BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ HAI: LỄ NGUYỆN SALAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ HAI: LỄ NGUYỆN SALAH

26.02.2021 14:59 - đã xem : 238

Lễ nguyện (Salah) là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của Islam, nó là trụ cột nền tảng và thiết yếu của tôn giáo. Theo nghĩa của từ Salah có nghĩa là Du-a (cầu nguyện), và nó là sự liên hệ của người bề tôi với Thượng Đế của y, Đấng Tạo Hóa của y.

Allah đã sắc lệnh qui định lễ nguyện Salah thành nghi thức thờ phượng cho mỗi người Muslim, có những lễ nguyện mang tính bắt bắt buộc như năm lễ nguyện (Salah) hằng ngày, và đây là bổn phận đầu tiên mà Allah qui định cho đám bề tôi của Ngài; và có những lễ nguyện mà người Muslim thực hiện nó chỉ mang tính làm thêm, chỉ để tỏ lòng yêu thương và biết ơn Allah đã tạo hóa ra y và đã ban cho y vô số ân huệ mà y không tài nào kể hết.

TRU COT THU HAI ISLAM_ LE NGUYEN SALAH

THUYẾT GIẢNG AUDIO 21 PHÚT

CLIPS VIDEO 22 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT - AUDIO & CLIPS VIDEO: SỰ THỜ PHƯỢNG DUY NHẤT TRONG TÔN GIÁO ISLAM

BÀI VIẾT - AUDIO & CLIPS VIDEO: SỰ THỜ PHƯỢNG DUY NHẤT TRONG TÔN GIÁO...

Thờ phượng theo nghĩa của từ là sự hạ mình, phủ phục và tuân theo bằng cả tình yêu và tôn kính. Tất cả những việc làm, những hành vi được thực hiện để được đến gần với đấng thờ phượng là sự thờ phượng.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “ISLAM - ĐỨC TIN & ĐẠO LUẬT

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “ISLAM - ĐỨC TIN & ĐẠO LUẬT"

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến một mình Allah duy nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, tuân thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các giáo luật của Ngài. Và nó là Đức tin và Đạo luật: đức tin được dựa trên kiến thức đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các giáo luật bắt buộc người bề tôi phải chấp hành.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ NĂM ISLAM - HÀNH HƯƠNG HAJJ

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Hajj là một hình thức thờ phượng bằng thể xác được Allah sắc lệnh qui định bắt buộc mỗi người Muslim phải thực hiện nó một lần trong đời.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ TƯ - NHỊN CHAY THÁNG RAMADAN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Nhịn chay tháng Ramadan là trụ cột thứ tư trong các trụ cột của Islam. Nó là một hình thức thờ phượng mà Allah đã sắc lệnh phải thực hiện trong tháng Ramadan. Trong tháng này, người Muslim sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống và nhịn sinh hoạt vợ chồng mỗi ngày từ lúc rạng đông cho tới khi mặt trời lặn.    

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ BA: ZAKAH (XUẤT BỐ THÍ)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Con người được sống trong giàu sang phú quý trên cõi đời này là nhờ ân huệ của Allah. Con người đã hưởng thụ biết bao nhiêu phúc lộc được Allah ban cho từ tiền bạc của cải, sự sung túc và tiện nghi, những thứ đã giúp cuộc sống thêm dễ dàng và tiện lợi.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ HAI: LỄ NGUYỆN SALAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Lễ nguyện (Salah) là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của Islam, nó là trụ cột nền tảng và thiết yếu của tôn giáo. Theo nghĩa của từ Salah có nghĩa là Du-a (cầu nguyện), và nó là sự liên hệ của người bề tôi với Thượng Đế của y, Đấng Tạo Hóa của y.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ NHỨT: CHỨNG NGÔN ĐỨC TIN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Islam là một ngôi vườn rộng lớn chứa đựng toàn bộ mọi mặt của đời sống con người và nó được thiết lập dựa trên năm trụ cột căn bản được Thiên Sứ Muhammad (saw) nói:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - KHÁI NIỆM VỀ ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM -...

Islam là tôn giáo cuối cùng của Allah ban xuống cho toàn thể nhân loại, vì vậy, bản chất và đặc điểm của nó luôn vượt trội hơn các tôn giáo khác và lan rộng khắp nơi trên trái đất dù trong quá khứ hay ở thời hiện tại.