SERIE TIJE MUSLIMAN - MONG RẰNG CÁC NGƯỜI BIẾT TẠ ƠN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

MONG RẰNG CÁC NGƯỜI BIẾT TẠ ƠN

VÀ MỘT TRONG NHỮNG DẤU HIỆU CỦA NGÀI

NGƯỜI TỐT NHỨT TRONG CÁC NGƯỜI

ÁC CẢM - MỘT LÝ DO KHIẾN TỘI LỖI KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ

NGÀI BIẾT RÕ MỌI THỨ

MONG RẰNG CÁC NGƯỜI BIẾT TẠ ƠN

TẤT CẢ MỌI ĐỨA TRẺ SINH RA ĐỀU FITRAH

TỪ SỰ TIỀN ĐỊNH ĐẾN THỜ PHƯỢNG

NHỮNG CON THIÊU THÂN CỨ CẤM ĐẦU BAY VÀO LỬA

CHÚNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ TẠO RA ĐƯỢC MỘT CON RUỒI