-Chân Lý Islam | baiviet | VIDEO | VIDEO HƯỚNG DẨN LẤY NƯỚC TẨY RỬA (WUDU) VÀ HÀNH LỄ (SALAH) THEO CÁCH THỨC CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) CHỈ DẠY CHO CÁC BẠN ĐẠO CỦA NGƯỜI
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
VIDEO HƯỚNG DẨN LẤY NƯỚC TẨY RỬA (WUDU) VÀ HÀNH LỄ (SALAH) THEO CÁCH THỨC CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW) CHỈ DẠY CHO CÁC BẠN ĐẠO CỦA NGƯỜI
02.11.2014 20:30 - đã xem : 2087
_VIEWIMG

Hai Clips Vidéo "Hướng dẩn lấy nước (wudu) và hành lễ (Salah) đúng theo Thiên sứ Muhammad (saw)" đã hướng dẩn cho các bạn đạo của Người. Đoạn phim này hướng dẩn rất rõ ràng từng chi tiết bằng Việt ngữ, từng động tác và tư thế của tứ chi... 


Đây là cách thức lấy nước tẩy rửa và hành lễ (Salah) mà Thiên sứ Muhammad (saw) đã chỉ dạy cho những bạn hữu của Người, mong rằng những ai cảm thấy mình thực hành chưa đúng thì nên học hỏi để thi hành đúng theo phương cách của Người dạy bảo, Insha-Allah.
 
CLIPS VIDEO CÁCH THỨC LẤY NƯỚC TẨY RỬA TRƯỚC KHI HÀNH LỄ SALAH
THỜI LƯỢNG 3 PHÚT 20
DO ABU HISAAN IBNU YSA HƯỚNG DẨN


CLIPS VIDEO CÁCH THỨC HÀNH LỄ SALAH
THỜI LƯỢNG 13 PHÚT 
DO ABU HISAAN IBNU YSA PHỤ TRÁCH CHUYỂN DỊCH TIẾNG VIỆT

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 470 Tổng lượt truy cập 2739093