiyamah sẽ chưa xảy ra nếu Allah (swt) chưa lấy đi hết những người sùng đạo tốt, những tôi tớ trung thành với Allah (swt) rời khỏi thế gian này. Đến chừng đó những người còn lại sẽ bị mất đi tâm tính tốt lành và họ sẽ không còn nhìn thấy điều thiện phước là thiện phước và tội lỗi là tội lỗi nữa. (làm điều tốt hay làm tội lỗi không còn quan trọng với họ nữa).”


Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: Khi Ummah của tôi bắt đầu yêu mê cái quan trọng và vĩ đại của thế gian này, lúc đó sự quan trọng và vĩ đại của Islam sẽ rời khỏi con tim của họ, và họ sẽ ngưng cái bổn phận phải làm điều thiện tốt và sẽ không tránh né làm điều tội lỗi, họ sẽ bị thiếu mất những Ân Phước mà Allah (swt) đã Mặc Khải và khi họ bắt đầu chửi rủa nhau, họ sẽ bị Allah (swt) nhìn họ với sự ghét bỏ.”


31- Sự phù hoa và ngạo mạn.


Ông Ibnu Umar (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: Trong giai đoạn cuối cùng của Ummah này, sẽ có những người đi đến Masjid bằng những phương tiện kiểu cách, vênh vang, xe cộ đắt tiền, những phụ nữ của họ búi tóc giống như cái gù trên lưng con lạc đà yếu đuối. Họ là những kẻ đáng ghét, lời nguyền rủa sẽ giáng xuống họ,và nếu có một Ummah nào khác đến sau các người, các người chắc chắn sẽ làm nô lệ cho họ, cũng giống như các người trước đã trở thành nô lệ của các người.”


Rosululloh (saw) đã nói tiếp: “Nếu tôi biết trước tai ương nào sẽ giáng xuống cho Ummah của tôi trong thời gian đó khi những người đàn ông tội lỗi trong Ummah sẽ đi đứng một cách kiêu căng, hách dịch và những đàn bà sẽ tự phô bày thân thể mình một cách trắng trợn.”


Ông Abu Ummah (ra) thuật lại: “Tôi đã nghe Rosululloh(saw) nói rằng: -Tình hình ngày một xấu xa, tồi tệ hơn, nhưng tiền của thế gian sẽ được liên tục gia tăng, rồi Qiyamah sẽ chụp xuống những con người tội lỗi nhất, vì tất cả những người chính trực sùng đạo đều đã qua đời hết.”   (Durri Manthoor)


32- Bắt chước người đạo Chúa và người Do thái.


Ông Abu Said Khudri (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: “Các người sẽ đi đúng y vào dấu chân của những quốc gia thời trước, đến nổi nếu một trong những người đó chui vào lỗ của con kỳ nhông, các người cũng sẽ làm y như vậy.”


Có người đã hỏi: “Thưa Rosululloh (saw) có phải những quốc gia thời trước là Do thái và đạo Chúa?”


Rosululloh (saw) đã trả lời: “Đâu còn ai khác nữa” (Al-Bukhari & Muslim)


Theo Hadith của Tirmidhi, ông Abdullah Ibn Amr (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) cảnh cáo rằng: “Nếu có người nào trong những quốc gia thời trước phạm tội gian dâm với mẹ của nó thì người trong Ummah của tôi cũng sẽ phạm vào hành động loạn luân đó.”


33- Sự giết chóc toàn diện.


Ông Abu Hurayrah (ra) thuật lại đã nghe Rosululloh (saw) nói rằng: Thề với Allah, Đấng Bảo Trợ cuộc đời của tôi, thế gian này sẽ chưa chấm dứt nếu chưa đến giai đoạn mà kẻ giết người không buồn hỏi tại sao y lại giết người và nạn nhân bị giết cũng không hiểu tại sao lại bị giết chết.”


Sahabah đã hỏi: “Thưa Rosululloh (saw), vì sao tình trạng này lại xảy ra?”


Rosululloh (saw) đã trả lời: “Vì sự giết chóc rất thông thường và rất thịnh hành.”      


Rosululloh (saw) đã nói thêm: “Kẻ giết người và người bị giết trong giai đoạn đó đều bị sa vào Hỏa ngục.”


xem tiếp phần 4

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 416 Tổng lượt truy cập 3036434