BÀI VIẾT VÀ BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO - USUL AL FIQH - CHƯƠNG 9: "GIÁO LÝ KẾT HÔN & LI HÔN" PHẦN THỨ NHỨT Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu