-Chân Lý Islam | baiviet | PHÂN TÍCH | CỤM TỪ JIHAD ?
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
CỤM TỪ JIHAD ?
13.12.2008 14:55 - đã xem : 3097
_VIEWIMG
Mỗi lần nhìn thấy cụm từ Jihad (Thánh chiến) mà những giới nhà báo phương Tây dùng để ám chỉ những người Muslim đã ôm mìn thí mạng để tìm đường về với Thượng đế làm cho tôi chán ngấy sự thần thánh này. Không biết vì sự vô tình hay cố ý, hoặc kiến thức về giáo lý Islam của họ còn nông cạn mà mỗi lần có sự xung đột giữa người Muslim ”thấp cổ bé miệng” với những kẻ xâm lăng và áp bức thì họ gán ghép cụm từ Jihad này là những người ”Hồi giáo cực đoan”???.

Với tinh thần ôn hòa trong cuộc sống cũng như muốn làm rõ cụm từ Jihad trong tôn giáo Islam, tôi mong rằng những giới chuyên môn hãy tìm hiểu cụm từ này trong chiều hướng tốt đẹp mà Thượng Đế của nhân loại đã đưa ra những giá trị của nó...

Thật ra JIHAD là gì? Nói một cách bao quát của từ Jihad là Allah cảnh báo con người hãy cố gắng loại bỏ mọi đam mê cám dỗ để có ý nghĩa về mặt tinh thần trong khái niệm về mặt tâm lý, hãy cố gắng chống lại mọi hành vi xấu của bản thể để dẫn dắt linh hồn về với Thượng Ðế, đó là những giá trị tích cực để tạo một nếp sống lành mạnh trong  xã hội loài người hiện tại và sẽ nhận được những phần thưởng từ Allah ở Ngày Sau.

Còn cụm từ Jihad fi Sabeel Allah, tạm dịch là Sự chiến đấu vì Allah (Thượng Ðế của nhân loại), tức là mỗi người Muslim là một người chiến đấu vì Chân Lý của Thượng Ðế. Cụm từ Jihad còn có nghĩa khác như: ”phấn đấu, sự chiến đấu, cuộc đấu tranh...”

 

JIHAD mà Allah phán trong thiên kinh Qur’an (Chiến đấu để bảo vệ tôn giáo):

Khi Thượng Đế gửi tới loài người vị Sứ Giả Cuối Cùng (Nabi Muhammed (saw)), Ngài đã giao nhiệm vụ cho Thiên Sứ hãy kêu gọi mọi người theo đạo Islam trước khi cho phép thực hiện Jihad. Sau khi Thiên sứ cùng đoàn người di cư về thành phố Madina để lánh nạn, thì Thiên Sứ Muhammad (saw) nhận được Thiên lệnh phải tiến hành Jihad, thì cụm từ Jihad ở đây là tự vệ để ngăn chặn sự áp bức của những kẻ mà Allah đã đề cập trong thiên kinh Qur’an như sau :

« Allah chấp thuận cho những ai bị tấn công được phép (cầm vũ khí) để chiến đấu (tự vệ) bởi vì họ bị áp bức. Chắc chắn Allah rất quyết liệt trong việc cứu giúp họ : Những ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài lí do chính đáng nào khác hơn điều họ nói : « Rabb của chúng tôi là Allah ! » Và nếu Allah không dùng một số người này để chặn đứng một số người khác thì những tu viện và nhà thờ (của Thiên Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của Islam), thì những nơi mà tên của Allah đã được tụng niệm nhiều, chắc chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah giúp đỡ cho những người nào giúp đỡ (chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Rất Hùng Mạnh, Rất Quyền Năng (trong việc thực hiện Ý Muốn của Ngài ) ». (Chương 22 : câu 39 – 40)

Sau đó, Allah đã truyền xuống lệnh chiến đấu để bảo vệ tôn giáo Islam, Ngài phán rằng : « Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống cho các ngươi và đó là điều mà các ngươi không thích. Có lẽ các ngươi ghét điều mà chính nó lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích điều mà chính nó lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá trị của nó) trong lúc các ngươi không biết. » (Chương 2 : câu 216)

Ý nghĩa cụm từ Jihad của hai đoạn kinh trên là Allah bảo những người tin tưởng hãy chiến đấu để bảo vệ sự sống còn của tôn giáo Islam vào thời đó. Và Allah hiểu rõ lòng dạ tham lam và giả tạo của con người nên sau đó Ngài truyền xuống những đoạn kinh sau :

« Hãy bảo họ : « Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bán mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú (tất cả các thứ đó) quý đối với các ngươi hơn là Allah và Sứ Giả của Ngài và hơn việc chiến đấu (jihad) cho Chính nghĩa của Ngài thì các ngươi hãy đợi cho đến lúc Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài xuống bởi vì Allah không dẫn dắt một đám người dấy loạn và bất tuân. » (Chương 9 : câu 24)

« Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ Giả của Ngài rôì không nghi ngờ điều gì và chiến đấu (Jihad) bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính Đạo của Allah mới là những người có đức tin. Họ là những người chân thật. » (Chương 49 : câu 15)

« Và những ai có niềm tin bảo : « Tại sao không có một chương kinh nào được ban xuống cho chúng tôi ? » Nhưng khi có một Surah Muhkamah (một chương đề cập cụ thể vấn đề) được ban xuống trong đó có nói đến việc chiến đấu (jihad) thì Ngươi sẽ thấy những kẻ mang sẵn trong lòng một chứng bệnh (đạo đức giả) sẽ đảo mắt nhìn Ngươi giống như cái nhìn của một người thất thần sắp chết ; nhưng đáng đời cho chúng. » (Chương 47 : câu 20)

Có rất nhiều câu kinh tương tự được nhắc đến trong sách Kinh Qu’ran để nhấn mạnh tới lợi ích của Jihad trong việc bảo vệ tôn giáo của Ngài, ví dụ như trong chương kinh « Đội ngũ chiến đấu ».

Allah phán : « Các người tin tưởng nơi Allah và Sứ Giả của Ngài, và chiến đấu cho Chính Nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của các người. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết. Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận các người vào những Ngôi Vườn có các dòng sông chảy phía dưới, và những chỗ ở tốt đẹp nơi những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (Thiên Đàng). Đó là một thành tựu vĩ đại. Và (ban cho) một (ân sủng) khác mà các người yêu thích : Sự cứu trợ của Allah và một thắng lợi gần kề. Và hãy báo tin mừng này cho những người tin tưởng. » (Chương 61 : câu 11-13)

 « Phải chăng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho những người đến làm Hajj và việc trong coi bảo vệ Thánh Đường Linh Thiêng tại Makkah giống với một người có đức tin nơi Allah và Ngày Phán Xử (cuối cùng) và chiến đấu anh  dũng cho chính nghĩa của Allah hay sao ? Đối với Allah, họ không ngang bằng nhau. Và Allah không dẫn dắt đám người làm điều sai quấy. Những ai có đức tin và đã di cư (đi tị nạn) và đã tận lực chiến đấu cho chính nghĩa của Allah, vừa hi sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ, sẽ có cấp bậc cao dưới cái nhìn của Allah. Và họ là những người sẽ thành đạt. Rabb (Allah) của họ sẽ báo tin vui cho họ về sự khoan dung và sự hài lòng của Ngài và về các Ngôi Vườn (Thiên Đàng) để dành thưởng họ ; trong đó họ sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. » (Chương 9 : câu 19-21).

« Hỡi những ai có niềm tin ! Nếu ai trong các người bỏ đạo của mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ sẽ yêu thương Ngài đến ; họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ bất tín ; họ chiến đấu cho Chính Nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên Ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng Rãi Bao La, Biết (hết tất cả). » (Chương 5 : câu 54)

« Thị dân của thành phố Madinah và những người Ả-rập du mục sống lân cận họ không được bỏ mặc Sứ Giả của Allah (đi Jihad một mình) cũng không được quý mạng sống của họ hơn mạng sống của Nabi. Như thế là vì mọi khó khăn mà họ gặp phải trên đường đi Jihad sẽ được Allah ghi công cho họ chẳng hạn như chịu khát, chịu mệt, chịu đói vì chính nghĩa của Allah hoặc như mỗi bước chân của họ bước đi sẽ làm cho những kẻ bất tín nổi giận hoặc như mọi thắng lợi mà họ đã đạt được từ kẻ thù : tất cả đều được xem là việc thiện của họ. Bởi vì Allah sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm tốt. Cũng như món tiền, dù nhỏ hay lớn (ít hay nhiều) mà họ chi dùng (cho Chính Nghĩa của Allah) hoặc như việc băng qua các thung lũng, tất cả đều được ghi công cho họ để Allah dựa vào đó mà tưởng thưởng họ về những việc làm tốt của họ. » (Chương 9 : câu 120-121).

Lệnh tham gia Jihad và những phần thưởng gặt hái cho người tham gia được lặp đi lặp lại nhiều lần trong sách kinh Qu’ran cũng như trong Sunna (Những lời nói và hành động của Thiên Sứ Muhammad (saw)). Tương tự như vậy, người nào thực hiện Jihad thì điều đó sẽ tốt hơn cho họ. Tất cả các nhà học giả đều đồng ý kiến cho rằng thực hiện Jihad tốt hơn làm hành hương (Hajj) và hành hương không bắt buộc (Omra), và tốt hơn cả việc tự nguyện hành lễ, tự nguyện nhịn chay. Điều này đã được nói đến trong Kinh Qu’ran và trong Sunna.

Thiên Sứ có nói : « Đầu tiên là Hồi giáo (Islam) ; trụ cột chính của nó là việc hành lễ và đỉnh cao là Jihad », và Người nói : « Ở Thiên Đàng có một trăm tầng, khoảng cách giữa các tầng lớn bằng khoảng cách giữa trời và đất và Allah đã chuẩn bị sẵn Thiên Đàng cho những người thực hiện Jihad » (Hadith do Al Bukhari và Muslim thuật lại).

Imam Bukhari kể lại rằng Thiên Sứ có nói : « Người nào mà đôi bàn chân của họ luôn bước trên con đường vì Allah (có nghĩa là luôn thực hiện Jihad), Allah sẽ cứu người đó ra khỏi địa ngục ».

Imam Muslim thuật lại rằng Thiên Sứ có nói : « Thời gian một ngày một đêm bỏ ra để bảo vệ lãnh địa Hồi giáo nhằm chống lại quân thù (nói cách khác : thực hiện Jihad một ngày một đêm) còn tốt hơn thực hiện nhịn chay hay thức hành lễ trong vòng một tháng. »

Nếu một người chết trong lúc thực hiện Jihad, người đó sẽ nhận được phần thưởng từ những việc làm của họ và được bảo vệ khỏi Thiên Thần của ngôi mộ.

Thiên Sứ có nói : « Một ngày thực hiện Jihad vì Allah trị giá hơn một nghìn ngày bình thường khác ».

Người cũng nói : « Có hai loại mắt mà lửa của địa ngục không động đến được. Đó là : đôi mắt khóc vì sợ Allah và đôi mắt thức trắng đêm để thực hiện Jihad. » Hadith do Al-Tirmidhi thuật lại.

Imam Ahmad bin Hanbal thuật lại rằng : « Một đêm thức trắng để thực hiện Jihad trị giá hơn hàng ngàn ngày đêm hành lễ và nhịn chay. »

Bukhari và Muslim thuật lại rằng có một người đàn ông hỏi Thiên Sứ : « Thưa Thiên Sứ ! Hãy chỉ cho tôi biết một hành động có giá trị tương tự như việc thực hiện Jihad vì Allah ? »

Thiên Sứ trả lời: « Ngươi không đủ khả năng để làm được việc đó. »

Người đàn ông nói tiếp : « Xin Người cứ nói cho tôi biết. »

Thiên Sứ liền nói : « Trong khi một người chiến binh được cử đi viễn chinh thì ngươi có thể nào nhịn chay một cách không ngừng nghỉ và cầu nguyện suốt đêm một cách liên tục được không ? »

Người đàn ông trả lời : «Thưa, không. »

Thiên Sứ nói : « Đó chính là hành động có giá trị tương tự như việc thực hiện Jihad. »

Trong sách Sunna (tập hợp các hành động và lời nói của Thiên Sứ được thuật lại bởi Al-Tirmidhi, hoặc được thuật lại bởi Al Nissa’i, hoặc bởi Abi Dawoud), Thiên Sứ nói : « Mỗi cộng đồng đều có các hành trình để bày tỏ lòng sùng đạo, và hành trình để bày tỏ lòng sùng đạo của cộng đồng của ta là Jihad vì Allah. »

 

Kết luận : Cụm từ Jihad không nên lạm dụng để làm tiêu đề trên những báo chí thời nay, nó dể đưa con người hiểu sai ý nghĩa của cụm từ này khi chưa thông suốt những lời phán của Allah trong thiên kinh Qur’an và lịch sử của Islam. Đây là một đề tài rất rộng, nhất là khi nó đề cập đến những phần thưởng dành cho cá nhân từng người cũng như tập thể. Song song đó, cũng có một số người không hiểu rõ sự tác dụng của cụm từ Jihad nên đã có những hành động điên rồ mà cứ nghỉ rằng đó là việc làm có phần thưởng vào Ngày Sau… Thật ra, tất cả những người sống hay hi sinh trong lúc thực hiện đúng nghĩa của từ Jihad thì sẽ tìm thấy hạnh phúc bất tận ở đời này cũng như đời Sau. Không thực hiện Jihad là tự làm mất đi một phần hay mất tất cả niềm hạnh phúc này. Một số người luôn cố gắng hành đạo bằng những việc rất khó khăn nhằm bày tỏ lòng sùng đạo, mặc dù những hành động này không mang lại nhiều lợi ích cho họ bằng việc thực hiện Jihad (chống mọi hành vi xấu của bản thể)…

 

Thật vậy, lợi ích của Jihad rất khái quát, nó bao gồm không chỉ các chiến binh mà bao gồm cả cộng đồng, bao gồm cả ý nghĩa tâm linh và hiện thực. Jihad liên quan đến mọi tôn giáo, dưới mọi hình thức, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thực hiện Jihad là biểu hiện tình cảm và lòng sùng kính đối với Thượng Đế, sự tin tưởng tuyệt đối ở Ngài bởi cuộc sống của chúng ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. Thực hiện Jihad đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, sức chịu đựng khổ cực và luôn tưởng nhớ tới Allah để loại bỏ những bãn chất xấu xa của con người do Saiton cám dổ.


Trích từ quyển: « La politique légale dans la réforme du gouverneur et du peuple » (Chính sách hợp pháp trong việc cải cách của chính phủ và của nhân dân.) của Imam Ibn Taymiyah.

Dựa theo: http://www.angelfire.com/journal/sunnah/Islam/djihad_statut.html

Người chuyển dịch:  Ayad Bích Thuỷ.

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 230 Tổng lượt truy cập 2615651