BÀI VIẾT: "NGHĨA VỤ CỦA CỘNG ĐỒNG MUSLIM ĐỐI VỚI CÁC VỊ SAHABAH" & BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỜI TUYÊN DƯƠNG CÁC VỊ SAHABAH TRONG THIÊN KINH QUR'AN" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT: "NGHĨA VỤ CỦA CỘNG ĐỒNG MUSLIM ĐỐI VỚI CÁC VỊ SAHABAH" & BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỜI TUYÊN DƯƠNG CÁC VỊ SAHABAH TRONG THIÊN KINH QUR'AN"

24.10.2016 23:38 - đã xem : 1523

Quả thật, các vị Sahabah của Thiên sứ Muhammad – cầu xin Allah hài lòng về họ - mỗi khi nhắc đến họ làm tâm hồn hân hoan - tự hào và hãnh diện, khi nhắc đến họ làm cho các buổi học giảng giải giáo lý cũng như các buổi tọa đàm trở nên hào hứng, hoa mỹ và lịch lãm hơn.

Các vị Sahabah là những người đã được Allah rèn luyện đạt được lòng Taqwa (ngay chính và kính sợ Allah), họ là những người được Allah hướng dẫn và họ là những người của kiến thức sâu rộng và uyên bác.

Các vị Sahabah là những người được lựa chọn và tinh khiết, họ là những người hoàn toàn thành tâm và hết mực kính sợ Allah. Họ đã hy sinh cả tài sản và tính mạng vì Ngài, họ đã vứt bỏ cả con cái, người thân và nhà cửa vì Ngài, họ đã rời bỏ quê hương, di cư đến một nơi xa lạ vì Ngài, và họ đã chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Ngài ngay cả phải đối đầu sinh tử với cha ông và anh em của họ.

Các vị Sahabah đã hy sinh cả cuộc đời và cống hiến tài sản của họ cho tôn giáo, những dấu tích của họ luôn được Allah hài lòng.

Quả thật, hình ảnh của các vị Sahabah của Muhammad (saw) là những hình ảnh vĩ đại dành cho cộng đồng tín đồ của Người. Những hình ảnh của họ xứng đáng được tôn vinh và nhắc đến từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đặc biệt hình ảnh vĩ đại của họ phải nên được nhắc đến và được tôn vinh nhiều hơn nữa trong thời đại ngày nay, thời đại mà có nhiều mũi tên giáo lý được bắn hướng về họ từ những kẻ mang trái tim bệnh hoạn đã tẩm chất độc vào những mũi tên của chúng dưới nhiều hình thức. Các mũi tên của chúng thậm chí còn tác động tư tưởng đến cả một số người của phái Sunnah và Jama’ah khiến họ trở thành một thành phần của chúng trong việc tuyên truyền những tư tưởng hiềm khích chống lại các vị Sahabah thông qua các phương tiện truyền thông mới và hiện đại, làm cho điều Fitnah đối với các vị Sahabah càng trở nên tồi tệ hơn.

Chính vì lẽ đó, chúng tôi thấy rằng điều quan trọng là cần phải viết thành những trang sách, trong đó, đề cập đến các hình ảnh cao đẹp và ân phúc của các vị Sahabah đồng thời trình bày rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của các tín đồ Islam đối với họ để nêu cao hình ảnh vĩ đại của họ cũng như để củng cố lại niềm tin và tinh thần tôn vinh họ của những người phái Sunnah và Jama’ah.

Download file

BÀI THUYẾT GIẢNG

LỜI TUYÊN DƯƠNG CÁC VỊ SHAHABAH TRONG THIÊN KINH QUR'AN

DO ABU HISAAN IBNU YSA PHỤ TRÁCH

THỜI LƯỢNG 37 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ SA'ED BIN ZAID BIN 'AMR BIN NUFAIL

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ SA'ED BIN ZAID BIN...

Sa’ed bin Zaid có tên đầy đủ là Sa’ed bin Zaid bin ‘Amr bin Nufail bin Al-‘Adi thuộc bộ tộc Qura’ish, và ông có biệt danh là Abu Al-‘Awar. Ông là người cháu họ và cũng là em rể của thủ lĩnh ‘Umar bin Al-Khattab (R), đó là chồng của Fatimah bint Al-Khattab (em gái của ông ‘Umar).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ SA'D IBN ABI WAQQAS

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ SA'D IBN ABI WAQQAS"

Sa`d ibn Abi Waqqas (tiếng Ả Rập: سعد بن أبي وقاص) là một trong những người bạn đồng hành của Thiên sứ Muhammad (saw). Ông sinh ra trong gia tộc Banu Zuhrah, một gia tộc Quraish và là một trong những anh em họ của bà Amina bint Wahb (mẹ của Thiên sứ Muhammad). Cha của ông là Ohayb ibn Manaf, chú ruột của bà Amina.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ AZ ZUBAIR BIN AL AWWAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ AZ ZUBAIR BIN AL AWWAM"

Az-Zubayr ibn al-Awwam (الزبير بن العوام) (v. 596 - 656) là bạn đồng hành của Thiên sứ Muhammad (saw), ông là một thành viên của bộ tộc Quraysh. Ông đã tham gia tất cả các trận chiến do Thiên sứ Muhammad (saw) chỉ huy, ngoại trừ không tham chiến trong trận Lạc đà vào tháng 12 năm 656. Ông ấy là một trong mười người mà Muhammad (saw) hứa hẹn là vào thẳng thiên đường. Ông đã được gọi là "sứ đồ của Thiên sứ".  

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ ABDUR RAHMAN BIN AWF

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “LƯỢC SỬ ABDUR RAHMAN BIN AWF"

Abdur-Rahmân ibn 'Awf (v. 580 - 654) là một trong những người đầu tiên theo Islam. Tên đầy đủ của ông là Abu Mohammed 'Abdur-Rahmân ibn' Awf. Thiên sứ Muhammad (saw) đã đặt biệt danh cho ông là 'Abdur-Rahmân có nghĩa là đầy tớ của Lòng Thương Xót, bởi vì trước đó ông được gọi là' Abdul Ka'aba nghĩa là người hầu của Ka'aba. 

AUDIO KỂ CHUYỆN:

AUDIO KỂ CHUYỆN: "TIỂU SỬ THỦ LĨNH ISLAM (KHALIFAH) ĐỜI THỨ BA -...

Sau khi Thiên sứ Muhammad (saw) tạ thế. Ông Abu Bakr as Siddiq ® lên làm vị thủ lĩnh Islam đời thứ nhứt, kế đến là ông Omar ibn Al Khattab ® thủ lĩnh Islam đời thứ hai, rồi ông Othman ibn Affan ® là người kế vị nhậm chức “Lãnh đạo cộng đồng” (Khalifah) đời thứ ba và ông Ali ibn Abi Talib ® kế nhiệm cuối cùng (đời thứ tư). 

LỊCH SỬ CHIẾN TÍCH NGÀY THỨ SÁU 20 THÁNG RAMADAN NĂM THỨ 8 HIDJRI

LỊCH SỬ CHIẾN TÍCH NGÀY THỨ SÁU 20 THÁNG RAMADAN NĂM THỨ 8 HIDJRI

Vào buổi sáng thứ sáu ngày 20 tháng Ramadan năm thứ 8 niên lịch Islam, Thiên sứ Muhammad e khải hoàn bước vào thành Makkah và khiêm tốn kính cẩn cúi đầu chào (có thể nói trán của Người gần chạm vào lưng con vật mà Người đang cuỡi) để tạ ơn Allah đã ban cho Người sự chiến thắng vẻ vang. Sau đó Thiên sứ (saw) cắm lá cờ tại Hujoon trong sự bảo vệ của thị dân Al-Muhaajireen và Al-Ansaar. 

AUDIO KỂ CHUYỆN:

AUDIO KỂ CHUYỆN: "CÂU CHUYỆN THIÊN SỨ YUSUF (A) HỘI NGỘ VỚI NHỮNG...

Vào thời xa xưa tại xứ Palestine có một gia đình có cả thãy 12 đứa con mà chúng nó đều đã đến tuổi trưởng thành, chỉ có người con trai nhỏ tuối nhứt được người cha quan tâm và lo lắng vì cậu ấy còn trong tuổi dại khờ. Nhưng chính vì người cha bộc lộ sự thương yêu và lo lắng cho cậu em làm cho những người anh sinh ra ganh tỵ và thù ghét đứa em của mình…

DIỂN GIẢI CÂU KINH 102 CHƯƠNG AL BAQARAH "CÂU CHUYỆN CỦA HAI VỊ HARUT & MARUT "

DIỂN GIẢI CÂU KINH 102 CHƯƠNG AL BAQARAH "CÂU CHUYỆN CỦA HAI VỊ...

Họ nghe theo những điều mà những tên Shayatin đã đọc (lệch lạc) về quyền lực của Sulayman. Sulayman đã không phủ nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytan mới không tin tưởng: Chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai Thiên thần Harut và Marut tại Babil (Ba-bi-lôn).