NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN KHI CÓ CHUYỆN XẢY RA Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN KHI CÓ CHUYỆN XẢY RA

13.05.2009 01:16 - đã xem : 6169

Trong cuộc sống của loài người, lúc nào cũng có nhiều chuyện lo âu phiền muộn hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Đối với người Muslim chỉ có Allah là Đấng để chúng ta cầu xin sự giúp đỡ, chỉ có Ngài là Đấng Ban Bố mọi sự bình an cho những ai thờ phụng riêng mình Ngài. Chúng tôi xin dẫn chứng những câu đu-a mà khi xưa Thiên sứ Muhammad (saw) thường cầu nguyện mỗi khi có chuyện xảy ra như sau:

I- Lời cầu xin khi gp chuyn lo lắng và buồn rầu

 ((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي))

1)- Tạm phiên âm : (Allohumma inniy abduka, abnu abdika, abnu amatika, nashi yati bi yatika, madin fi ya hukmuka, ad lun fiy ya kodo uka, as aluka bi kullis min huwa laka, sam may ta bihi naf saka, âu an jal tahu fiy kita bika, âu allam tahu a ha đan min khol qika, âu as tac shar ta bihi fiy il mil ghoy bi indaka, an tadj a lal qur  ana ro biy akol biy, wa nu ro shod riy, wa dji la a huj niy, wa zahaba ham may)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi là tôi tớ của Ngài, là con của tôi tớ nam và tôi tớ nữ của Ngài, mọi hành động của bề tôi trong tay Ngài, mọi qui luật của Ngài có hiệu lực trên bề tôi, mọi định mệnh Ngài sắp đặt cho bề tôi đều công bằng. Cầu xin Ngài bằng tất cả các Đại Danh mà Ngài tự xưng, hoặc Ngài đã mặc khải trong các Kinh Sách, hoặc Ngài đã dạy cho các vị Thiên Sứ, hoặc các Đại Danh bí mật dành riêng cho Ngài chỉ Ngài mới biết, Ngài đã ban Qur’an để làm niềm tin của con tim bề tôi, thành ánh sáng trong lồng ngực bề tôi, cầu xin Ngài hãy giải tỏa hay xua tan đi nỗi ưu sầu của bề tôi.}

Nabi (saw) nói: “Ai cầu xin như thế Allah sẽ xua tan đi những điều buồn rầu, lo lắng và ban cho những lối thoát.” Hadith do Ahmad ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.

 ((اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَعُـوْذُ بِكَ مِـنَ الْهَـمِّ وَالْحَـزَنِ، وَالْعَـجْزِ وَالْكَسَـلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَـلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))

2)- Tạm phiên dịch : (Allohumma inniy a uzu bika minal hammi wal hajani, wal adj ji wal kasali, wal bukh li wal djub ni, wa đoa la id đay ni wa gho laba tir-ri dja li)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài tránh khỏi sự lo âu, buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và cầu xin tránh khỏi sự nhút nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp giật.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

II - Lời cầu xin khi gp hon nn

 ((لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ الْعَـظِيمُ الْحَـلِيمُ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَـظِيمِ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّـمَوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَـرْشِ الْكَـرِيمِ))

1)- Tạm phiên âm : (LA ILA HA IL LOLLO HUL AZIY MULHA LIYM , LA ILA HA IL LOLLOHU ROBBUL AR SHIL AZIM, LA ILA HA IL LOLLOHU ROBBUS-SAMA WATI, WA ROBBUL AR ĐI, WA ROBBUL AR SHIL KARIM)

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Đấng Vĩ Đại đầy lòng kiên nhẫn. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của chiếc Ngai vương Vĩ đại. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah, Chủ Nhân của các tầng trời, trái đất và Chủ Nhân của chiếc Ngai vương, Đấng Rất Mực Độ Lượng.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

 ((اللَّهُـمَّ رَحْـمَتَكَ أَرْجُـو، فَلاَ تَكِلْنِـي إِلَـى نَفْسِـي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِـي شَأْنِـي كُلَّـهُ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ))

2)- Tạm phiên âm : (Allohumma rohma taka ar dju, fala ta kil niy ila naf siy tror fata ayni, wa ash lih shac niy kullahu, la ila ha illa anta)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi mong ước sự thương xót nơi Ngài, cầu xin đừng bỏ mặc bề tôi dù chỉ trong nháy mắt và hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài.} Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại.

   ((لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْـحَانَكَ، إِنِّـي كُنْتُ مِـنَ الظّـَالِمِينَ))

3)- Tạm phiên âm : (La ila ha illa anta subha naka, inniy kuntu mi naz-zoa li min)

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, thật vinh quang thay Ngài, bề tôi trở về sám hối cùng Ngài, chính bề tôi là kẻ lầm lạc.} Hadith do Al-Tirmizy và Al-Hakim ghi lại.

 ((اللهُ اللهُ رَبِّـي لاَ أُشْـرِكُ بِـهِ شَـيْئًا))

4)- Tạm phiên âm : (Allo hulla hu robbiy la ush riku bihi shay-a)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! (Hãy tạo lối thoát cho bề tôi trong lúc đau đớn cực khổ) Ngài là Thượng Đế của bề tôi và bề tôi không bao giờ tổ hợp Ngài với bất cứ ai hay vật gì.} Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.

III - Lời cầu xin giúp trả nợ nần

((اللَّهُـمَّ اكْفِنِـي بِحَلاَلِـكَ عَـنْ حَرَامِـكَ، وَأَغْنِنِـي بِفَضْـلِكَ عَمَّـنْ سِـوَاكَ))

1)- Tạm phiên âm : (Allohummak finiy bihala lika an haro mika, wa agh ni niy bi fad lika amman si wak)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy thay đổi (cuộc đời) bề tôi bằng những bổng lộc sạch sẽ (halal), chứ đừng bằng những bổng lộc dơ bẩn (haram). Hãy ban cho bề tôi sự giàu có bằng sự biệt đãi của Ngài, không ai có thể làm được mà chỉ có Ngài.} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.

 ((اللَّهُـمَّ إِنِّي أَعُـوْذُ بِكَ مِـنَ الْهَـمِّ وَالْحَـزَنِ، وَالْعَـجْزِ وَالْكَسَـلِ، وَالْبُخْـلِ وَالْجُبْـنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))

2)- Tạm phiên âm : (Allohumma in niy a uzu bika mi nal hammi wal hajani, wal adj ji wal kasili, wal budj li wal budj ni, wa đoa la id đay ni wa gho labatir-ri dja li)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài tránh cho bề tôi khỏi sự lo âu, buồn rầu, bất lực, lười biếng (trong việc thờ phụng Ngài) và cầu xin tránh khỏi sự nhút nhát, keo kiệt, thiếu nợ và cướp giật.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

IV - Lời cầu xin khi gp những vấn đề khó khăn

 ((اللَّهُـمَّ لاَ سَهْـلَ إِلاَّ مَـا جَعَلْتَهُ سَهْـلاً، وَأَنْتَ تَجْـعَلُ الْحَـزْنَ إِذَا شِـئْتَ سَـهْلاً))

Tạm phiên âm : (Allohumma la sah la ilama dja altahu sah la, wa anta tadj a lul haj na iza shic ta sah la)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Không có việc gì dễ ngoại trừ Ngài làm cho dễ và nếu muốn Ngài sẽ làm việc khó thành dễ.} Hadith do Ibn Hibbal và Ibn Al-Sany.

V - Làm những điều sau khi phm phải ti lỗi

Rosul (saw) nói:

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْباً فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ)) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

Không một bầy tôi nào bị phạm phải tội lỗi sau đó lấy nước Wuđu cho thật tốt, kế tiếp dâng lễ Solah hai Rakat, rồi cầu xin Allah tha thứ ngoại trừ y được Allah dung thứ. Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.

VI - Lời cầu nguyện khi gp những điều chúng ta muốn làm mà không thành công

 ((قَـدَرُ اللهِ وَمَـا شَـاءَ فَعَـلَ))

Tạm phiên âm : (Kola rullohi wama sha a fa ala)

Ý nghĩa: {Định mệnh Allah đã định và những gì Ngài muốn đã thành.} Hadith do Muslim ghi lại.

VII - Lời chúc mừng cho người mới có em bé và lời đáp li

a)- Lời chúc mừng:

((بَارَكَ اللهُ لَـكَ فِي الْمَوْهُـوبِ لَـكَ، وَشَـكَرْتَ الْوَاهِـبَ، وَبَلَـغَ أَشُـدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِـرَّهُ))

Tạm phiên âm : (Baro kallohu laka fiy al mâu hu bilaka, wa sha kar tal wa hiba, wabala gho a shud-dah, wa ru jik ta bir-roh)

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh và đứa con này của anh, anh hãy cám ơn Allah đã ban cho anh như thế. Cầu xin Allah ban cho nó trưởng thành (trong sự khôn ngoan, sống thọ) và hãy thay đổi nó thành người biết vâng lời Ngài.}

b)- Lời đáp:

((بَارَكَ اللهُ لَـكَ، وَبَارَكَ عَلَيْـكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْـراً، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْـلَهُ، وَأَجْـزَلَ ثَوَابَكَ))

Tạm phiên âm : (Baro kallohu laka, wa baroka alayka, wa dja ja kallohu khoay ro, wa ro ja qo kallohu mish lah, wa adj ja la sha wa bak)

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah ban phúc lành cho anh, ban cho anh thêm nhiều điều tốt và ban cho anh bổng lộc như anh đã cầu xin và nhân phần thưởng của anh lên bội phần.} Hai câu được trích trong quyển Al-Azkar của Imam Al-Nawawy.

VIII - Lời cầu xin Allah che chở cho trẻ em

Trước kia Nabi (saw) đã cầu xin sự che chở cho (hai người cháu ngoại của Người) là Al-Hasan và Al-Husain như sau:

((أُعِيْذُ (tên đứa trẻ) بِكَلِمَـاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِـنْ كُلِّ شَـيْطَانٍ وَهَامَّـةٍ، وَمِـنْ كُلِّ عَيْـنٍ لاَمَّـةٍ))

Tạm phiên âm : (U izu (tên đứa trẻ) bikalima tilla hittam-mah, min kulli shay troa niw waham-mah, wa min kulli ay nin lam-mah)

Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở cho đứa bé tránh khỏi tất cả loài Shayton, tránh mọi loài độc hại và mọi điều xấu xa.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

IX - Lời cầu nguyện khi có gió (giông, bão...)

((اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُـوذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّهَا))

1)- Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka khoy roha, wa a uzu bika min shar-ri ha)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin ban cho những điều lợi từ (cơn gió này) và hãy che chở tránh những điều bất lợi từ nó.} Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.

 ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ))

2)- Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka khoy roha, wa khoy roma ur si lat bihi, wa a uzu bika min shar-riha, wa shar-rima fiha, wa shar-rima ur silat bihi)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin hãy ban cho mọi điều lợi từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó và hãy che chở tránh mọi điều bất lợi từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

X - Lời cầu nguyện khi có sấm sét

 ((سُبْـحَانَ الَّذِي يُسَـبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ))

Tạm phiên dịch : (Shubha nallaziy yu sabbi hur-rac đu bi hamdihi, wal mala ikatu min khiy fatihi)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay (Allah) Đấng mà bằng lời ca ngợi Ngài, Thần Sấm ca tụng tán dương và tất cả các Thiên Thần vì Ngài mà khiếp sợ.} Hadith do Malik ghi lại.

Ibnu Isa chuyển dịch

Sinh viên Islamic University Of Madinah

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM NÓI VỀ LINH HỒN"

Một trong những lời dạy quan trọng nhất của Thiên Kinh Qur’an là sự sống của linh hồn sau khi tách khỏi thể xác, và cái chết không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống con người mà là phần mở đầu cho cuộc sống của thế giới tiếp theo.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỄ NGUYỆN SALAH LÀ LINH HỒN CỦA...

Nhiều người Muslim ngày nay đưa ra rất nhiều lý do cho việc bỏ bê và và sao nhãng nghĩa vụ thờ phượng Allah, Thượng Đế Toàn Năng và Tối Cao, đặc biệt là đối với nghĩa vụ thực hành năm lễ nguyện Salah mỗi ngày.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "THẾ NÀO ĐỂ THỂ HIỆN LÒNG BIẾT...

Hỡi người Muslim! Một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của chúng ta là biết ơn Allah vì tất cả những phước lành của Ngài. Chúng ta có thể mô tả ba mức độ biết ơn:  1, Để nhận ra và trân trọng mọi phước lành từ trong trái tim.  2, Nói lời cảm ơn bằng lưỡi, đó là chúng ta nói Alhamdulillah.  3, Bày tỏ lòng biết ơn bằng cách làm việc thiện và những điều ngoan đạo.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ KHÁC BIỆT VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC...

Nguồn gốc của đạo đức Islam là sự mặc khải, do đó chúng là những giá trị, lý tưởng cố định, phù hợp với mỗi con người, không phân biệt giới tính, thời gian, địa điểm, loại hình. tâm trí con người hay những gì mọi người đồng ý trong xã hội là “phong tục”, và do đó nó không thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác, từ tư tưởng này sang tư tưởng khác.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NGƯỜI MUSLIM ĐỪNG VIỆN LÝ DO ĐỂ...

Ngày nay, nhiều người Muslim hời hợt với năm lễ nguyện Salah hằng ngày của mình, họ lơ là và xao lãng bổn phận của mình đối với Allah, Thượng Đế của họ. Để biện minh cho hành động không vâng lời này của họ đối với Allah, họ đưa ra rất nhiều lý do...

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "HÀNH TRÌNH LÀM HAJJ BẰNG THỂ CHẤT...

Hajj là một cuộc hành trình độc đáo. Cuộc hành trình này là lời mời từ Thượng Đế của chúng ta đến thăm ngôi nhà của Ngài và  là sự tham gia vào một trong những hành động thờ phượng thiêng liêng nhất của Islam, tôn giáo của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "HÀNH ĐỘNG CỦA ĐÔI MẮT"

Hỡi người Muslim, chúng ta hãy kính sợ Allah và hãy cẩn trọng trong mọi hành động của mình, bởi vì, mỗi hành động của chúng ta có thể mang lại cho chúng ta ân phước nhưng đồng thời cũng có thể khiến chúng ta rơi vào sự giận dữ của Allah.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: "PHÂN TÍCH ISLAM VÀ THUỐC LÁ"

Khi nói về thuốc lá nói chung (gồm cả thuốc lá điếu, thuốc lào, thuốc lá điện tử...) thì có rất nhiều người phản biện bảo làm gì có bằng chứng từ Qur’an hay Sunnah cấm hút thuốc hoặc người hút thuốc sẽ đổ thừa cho một vị có kiến thức nào đó bảo là Makruh thôi mà. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm bằng chứng...