CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #1 CHỦ NHẬT 31/12/2023 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #1 CHỦ NHẬT 31/12/2023

05.01.2024 02:59 - đã xem : 151

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ từ 19h30 đến 20h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy.

Đây là Clips Video buổi học đầu tiên trên ZOOM ONLINE trong ngày chủ nhật 31 tháng 12 năm 2023 nên có phần trục trặc về mặt kỉ thuật ghi hình. Cho nên, clips video đầu tiên này chúng tôi chỉ phát phần nghe (Audio) mà không có hình ảnh sống, mong rằng các bạn xem thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng ghi lại hình ảnh lớp học trong những Clips Video sau, InshaAllah

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #14 SUN 090624 - DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH 102 AT TAKATHUR

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #14 SUN 090624 - DIỂN GIẢI CHƯƠNG...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách. Clips Video buổi học thứ 14 trực tuyến ZOOM ONLINE ngày chủ nhật 30 tháng 6 năm 2024 thời lượng 32 phút.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #13 SUN 090624 - CHUYÊN ĐỀ ĐỨC TIN TRONG ISLAM 1

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #13 SUN 090624 - CHUYÊN ĐỀ ĐỨC...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách. Clips Video buổi học thứ 13 trực tuyến ZOOM ONLINE ngày chủ nhật 09 tháng 6 năm 2024 thời lượng 90 phút.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #12 SUN 260524 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ ISLAM 1

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #12 SUN 260524 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách.

CTVHI - HỎI ĐÁP ISLAM KỲ 2 - CHUYÊN ĐỀ QURBAN - GIÁO LUẬT GIÁ TRỊ ÂN PHƯỚC

CTVHI - HỎI ĐÁP ISLAM KỲ 2 - CHUYÊN ĐỀ QURBAN - GIÁO LUẬT GIÁ TRỊ...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #11 SUN 050524 - PHẦN 2 - HADITH THỨ BA MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #11 SUN 050524 - PHẦN 2 - HADITH THỨ...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #10 SUN 210424 - PHẦN 1 BA HADITHS MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #10 SUN 210424 - PHẦN 1 BA HADITHS...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy. 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #9 SUN 030324

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #9 SUN 030324

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy. 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #8 SUN 250224

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #8 SUN 250224

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy.