-Chân Lý Islam | baiviet | PHÂN TÍCH | SINH NHẬT (AL-MAWLID) ROSUL MUHAMMAD (SAW)???
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SINH NHẬT (AL-MAWLID) ROSUL MUHAMMAD (SAW)???
25.03.2009 04:00 - đã xem : 3335
_VIEWIMG
Thiên kinh Qur’an và Sunnah đã chỉ dạy chúng ta phải tuyệt đối tuân theo giáo luật của Allah (swt) và hành đạo theo những gì Thiên sứ Muhammad (saw) đã làm; và dĩ nhiên cũng đã nghiêm cấm chúng ta giới thiệu đến nhân loại những điều không có trong thiên kinh Qur’an và sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw) chỉ dạy, vì đó là việc làm tự ý đổi mới (Bid’ah) mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến đường lối thờ phượng của giáo lý Islam đã đưa ra.

Vì Allah (swt) đã phán: “Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): ‘Nếu các người thật sự yêu thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các ngươi (trở lại) và tha tội cho các người, bởi vì Allah Hằng tha thứ, Rất mực Khoan dung.” [Surah Al-Imran: 31]

Hãy tuân theo điều (mặc khải) đã được ban xuống cho các người từ Rabb (Allah) của các người (hỡi nhân loại!), và chớ nghe theo người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài. Ít thay việc các người ghi nhớ lời khuyên này.” [Surah: Al-A’raf: 3]

“Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của TA. Hãy theo nó và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah.” [Surah Al-An’am: 153]

Thiên sứ Muhammad (saw) cũng đã có những lời khuyên cho Ummah (cộng đồng) của Người như sau: Bài diễn thuyết ngay chính nhất đó Quyển Sách của Allah (swt), và sự hướng dẫn tốt nhất đó là sự hướng dẫn của Ta (Thiên sứ Muhammad (saw), và những điều xấu xa nhất đó là sự bịa đặt điều mới trong tôn giáo

Và Thiên sứ Muhammad (saw) cũng đã có nói thêm: Những ai đổi mới một điều gì trong các vấn đề của chúng ta; thì nó không phải là một phần ý chí của chúng ta, cho nên phải bị loại bỏ[Sohih Al-Bukhari và Muslim]

Một trong những điều đổi mới đáng bị chỉ trích nhất đó là việc sáng chế ra sự ăn mừng ngày sinh nhật (Al-Mawlid) của Thiên sứ Muhammad (saw) trong tháng Rabee’ Al-Awwal. Việc tổ chức mừng sinh nhật (Mawlid) của Thiên sứ được mỗi nơi tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau như sau:

-         Mọi người tập họp lại rồi cùng nhau đọc câu truyện nói về ý nghĩa “Al-Mawlid”, sau đó họ cùng nhau ca hát (Qaseedahs) có tính cách ca ngợi về sự kiện này.

-         Họ chiêu đãi nhiều loại thức ăn và nhiều loại bánh trái khác nhau cho những người đến tham dự.

-         Không những giới hạn riêng bản thân họ tham gia vào những việc làm trên mà còn kêu gọi mọi người tham gia đông đảo, và điều đáng bị lên án nhất đó là hòa lẫn giữa đàn ông và phụ nữ để nhảy múa và ca hát (theo tập tục); hoặc làm những việc Shirk như là: “Cầu xin trực tiếp qua Thiên sứ Muhammad (saw) để giúp đỡ họ, hoặc gào thét kêu tên của Thiên sứ rồi cầu xin sự trợ giúp của Thiên sứ Muhammad (saw) để chống lại kẻ thù của họ...”

Tất cả những ý định hay hành động trên điều là sự bịa đặt và hư cấu. Nhà sử học Ibn Khalkan nói rằng: “Trải qua ba (03) thế kỷ cường thịnh của Islam, người đầu tiên giới thiệu với nhân loại về sự cách tân (Bid’ah) Haram trên là Shee’ah Faatimid với ý đồ chống phá và quấy nhiễu tôn giáo của người Muslim. Người kế tiếp đó là Al-Mudhaffar Abu Sa’eed Kawkaboori, là vị vua của Irbil vào những năm cuối của thế kỷ thứ sáu và những vào năm đầu của thế ký thứ bảy (Niên lịch Islam).”

Mawlid Nabi

Tuy nhiên, Abu Shamah lại có ý kiến về lịch sử của Al-Mawlid như sau: “Người đầu tiên làm Mawlid tại Mosul là Sheikh ‘Umar Ibn Muhammad Al-Malaa, là một người nổi tiếng ngay thẳng. Sau đó vua của Irbil bắt chước và sau này những người khác cũng làm theo.”

Ibn Katheer nói trong tiểu sử của ông về Abu Sa’eed Kazkaboori như sau: “Ông ta thường tổ chức Al-Mawlid trong tháng Rabee’ Al-Awwal và làm một bữa tiệc ăn mừng rất lớn… Những người đã từng tham gia vào bữa tiệc của Al-Muzaffar trong vài sự kiện của Mawlid kể rằng: ‘Ông ta cung cấp năm ngàn con cừu; mười ngàn con gà; một trăm ngàn đĩa lớn; ba mươi mâm bánh…, ông ta cho phép người Sufis ca hát từ buổi trưa cho đến buổi sáng của ngày hôm sau, và ông ta cũng đã tham gia nhảy múa với họ…”

Ngoài ra, Ibn Khalkan cũng có nói thêm: “Khi gần đến ngày Al-Mawlid, họ bắt đầu trang trí những mái vòm với nhiều vật liệu trang trí thật đẹp và lộng lẫy nhất, và trong những mái vòm đó có một nhóm ca sĩ ngồi trong đó; và một nhóm người điều khiển những con rối; và một nhóm người chuyên sử dụng dụng cụ âm nhạc. Họ không bao giờ rời chỗ nếu không có một nhóm người biểu biễn khác thay thế họ. Trong thời gian đó không có ai đi làm việc cả, mà họ chỉ đi quanh quẩn để xem những tiết mục giải trí. Khi họ định còn hai ngày nữa (chưa ai biết rõ ngày sinh chính xác của thiên sứ Muhammad) là đến ngày sinh của Thiên sứ Muhammad (saw), họ mang ra một số lượng lớn lạc đà, bò và cừu để sửa soạn đãi ăn. Và họ mang theo những loại nhạc cụ và tháp tùng với những bầy thú cho đến một quảng trường qui định. Vào đêm Mawlid, sau khi solah Maghrib xong thì họ tổ chức biểu diễn ca hát (nasheed) trong thành trì.”

Đó là nguyên thủy của cách ăn mừng “Al-Mawlid Nabi”, đây là những trò bịa đặt để mang ra giải trí nhưng rất tốn kém về vật chất và tiền bạc, cũng như mất thời gian mà nó chẳng đem lại lợi ích gì cả; cho nên nó là một việc liên kết xấu xa và đã trở thành điều cách tân mà Allah (swt) đã nghiêm cấm. Trong khi trách nhiệm của mọi người Muslim là thực thi Sunnah và ngăn chặn những gì có tính cách mới lạ (Bid’ah), người Muslim không được phép noi theo những việc làm trên nếu chưa có chỉ thị của Allah (swt).

Những lý do mà Islam nghiêm cấm tổ chức làm “Al-Mawlid của Thiên sứ Muhammad (saw)” như sau:

1- “Al-Mawlid” không phải là đường lối dạy dỗ (sunnah) của Thiên sứ Muhammad (saw), và những vị Khalifah (Thủ lĩnh Islam) của Thiên sứ (saw) chưa bao giờ có ai dám làm. Vì Rosul Muhammad (saw) đã nói như sau:

Ta chỉ thị các ngươi phải tuân theo Sunnah của Ta, và tuân theo sự hướng dẫn của các vị Khalifah sau Ta; giữ vững nó và kiên quyết trung thành với nó. Hãy cẩn thận với những điều cách tân bịa đặt; bởi vì nó là sự đổi mới (Bid’ah) và nó sẽ làm cho các ngươi lầm đường lạc hướng [Ahmad và Tirmidhi]

Nếu như chúng ta cố gắng làm những việc để đến gần với Allah (swt) hơn, mà những điều đó Thiên sứ Muhammad (saw) và các vị Khalifah chưa từng làm thì chẳng khác nào chúng ta cáo buộc Thiên sứ Muhammad (saw) đã chưa giảng dạy cho chúng ta và nhân loại đầy đủ những giáo điều Islam; và cũng xem như chúng ta không tin tưởng vào những lời mặc khải của Allah (swt), vì Ngài có phán: “Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA cho các người và đã chọn Islam làm tôn giáo của các người[Surah Al-Ma-idah: 3]

2- Ăn mừng sinh nhật của Thiên sứ Muhammad (saw) là bắt chước theo những người Thiên Chúa giáo, bởi vì họ ăn mừng và tổ chức sinh nhật cho Thiên sứ Isa (Giê-Su). Chẳng lẽ chúng ta đã quên rằng Islam nghiêm cấm người Muslim có những suy nghĩ hay hành động bắt chước theo người Thiên Chúa giáo? Và Thiên sứ Muhammad (saw) cũng đã khuyến cáo chúng ta không được noi theo người Kuffar (ngoại đạo), và Islam đã chỉ thị cho chúng ta phải tỏ ra khác biệt so với họ.

Thiên sứ Muhammad (saw) đã nói: Những ai noi theo họ là người của họ [Ahmad và Abu Dawood]

Và Thiên sứ (saw) cũng đã nói thêm: Hãy trở nên khác biệt những người Mushrikin (người đa thần)” [Sohih Muslim]

3- Ngoài việc trở thành Bid’ah và noi theo người Thiên Chúa giáo, cả hai sẽ trở thành Haram nếu tổ chức làm lễ sinh nhật Thiên sứ Muhammad (saw), vì đồng nghĩa với việc dẫn đến cường điệu và quá mức sùng kính Thiên sứ Muhammad (saw). Thậm chí còn có thể đi xa hơn bằng cách khẩn cầu (du-a) với Thiên sứ Muhammad (saw), thay vì khẩn cầu với Allah (swt); họ kêu gọi tên của Thiên sứ Muhammad (saw), thay vì kêu gọi tên của Allah (swt); và cầu xin sự trợ giúp từ Thiên sứ (saw); hát những bài (Qaseedah shirk) có tính cách ca tụng và tán dương Thiên sứ (saw) như Qaseedah Al-Burdah… Và họ đã quên rằng Thiên sứ (saw) đã nghiêm cấm Ummah của Người (saw) ca tụng và tán dương Người (saw): Đừng bao giờ tán dương, ca tụng Ta như những người Thiên Chúa đã tán dương ca tụng con trai của Maryam. Bởi vì Ta chỉ là nô lệ của Ngài, do đó hãy gọi Ta là nô lệ của Allah (swt) và là Thiên sứ của Ngài [Sohih: Al-Bukhaari]

Và Allah (swt) đã phán trong Thiên kinh Qur’an như sau:

Hỡi Người dân của Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo của các người và chỉ nói sự thật về Allah. Masih Isa con trai của Maryam chỉ là một Sứ giả của Allah và là Lời phán (Hãy Thành) mà Ngài truyền xuống cho Maryam mà là một Tinh thần (Ruh) từ Ngài (Allah). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài. Và chớ nói ‘Ba’ (ngôi). Từ bỏ tư (tưởng đó) tốt cho các người hơn. Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đủ làm một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cả các công việc (không cần đến một đứa con trai nào để giúp Ngài).” [Surah An-Nisa: 171]

Thiên sứ Muhammad (saw) nghiêm cấm chúng ta cường điệu mình vì sợ rằng mọi thứ sẽ xảy ra với chúng ta như là đã xảy ra với người Thiên Chúa giáo, và Thiên sứ (saw) đã nhắc nhở chúng ta như sau: Hãy sợ việc cường điệu Ta, cho những ai đã đến trước các ngươi đã bị tàn phá bởi vì sự cường điệu thái quá [Al-Nasaa`i]

4- Cách tân bằng việc tổ chức yến tiệc “Al-Mawlid Rosul (saw)” là tự mở rộng cánh cửa cho nhiều loại Bid’ah khác đến với chúng ta; và làm cho chúng sao lãng đường lối Sunnah của Người (saw). Vì thế, chúng ta dễ dàng thấy được những người cách tân luôn tỏ ra rất hăng hái trong những việc làm Bid’ah và chây lười với Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw). Họ ghét bỏ Sunnah và xem những ai theo đường lối Sunnah như là kẻ thù của họ; họ phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, và mỗi nhóm thường niên tổ chức yến tiệc mừng ngày sinh cho những người Imam của họ, như là: Sinh nhật của Imam Al-Badawi, Ibn ‘Arabi, Al-Doosaqi và Al-Shadaali…

Không khí của yến tiệc sinh nhật mà họ vừa tổ chức chưa kịp lắng xuống thì họ lại tiếp tục tổ chức sinh nhật cho những người khác mà họ sùng bái. Trong lúc tổ chức yến tiệc, họ cường điệu phóng đại và kêu gọi tên của người đó thay vì họ tán dương hay kêu gọi tên của Allah (swt). Và họ tin rằng với những hành động đó có thể mang lại cho họ những hồng ân và lợi ích; nhưng họ đâu biết rằng họ đang và đã đi xa với tôn giáo của Allah (swt), và dần dần họ quay trở lại với tôn giáo hay người của thời kỳ Jahiliyyah (tiền Islam), mà Allah (swt) đã khuyến cáo như sau:

Và họ thờ phụng ngoài Allah những kẻ đã không làm hại cũng chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: ‘Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng tôi với Allah.’ Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): ‘Phải chăng các ngươi muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt hẳn những điều mà họ đã tổ hợp với Ngài!” [Surah Yunus: 18]

Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah ư? Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngài đã nói: ‘Chúng tôi thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah.’ Chắn chắn Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng thường tranh chấp. Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người nói dối và không có đức tin.” [Surah Az-Zumar: 3]

Qua hai đoạn kinh trên, đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng Allah đã nghiêm cấm chúng ta làm những chuyện vô bổ vô thực dưới mọi hình thức, Islam đã chỉ dẫn cho chúng ta phòng ngừa những hành động có thể tác hại từ trong trứng nước, vì Islam biết rất rõ con người dễ sa ngã vào sự lôi cuốn của người đời. Cho nên, việc tổ chức ăn mừng ngày sinh của Thiên sứ Muhammad (saw) là một việc làm theo quán tính mà không có trong sách vở của Islam.


Tóm lược và chuyễn ngữ từ bài của Sheikh Salih Al-Fawzan

Roh Man Ibrahim

Cựu sinh viên UIA, Malaysia

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 215 Tổng lượt truy cập 2615636