NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU-A) TRÁNH KHỎI THIÊN TAI Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG LỜI CẦU XIN (ĐU-A) TRÁNH KHỎI THIÊN TAI

18.10.2009 03:59 - đã xem : 2501

Hỡi anh chị em Muslim! Trong cuộc sống ở trần gian này lúc nào chúng ta cũng gặp nhiều thử thách, nếu chúng ta bình tỉnh để cầu xin với Allah để tránh khỏi những tai nạn sắp sửa đến, thì thiết nghĩ Allah là Đấng Ban Bố, Đấng Tạo sự An bình và là Đấng Chỉ huy tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian này sẽ nới rộng vòng tay cứu vớt những bề tôi của Ngài (nếu Ngài muốn). Cho nên, mỗi khi gặp thiên tai thì hãy cầu xin (đu-a) với Ngài.

1- Lời cầu nguyện khi có gió (giông tố, bảo bùng...).

((اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُـوذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّهَا))

a. Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka khoy roha, wa a uzu bika min shar-ri ha)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban cho chúng tôi những điều tốt đẹp từ (cơn gió này) và xin Ngài che chở cho chúng tôi tránh những tai nạn từ nó.} Hadith do Abu Dawud và Ibn Majah ghi lại.

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ))

b. Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka khoy roha, wa khoy roma ur si lat bihi, wa a uzu bika min shar-riha, wa shar-rima fiha, wa shar-rima ur silat bihi)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban cho chúng tôi mọi điều tốt đẹp từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó và xin Ngài che chở chúng tôi tránh khỏi những tai nạn từ cơn gió này, trong cơn gió này và những gì theo cùng với nó.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

2- Lời cầu nguyện khi có sấm sét.

 ((سُبْـحَانَ الَّذِي يُسَـبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ))

Tạm phiên âm: (Shubha nallaziy yu sabbi hur-rac đu bi hamdihi, wal mala ikatu min khiy fatihi)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay (Allah) Đấng mà chúng tôi tụng niệm, Thần Sấm ca tụng tán dương và tất cả các Thiên Thần vì Ngài mà khiếp sợ.} Hadith do Malik ghi lại.

3- Lời cầu nguyện cho mưa xuống khi hạn hán.

((اللَّهُـمَّ أَسْـقِنَا غَيْـثًا مُغِيـثًا مَرِيـئًا مَرِيـعًا، نَـافِعًا، غَيْـرَ ضَـارٍّ، عَـاجِلاً غَيْـرَ آجِـلٍ))

a.Tạm phiên âm: (Allohumma asqina ghoy shan mu ghiy shan mariy an mariy an, naïf an, ghoy ro đor-ri, a dji lan ghoy ro djil)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin Ngài ban cho chúng tôi có một cơn mưa để giúp việc trồng trọt được đâm chồi, nẩy lộc, đất đai phì nhiêu mầu mỡ. Cầu xin Ngài hãy cứu giúp chúng tôi.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.

((اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا))

b.Tạm phiên âm : (Allohumma a ghis na (3 lần))

Ý nghĩa: {Cầu xin Ngài hãy ban mưa xuống cho chúng tôi.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

((اللَّهُمَّ اسْـقِ عِبَـادَكَ، وَبَهَـائِمَكَ، وَانْشُـرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْـيِ بَلَـدَكَ الْمَيِّـتَ))

c. Tạm phiên âm : (Allohummas qi iba dak, wabaha i mak, wan shur roh ma tak, wa ah yi baladakal may ta)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin Ngài ban mưa xuống để giúp đỡ cho các bầy tôi của Ngài và cho tất cả sinh, động vật của Ngài. Xin hãy ban bố lòng nhân từ của Ngài và xin Ngài hãy làm cho đất khô cằn trở thành tươi tốt để cây trái được đâm chồi nẩy lộc.} Hadith do Abu Dawud ghi lại và đã được Shaikh Al-Albany xác thực.

4- Lời cầu nguyện khi có mưa.

     ((اللَّهُـمَّ صَيِّبًـا نَـافِعًا))

Tạm phiên âm : (Allohumma shoy-yi ban na fi-a)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin tạ ơn Ngài đã ban cho thật nhiều mưa để mang lợi ích cho những bề tôi của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

5- Lời cầu nguyện khi tạnh mưa.

    ((مُطِـرْنَا بِفَضْـلِ اللهِ وَرَحْـمَتِهِ))

Tạm phiên âm : (Mu trir na bi fad lillahi wa rohma tih)

Ý nghĩa: {Allah đã ban mưa cho chúng tôi bằng sự ưu đãi và lòng khoan dung của Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

6- Lời cầu nguyện khi mt trời mc sau cơn mưa.

((اللَّهُـمَّ حَـوَالَيْنَـا وَلاَ عَلَيْنَـا. اللَّهُـمَّ عَلَـى الآكَامِ وَالظِّـرَابِ، وَبُطُـونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّـجَرِ))

Tạm phiên âm : (Allohumma hawa layna wala alayna. Allohumma Alal kami wazzoa robi wabu tru nil âu di yah)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Cầu xin Ngài ban cho mưa xuống vườn tược, đồng ruộng, đồi núi và thung lũng chứ đừng trúc xuống làng mạc.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

7- Lời cầu nguyện khi thấy vầng trăng lưỡi liềm.

((اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُـمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَـا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَـانِ، وَالسَّـلاَمَةِ وَالإِسْـلاَمِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَـا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ))

Tạm phiên âm : (Allohu Akbar, Allohumma a hillahu alayna bil amni wal iman, was salamati wal Islam, wat tâu fiy qi lima tuhib bu robbana wa tar đoa, robbuna wa robbukal lah)

Ý nghĩa: {Allah thật Vĩ Đại! Thưa Allah! Hãy cho trăng lưỡi liềm được mọc lên và cho chúng tôi thấy nó bằng sự an toàn, bình an, tin tưởng, phủ phục và thành công với những gì mà Thượng Đế của chúng tôi thương yêu và hài lòng. Allah là Thượng Đế của chúng tôi và là Thượng Đế của bạn (đấy lưỡi liềm).} Hadith do Al-Tirmizy ghi lại.

8-Lời cầu nguyện khi đưc hoa quả đầu mùa.

((اللَّهُـمَّ بَارِكْ لَنَـا فِي ثَمَـرِنَا، وَبَارِكْ لَنَـا فِي مَدِينَتِنَـا، وَبَارِكْ لَنَـا فِي صَـاعِنَـا، وَبَارِكْ لَنَـا فِي مُدِّنَـا))

Tạm phiên âm : (Allohumma ba rik lana fiy shama rin, waba rik lana fiy madiy natina, waba rik lana fiy sho ina, waba rik lana fiy mud-dan)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Xin Ngài ban phúc lành cho chúng tôi trong mùa hoa quả này, trong thành phố này, trong ‘só’ và trong ‘mud([1]) của chúng tôi.} Hadith do Muslim ghi lại.([1]( Só và mud là đơn vị đo lường ở thời Nabi

Ibu Isa (Cựu Sinh viên Islamic University Of Madinah – Arabia Saudi)

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM NÓI VỀ LINH HỒN"

Một trong những lời dạy quan trọng nhất của Thiên Kinh Qur’an là sự sống của linh hồn sau khi tách khỏi thể xác, và cái chết không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống con người mà là phần mở đầu cho cuộc sống của thế giới tiếp theo.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỄ NGUYỆN SALAH LÀ LINH HỒN CỦA...

Nhiều người Muslim ngày nay đưa ra rất nhiều lý do cho việc bỏ bê và và sao nhãng nghĩa vụ thờ phượng Allah, Thượng Đế Toàn Năng và Tối Cao, đặc biệt là đối với nghĩa vụ thực hành năm lễ nguyện Salah mỗi ngày.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "THẾ NÀO ĐỂ THỂ HIỆN LÒNG BIẾT...

Hỡi người Muslim! Một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của chúng ta là biết ơn Allah vì tất cả những phước lành của Ngài. Chúng ta có thể mô tả ba mức độ biết ơn:  1, Để nhận ra và trân trọng mọi phước lành từ trong trái tim.  2, Nói lời cảm ơn bằng lưỡi, đó là chúng ta nói Alhamdulillah.  3, Bày tỏ lòng biết ơn bằng cách làm việc thiện và những điều ngoan đạo.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ KHÁC BIỆT VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC...

Nguồn gốc của đạo đức Islam là sự mặc khải, do đó chúng là những giá trị, lý tưởng cố định, phù hợp với mỗi con người, không phân biệt giới tính, thời gian, địa điểm, loại hình. tâm trí con người hay những gì mọi người đồng ý trong xã hội là “phong tục”, và do đó nó không thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác, từ tư tưởng này sang tư tưởng khác.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NGƯỜI MUSLIM ĐỪNG VIỆN LÝ DO ĐỂ...

Ngày nay, nhiều người Muslim hời hợt với năm lễ nguyện Salah hằng ngày của mình, họ lơ là và xao lãng bổn phận của mình đối với Allah, Thượng Đế của họ. Để biện minh cho hành động không vâng lời này của họ đối với Allah, họ đưa ra rất nhiều lý do...

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "HÀNH TRÌNH LÀM HAJJ BẰNG THỂ CHẤT...

Hajj là một cuộc hành trình độc đáo. Cuộc hành trình này là lời mời từ Thượng Đế của chúng ta đến thăm ngôi nhà của Ngài và  là sự tham gia vào một trong những hành động thờ phượng thiêng liêng nhất của Islam, tôn giáo của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "HÀNH ĐỘNG CỦA ĐÔI MẮT"

Hỡi người Muslim, chúng ta hãy kính sợ Allah và hãy cẩn trọng trong mọi hành động của mình, bởi vì, mỗi hành động của chúng ta có thể mang lại cho chúng ta ân phước nhưng đồng thời cũng có thể khiến chúng ta rơi vào sự giận dữ của Allah.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: "PHÂN TÍCH ISLAM VÀ THUỐC LÁ"

Khi nói về thuốc lá nói chung (gồm cả thuốc lá điếu, thuốc lào, thuốc lá điện tử...) thì có rất nhiều người phản biện bảo làm gì có bằng chứng từ Qur’an hay Sunnah cấm hút thuốc hoặc người hút thuốc sẽ đổ thừa cho một vị có kiến thức nào đó bảo là Makruh thôi mà. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm bằng chứng...