BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ NHỨT: CHỨNG NGÔN ĐỨC TIN" Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ NHỨT: CHỨNG NGÔN ĐỨC TIN"

19.02.2021 18:04 - đã xem : 138

Islam là một ngôi vườn rộng lớn chứa đựng toàn bộ mọi mặt của đời sống con người và nó được thiết lập dựa trên năm trụ cột căn bản được Thiên Sứ Muhammad (saw) nói:

“Islam được dựng trên năm trụ cột: Lời tuyên thệ Shahadah ‘La ila-ha illallah wa Muhammad rasul Allah’ tức chứng nhận rằng ‘không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị thiên sứ của Allah’, dâng lễ nguyện As Salah, đóng Zakah, nhịn chay Ramadanđi hành hương Hajj” (Albukhari, Muslim).

TRU COT THU NHUT ISLAM - CHUNG NGON DUC TIN

THUYẾT GIẢNG AUDIO PHẦN 1 (36 PHÚT)

THUYẾT GIẢNG AUDIO PHẦN 2 (17 PHÚT)

CLIPS VIDEO 48 PHÚT

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ TƯ - NHỊN CHAY THÁNG RAMADAN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Nhịn chay tháng Ramadan là trụ cột thứ tư trong các trụ cột của Islam. Nó là một hình thức thờ phượng mà Allah đã sắc lệnh phải thực hiện trong tháng Ramadan. Trong tháng này, người Muslim sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống và nhịn sinh hoạt vợ chồng mỗi ngày từ lúc rạng đông cho tới khi mặt trời lặn.    

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ BA: ZAKAH (XUẤT BỐ THÍ)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Con người được sống trong giàu sang phú quý trên cõi đời này là nhờ ân huệ của Allah. Con người đã hưởng thụ biết bao nhiêu phúc lộc được Allah ban cho từ tiền bạc của cải, sự sung túc và tiện nghi, những thứ đã giúp cuộc sống thêm dễ dàng và tiện lợi.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ HAI: LỄ NGUYỆN SALAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Lễ nguyện (Salah) là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của Islam, nó là trụ cột nền tảng và thiết yếu của tôn giáo. Theo nghĩa của từ Salah có nghĩa là Du-a (cầu nguyện), và nó là sự liên hệ của người bề tôi với Thượng Đế của y, Đấng Tạo Hóa của y.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - TRỤ CỘT THỨ NHỨT: CHỨNG NGÔN ĐỨC TIN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “SERIE GIỚI THIỆU TÔN GIÁO...

Islam là một ngôi vườn rộng lớn chứa đựng toàn bộ mọi mặt của đời sống con người và nó được thiết lập dựa trên năm trụ cột căn bản được Thiên Sứ Muhammad (saw) nói:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - KHÁI NIỆM VỀ ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO - VIDEO: “GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM -...

Islam là tôn giáo cuối cùng của Allah ban xuống cho toàn thể nhân loại, vì vậy, bản chất và đặc điểm của nó luôn vượt trội hơn các tôn giáo khác và lan rộng khắp nơi trên trái đất dù trong quá khứ hay ở thời hiện tại.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN 5)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED...

Bài học thứ 10: Chữ MIM và chữ BA đứng sau chữ MIM chết sẽ ráp dần để đọc như thế nào? Bài học thứ 11: Những chữ cái còn lại đứng sau chữ MIM chết sẽ ráp dần để đọc như thế nào?  

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN 4)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED...

Bài học thứ 8: Hukum Idgham Maal Ghunnah gồm có 4 chữ cái - Mim (م), Nun (ن), Wau (و), Ya' (ي) Bài học thứ 9: Hukum Iqlab

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED (PHẦN 3)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỌC CHUẨN QUR'AN THEO PHƯƠNG PHÁP TAJWEED...

Bài học thứ 6: HUKUM TAJWEED (Luật đọc Qur’an đúng nhịp và đúng ý nghĩa.) Phần 1 –  Hukum Izh-haar Bài học thứ 7: HUKUM TAJWEED (Luật đọc Qur’an đúng nhịp và đúng ý nghĩa.) Phần 2 - Hukum Ikhfa’a