CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #13 SUN 090624 - CHUYÊN ĐỀ ĐỨC TIN TRONG ISLAM 1 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #13 SUN 090624 - CHUYÊN ĐỀ ĐỨC TIN TRONG ISLAM 1

17.06.2024 01:37 - đã xem : 378

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách. Clips Video buổi học thứ 13 trực tuyến ZOOM ONLINE ngày chủ nhật 09 tháng 6 năm 2024 thời lượng 90 phút.

Clips Video buổi học thứ 13 trực tuyến ZOOM ONLINE

ngày chủ nhật 09 tháng 6 năm 2024 thời lượng 62 phút.

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #14 SUN 090624 - DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH 102 AT TAKATHUR

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #14 SUN 090624 - DIỂN GIẢI CHƯƠNG...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách. Clips Video buổi học thứ 14 trực tuyến ZOOM ONLINE ngày chủ nhật 30 tháng 6 năm 2024 thời lượng 32 phút.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #13 SUN 090624 - CHUYÊN ĐỀ ĐỨC TIN TRONG ISLAM 1

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #13 SUN 090624 - CHUYÊN ĐỀ ĐỨC...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách. Clips Video buổi học thứ 13 trực tuyến ZOOM ONLINE ngày chủ nhật 09 tháng 6 năm 2024 thời lượng 90 phút.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #12 SUN 260524 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ ISLAM 1

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #12 SUN 260524 - CHUYÊN ĐỀ ĐẶC...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách.

CTVHI - HỎI ĐÁP ISLAM KỲ 2 - CHUYÊN ĐỀ QURBAN - GIÁO LUẬT GIÁ TRỊ ÂN PHƯỚC

CTVHI - HỎI ĐÁP ISLAM KỲ 2 - CHUYÊN ĐỀ QURBAN - GIÁO LUẬT GIÁ TRỊ...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #11 SUN 050524 - PHẦN 2 - HADITH THỨ BA MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #11 SUN 050524 - PHẦN 2 - HADITH THỨ...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách.

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #10 SUN 210424 - PHẦN 1 BA HADITHS MUSNAD IMAM AHMAD IBN HANBAL

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #10 SUN 210424 - PHẦN 1 BA HADITHS...

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy. 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #9 SUN 030324

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #9 SUN 030324

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy. 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #8 SUN 250224

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM ONLINE #8 SUN 250224

CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA ISLAM là một lớp học ONLINE chuyên đề giảng dạy tổng quát về tôn giáo Islam bằng việt ngữ bắt đầu từ 19h30 vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chương trình VĂN HÓA ISLAM do Chanlyislam.net đề xướng Tiến sĩ Abdullah BASIRON phụ trách giảng dạy.