NHỮNG LỜI TỤNG NIỆM SÁNG TỐI (Phần 2) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG LỜI TỤNG NIỆM SÁNG TỐI (Phần 2)

30.11.2007 02:44 - đã xem : 2189

Allah đã phán rằng vào Ngày Sau tất cả con người đều bị thất bại và thua thiệt ngoại trừ những ai làm việc « thiện tốt ». Nhưng những việc làm « thiện tốt » là gì? thì đây Nabi (Saw) đã dạy chúng ta phương cách để gom góp những việc thiện, những việc tốt đẹp ấy.

11-  Đc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))

(Bis-mi-la-hil la-zi la ya-dur-ru ma-as-mi-hi shay-in fil ar-dy wa la fis sa-ma-i wa hu-was sa-my-ul alim)

Ý nghĩa: (Nhân danh Allah, Đấng mà không có vật gì trên trời hay dưới đất làm ảnh hưởng đến Đại Danh của Ngài và Ngài là Đấng hằng nghe (những gì chúng ta nói), Đấng am tường (về hoàn cảnh của chúng ta).

Rosul (Saw) nói: "Ai tán dương như vậy ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều thì không có gì làm hại đến y." Do ông Abu Dawood ghi lại.

12-  Đc mt trăm lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ))

(Sub-ha-nal-la-hi wa bi-ham-dih)

Ý nghĩa: (Vinh quang thay Allah và mọi lời ca ngợi, tán dương đều dâng lên cho Ngài)

Rosul (Saw) nói: "Ai tán dương Allah một trăm lần vào mỗi sáng và chiều thì không có ai tốt đẹp hơn y vào Ngày Phán xử ngoại trừ ai làm giống như y hoặc làm hơn y bên cạnh đó y được xóa sạch những lỗi lầm cho dù có nhiều như bọt biển." Do Al-Bukhary và Muslim ghi lại.

13-  Đc bảy lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ, عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ))

(Has-bi-yal-la-hu la i-la-ha il-la hu, a-lay-hi ta-wak-kal-tu, wa hu-wa Rab-bul ar-shil azim)

Ý nghĩa: (Allah đủ khả năng giúp đở bề tôi (vì) không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài Duy nhất bề tôi phó thác cho Ngài và Ngài là Chủ nhân của Ngai Vương vĩ đại.)

Rosul (Saw) nói: "Ai nói thế bảy lần vào buổi sáng và chiều Allah bảo vệ tránh khỏi những điều làm y buồn ở trần gian và ngày sau." Do Abu Dawood và Ibn Al-Sany ghi lại.

14-  Đc đu-a sau đây mt lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي (vào buổi chiều thì nói اللَّهُمَّ مَا أَمْسَى بِي) مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ, فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ))

(vào buổi sáng thì đọc: Allahumma ma os-ba-ha bi) (còn buổi chiều thì đọc: Allahumma ma am-sa bi) min ne'-ma-tin fa-min-ka wah-da-ka la sha-ry-ka lak, fa-la-kal ham-du wa la-kash shuk-ru)

Ý nghĩa: (Hỡi Allah! Những hồng ân vào mỗi sáng (vào mỗi chiều) của bề tôi là do Ngài duy nhất ban tặng, không có ai (vật gì) tổ hợp với Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi, tán dương và tạ ơn  đều dâng lên Ngài).

Rosul (Saw) nói: "Ai nói lời tán dương này vào buổi sáng thì y đã thực hiện sự cám ơn của mình vào ngày hôm đó còn nói vào buổi chiều thì y đã thực hiện sự cám ơn của mình vào đêm hôm đó." Do ông Abu Dawood ghi lại.

15-  Đc đu-a sau đây bốn lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ ( vào buổi chiều thì đọcاللَّهُمَّ إِنِي أَمْسَيْتُ) أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ))

(vào buổi sáng thì đọc: Allahumma in-ny os-bah-tu (còn buổi chiều thì đọc: Allahumma in-ny am-say-tu) ush-hi-du-ka, wa ush-hi-du ha-ma-la-ta ar-shi-ka, wa ma-la-i-ka-ta-ka, wa ja-my-a kho-qik, an-na-ka an-tal-la-hu la i-la-ha il-la anta, wa muhammadan ab-du-ka wa ra-su-luk)

 Ý nghĩa: (Lạy Rabb! bề tôi xin xác nhận Ngài vào buổi sáng (vào buổi chiều) và xác nhận những thiên thần khiêng Ngai Vương của Ngài, những thiên thần (xung quanh) Ngài và tất cả mọi tạo vật của Ngài. Quả thật, Ngài là Allah mà không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất và Muhammad là nô lệ cũng là vị Thiên Sứ của Ngài).

Rosul (Saw) nói: "Ai tán dương Allah như thế một lần vào mỗi sáng và chiều thì Allah sẽ giải thoát một phần tư cơ thể của y khỏi lửa địa ngục, khi nói hai lần thì Allah sẽ giải thoát một nửa cơ thể của y khỏi lửa địa ngục, khi nói ba lần thì Allah sẽ giải thoát hai phần ba cơ thể của y khỏi lửa địa ngục còn khi nói bốn lần thì Allah sẽ giải thoát y khỏi lửa địa ngục." Do Abu Dawood ghi lại.

16-  Đc mt lần vào mỗi sáng:

((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ)) رواه مسلم.

(Os-bah-na wa os-ba-hal mul-ku li-lah wal hamdu li-lah, la i-la-ha il-lallahu wah-da-hu la sha-ry-ka lah, la-hul mul-ku wa la-hul hamdu, wa hu-wa a-la ku-li shay-in qodir. Rabby as-a-lu-ka khoi-ra ma fi ha-zal yawm, wa khoi-ra ma ba'-dah, wa a-u-zu bi-ka min shar-ri ma fi ha-zal yawm wa shar-ri ma ba'-dah. Rabby a-u-zu bi-ka mi-nal ka-sal wa-su-il ki-bar, Rabby a-u-zu bi-ka min a-za-bin fil nar wa a-za-bin fil qabri).

Ý nghĩa: (Khi bình minh lên mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai (vật gì), mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Rabb! bề tôi cầu xin Ngài những điều tốt đẹp của ngày hôm nay và của ngày mai. Và cầu xin Ngài che chở về những điều xấu của ngày hôm nay và của ngày mai. Lạy Rabb! cầu xin Ngài  che chở tránh khỏi sự lười biếng, khỏi những tai nạn khủng khiếp, khỏi những hình phạt của lửa địa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ). Do Muslim ghi lại.

17- Đc mt lần vào mỗi chiều.

((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ))

(Am-say-na am-sal mul-ku li-lah wal hamdu li-lah, la i-la-ha il-lallahu wah-da-hu la sha-ry-ka lah, la-hul mul-ku wa la-hul ham-du, wa hu-wa a-la ku-li shay-in qodir. Rabby as-a-lu-ka khoi-ra ma fi ha-zi-hil lay-lah wa khoi-ra ma ba'-da-ha, wa a-u-zu bi-ka min shar-ri ma fi ha-zi-hil lay-lah wa shar-ri ma ba'-da-ha. Rabby a-u-zu bi-ka mi-nal ka-sal wa-su-il ki-bar, Rabby a-u-zu bi-ka min a-za-bin fil nar wa a-za-bin fil qab-ri).

Ý nghĩa: (Khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai (vật gì), mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Rabb! bề tôi cầu xin Ngài những điều tốt đẹp của đêm hôm nay và của đêm mai. Và cầu xin Ngài che chở về những điều xấu của đêm nay và của đêm mai. Lạy Rabb! cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự lười biếng, khỏi những tai nạn khủng khiếp, khỏi những hình phạt của lửa địa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ). Do Muslim ghi lại

18- Đc mt lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((أَصْبَحْنَا ( vào buổi chiều thì nói:أَمْسَيْناَ) عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)) رواه أحمد

(Vào buổi sáng đọc: os-bah-na (còn buổi chiều thì đọc: am-say-na) a-la fit-ra-til islam, wa a-la ka-li-ma-til ikh-los wa a-la dy-ni na-bi-yi-na Muhammad sol-lal-hu a-lay-hi wa sal-lam, wa a-la mil-la-ti a-by-na Ibrahim ha-ni-fam mus-li-ma, wa ma ka-na mi-nal mush-ri-kin)

Ý nghĩa: (Khi bình minh lên và khi hoàng hôn đến chúng ta sống trên con đường Islam, bằng sự thành tâm (trong sự tôn thờ), ở trên đạo của Nabi (Saw) của chúng ta và trên giáo phái của tổ tiên Ibrahim, đó là giáo phái chính thống muslim chứ không phải là những người thờ đa thần). Do Imam Ahmad ghi lại.

19- Đc một trăm lần vào mỗi sáng:

((لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

(La i-la-ha il-lallahu wah-da-hu la sha-ry-ka lah, la-hul mul-ku wa la-hul ham-du, wa hu-wa a-la ku-li shay-in qodir)

Ý nghĩa: (Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, không tổ hợp Ngài với bất cứ ai (vật gì), mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc).

Rosul (Saw) nói: "Ai nói một trăm lần vào mỗi sáng giống như y phóng thích mười người nô lệ, bên cạnh đó được ban cho một trăm điều tốt và được xóa đi một trăm điều xấu, và được bảo vệ tránh khỏi Shaytan vào ngày hôm đó cho đến chiều." Do Al-Bukhary ghi lại.

20-  Đc đu-a sau đây mt lần vào mỗi sáng:

((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ)) رواه أبو داود

(Allahumma bi-ka os-bah-na wa bi-ka am-say-na wa bi-ka nah-ya wa bi-ka na-mut, wa i-lay-kan nu-shur)

Ý nghĩa: (Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn xuống bề tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho bề tôi sự sống và làm cho bề tôi chết rồi sau đó Ngài dựng sống bề tôi lại (để phán xử)). Do Abu Dawood ghi lại.

Xem tiếp phần 3

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM - ĐẠI HỒNG PHÚC"

Sự hồng phúc vĩ đại nhất trong tất cả hồng phúc của Allah đã ban cho loài người đó là ai đó đã nắm giữ Islam là tôn giáo của họ và họ trở thành một người Muslim, trở thành môn đệ của Thiên sứ Muhammad (saw), vì họ đã hài lòng chọn Allah làm Thượng Đế, đã hài lòng Islam là tôn giáo của họ và đã hài lòng Muhammad là Sứ Giả của Allah (saw).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ALLAH CHẤP NHẬN...

Có một người đàn ông hỏi ‘Ubaadah bin Os-Somit: Tôi muốn ông trả lời cho tôi biết về điều tôi hỏi đây: Có một người hành lễ Salah, nhịn chay, bố thí và hành hương Hajj vừa muốn vì Allah và vừa muốn được mọi người khen?

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ CỦA NGƯỜI MUSLIM

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ CỦA NGƯỜI...

Trong Islam, môn giáo lý thực hành thường nhắc nhở mỗi người Muslim cần ghi nhớ những việc hành đạo phải thực hành cho đúng theo sự chỉ dạy của Thiên sứ Muhammad (saw). Các bạn sẽ cùng tuôn Abu Hisaan ibn Ysa ôn lại xem chổ nào chưa đúng thì chỉnh sửa.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH TRONG ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH TRONG ISLAM"

Islam rất quan tâm đến việc hướng dẩn tín đồ Muslim đến nền giáo dục và đạo đức tốt đẹp để tín đồ cùng sống trong một xã hội Islam văn minh. Vì lẽ đó, xin gởi đến quí tín hữu một vài giáo huấn Islam rút ra từ những luân lý và đạo đức dựa theo hai bộ nguồn chính thống của Islam, Qur'an và Sunnah của Thiên Sứ của Allah (saw).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY LÀ NGƯỜI PHỦ PHỤC (SUJUD) ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY LÀ NGƯỜI PHỦ PHỤC (SUJUD)...

Một trong những lời khuyên mà chúng ta được Thiên Sứ của Allah (saw) dạy bảo đó là bất cứ khi nào chúng ta buồn, bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy lo lắng, bất cứ khi nào chúng ta không biết điều gì sắp xảy ra, bất cứ khi nào chúng ta có bất trắc trong cuộc sống, 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ALLAH - ĐIỂM BẮT ĐẦU CŨNG LÀ NƠI KẾT THÚC

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ALLAH - ĐIỂM BẮT ĐẦU CŨNG LÀ...

Trong cuộc hành trình đến với Allah, có những lúc chúng ta chỉ đơn giản là không biết mình đang ở đâu. Allah đã chỉ cho chúng ta con đường mà chúng ta phải đi, nhưng đôi khi chính trái tim của chúng ta, tâm trí của chúng ta không ổn định, chúng ta bị phân tâm.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 NGÀY ĐỊNH MỆNH CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 NGÀY ĐỊNH MỆNH CỦA THÁNG ZUL...

Quí đồng đạo thân hữu, trong tháng Zul Hijjah (tháng 12 Hijri) có năm ngày hành đạo (Ibadath) liên tiếp dành cho những người Muslim không có đi hành hương Hajj (tức ở quê nhà). năm ngày đó là: Ngày mồng 9 Arafah, mồng 10 Nahr (Eidul Adha) và ba ngày 11, 12 & 13 Tashreeq. 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY THI ĐUA GIANH LẤY DANH HIỆU NGOAN ĐẠO

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY THI ĐUA GIANH LẤY DANH HIỆU...

Tháng Ramadan như là một cuộc thi mà Allah đã tổ chức hàng năm để những bề tôi có đức tin của Ngài - những người mà họ thực sự khao khát ân phước và phần thưởng nơi Ngài, mong được sự hài lòng và thương xót của Ngài - đua nhau giành lấy những danh hiệu cao quý.