-Chân Lý Islam | baiviet | LỜI HAY Ý ĐẸP | SỰ THẢN NHIÊN KỲ LẠ !!!
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
SỰ THẢN NHIÊN KỲ LẠ !!!
13.09.2009 18:55 - đã xem : 2362
_VIEWIMG
Lương thực: bao gồm các loại thức ăn và nước uống! Là người Muslim ai cũng biết đó là Rizki (bổng lộc) mà Allah (Đấng Ban Phát: الوهاب al-Wahhab, Đấng Cung Cấp và Nuôi Dưỡng: الرزاق ar-Razzaq) đã Phân Phối cho tất cả tạo vật của Ngài một cách vô cùng hào phóng, riêng tạo vật loài người, loài duy nhất được Allah ban cho trí khôn. Sự hào phóng này từ Allah còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần những loài khác,nhưng rất tiếc là có rất nhiều người lại đối xử bạc bẽo và có thể cho là rất vô ơn trước tình thương vô bờ bến của Đấng Tạo Hóa Allah (Swt)!

   Tại các nước Âu, Mỹ và nhiều nơi khác, hằng ngày người ta thản nhiên đổ đi hằng trăm tấn thực phẩm còn tươi tốt chỉ vì lý do là đã qua buổi dùng. Người dân những nơi đó trong các buổi tiệc tùng họ dọn ra nhiều đợt thức ăn đến nổi những người tham dự mỗi người chỉ ăn một chút cho lấy lệ, lượng thức ăn dư thừa đem đổ bỏ, thậm chí mọi người dùng thức ăn theo tiêu chuẩn mà họ gọi là “phong cách sành điệu” có nghĩa là khi ăn hay uống bất cứ món gì chỉ dùng một phần nào thôi, phần còn lại nên quẳng vào sọt rác, cống rãnh…

    Hằng ngày, có hằng ngàn người chết vì đói khát khắp nơi, nhất là những thông tin từ các nước tại “Lục Địa đen” mà ai cũng biết, thế nhưng có nhiều người tự cho mình có quyền phung phí một cách thản nhiên Rizki của Allah ban cho, với tư tưởng “tôi bỏ tiền ra mua, tôi dùng hay vất đi là quyền của tôi”. Vì vậy mà họ thản nhiên quẳng vào sọt rác, cống rãnh những thức ăn thức uống còn tươi tốt. Những thức ăn và nước uống còn tốt mà họ đã đổ đi một cách thản nhiên hằng ngày, có ai xót xa không khi nó ngang bằng hoặc nhiều hơn lượng thức ăn và nước uống mà vì không có nó nên hằng ngàn người nghèo khó vất vưỡng, quằn quại, thoi thóp chết dần đi trong đói khát hằng ngày?!

   Ngay trong tháng chay tịnh Ramadan hằng năm, một số người Muslim cũng có thuộc tính thản nhiên này, rất nhiều người vào giờ kết thúc ngày chay tịnh,họ ăn uống nửa dùng nửa bỏ, cho rằng những Muslim may mắn đã được Allah cho sinh ra ở những gia đình hay những cộng đồng khá giả nên không biết quí trọng Rizki Allah ban cho đi, mà ngay cả những Muslim sinh ra và lớn lên tại những nơi nghèo khó nhưng lại phung phí thì thật khó hiểu và đáng buồn làm sao!

     Với Đức Rộng Lượng الرحمن Ar-Rahman và Khoan Dung الرحيم Ar-Rahim Vô Cùng (câu ngợi ca hằng ngày của người Muslim), Đấng Tạo Hóa Allah (Swt) từng giây đã Ban Phát cho tất cả, trong đó có thành phần vật chất dinh dưỡng qua thức ăn, nước uống cho mọi tạo vật của Ngài vô cùng Rộng Lượng, không chỉ cho những người tuân phục mà kể cả những người chưa hoặc không bao giờ biết đến Ngài, thậm chí cả những người chống đối, phủ nhận Ngài! Ngài Vô Cùng Rộng Lượng và Khoan Dung bởi Ngài Toàn Quyền trong việc Ban Phát hay không Ban Phát, Trừng Phạt hay không Trừng Phạt bất kỳ thời gian và địa điểm nào với tất cả hoặc dừng ngay tức khắc sự sinh tồn của bất kỳ một tạo vật nào.

   Thay vì Trừng Phạt, Đấng Khoan Dung vẩn Ban Phát cho tất cả thậm chí Ngài còn Ban Phát cho những người không biết hoặc phủ nhận Ngài dư thừa hơn những người khác, ý Muốn của Ngài là để cho người đó tự suy xét và quyết định bởi Ngài đã ban cho riêng tạo vật loài người một ưu thế hơn tất cả các loài,đó là bộ não rất thông minh.

   Hãy thương xót, chia xẽ cho những người nghèo khó hoặc đói khát! Điều này Đấng Tạo Hóa Allah (Swt) đã khuyên nhân loại qua nhiều trường hợp, hoàn cảnh trong Thiên kinh Qur’an:

   -Allah khuyên dạy trong tháng chay tịnh Ramadan:

    “Nhưng đối với ai có khả năng kiêng cữ (nhưng rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), họ có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn (từng ngày) một người thiếu thốn. Nhưng người nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tốt cho họ hơn. Tuy nhiên, thực hiện việc nhịn chay ‘Siyâm’ tốt cho các ngươi hơn nếu các ngươi biết (giá trị của nó).” S2: 184.

   “… và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại số ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và không muốn gây khó khăn cho các ngươi…” S2:185.

   Hai câu kinh trên, Allah đã khuyên dạy những Muslim nên chính mình nhịn chay để biết “giá trị” của cảm giác đói và khát như thế nào, để mà biết quí trọng Rizki của Allah ban xuống thế gian cho nhân loại và những người may mắn được Allah cho sống kiếp giàu sang biết thông cảm thật sự  nổi khổ của những người đói khát khi chính mình đã từng trải qua cảm giác đói khát, từ đó có thể họ sẽ tự xét mà giảm những hành động, cách sống lãng phí lương thực nước uống, biết thương xót và nghỉ đến sự giúp đở những người nghèo đói.

   -Allah dạy mọi người hãy thương yêu, chia xẽ và giúp đở nhau như anh em cùng cha mẹ: 

  "Hỡi nhân loại! TA đã tạo hóa các người từ một người nam và người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người có At-Taqwa (tôn thờ và kính sợ Allah) nhất trong các người. Quả thật, Allah Biết Hết, Rất Am Tường (mọi việc)." S49 : 13.

   Những người may mắn giàu sang nên biết rằng, khi Allah ban cho sự giàu sang đó cũng có nghĩa là Allah kèm theo thử thách cho người đó khi sử dụng những tài nguyên mà Allah giao cho như thế nào, chẳng hạn họ có biết phân phối, chia xẽ (tự nguyện giúp đở: Sodakoh) những tài sản mà Allah đã giao phó cho họ đến với những người hoạn nạn nghèo khó? Họ có làm trong sạch tài sản (bố thí bắt buộc: Zakat) của họ không? Họ sử dụng tài sản ra sao để ngày trở về cuối cùng khi diện kiến trước Allah, Ngài sẽ phân xử mà ban thưởng hoặc trừng phạt cách dùng tài sản mà Ngài đã giao cho người đó.

   -Allah từng cảnh giác những người chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình:

   “Và những ai keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah đã ban cho, chớ nên nghĩ việc đó tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm lấy sẽ sớm được mang ra treo lủng lẳng nơi cổ của họ vào Ngày Phán Xử Cuối Cùng. Và di sản của các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả; và Allah Rất Am Tường về những điều các người làm ” S3:180

   “Ngươi chớ nghĩ rằng những ai hí hửng với lợi lộc mà chúng mang về và yêu thích được thiên hạ ca ngợi mình về những điều mà chúng đã không làm, Ngươi chớ nghĩ chúng sẽ an toàn thoát khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn.” S3:188

   Allah đã căn dặn những người hoang phí:

   “…và chớ phung phí bởi vì Allah không yêu thương những kẻ phung phí” S6:141

   -Sự giàu sang phú quí ở trần gian này chỉ là một hưởng thụ tạm, một thử thách của Allah:

   “…Và đời sống ở trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đầy dối trá” S3:185

   “Chắc chắn các ngươi sẽ bị thử thách về tài sản và cả sinh mạng của các ngươi nữa…” S3:186

   “-(Đó chỉ là) một hưởng thụ tạm bợ,rồi nhà ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục;một nơi nằm nghỉ thật vô cùng xấu xa” S3:197

   -Allah khẳng định mọi nguồn cung cấp vô tận chỉ do Allah ban cho và cho tất cả mọi người:

   “Allah gia tăng hay thu hẹp bổng lộc cho người nào tùy Ngài muốn…” S13:26

   “TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng phải nuôi TA. Chính Allah là Đấng Cung Cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhân của Quyền lực, Rất mực Cương Quyết." S51:57-58.

   -Với những người bất tín, Allah đặt câu hỏi:

   “Hoặc Đấng nào là Đấng có thể cung dưỡng cho các người nếu Ngài (Allah) muốn giữ nguồn lương thực của Ngài lại?...” S67:21

   Các anh chị em Muslim, mỗi khi chúng ta sắp đổ đi những thức ăn, thức uống mà chúng ta cho là dư thừa, mong sao các anh chị em bỏ ra vài giây mà nghỉ đến những người sống trong hoàn cảnh khốn cùng rồi hãy quyết định, xin đừng thản nhiên như những người bất tín vì chúng ta là những người Muslim. Chúng ta nên tự xét bản thân của chúng ta một cách thường xuyên để tránh những cám dỗ và những sự thái quá không cần thiết, ngày nay nên tự khó khăn với chính bản thân của mình để Ngày Sau mọi sự được dễ dàng. Insha Allah!

ALI ĐT.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 984 Tổng lượt truy cập 2632051