NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU-A) TRÁNH KHỎI THIÊN TAI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU-A) TRÁNH KHỎI THIÊN TAI

18.10.2009 03:59 - đã xem : 2299

Hỡi anh chị em Muslim! Trong cuộc sống ở trần gian này lúc nào chúng ta cũng gặp nhiều thử thách, nếu chúng ta bình tỉnh để cầu xin với Allah để tránh khỏi những tai nạn sắp sửa đến, thì thiết nghĩ Allah là Đấng Ban Bố, Đấng Tạo sự An bình và là Đấng Chỉ huy tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian này sẽ nới rộng vòng tay cứu vớt những bề tôi của Ngài (nếu Ngài muốn). Cho nên, mỗi khi gặp thiên tai thì hãy cầu xin (đu-a) với Ngài.

1- Lời cầu nguyện khi có gió (giông tố, bảo bùng...).

((اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُـوذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّهَا))

a. Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka khoy roha, wa a uzu bika min shar-ri ha)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban cho chúng tôi những điều tốt đẹp từ (cơn gió này) và xin Ngài che chở cho chúng tôi tránh những tai nạn từ nó.} Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ))

b. Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka khoy roha, wa khoy roma ur si lat bihi, wa a uzu bika min shar-riha, wa shar-rima fiha, wa shar-rima ur silat bihi)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban cho chúng tôi mọi điều tốt đẹp từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó và xin Ngài che chở chúng tôi tránh khỏi những tai nạn từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

2- Lời cầu nguyện khi có sấm sét.

 ((سُبْـحَانَ الَّذِي يُسَـبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ))

Tạm phiên âm: (Shubha nallaziy yu sabbi hur-rac đu bi hamdihi, wal mala ikatu min khiy fatihi)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay (Allah) Đấng mà chúng tôi tụng niệm, Thần Sấm ca tụng tán dương và tất cả các Thiên Thần vì Ngài mà khiếp sợ.} Hadith do Malik ghi lại.

3- Lời cầu nguyện cho mưa xuống khi hạn hán.

((اللَّهُـمَّ أَسْـقِنَا غَيْـثًا مُغِيـثًا مَرِيـئًا مَرِيـعًا، نَـافِعًا، غَيْـرَ ضَـارٍّ، عَـاجِلاً غَيْـرَ آجِـلٍ))

a.Tạm phiên âm: (Allohumma asqina ghoy shan mu ghiy shan mariy an mariy an, naïf an, ghoy ro đor-ri, a dji lan ghoy ro djil)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin Ngài ban cho chúng tôi có một cơn mưa để giúp việc trồng trọt được đâm chồi, nẩy lộc, đất đai phì nhiêu mầu mỡ. Cầu xin Ngài hãy cứu giúp chúng tôi.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.

((اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا))

b.Tạm phiên âm : (Allohumma a ghis na (3 lần))

Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài hãy ban mưa xuống cho chúng tôi.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

((اللَّهُمَّ اسْـقِ عِبَـادَكَ، وَبَهَـائِمَكَ، وَانْشُـرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْـيِ بَلَـدَكَ الْمَيِّـتَ))

c. Tạm phiên âm : (Allohummas qi iba dak, wabaha i mak, wan shur roh ma tak, wa ah yi baladakal may ta)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin Ngài ban mưa xuống để giúp đỡ cho các bầy tôi của Ngài và cho tất cả sinh, động vật của Ngài. Xin hãy ban bố lòng nhân từ của Ngài và xin Ngài hãy làm cho đất khô cằn trở thành tươi tốt để cây trái được đâm chồi nẩy lộc.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.

4- Lời cầu nguyện khi có mưa.

     ((اللَّهُـمَّ صَيِّبًـا نَـافِعًا))

Tạm phiên âm : (Allohumma shoy-yi ban na fi-a)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin tạ ơn Ngài đã ban cho thật nhiều mưa để mang lợi ích cho những bề tôi của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

5- Lời cầu nguyện khi tạnh mưa.

    ((مُطِـرْنَا بِفَضْـلِ اللهِ وَرَحْـمَتِهِ))

Tạm phiên âm : (Mu trir na bi fad lillahi wa rohma tih)

Ý nghĩa: {Allah đã ban mưa cho chúng tôi bằng sự ưu đãi và lòng khoan dung của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

6- Lời cầu nguyện khi mt trời mc sau cơn mưa.

((اللَّهُـمَّ حَـوَالَيْنَـا وَلاَ عَلَيْنَـا. اللَّهُـمَّ عَلَـى الآكَامِ وَالظِّـرَابِ، وَبُطُـونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّـجَرِ))

Tạm phiên âm : (Allohumma hawa layna wala alayna. Allohumma Alal kami wazzoa robi wabu tru nil âu di yah)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban cho mưa xuống vườn tược, đồng ruộng, đồi núi và thung lũng chứ đừng trúc xuống làng mạc.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

7- Lời cầu nguyện khi thấy vầng trăng lưỡi liềm.

((اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُـمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَـا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَـانِ، وَالسَّـلاَمَةِ وَالإِسْـلاَمِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَـا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ))

Tạm phiên âm : (Allohu Akbar, Allohumma a hillahu alayna bil amni wal iman, was salamati wal Islam, wat tâu fiy qi lima tuhib bu robbana wa tar đoa, robbuna wa robbukal lah)

Ý nghĩa: {Allah thật Vĩ Đại! Thưa Allah! Hãy cho trăng lưỡi liềm được mọc lên và cho chúng tôi thấy nó bằng sự an toàn, bình an, tin tưởng, phủ phục và thành công với những gì mà Thượng Đế của chúng tôi thương yêu và hài lòng. Allah là Thượng Đế của chúng tôi và là Thượng Đế của bạn (đấy lưỡi liềm).} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.

8-Lời cầu nguyện khi đưc hoa quả đầu mùa.

((اللَّهُـمَّ بَارِكْ لَنَـا فِي ثَمَـرِنَا، وَبَارِكْ لَنَـا فِي مَدِينَتِنَـا، وَبَارِكْ لَنَـا فِي صَـاعِنَـا، وَبَارِكْ لَنَـا فِي مُدِّنَـا))

Tạm phiên âm : (Allohumma ba rik lana fiy shama rin, waba rik lana fiy madiy natina, waba rik lana fiy sho ina, waba rik lana fiy mud-dan)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin Ngài ban phúc lành cho chúng tôi trong mùa hoa quả này, trong thành phố này, trong ‘só’ và trong ‘mud([1]) của chúng tôi.} Hadith do Muslim ghi lại.([1]( Só và mud là đơn vị đo lường ở thời Nabi

Ibu Isa (Cựu Sinh viên Islamic University Of Madinah – Arabia Saudi)

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM - ĐẠI HỒNG PHÚC"

Sự hồng phúc vĩ đại nhất trong tất cả hồng phúc của Allah đã ban cho loài người đó là ai đó đã nắm giữ Islam là tôn giáo của họ và họ trở thành một người Muslim, trở thành môn đệ của Thiên sứ Muhammad (saw), vì họ đã hài lòng chọn Allah làm Thượng Đế, đã hài lòng Islam là tôn giáo của họ và đã hài lòng Muhammad là Sứ Giả của Allah (saw).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ALLAH CHẤP NHẬN...

Có một người đàn ông hỏi ‘Ubaadah bin Os-Somit: Tôi muốn ông trả lời cho tôi biết về điều tôi hỏi đây: Có một người hành lễ Salah, nhịn chay, bố thí và hành hương Hajj vừa muốn vì Allah và vừa muốn được mọi người khen?

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ CỦA NGƯỜI MUSLIM

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ CỦA NGƯỜI...

Trong Islam, môn giáo lý thực hành thường nhắc nhở mỗi người Muslim cần ghi nhớ những việc hành đạo phải thực hành cho đúng theo sự chỉ dạy của Thiên sứ Muhammad (saw). Các bạn sẽ cùng tuôn Abu Hisaan ibn Ysa ôn lại xem chổ nào chưa đúng thì chỉnh sửa.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH TRONG ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH TRONG ISLAM"

Islam rất quan tâm đến việc hướng dẩn tín đồ Muslim đến nền giáo dục và đạo đức tốt đẹp để tín đồ cùng sống trong một xã hội Islam văn minh. Vì lẽ đó, xin gởi đến quí tín hữu một vài giáo huấn Islam rút ra từ những luân lý và đạo đức dựa theo hai bộ nguồn chính thống của Islam, Qur'an và Sunnah của Thiên Sứ của Allah (saw).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY LÀ NGƯỜI PHỦ PHỤC (SUJUD) ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY LÀ NGƯỜI PHỦ PHỤC (SUJUD)...

Một trong những lời khuyên mà chúng ta được Thiên Sứ của Allah (saw) dạy bảo đó là bất cứ khi nào chúng ta buồn, bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy lo lắng, bất cứ khi nào chúng ta không biết điều gì sắp xảy ra, bất cứ khi nào chúng ta có bất trắc trong cuộc sống, 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ALLAH - ĐIỂM BẮT ĐẦU CŨNG LÀ NƠI KẾT THÚC

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ALLAH - ĐIỂM BẮT ĐẦU CŨNG LÀ...

Trong cuộc hành trình đến với Allah, có những lúc chúng ta chỉ đơn giản là không biết mình đang ở đâu. Allah đã chỉ cho chúng ta con đường mà chúng ta phải đi, nhưng đôi khi chính trái tim của chúng ta, tâm trí của chúng ta không ổn định, chúng ta bị phân tâm.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 NGÀY ĐỊNH MỆNH CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 NGÀY ĐỊNH MỆNH CỦA THÁNG ZUL...

Quí đồng đạo thân hữu, trong tháng Zul Hijjah (tháng 12 Hijri) có năm ngày hành đạo (Ibadath) liên tiếp dành cho những người Muslim không có đi hành hương Hajj (tức ở quê nhà). năm ngày đó là: Ngày mồng 9 Arafah, mồng 10 Nahr (Eidul Adha) và ba ngày 11, 12 & 13 Tashreeq. 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY THI ĐUA GIANH LẤY DANH HIỆU NGOAN ĐẠO

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY THI ĐUA GIANH LẤY DANH HIỆU...

Tháng Ramadan như là một cuộc thi mà Allah đã tổ chức hàng năm để những bề tôi có đức tin của Ngài - những người mà họ thực sự khao khát ân phước và phần thưởng nơi Ngài, mong được sự hài lòng và thương xót của Ngài - đua nhau giành lấy những danh hiệu cao quý.