ISLAM – CHÍNH GIÁO CỦA ALLAH Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

ISLAM – CHÍNH GIÁO CỦA ALLAH

18.01.2008 01:05 - đã xem : 2394

Điều đầu tiên chúng ta nên biết và hiểu rõ về Islam là từ “Islam” có nghĩa là gì. Tên Islam không được đặt theo tên người như trong trường hợp Cơ đốc giáo, được đặt tên theo Giê-su, Phật giáo được đặt tên theo Đức phật Gotama, đạo Khổng được đặt tên theo Khổng Tử, và chủ nghĩa Mác được đặt tên theo Các Mác.

TÔN GIÁO ISLAM

Điều đầu tiên chúng ta nên biết và hiểu rõ về Islam là từ “Islam” có nghĩa là gì. Tên Islam không được đặt theo tên người như trong trường hợp Cơ đốc giáo, được đặt tên theo Giê-su, Phật giáo được đặt tên theo Đức phật Gotama, đạo Khổng được đặt tên theo Khổng Tử, và chủ nghĩa Mác được đặt tên theo Các Mác. Islam cũng không phải tên của một bộ tộc như Do Thái giáo được đặt tên theo người Do Thái và đạo Hindu được đặt theo tên của người Hindu. Islam là chính giáo của “Allah” và do vậy tên của nó phải biểu hiện được các nguyên tắc cơ bản của nó; sự quy phục hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Allah. Trong tiếng Ả Rập, Islam có nghĩa là sự quy phục, quy thuận hay từ bỏ ước muốn của mình để đến với Thượng Đế duy nhất bằng cách tôn thờ Allah và những ai làm như vậy được gọi là người muslim. Từ Islam có nghĩa là “hoà bình” là kết quả tự nhiên của sự quy phục hoàn toàn vào ý muốn của Allah. Do vậy, nó không phải là tôn giáo mới do Thiên sứ Mohammed (saw) sáng lập ra ở bán đảo Ả Rập vào thế kỷ thứ 7, mà là chính giáo của Allah đã được thể hiện lại ở dạng hoàn thiện cuối cùng qua sứ mạng của Người.

Islam là tôn giáo được mang đến cho Adam (alayhissalam), là người đầu tiên và là vị sứ giả đầu tiên của Allah, và nó là tôn giáo của tất cả các sứ giả của Ngài (tôn giáo của nhân loại). Chữ Islam qua các thế hệ không được phép quyết định (hay thay đổi) bởi vì nó đã được chọn bởi Allah và được nhắc rõ trong mặc khải cuối cùng của Ngài cho toàn nhân loại. Trong Qur’an, Allah phán như sau:

"Ngày nay Ta đã hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân Huệ  của Ta cho các người và đã chọn Islam làm tôn giáo của các người” (Surah Maidah 5:3)

"Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn Islam thì (điều ước) muốn của y sẽ không được chấp thuận…" (Surah Al-Imran 3:85)

"Ibrahim không là một người Do thái cũng không là tín đồ của Cơ đốc giáo. Người là một người Muslim ngay thẳng và không là một người thờ đa thần" (Surah al-Imran 3:67)

Chúng ta sẽ không tìm thấy trong kinh Cựu Ước có nơi nào Allah phán cho người dân của Thiên sứ Mose hay con cháu của họ rằng tôn giáo của họ là Do thái giáo chăng? hay phán cho tín đồ của Cơ đốc giáo (Christ) rằng tôn giáo của họ là Cơ đốc giáo chăng? Thực tế, Christ hay Giê-su thậm chí cũng không phải là tên của Người. Tên “Christ” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Christos”, tước vị Do Thái “Messiah” – Chúa cứu thế. Mặt khác, tên “Giê-su” là kiểu La tinh hoá của tên Do thái Esau.

Giống như các Thiên sứ đến trước Người, Người kêu gọi dân chúng từ bỏ ý muốn của mình để tuân phục theo ý muốn của Allah, đó chính là Islam và Người cảnh báo họ tránh xa các thần linh giả tạo do họ tưởng tượng ra.

THÔNG ĐIỆP ISLAM

Phó thác hoàn toàn cho Allah là biểu hiện được bản chất của sự tôn thờ, Islam tôn thờ Allah và tránh xa việc tôn thờ trực tiếp hay gián tiếp tới bất kỳ người nào, một nơi nào hay một vật nào ngoài Allah. Vì mọi thứ ngoài Allah - Đấng Tạo hoá của muôn loài, đều là vật tạo hoá của Allah; có thể nói rằng Islam, cơ bản là kêu gọi con người tránh xa việc tôn thờ các tạo vật và mời gọi họ chỉ tôn thờ Đấng Tạo hoá. Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng với sự tôn thờ của con người vì chỉ với Ngài thì các lời cầu nguyện được trả lời. Nếu con người cầu xin ở cây và được đáp trả thì câu trả lời không phải từ thân cây mà là từ Allah - Đấng đã cho phép các tình huống cầu xin xảy ra. Người ta có thể nói: “Điều đó là hiển nhiên”, tuy nhiên người cầu nguyện ở cây có thể không nghĩ như vậy. Tương tự, những người cầu xin Giê-su, Đức phật hay Krishna, thánh Christopher, thánh Jude hay thậm chí Mohammed không phải họ ban cho mà chính Allah ban cho. Giê-su đã không yêu cầu tín đồ của Người tôn thờ mình mà phải tôn thờ Allah. Như Thiên kinh Qur’an đã phán:

"Và (hãy nhớ) lúc Allah bảo: hỡi I'sa (Giê su), con trai của Maryam! có phải Ngươi đã nói với nhân loại: "Hãy nhận Ta và mẹ của Ta làm hai Thượng Đế bên cạnh Allah? (I'sa) sẽ thưa: "Ngài thật đáng ca tụng và hiển vinh! bề tôi không thể nào nói được điều mà bề tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điều đó thì chắc chắn Ngài đã biết nó.." (Surah Al-Maa’idah 5:116)

Hay Người đã không tôn thờ bản thân mình mà chỉ tôn thờ Allah. Nguyên tắc cơ bản này được phán trong chương đầu tiên của Qur’an, surah Al-Fatihah, câu 4: "(Ôi Allah) chúng con chỉ thờ phụng một mình Ngài và chỉ với riêng Ngài chúng con cầu xin được cứu giúp".

Ở câu khác trong Thiên kinh Qur’an, Allah cũng phán:

"Và Raab của các người phán: "Hãy gọi (cầu nguyện) Ta, Ta sẽ đáp lại các ngươi. Thật sự, những ai kiêu ngạo phủ nhận việc thờ phụng TA sẽ đi vào Hoả Ngục một cách nhục nhã." (Surah Mu’min 40:60)

Đáng chú ý rằng thông điệp cơ bản của Islam là Allah và vật tạo hoá của Ngài là các thực thể khác nhau. Allah không phải là vật tạo hoá hay là một phần của vật tạo hoá, hay vật tạo hoá không phải là Ngài hay một phần của Ngài. Điều này có rất rõ ràng như đa số chúng ta cầu nguyện đến các vật tạo hoá do không biết khái niệm này. Đó là vì chúng ta tin rằng thuộc tính của Allah là ở khắp nơi trong các vật tạo hoá hay tính thiêng liêng của Ngài thể hiện trong một số khía cạnh trong vật tạo hoá của Ngài, điều này đã chứng minh cho sự tôn thờ tạo vật dù sự tôn thờ này có thể được gọi là tôn thờ Allah qua vật tạo hoá của Ngài. Tuy nhiên, đức tin của Islam được các Thiên sứ của Allah mang tới là chỉ tôn thờ Allah thôi và tránh xa việc tôn thờ các tạo vật của Ngài dù trực tiếp hay gián tiếp.

Trong Qur’an, Allah đã phán rõ: "… Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tâghut (tà thần)" (Surah Al-Nahl 16:36)

Khi những kẻ tôn thờ bụt tượng được hỏi vì sao họ cúi mình trước các bức tượng do con người nặn ra, câu trả lời bất di bất dịch là thực ra họ không tôn thờ tượng đá đó mà họ tôn thờ Allah hiện diện ở trong đó. Họ cho là tượng đá chỉ là một trung tâm điểm chứa các thuộc tính, bản chất của Allah và bản thân nó không phải là Allah! Người nào luận chứng rằng Thượng Đế có mặt bên trong vật tạo hoá của Ngài theo bất kỳ cách nào sẽ bị buộc phải chấp nhận luận điểm của việc tôn thờ bụt tượng. Trong khi người nào hiểu thông điểm cơ bản của Islam và ý nghĩa của nó sẽ không bao giờ thừa nhận sự tôn thờ bụt tượng dù nó được giải thích như thế nào. Những ai tự cho mình là thần thánh qua thời gian thường dựa trên niềm tin sai lầm rằng Allah có mặt trong con người. Họ chỉ quả quyết rằng mặc dù theo đức tin sai lầm của họ thì Allah có trong tất cả chúng ta, Ngài có mặt trong họ nhiều hơn trong những người khác. Do vậy họ cho rằng chúng ta nên trình bày tất cả ý muốn của chúng ta cho họ và tôn thờ họ như thể họ là Thượng Đế hiện trong con người hay Thượng Đế tập trung bên trong một người.

Thần học Hồi Giáo bảo vệ bằng được tính siêu nghiệm của Thượng Đế, đồng thời loại trừ khả năng nhận thức cái Tuyệt đối. Sự cách biệt giữa Thượng Đế với con người làm cho con người không còn lối thoát nào khác ngoài việc chấp nhận niềm tin vào "tri thức" của kinh Qur'an.

Tương tự, những người khẳng định tính mầu nhiệm của những người khác sau khi chết đã tìm thấy nhiều lý do trong số những người chấp nhận tín ngưỡng sai lầm về sự hiện diện của Thượng Đế trong con người. Việc nó thừa nhận không thể dùng kính viễn vọng để xác định vị trí của Thượng Đế đã nâng quy chế của Thương đế lên ngang với điều là, Islam không công nhận cá nhân được hưởng quy chế đó.Ai nắm được đức tin căn bản của Islam và ý nghĩa của nó sẽ không bao giờ chấp nhận tôn thờ một người phàm nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôn giáo của Thượng Đế thực chất kêu gọi con người tôn thờ Đấng Tạo hoá và từ chối tôn thờ vật tạo hoá ở mọi hình thức. Đây là phương châm Islam.

لا اله الا الله  (Không có thượng đế nào ngoài Allah)

Nhắc lại điều này sẽ tự động đưa con người vào khuôn khổ của Islam và lòng tin chân thành trong sự bảo đảm Thiên Đàng. Theo ý kiến của Al- Gazaly: "Chỉ cần con người tin vào Thượng đế, tin một cách kiên quyết, không dao động, không nghi ngờ và nao lòng, rằng mọi việc đều có thể vược qua miễn là làm theo và vâng lời, không cần nghiên cứu và chứng minh gì cả là đủ". Do vậy, Thiên sứ (saw) đã nói: “Bất cứ ai nói ‘Không có thượng đế nào ngoài Allah và qua đời mang theo (niềm tin) đó sẽ được vào thiên đàng’ (theo Abu Dharr kể lại và Al-Bukhary và Muslim thu thập)

Điều này bao gồm sự tuân phục Allah là Thượng Đế duy nhất, quy phục Ngài bằng cách vâng mệnh lệnh của Ngài, từ chối thờ đa thần và những kẻ thờ đa thần.

CÁC LUẬN CHỨNG TÔN GIÁO SAI  LẦM

Có rất nhiều môn phái, giáo phái, tôn giáo, nền triết học trên thế giới, tất cả đều cho mình là đúng, cho là con đường duy nhất đúng được Allah dẫn dắt. Làm sao chúng ta xác định được trường phái nào đúng và ngược lại? Phương pháp để tìm được câu trả lời là gạt bỏ đi những khác biệt bề ngoài trong việc truyền đạt giáo lý để đạt đến cái chân lý cuối cùng và nhận ra đối tượng chính tôn thờ trực tiếp hay gián tiếp. Tất cả những tôn giáo sai lầm đều có chung quan điểm cơ bản về Allah. Hoặc họ công nhận tất cả mọi người đều là thượng đế hoặc một số người đặc biệt gọi là Allah, sự vật và thiên nhiên là thượng đế hay Thượng đế là do con người tưởng tượng ra.

Do vậy, có rất nhiều quan niệm lệch lạc về Allah hiện trong hình dạng của các vật tạo hoá của Ngài. Tà giáo mời gọi con người tôn thờ vật tạo hoá bằng cách gọi vật tạo hoá là Thượng đế. Ví dụ, Thiên sứ Giê-su mời các tín đồ của Người tôn thờ Allah nhưng những người tự cho là tín đồ của Người ngày nay kêu gọi mọi người tôn thờ Giê-su, nói rằng Người chính là Allah.

Đức phật là một người có chủ trương cải cách, đã giới thiệu một số nguyên tắc nhân văn vào tôn giáo của Ấn Độ. Ông không tự cho mình là Thượng Đế, ông cũng không gợi ý cho tín đồ của mình rằng ông là mục tiêu tôn thờ. Nhưng ngày nay hầu hết người theo Phật giáo bên ngoài Ấn Độ đều suy tôn ông là thượng đế và cúi mình trước hình tượng ông.

Bằng cách dùng nguyên  tắc nhận biết đối tượng tôn thờ, Tà giáo hiện ra nguyên hình bản chất, nguồn gốc của chúng. Như Allah đã phán trong Qur’an:

"Những vật mà các bạn đang thờ phụng chỉ là tên mà các bạn và cha mẹ các bạn đã đặt ra  cho chúng, những vật mà Allah đã không ban cho một thẩm quyền nào. Chắc chắn một mình Allah thôi nắm quyền Xét Xử. Ngài ra lệnh cho các bạn không được thờ phụng ai khác mà chỉ thờ phụng một mình Ngài. Đó là chính đạo (của Allah) nhưng đa số nhân loại không biết” (Surah Yusuf 12:40).

Có thể lý luận rằng mọi tôn giáo đều dạy điều tốt, vậy tại sao phải tìm ra tôn giáo nào đúng để đi theo. Bởi vì tất cả các tôn giáo sai lầm mất phải tội lỗi lớn nhất là tôn thờ vật tạo hoá. Tôn thờ vật tạo hoá là lỗi lầm lớn nhất mà con người phạm phải vì nó mâu thuẫn với mục đích của sự tạo hoá ra con người. Con người được tạo ra để tôn thờ Allah mà thôi như Allah đã phán rõ ràng trong Qur’an:

"Và TA tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để chúng thờ phụng TA” (Surah Zâriyât 51:56)

Do đó, sự tôn thờ vật tạo hoá, tôn thờ bụt tượng là tội lỗi lớn nhất không thể tha thứ. Người nào chết trong trạng thái tôn thờ bụt tượng sẽ đóng kín số mệnh của họ ở đời sau. Đây không phải là một quan điểm mà là một sự thực được mặc khải mà Allah đã phán trong cuốn Kinh cuối cùng cho con người:

"Quả thật Allah không tha thứ tội tổ hợp những thần linh cùng với Ngài nhưng (Ngài) tha thứ (tội) nào khác với (tội) đó cho người nào Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần linh với Allah thì chắc chắn đã tự chuốc lấy một tội rất lớn" (Surah An-Nisâ' 4-48)

TÍNH CHẤT CHUNG CỦA ISLAM

Vì hậu quả của tôn giáo sai lầm nghiêm trọng như vậy nên chính giáo của Allah phải được hiểu và nắm được một cách tổng thể, không bị hạn chế bởi các cá nhân, nơi chốn hay thời gian. Không thể có các trường hợp như lễ rửa tội, tin tưởng vào một người, như một vị cứu thế.... Trong đức tin của Islam và trong khái niệm của nó, con người phải quy phục Thượng Đế, đặt gốc rễ cho tính tổng thể của Islam. Bất cứ khi nào con người nhận thấy rằng Allah là một và khác với vật tạo hoá của Ngài, đồng thời phó thác số mệnh cho Allah, anh ta trở thành người muslim theo thể chất và tinh thần và đủ tư cách để vào thiên đàng. Do vậy, bất kỳ người nào, không kể thời gian và không gian đều có thể trở thành người muslim, Islam là từ bỏ tôn thờ vật tạo hoá và quay về với Allah (Thượng Đế) mà thôi. Tuy nhiên cần chú ý là sự thừa nhận và quy phục Allah đòi hỏi con người phải chọn lựa giữa đúng và sai và sự lựa chọn như vậy là một luận chứng để giải thích. Con người sẽ phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình và như vậy nghĩa là anh ta phải cố gắng tối đa làm việc tốt và tránh xa việc xấu. Việc tốt nhất là chỉ tôn thờ Allah và việc xấu nhất là tôn thờ vật tạo hoá của Ngài  thay vì tôn thờ Allah. Sự thực này đã được thể hiện trong kinh sách cuối cùng như sau:

"Quả thật, những ai tin tưởng (nơi Qur'an) và những ai là người Do Thái và những tín đồ của Ki Tô giáo và những người Kiên Nhẫn chịu đựng (shobiina), bất cứ ai tin Allah và Ngày Cuối Cùng và làm việc thiện thì sẽ có phần thưởng của họ nơi Rabb của họ; và họ sẽ không sợ và sẽ không buồn." (Surah Al-Baqarah 2:62)

"Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ Giả của Ngài và với những ai có đức tin thì là nhập đảng (Hizb) của Allah, họ sẽ đắc thắng vẻ vang." (Surah Al-Maidah 5:56)

SỰ CHẤP NHẬN ALLAH

Câu hỏi đặt ra ở đây là: « Làm sao tất cả mọi người với đẳng cấp khác nhau, xã hội và văn hoá khác nhau có thể tin vào Allah? Con người có trách nhiệm tôn thờ Allah phải đến gần với kiến thức của Allah. Kinh sách cuối cùng phán truyền rằng tất cả nhân loại chấp nhận Allah được đóng dấu vào tâm hồn họ, một phần bản tính của họ mà họ được tạo ra ».

Trong Surah Al-Araaf, câu 172-173, Allah đã phán rằng khi Ngài tạo ra Adam, Ngài làm cho tất cả con cháu của Adam tồn tại và lấy lời thề của họ, Ngài phán: "Phải chăng TA đây là Allah, là Rabb của các ngươi" họ đáp: "Dạ thưa vâng ! chúng con xin xác nhận".

Sau đó, Allah đưa thêm lý do vì sao Ngài bắt toàn thể nhân loại nhận chứng rằng Ngài là Đấng tạo hoá của họ và là Thượng Đế duy nhất đúng đắn đáng để được tôn thờ. Ngài phán: "(TA làm thế là vì e) rằng các ngươi có thể viện lý do để nói vào Ngày Phán Xử Cuối Cùng: " chúng con không hề biết điều này."

Điều đó được chứng minh là chúng ta không hề biết Ngài, Allah là Thượng Đế của chúng ta. Không ai nói cho chúng ta rằng chúng ta chỉ được yêu cầu tôn thờ một mình Ngài. Allah tiếp tục phán: "hoặc các ngươi có thể nói: "chính cha mẹ chúng con chủ trương việc thờ nhiều thần linh trước đây, chúng con chỉ là hậu duệ sau họ, (chúng con không hay biết gì). Phải chăng Ngài sẽ tiêu diệt chúng con vì điều (tội lỗi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm?".

Do vậy, mọi đứa trẻ được sinh ra trong tình trạng "Fitrah" với niềm tin tự nhiên vào Allah và có khuynh hướng bẩm sinh trong tôn thờ một mình Ngài. Nếu đứa trẻ bị bỏ mặc một mình, nó sẽ tôn thờ Allah theo cách riêng của nó, nhưng mọi đứa trẻ đều chịu ảnh hưởng bởi những cái mà chúng nhìn và thấy được xung quanh chúng. Thiên sứ (saw) nói rằng Allah đã phán “Ta đã tạo ra nô lệ của ta đi theo tôn giáo đúng đắn nhưng ma quỷ đã làm họ đi lạc lối”. Thiên sứ (saw) cũng nói: “Mỗi đứa trẻ được sinh ra trong trạng thái “Fitrah”, sau đó cha mẹ chúng làm cho chúng trở thành người Do Thái, người Cơ đốc giáo hay người thờ lửa, cách mà động vật sinh ra con. Bạn có thấy ai được sinh ra đã bị tàn tật (cắt xén)?” (Thu thập bởi Al-Bukhary và Muslim).

Vì thế, như đứa trẻ quy phục trước luật tự nhiên đã được Allah tạo ra như thế, tâm hồn của nó cũng quy phục một cách tự nhiên vào sự thật Allah là Thượng Đế và là Đấng Tạo hoá. Nhưng cha mẹ nó cố làm cho nó đi theo con đường riêng của họ và đứa trẻ không đủ mạnh ở những giai đoạn đầu đời để cưỡng lại hay đối chọi với ý muốn của cha mẹ nó. Tôn giáo mà đứa trẻ đi theo lúc này là theo truyền thống và giáo dục và Allah không tính đến hay không phạt nó vì tôn giáo này.

Trong suốt cuộc sống của con người từ khi thiếu niên đến khi chết, họ được thấy nhiều dấu hiệu ở tất cả các miền trên trái đất và trong tâm hồn của riêng họ tới khi họ thấy rõ rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất có thực (Đấng Hiện Hữu -Allah). Nếu con người trung thực với bản thân mình, từ chối các thượng đế không thực của họ và tìm kiếm Allah thì họ gặp sự dễ dàng nhưng nếu họ tiếp tục từ chối các dấu hiệu của Allah và tiếp tục tôn thờ vật tạo hoá thì họ sẽ khó mà thoát ra được.

Ví dụ, ở miền Đông Nam của khu rừng nhiệt đới Amazon ở Braxin, một bộ lạc nguyên thuỷ xây dựng một túp lều mới để làm nhà cho tượng chính của họ Skwatch, đại diện cho thượng đế tối cao của mọi vật tạo hoá. Một ngày sau đó, có người đàn ông trẻ bước vào túp lều để tỏ lòng tôn kính tới thượng đế và trong khi anh ta đang phủ phục trước cái mà anh ta được dạy là Đấng tạo hoá và Đấng giúp đỡ của mình thì có một con chó già đầy rệp chạy vào lều. Người đàn ông trẻ nhìn lên đúng lúc con chó giơ chân sau lên và đái vào bức tượng. Bị xúc phạm, người đàn ông đuổi con chó ra khỏi đền nhưng khi cơn giận nguôi đi, anh ta nhận ra rằng bức tượng không thể là Thượng Đế của vũ trụ. Allah phải ở một nơi khác, anh ta lựa chọn hành động theo kiến thức của mình và tìm kiếm Allah hay đi theo niềm tin sai lầm của bộ tộc mình. Có vẻ như rất lạ lùng, đó là một dấu hiệu từ Allah cho người đàn ông trẻ tuổi đó. Nó chứa đựng bên trong sự dẫn dắt thiêng liêng rằng những gì anh ta đang tôn thờ là sai lầm.

Như đã nói ở đoạn trước, các Thiên sứ đã được cử tới tất cả các dân tộc và bộ tộc để giúp niềm tin tự nhiên của con người vào Allah và xu thế bẩm sinh của con người là tôn thờ Ngài cũng như củng cố sự thật thiêng liêng trong các dấu hiệu hàng ngày được Allah báo trước. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, lời dạy của các Thiên sứ bị xuyên tạc, các phần còn lại chỉ ra tốt và xấu. Ví dụ, mười điều răn của Kinh Cựu ước (Torah), sự thừa nhận chúng trong Kinh Phúc âm và sự tồn tại của luật chống giết người, ăn trộm và ngoại tình trong phần lớn xã hội.

Vì thế, mọi tâm hồn sẽ được xem xét về niềm tin vào Allah và sự chấp nhận tôn giáo Islam; sự quy phục hoàn toàn vào ý nguyện của Allah.

Chúng ta cầu xin Allah, Đấng Tối Cao giữ cho chúng ta đi theo con đường ngay thẳng  mà Ngài đã dẫn dắt chúng ta, và ban cho chúng ta ân phước của Ngài, Ngài thực sự là Đấng Rất mực Khoan dung. Mọi lời ca ngợi và biết ơn dâng lên Allah, Thượng Đế của toàn vũ trụ và cầu xin bình an và ân phước cho Thiên sứ Mohammed (saw), gia đình của Người, các bạn đạo của người và những người theo họ, và cầu xin cho chúng ta và những người sau chúng ta đi đúng chân lý. Amin (Wallah A'lam)

Abu Ameenah Bilal Philips

Chuyển ngữ: Abbas và Fatiha

 

 

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?"

“Kinh Qur’an đến từ đâu?” là một câu hỏi đánh ngay vào tâm điểm khi nói về một Kinh Sách Thiêng Liêng của người Muslim: Qur’an và Muhammad. Tại sao chúng ta lại chấp nhận lời kể của những người Muslim xung quanh câu chuyện này? Chẳng lẽ chúng ta không có quyền đặt các câu hỏi về nó hay sao?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG NHỮNG TÊN GỌI HOÀN MỸ CỦA ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG...

Al-Latif là một trong những tên gọi hoàn mỹ của Allah, giúp nuôi dưỡng những linh hồn có đức tin kiên định và thừa nhận sự toàn tri và lòng nhân từ của Ngài. Chỉ có Allah là Al-Latif (Đấng Tinh tế) và chỉ có Ngài là Al-Khabir (Đấng Thông Toàn). Chỉ có Allah mới biết quá khứ đen tối của chúng ta và làm thế nào để đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG...

Thiên Sứ Muhammad (saw) là một nhân vật tôn giáo và chính trị có sứ mệnh thống nhất các bộ tộc khác nhau của bán đảo Ả Rập nói riêng và toàn thế giới nói chung theo một tôn giáo của Đấng Vũ trụ và Vạn vật, đó là tôn giáo Islam.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG PHÁI (MAZDHAH) CỦA ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG...

Islam là tôn giáo mà Allah đã chọn làm tôn giáo cho toàn thể nhân loại từ khi Thiên Sứ Muhammad (saw) nhận lãnh sứ mạng cho đến Ngày Tận Thế. Qur’an và Sunnah (Hadith) là hai nền tảng chính của Islam và bộ luật Islam. Có nghĩa là mọi phán quyết giáo lý cho mọi vấn đề của người Muslim đều dựa trên hai nền tảng căn bản chính yếu này.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN ĐẠO SAU THÁNG RAMADAN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN...

Tháng Ramadan là tháng của mọi người chú tâm thực hiện nhiều việc làm Ibadath để mong Allah đoái hoài ban thưởng, hôm nay dù cho tháng Ramadan đã bước qua thì mong rằng chúng ta cần phải quan tâm duy trì những việc làm ngoan đạo đó cho đến cuối đời, InshaAllah.

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO:

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO: "DIỂN GIẢI 5 CÂU KINH PHÁN...

Nhân dịp tháng Ramadan, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giáo luật nhịn chay và những vấn đề liên quan thông qua phần Tafseer (diển giải) ngắn gọn các câu Kinh Qur’an nói về sự nhịn chay. Đó là những câu Kinh của chương Al-Baqarah từ câu 183 đến câu 187.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI VÔ HÌNH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI...

Trên đời này có hai thế giới tồn tại, một là thế giới hữu hình mà con người có thể thấy được, sờ được, nếm được và cảm nhận được mà không một ai phủ nhận ngoại trừ người già lú lẩn hoặc người mất trí.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM"

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến một mình Allah duy nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, tuân thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các giáo luật của Ngài. Và nó là đức tin và đạo luật: đức tin được dựa trên kiến thức đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các giáo luật bắt buộc người bề tôi phải chấp hành.