LỊCH SỬ CỦA THIÊN SỨ YSA "GIÊ-SU" (A) QUA THIÊN KINH QUR'AN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

LỊCH SỬ CỦA THIÊN SỨ YSA "GIÊ-SU" (A) QUA THIÊN KINH QUR'AN

31.07.2014 15:41 - đã xem : 5104

Thiên sứ Ysa (A) của Islam tức là GiêSu của bên Thiên Chúa giáo mà họ cho rằng Người đã bị đóng đinh trên cây thánh giá... Nhưng đối với Islam thì Nabi Ysa (A) vẫn còn sống và rồi gần Ngày Tận Thế - Allah sẽ cho Người phục sinh trở lại thế gian để trừ diệt Al Masih Ad Dajal (kẻ một mắt) và đồng bọn của hắn. Sự thể như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu...

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT & THUYẾT GIẢNG AUDIO VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ YSA @ (GIÊ-SU)"

BÀI VIẾT & THUYẾT GIẢNG AUDIO VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA...

Thiên sứ Ysa (hay còn gọi là Giê-su (Jesus) theo cách gọi của người Thiên Chúa giáo) là vị Thiên sứ (Nabi) cuối cùng của người dân Isra’il (Israel). Thiên sứ Ysa (A) được Allah cử phái đến với một Kinh sách xác nhận lại Kinh Sách Tawrah (Cựu ước) của Thiên sứ Musa (Moses), đó là Kinh Injil (Tân ước) có nghĩa là “Giao ước mới”. Trong bài nầy, chúng ta ôn lại lược sử của Thiên sứ Ysa (tức Jesus theo cách gọi của người Thiên chúa giáo).

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ CHOUA'IB" TRONG THIÊN KINH QUR'AN

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN...

Tất cả các vị sứ giả của Allah trong đó có bốn vị Thiên sứ gốc gác là người Arab, ba vị Thiên sứ Saleh (A), Thiên sứ Hud (A) & Thiên sứ Muhammad (saw) thì chanlyislam đã gởi đến quí độc giả những đoạn thuyết giảng Audio trong chương mục: "Những câu chuyện của các vị sứ giả qua thiên kinh Qur'an".

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ IBRAHIM QUA THIÊN KINH QUR'AN VÀ SUNNAH"

BÀI VIẾT VÀ BA BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHỮNG CÂU CHUYỆN...

Thiên sứ Ibrahim (A) được gọi là Cha của các vị Thiên sứ, bởi Allah đã dựng lên trong thế hệ con cháu của Người nhiều vị Thiên sứ. Chúng tôi xin trích lại toàn bộ tài liệu các câu chuyện liên quan về Thiên sứ Ibrahim (A) được trình bày dựa theo thiên kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw)

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN VỀ HAI THIÊN SỨ ZACKARYA VÀ YAHYA"

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN VỀ HAI...

Mỗi lần Zakariya bước vào phòng tu của Nữ (Maryam) (để chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. (Zakariya) hỏi: “Hỡi Maryam! Nữ có thức ăn này từ đâu? (Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn.””

THUYẾT GIẢNG AUDIO & HAI CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ SULEYMAN (A) VỚI ĐÀN KIẾN VÀ CHIM ĐẦU RÌU"

THUYẾT GIẢNG AUDIO & HAI CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN...

Đây là câu chuyện kể về đàn kiến và chim đầu rìu (hudhud) mà Allah đã phán trong chương Al Nalm (27) nói về Thiên sứ Suleyman (A) con trai của Thiên sứ Dawood (A) trong giai đoạn Allah ban kiến thức cho Người.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "TÌM HIỂU THIÊN SỨ ADAM (A) ĐỂ BIẾT LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI"

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO VÀ CLIPS VIDEO: "TÌM HIỂU THIÊN SỨ ADAM...

“Có vẻ như loài người chúng ta đang sống trong sự mơ hồ, trôi dạt vô định trong không gian từ một nơi nào đó đến đây. Chẳng ai biết nguồn gốc của chúng ta từ đâu, và loài của chúng ta sẽ còn đi đến đâu nữa”.

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA NABI YUNUS BIN MATTA (A)"

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIPS VIDEO: "CÂU CHUYỆN CỦA NABI...

Dù cương vị là một Nabi (Sứ giả của Allah), nhưng nếu bất tuân hay làm việc gì mà không theo sự chỉ bảo của Allah, tức tự làm theo sự suy nghĩ đơn giản của mình thì dù người đó là ai đi nữa thì Allah vẫn trừng trị như tất cả mọi con người khác.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "CÂU CHUYỆN CỦA THIÊN SỨ IBRAHIM (A)"

Thiên sứ Ibrahim (A) được sinh ra trong một gia đình mà người trụ cột không phải là một người có đức tin nơi Allah, gia đình của Người tôn thờ các bục tượng, thậm chí còn hành nghề điêu khắc các bục tượng. Nhưng Thiên sứ Ibrahim (A) được Allah ân sủng và được Ngài ban cho một địa vị rất vĩ đại, đó là một vị lãnh tụ của nhân loại...