BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “SƠ LƯỢC TIỂU SỬ IMAM MUSLIM" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “SƠ LƯỢC TIỂU SỬ IMAM MUSLIM"

24.01.2022 14:31 - đã xem : 465

Tên đầy đủ của Imam MuslimAbu Al-Hussain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Ông cũng có một danh hiệu khác là Asakir Al-Deen, tức là người bảo vệ tôn giáo. Tổ tiên của ông là từ một bộ tộc Ả Rập thuần túy, cụ thể là Qushair,  đã di cư đến Nishapur, thành phố của tỉnh Khorasan ở phía đông bắc của Iran.

SO LUOC TIEU SU IMAM MUSLIM

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO 12 PHÚT

DO ABU ZAYTUNE USMAN BIN IBRAHIM SOẠN THẢO

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “SƠ LƯỢC TIỂU SỬ IMAM MUSLIM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “SƠ LƯỢC TIỂU SỬ IMAM MUSLIM"

Tên đầy đủ của Imam Muslim là Abu Al-Hussain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Ông cũng có một danh hiệu khác là Asakir Al-Deen, tức là người bảo vệ tôn giáo. Tổ tiên của ông là từ một bộ tộc Ả Rập thuần túy, cụ thể là Qushair,  đã di cư đến Nishapur, thành phố của tỉnh Khorasan ở phía đông bắc của Iran.

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH KITAB HADITH SOHEH MUSLIM SẼ CHUYỂN DỊCH SANG VIỆT NGỮ

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH KITAB HADITH SOHEH MUSLIM SẼ CHUYỂN DỊCH SANG VIỆT...

Kitab Hadith Soheh Muslim là một trong những bộ sách chuyên đề về lĩnh vực Hadith (những việc Thiên sứ Muhammad (saw) đã thực hành và truyền giáo cho bạn đạo của Người), đây là một trong những tài liệu rất quan trọng và quí giá cho những người Muslim theo đó để xử lý trong việc hành đạo, bộ sách này do ông Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hujjaj Al-Qushairy An-Nisaaburi sưu tầm và biên dịch trong suốt mười lăm (15) năm.