Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
Liên hệ

chanlyislam.net

Địa chỉ : 156 rue du Faubourg Poissonnière Paris 75010
Điện thoại: +33 6 52 42 27 99
Mọi thông tin liên hệ mong quý bạn đọc liên hệ qua thông tin
E-mail : chanlyislam@yahoo.com E-mail : djandal55@gmail.com