SERIE NASHEED - NASHEED - TOI CHUNG NHAN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NASHEED - TOI CHUNG NHAN

NASHEED - VINH QUANG THAY ALLAHx

NASHEED - DÒNG NƯỚC MẮT

NASHEED - ALLAHU (THƯỢNG ĐẾ CỦA VẠN VẬT)

NASHEED - TƯỚI BẰNG AN LÊN CON TIM

NASHEED - TIẾN LÊN

ƯỚC MƠ

NASHEED - HỠI NIỀM HI VỌNG CỦA BỀ TÔI

NASHEED - NIỀM HẠNH PHÚC

NASHEED - YA RABBI

NASHEED - TOI CHUNG NHAN

NASHEED - YA ILAHI

NASHEED - CÂU ALHAMDULILLAH

NASHEED - TÔI YÊU MẸ TÔI BIẾT BAO

NASHEED - LỜI THỈNH CẦU

NASHEED - BỀ TÔI ĐÃ NGHE VÀ TRÌNH DIỆN