ĐẶC TÍNH CỦA DAA’EE (NGƯỜI ĐI TRUYỀN BÁ TÔN GIÁO) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

ĐẶC TÍNH CỦA DAA’EE (NGƯỜI ĐI TRUYỀN BÁ TÔN GIÁO)

22.02.2009 13:43 - đã xem : 2558

Vấn đề truyền bá tôn giáo (dawah) là điều Islam rất khuyến khích, nhưng người đi truyền bá (daa’ee) phải là người có kiến thức tôn giáo đúng thật và chính bản thân họ phải có đức tính chân thật và biết kính sợ Allah. Bài này sẽ nói về những nghi thức, tác phong và đặc tính cần thiết cho daa’ee (người đi truyền bá) đã được Allah (swt) giải thích rõ ràng trong nhiều ayat (câu), hay nhiều đoạn trong Thiên Kinh Qur’an. Qua đây tôi xin giới thiệu bốn (04) đặc tính cần thiết của daa’ee khi thực thi công việc Da’wah như sau:

1- Tính Chân Thật:Bắt buộc cho người đi truyền bá (daa’ee) phải có đức tính Ikhlass (chân thật và trung thực trong mọi ý nghĩ và hành động). Với Allah, nếu người daa’ee nào đó thực thi da’wah chỉ vì sự ham muốn phô trương thân thế, danh vọng, hay để được mọi người tán dương thì đều trở nên vô nghĩa. Do đó, daa’ee chỉ được mời gọi mọi người đến với Allah (swt), tìm kiếm sự thật về chân lý nơi Allah (swt); với Allah (swt) – chỉ có Ngài là Đấng Hoàn Hảo duy nhất. Như Allah (swt) đã phán trong Thiên Kinh Qur’an như sau:“Hãy bảo họ: đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta mời các ngươi đến với Allah. Ta và những người theo Ta thấy nó rất rõ. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Và Ta không phải là một người thờ đa thần” [Surah Yusuf: 108]Và Allah (swt) cũng đã nói trong surah Al-Fussilat như sau:“Và ai còn lịch sự về lời nói hơn là người mời gọi (nhân loại) đến với Allah và làm việc thiện và bảo: (Tôi đây là một người Muslim)”[Surah Fussilat: 33]Do đó, người đi truyền bá tôn giáo (daa’ee) phải có đức tính Ikhlaas (trung trực) và chỉ mời gọi nhân loại đến với Allah (swt) duy nhất mà thôi.2- Kiến thứcDaa’ee cần phải có kiến thức đúng thật về tôn giáo và tận dụng kiến thức đó mà kêu gọi nhân loại đến với Allah (swt). Allah (swt) đã phán trong Thiên kinh Qur’an như sau:“Hãy bảo họ: đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta mời các ngươi đến với Allah. Ta và những người theo Ta thấy nó rất rõ. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Và Ta không phải là một người thờ đa thần” [Surah Yusuf: 108]Trách nhiệm thiết yếu của một daa’ee trong việc mời gọi nhân loại đến với Allah (swt) là phải có tầm hiểu biết kiến thức nhất định. Hãy cẩn thận trong từng lời nói và việc mời gọi nhân loại đến với Allah (swt) ngoài sự hiểu biết của mình, và tránh nói những gì mà mình không biết. Nếu điều đó xảy ra thì rất tai hại, không những nó không giúp được gì cho chúng ta mà còn gây ra thêm những điều tai hại cho cộng đồng. Do đó chúng ta cần phải tìm tòi học hỏi, phấn đấu nỗ lực vượt qua những sai sót và hướng đến cái đúng nhất.Là một người đi truyền bá (daa’ee) chúng ta phải biết kính sợ Allah (swt), cẩn trọng trong mọi lời mời gọi nhân loại đến với Allah (swt), tránh nói những điều về Allah (swt) mà chúng ta không biết rõ. Hãy sáng suốt, tìm hiểu và tuân theo những gì Allah (swt) và Thiên sứ Muhammad (saw) đã chỉ dạy.3- Hòa nhã và Ôn hòaLà một người đi truyền bá (daa’ee) cần phải có một thái độ hòa nhã, ôn hòa và nhẫn nại trong việc da’wah như Thiên sứ Muhammad (saw) đã làm. Tránh xa những hành động nóng nảy, gay gắt và nghiêm ngặt trong da’wah. Allah (swt) đã chỉ dạy chúng ta như sau:“Hãy mời gọi (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời khuyến khích tốt đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất. Quả thật Rabb của Ngươi biết rõ ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của Ngài; và ai là người được hướng dẫn”[Surah Al-Nahl: 125]Và trong surah Al-‘Imran:“Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allah, Ngươi (hỡi Sứ giả!) nên đối xử hiền hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lượng thứ cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ trong công việc (chung). Bởi thế, khi đã quyết định rồi, thì hãy phó thác cho Allah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người tin cậy và phó thác (cho Ngài)” [Surah Al-‘Imran: 159]Ngoài ra, Allah (swt) cũng đã chỉ dạy Thiên sứ Musa và Harun (‘Alayhismus-salam) trong việc mời gọi Fir’aun như sau:“Tuy nhiên hãy ăn nói với nó lời lẽ nhã nhặn may ra vì thế nó sẽ lưu ý đến Lời cảnh báo hoặc sợ (Allah)”.[Surah Ta-ha: 44]Thiên sứ Muhammad (saw) nói trong sahih hadeeth do Aysah (Mẹ của những người tin tưởng) thuật lại như sau:“Thưa Allah! Bất cứ Người bảo hộ nào trong mọi vấn đề của cộng đồng (Ummah) của tôi và anh ta sẽ phải hòa nhã với mọi người, sau đó anh ta hòa nhã với chính bản thân anh ta. Và bất cứ người bảo hộ nào của Ummah này mà gay gắt với mọi người, thì chính ta đang tự gay gắt với bản thân mình”[Sohih Muslim: 12/212]Vì thế, daa’ee cần phải hòa nhã, ôn hòa trong việc da’wah và không nên gay gắt, khắt khe với mọi người. Không nên xoay chuyển nhân loại trong tôn giáo; bởi vì sự khắt khe và thiếu hiểu biết của mình. Ngược lại daa’ee cần phải tỏ thái độ ôn hòa, kiên nhẫn; và hãy ăn nói nhẹ nhàng, rõ ràng. Bởi vì lời nói của mình có tầm ảnh hưởng rất lớn đến trái tim của các bạn hữu; hoặc có thể ảnh hưởng đến sự mời gọi đến với Allah (swt) của mình. Từ đó, nhân loại sẽ hiểu rõ hơn, lắng nghe và chấp nhận lời mời gọi của mình.  Ngược lại, nhân loại sẽ xa lánh, gây mất đoàn kết và chia rẽ trong cộng đồng. Thiên sứ Muhammad (saw) đã khuyến cáo như sau:“Quả thực sự hòa nhã và ôn hòa sẽ không tham dự vào bất cứ điều gì ngoại trừ những gì tốt đẹp. Có phải nó đã loại bỏ mọi thứ ngoại trừ làm méo mó nó”.[Sohih Muslim: 16/146]Và Thiên sứ Muhammad (saw) cũng đã một lần nữa khuyến cáo như sau:“Bất cứ ai đó ngăn cản sự hòa nhã, ôn hòa thì chính anh ta đang ngăn chặn những điều tốt đẹp và tuyệt diệu”[Sohih Muslim: 16/145]                   4- Tấm gương cho cộng đồng:Điều cần thiết nhất cho daa’ee là anh ta phải thực hiện những gì anh ta đã nói và mời gọi nhân loại. Daa’ee phải là một tấm gương tốt để mọi người noi theo. Daa’ee không được phép mời gọi nhân loại làm những điều mà chính bản thân anh ta không thực hiện nó. Là một daa’ee có đức tin, chúng ta cần phải làm những điều tốt và xa lánh những gì mà Allah (swt) cấm đoán. Allah (swt) đã nói trong surah As-saff như sau:“Hỡi những ai có niềm tin! Tại sao các ngươi nói những điều mà các ngươi không làm? Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các ngươi nói ra những điều mà các ngươi không làm.”[Surah As-Saff: 2-3]Tương tự như vậy, Allah đã chỉ trích những Người do thái, vì họ đã kêu gọi nhân loại làm điều tốt nhưng chính bản thân họ đã quên đi điều đó:“Phải chăng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưng tự mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? Thế phải chăng các ngươi không hiểu?”[Surah Al-Baqarah: 44]Thiên sứ Muhammad (saw) cũng đã chỉ dạy chúng ta như sau:“Một người được mang đến vào Ngày Phán Xét và anh ta bị quăng vào Lửa địa ngục; lúc đó mọi ruột gan của anh ta bị lòi ra ngoài, và anh ta đi vòng quanh cối xay như một con lừa. Người của Địa ngục sẽ vây quanh anh ta và nói: (Oh! Việc gì đã đến với anh? Có phải anh đã từng kêu gọi chúng tôi làm việc tốt và tránh xa việc xấu? Anh ta trả lời như sau: Tôi đã từng luôn kêu gọi các ngươi làm điều tốt, nhưng tôi đã không thực hiện nó, và tôi cũng đã từng luôn nghiêm cấm các ngươi làm điều xấu, nhưng chính tôi đã làm những việc xấu đó)”[Sohih Al-Bukhaari: 6/331; Sohih Muslim: 18/118. Do Usaamah Ibn Zayd thuật lại]Nó sẽ xảy ra với daa’ee, nếu như anh ta kêu gọi mọi người làm điều tốt và nghiêm cấm họ làm những điều xấu, nhưng chính bản thân anh lại làm ngược lại. Do đó, điều quan trọng nhất đối với daa’ee là phải thực hiện những gì mà anh ta đã nói và mời gọi mọi người làm. Daa’ee phải có phẩm chất tốt, kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh da’wah. Ngoài ra, daa’ee phải chân thật với da’wah của mình, phấn đấu nỗ lực để truyền bá những điều tốt đẹp đến mọi người và ngăn chặn họ làm điều xấu. Khi thực hiên da’wah, daa’ee cần phải luôn khẩn cầu với Allah (swt) như sau: “Thưa Allah, hãy dẫn dắt anh ta, ban cho anh ta khả năng để có thể thấu hiểu và chấp nhận chân lý của Ngài”.Do đó, daa’ee phải luôn khẩn cầu sự dẫn dắt của Allah (swt) và làm cho lời kêu gọi của mình được nhân loại chấp nhận, kiên nhẫn từ mọi sự hãm hại có thể xảy khi thực thi da’wah. Daa’ee không được tuyệt vọng, bất lực và không nên nói những điều không tốt. Tuy nhiên nếu có một ai đó gây hấn hoặc áp bức, thì nên tìm những phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với họ, như Allah (swt) đã nói:“Và chớ tranh luận với Người dân Kinh sách trừ phi với thái độ nhã nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy vào bảo họ: Chúng tôi tin tưởng vào điều đã được ban xuống cho chúng tôi và nơi điều đã được ban xuống cho quý vị. Và Thượng Đế của chúng tôi lẫn Thượng Đế của quý vị chỉ là Một (Thượng Đế). Và chúng tôi là những người Muslim thuần phục Ngài.” [Surah Al-‘Ankabut: 46]Với những người vô đạo đức luôn áp bức hay có những hành động xấu xa, gây thù hằn và luôn tìm cách hãm hại những anh em khác trong việc dawah tôn giáo của Allah; thì daa’ee cần phải đối phó với họ bằng những đặc tính khác. Nếu như, bị họ bắt giam, hoặc có những sư hãm hại tương tự thì daa’ee phải biết tùy theo tình thế hiện tại để mà thực thi da’wah. Tuy nhiên, nếu không có điều gì xấu xảy ra thì daa’ee cần phải kiên nhẫn, và tranh luận với họ bằng phương thức tốt nhất; như những vị Thiên sứ đã từng làm là cam chịu, kiên nhẫn với mọi sự hãm hại.Cầu xin Allah (swt) ban cho chúng ta sức mạnh, nghị lực, kiến thức để chúng ta có thể thực thi da’wah một cách vẹn toàn nhất. Cầu xin Ngài hãy dẫn dắt trái tim và làm cho mọi việc làm của chúng ta luôn đúng theo sự chỉ dẫn của Ngài. Cầu xin Ngài nâng cao tầm hiểu biết của chúng ta trong mọi khía cạnh của Giáo luật Islam để chúng ta có thể chia sẻ với các đồng đạo. Quả thực, Ngài là Đấng Oai Nghiêm, Đấng Tối Cao, và Đấng Khoan Hồng. Amin!


  Tóm lược và chuyển ngữ từ bài giảng của Tiến sĩ Jamil Hasyim

Trưởng khoa Usulluddin và So sánh Tôn Giáo, UIA, Malaysia.

Rohman Ibrahim

Cựu sinh viên UIA, Malaysia


 

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO "CHỈ CẦN MỞ ĐÔI MẮT TRÁI TIM VÀ...

Chắc chắn, do sự khác biệt về ý thức hệ và nhận thức luận, cách nhìn của mọi người về thực tế cuộc sống trong thế giới này rất khác nhau, thường dẫn đến việc tạo ra các nền văn hóa và văn minh không chỉ khác biệt không thể hòa giải mà còn xung đột.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "CHÂN LÝ ISLAM PHẢN BIỆN KHOA HỌC"

Khoa học vật chất nói rằng vũ trụ sinh ra từ hư không, trong khi chính khoa học cho con người biết rằng vật chất không bị hủy diệt cũng không được tạo ra từ hư không, điều này khiến các nhà khoa học bối rối, vì vật chất không được tạo ra từ hư không, làm thế nào mà vũ trụ lại sinh ra từ hư không?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: "QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG HẠT CHUỔI...

Một số Học giả cho rằng được phép sử dụng tràng hạt (Masbahah), nhưng họ nói rằng tốt hơn là sử dụng các ngón tay để đếm số lần tasbeh, và cũng có nhiều Học giả cho rằng sử dụng Masbahah để đếm số lần tasbeh là Bid'ah (đổi mới trong tôn giáo.)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: KHUTHBAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: KHUTHBAH "HÃY THỜ PHƯỢNG ALLAH ĐẾN...

Sau khi tháng Ramadan qua đi cộng đồng Islam được chia ra thành hai nhóm người rõ rệt: Một nhóm rất hoan hỉ, rất vui mừng vì họ được ăn uống tự do trở lại; họ vui mừng vì đã trút bỏ được gánh nặng hành đạo mệt mỏi trong Ramadan. 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: "HÃY TÌM ÂN PHƯỚC CỦA VIỆC HÀNH...

Hãy biết rằng trong tháng Ramadan, người có đức tin sẽ phải cùng đối mặt với hai cuộc Jihad (chiến đấu): Jihad với bản thân vào ban ngày trong sự nhịn chay và Jihad với bản thân vào ban đêm trong việc dâng lễ nguyện Salah. Do đó, người nào vượt qua được hai cuộc Jihad này một cách tốt đẹp bằng sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn thì sẽ được ban thưởng một cách không tính toán.  

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NÊN VÀ KHÔNG NÊN LÀM GÌ TRONG THÁNG...

Chúng ta đang ở trong tháng Sha’ban của năm 1444 Hijri. Chúng ta có biết điều gì quan trọng trong tháng này hay không? Chúng ta có biết những điều mà chúng ta nên làm trong tháng này là gì và những điều mà chúng ta không nên làm trong tháng này là gì hay không?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM PHÙ HỢP VỚI BẢN NĂNG - PHẢN...

Một số tôn giáo ngoài Islam tin rằng con người được sinh ra theo nghiệp báo, tức do những việc làm xấu và không tốt của họ ở kiếp trước. Theo niềm tin này, ai là người hư hỏng, là kẻ xấu, thường làm điều ác trong cuộc sống hiện tại, sau khi chết, sẽ được sinh vào một kiếp sống mới trong tầng lớp thấp kém hơn hoặc chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời. Và đây chính là sự luân hồi chuyển kiếp theo niềm tin của họ.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG CHIẾC PHAO DÀNH CHO NGƯỜI TIN...

Kiên định trên tôn giáo của Allah là điều căn bản hết sức quan trọng đối với mỗi người Muslim có đức tin thực sự nơi Allah và nơi cuộc sống Đời Sau. Ai thực sự mong muốn trở về với Allah trên con đường chân lý của Ngài một cách vững chắc phải luôn củng cố tinh thần và trái tim trong sự kiên định trên tôn giáo của Ngài.