BÀI VIẾT VÀ AUDIO MP3: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 11: MUJAAHADAH - CHIẾN ĐẤU VỚI BẢN NGÃ Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT VÀ AUDIO MP3: “RIYAD AS SALIHIN” NHỮNG NGÔI VƯỜN NGOAN ĐẠO - CHƯƠNG 11: MUJAAHADAH - CHIẾN ĐẤU VỚI BẢN NGÃ

04.08.2015 21:45 - đã xem : 1692

Jihaad muốn nói ở đây là sự đấu tranh của một con người với chính bản thân mình trong việc nỗ lực tìm kiếm điều hữu ích. Một số học giả nói: "Jihaad với bản thân" (tức chiến đấu với bản thân) là Jihaad lớn lao nhất, còn Jihaad với kẻ thù (tức đi chiến đấu với kẻ thù) đó chỉ là Jihaad nhỏ.

Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và những ai chiến đấu cho chính nghĩa của TA thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn họ đến những con đường của TA. Và quả thật, Allah luôn bên cạnh những ai làm tốt.} (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 69).

{Chiến đấu cho chính nghĩa của Allah} trong câu Kinh là sự chiến đấu với bản thân, chiến đấu với Shaytan, với lòng ham muốn và chiến đấu với kẻ thù vì làm hài lòng Allah. {Những con đường của TA} có nghĩa là các con đường thuận tiện và dễ dàng để đến với Allah, đến với Thiên Đàng ở nơi Ngài, và những con đường đó chính là sự tuân phục và chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài. {Và quả thật, Allah luôn bên cạnh những ai làm tốt}, có nghĩa là Allah sẽ luôn phù hộ và giúp đỡ những ai ngoan đạo luôn sống theo ý chỉ và sự hài lòng của Ngài.

BỐN BÀI GIẢNG THUYẾT AUDIO DO ABU ZAYTUNE USMAN IBRAHIM PHỤ TRÁCH

MUJAAHADAH PHẦN 1 - 42 PHÚT