NHỮNG LỜI TỤNG NIỆM SAU GIỜ HÀNH LỄ SÁNG VÀ CHIỀU (FAJAR VÀ MARGRIB) (1) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG LỜI TỤNG NIỆM SAU GIỜ HÀNH LỄ SÁNG VÀ CHIỀU (FAJAR VÀ MARGRIB) (1)

19.02.2009 13:17 - đã xem : 2472

Sau khi thi hành lễ nguyện (solah) bắt buộc hừng sáng (Fajar) và chiều (Margrib), chúng ta nên đọc một lần ayat 255 (ayat kursi) của chương Hai và ba chương cuối cùng (112-113-114) của thiên kinh Qur’an, mỗi chương ba lần. Ngoài ra, sau đó nên đọc những bài đu-a mà khi xưa Nabi Muhammad (saw) thường đọc, những bài đu-a này chúng tôi xin ghi ra ba phần (Nguyên âm Arab – Tạm phiên âm và ý nghĩa bằng tiếng Việt). Hi vọng đồng đạo học thuộc lòng những bài đu-a này để cầu xin Đấng Ban Bố của chúng ta, amin.

1. Đọc một lần vào mỗi sáng (Fajar) và mỗi chiều (Margrib).

Ý nghĩa: {Allah, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và nuôi dưỡng vạn vật. Ngài không buồn ngủ và cũng không bao giờ ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai có thể biện hộ được (cho bản thân hoặc cho người khác) nếu như không được lệnh của Ngài? Ngài biết được mọi điều xảy ra trước và sau họ. Và họ không thể nào bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai Vương của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái đất, và việc cai quản trời đất không khó khăn hay nặng nhọc đối với Ngài bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.}  Trích từ chương Al-Baqoroh ayat 255 (Ayat Kursi).

2. Đọc các chương dưới đây mỗi chương ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều.

Ý nghĩa: {(Hỡi Muhammad) hãy nói (với những người Do Thái, người Thiên Chúa Giáo và những kẻ thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, Allah là Đấng tự hữu, Đấng độc lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.} Chương Al-Ikhlos.

Ý nghĩa: {Hãy nói (hỡi Muhammad): Tôi cầu xin Thượng Đế (Đấng Chúa Tể) của buổi rạng đông che chở, tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo, và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ, và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những chiếc gút thắt, và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.} Chương Al-Falaq.

Ý nghĩa: {Hãy nói (hỡi Muhammad): Ta cầu xin Thượng Đế (Đấng Chúa Tể) của nhân loại, Đức Vua của nhân loại, Thượng Đế của nhân loại, (che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù thì thào (lời xúi giục) rồi lẩn mất, kẻ thì thào (những điều tác hại) vào lòng người, thuộc loài Jin (ma) và loài người.} Chương Al-Nas.

3. Đọc một lần vào mỗi buổi hừng sáng sau khi solah Fajar:

((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُـلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْـدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْـدُ، وَهُوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْـأَلُكَ خَيْرَ مَـا فِـي هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُـوذُ بِكَ مِـنْ شَرِّ مَـا فِـي هَذَا الْيَوْمِ، وَشَـرِّ مَـا بَعْدَهُ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ، وَسُـوْءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُـوذُ بِكَ مِـنْ عَذَابٍ فِـي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِـي الْقَبْرِ))

Tạm phiên âm : (Ash bahna wa ash bahal mulku lillah, walhamdu lillahi, la ila ha il lolloh, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wala hul hamdu, wahuwa ala kulli shay in qodir. Robba as aluka khoyro ma fiy ha zal yau mi, wa khoyro ma bac dahu, wa a uzu bika min shar-rima fiy hazal yau mi, wa shar-ri ma bac dah. Robbi a uzu bika minal kasali, wa su il kabir, robbi a uzu bika min aza bin fiy annar, wa aza bin fiy alqobr).

Ý nghĩa: {Khi bình minh lên mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah. Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất và không có cộng tác ai với Ngài. Mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có đầy đủ khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi điều tốt đẹp của ngày hôm nay và của ngày mai. Và cầu xin Ngài che chở về mọi điều xấu của ngày hôm nay và của ngày mai. Lạy Thượng Đế! cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự lười biếng, tránh khỏi tất cả tai nạn khủng khiếp, tránh khỏi những hình phạt của hỏa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ}. Hadith do Muslim ghi lại.

* Khi về chiều (sau khi solah Margrib) thì đọc:

((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَـى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْـدُ لِلَّهِ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْـدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ أَسْـأَلُكَ خَيْرَ مَـا فِـي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّ مَـا فِـي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَـرِّ مَا بَعْـدَهَا. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِـنَ الْكَسَـلِ، وَسُـوْءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُـوْذُ بِكَ مِـنْ عَذَابٍ فِـي النَّارِ، وَعَـذَابٍ فِـي الْقَبْـرِ))

Tạm phiên âm : (Amsayna wa am salmulku lillah, walhamdu lillah, la ila ha il lollohu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa ala kulli shay in qodir. Robbi as aluka khoyro mafiy hazihi allaylah, wa khoyro ma bacdaha, wa a uzu bika min shar-rima fiy hazihi allaylah, wa shar-rima bacdaha. Robbi a uzu bika minal kasal, wa su ilki bar, robbi a uzu bika min aza bin fiy annar, wa aza bin fiy al qobr).

Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah, không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất và không có cộng tác ai với Ngài. Mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc. Lạy Thượng Đế! bề tôi cầu xin Ngài mọi điều tốt đẹp của đêm nay và của đêm mai. Và cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu của đêm nay và của đêm mai. Lạy Thượng Đế! cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự lười biếng, khỏi mọi tai nạn khủng khiếp, khỏi tất cả hình phạt của hỏa ngục và hình phạt dưới ngôi mộ.} Hadith do Muslim ghi lại.

4. Đọc một lần vào mỗi sáng:

((اللَّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَـيْنَا، وَبِكَ نَحْـيَا، وَبِكَ نَمُـوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُـورُ))

Tạm phiên âm : (Allohumma bika ash bahna, wa bika am shayna, wa bika nah ya, wa bika namutu, wa i laykan-nu shur)

Ý nghĩa: {Mỗi sáng bình minh lên và mỗi chiều hoàng hôn xuống chúng tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho chúng tôi sự sống và làm cho chúng tôi chết rồi sau đó Ngài phục sinh chúng tôi lại (để phán xử)} Hadith do Abu Dawud ghi lại.

* Khi về chiều thì đọc:

((اللَّهُـمَّ بِكَ أَمْسَـيْنَا، بِكَ وَأَصْـبَحْنَا، وَبِكَ نَحْـيَا، وَبِكَ نَمُـوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِـيرُ))

Tạm phiên âm : (Allohumma bika am shayna, wa ash bahna, wa bika nah ya, wa bika namutu, wa i laykal ma shiyr).

Ý nghĩa: {Mỗi chiều hoàng hôn xuống và mỗi sáng bình minh lên chúng tôi nằm trong sự bảo vệ của Ngài. Ngài ban cho chúng tôi sự sống và làm cho chúng tôi chết rồi sau đó Ngài phục sinh bề tôi lại (để phán xử)} Hadith do Abu Dawud ghi lại.

5. Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللَّهُـمَّ أَنْتَ رَبِّـي، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أنْتَ، خَلَـقْتَنِـي وَأَنَا عَبْـدُكَ، وَأَنَا عَلَـى عَهْـدِكَ، وَوَعْدِكَ، مَـا اسْـتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّ مَـا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَـكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَـيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِـرْ لِـي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفَرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ))

Tạm phiên âm : (Allohumma anta robbiy, la ila ha illa anta kho laq taniy, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa a bu u lak bi zanni, fagh fir liy fa innahu la yagh faruzzu ba illa anta).

Ý nghĩa : {Thưa Allah! Ngài là Thượng Đế của bề tôi, không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, Ngài đã tạo hóa ra bề tôi, và bề tôi là nô lệ để tôn thờ Ngài. Bề tôi xin hứa, giao ước rằng chỉ tôn thờ Ngài duy nhất và làm theo mệnh lệnh của Ngài với tất cả mọi khả năng (có thể), bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu mà bề tôi đã làm. Xin thừa nhận mọi hồng ân mà Ngài đã ban và thừa nhận những tội lỗi mà bề tôi đã phạm, vì thế cầu xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi. Quả thực, không có ai có khả năng tha thứ tội lỗi mà chỉ có Ngài} Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

Thiên Sứ (saw) nói: “Ai đọc bài đu-a này bằng sự khẳng định (của con tim) vào mỗi tối, sau đó bị chết trước khi trời sáng thì y được vào thiên đàng, tương tự như thế khi đọc vào mỗi sáng sau đó bị chết trước khi hoàng hôn thì y được vào thiên đàng.” Do Al-Bukhory ghi lại.

6. Đọc bốn lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَحْتُ ( vào buổi chiều thì đọcاللَّهُـمَّ إِنِّـي أَمْسَيْتُ) أُشْـهِدُكَ، وَأُشْـهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِـكَ، وَمَـلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْـدَكَ لاَ شَـرِيكَ لَـكَ، وَأَنَّ مُحَمَّـداً عَبْدُكَ وَرَسُـوْلُكَ))

Tạm phiên âm : (Allohumma inniy ash bahtu (buổi sáng) Allohumma inniy am shaytu (buổi chiều) ush hiduka, wa ush hidu hamalata ar shika, wa mala I kataka, wa cha miy a khol qika, annaka antallohu, la ila ha illa anta wah daka la sharika, wa anna muhama dan abduka wa rosu luka).

Ý nghĩa: {Thưa Allah! bề tôi xin xác nhận Ngài vào buổi sáng (vào buổi chiều) và xác nhận các vị Thiên Thần gánh Ngai Vương của Ngài, các vị Thiên Thần (xung quanh) Ngài và tất cả mọi tạo vật của Ngài. Quả thực, Ngài là Allah mà không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất không có cộng tác với Ngài và Muhammad là bề tôi cũng là vị Thiên Sứ của Ngài} Hadith do Al-Bukhory và Abu Dawud ghi lại.

7. Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللَّهُمَّ مَـا أَصْـبَحَ بِـي (vào buổi chiều thì nói اللَّهُـمَّ مَـا أَمْسَـى بِـي) مِـنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْقِكَ فَمِنْـكَ، وَحْـدَكَ لاَ شَـرِيكَ لَكَ، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّـكْرُ))

Tạm phiên âm : (Allohumma ma ash baha biy (buổi sáng), Allohumma ma amsa biy (buổi chiều) min nia ma tin aw bi a ha din min khol qika fa minka, wah daka la sharika laka, fa lakal hamdu, wa lakas-shuk ru).

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Những hồng ân vào mỗi sáng (vào mỗi chiều) của bề tôi là do Ngài duy nhất ban tặng không có gì cộng tác với Ngài, tất cả mọi lời ca ngợi, tán dương và tạ ơn đều dâng lên Ngài} Hadith do Abu Dawud và Al-Nasa-y ghi lại.

8.  Đọc ba lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللَّهُـمَّ عَافِنِـي فِـي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافَنِـي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِـي بَصَرِي، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّـي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِـنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ))

Tạm phiên âm : (Allohumma a finiy fiy badaniy, allohumma a finiy fiy săm-y, allohumma a finiy fiy bashoari, la ila ha illa anta. Allohumma inni a uzu bika minal quf-ri, wa a uzu bika min aza bil qob-ri, la ila ha illa anta)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! cầu xin hãy ban sự lành mạnh cho cơ thể bề tôi, cho thính giác của bề tôi, cho thị giác của bề tôi. Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài. Thưa Allah! bề tôi cầu xin Ngài che chở về sự kufr (phản đạo), sự nghèo khổ và sự hành hạ trong ngôi mộ. Không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài} Hadith do Abu Dawud ghi lại.

9. Đọc bảy lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((حَسْـبِـيَ اللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُـوَ، عَلَيْـهِ تَوَكَلْتُ، وَهُـوَ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَـظِيمِ))

Tạm phiên âm : (Has bi yallohu la ila ha illahu wa alayhi tawa kaltu, wa huwa robbul ar shil azim)

Ý nghĩa: {Allah thừa khả năng giúp đỡ bề tôi (vì) không có Thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, bề tôi phó thác cho Ngài và Ngài là chủ nhân của Ngai Vương Vĩ Đại.} Hadith do Abu Dawud và Al-Sany ghi lại.

10. Đọc một lần vào mỗi sáng và mỗi chiều:

((اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ الْعَفْوَ، وَالْعَافِيَةَ فِـي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُـمَّ إِنِّي أَسْـأَلُكَ الْعَفْوَ، وَالْعَافِيَةَ فِـي دِيْنِـي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِـي، وَمَالِـي. اللًّهُـمَّ اسْـتُرْ عَوْرَاتِـي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي، وَعَنْ شِـمَالِي، وَمِـنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِـنْ تَحْتِي))

Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as alukal afwa, wal afi yata fiy ad-dun ya, wala khiroh. Allahumma inni as alukal afwa, wal afiyta fiy diyni wa dunya ya wa ah liy, wama liy. Allohummas tur aw roti, wa min raw a tiy. Allohummah faz niy min bây na ya đay-ya, wa min khol fiy, wa an yamiyni, wa an shimaliy, wa min fau qiy, wa a uzu bi azoa matika an ugh tala min tahtiy)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Quả thực, bề tôi cầu xin Ngài sự tha thứ và sự lành mạnh ở trần gian và ngày sau. Và cầu xin Ngài sự tha thứ và sự lành mạnh trong tôn giáo, trong cuộc sống trần gian, trong gia đình và trong tài sản. Thưa Allah! cầu xin hãy che đậy những phần kín của bề tôi và hãy ban cho bề tôi sự an nhàn. Cầu xin hãy bảo vệ bề tôi từ phía trước, từ phía sau, từ bên phải, từ bên trái, từ phía trên và bề tôi cầu xin bởi sự Oai Vệ của Ngài che chở khỏi sự nắm kéo bất ngờ từ phía dưới.} Hadith do Abu Dawud, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.

(còn tiếp phần hai)

Do IBN YSA

Sinh Viên năm thứ năm

Islamic University Of Madinah

Soạn thảo

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM - ĐẠI HỒNG PHÚC"

Sự hồng phúc vĩ đại nhất trong tất cả hồng phúc của Allah đã ban cho loài người đó là ai đó đã nắm giữ Islam là tôn giáo của họ và họ trở thành một người Muslim, trở thành môn đệ của Thiên sứ Muhammad (saw), vì họ đã hài lòng chọn Allah làm Thượng Đế, đã hài lòng Islam là tôn giáo của họ và đã hài lòng Muhammad là Sứ Giả của Allah (saw).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ALLAH CHẤP NHẬN...

Có một người đàn ông hỏi ‘Ubaadah bin Os-Somit: Tôi muốn ông trả lời cho tôi biết về điều tôi hỏi đây: Có một người hành lễ Salah, nhịn chay, bố thí và hành hương Hajj vừa muốn vì Allah và vừa muốn được mọi người khen?

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ CỦA NGƯỜI MUSLIM

BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ CỦA NGƯỜI...

Trong Islam, môn giáo lý thực hành thường nhắc nhở mỗi người Muslim cần ghi nhớ những việc hành đạo phải thực hành cho đúng theo sự chỉ dạy của Thiên sứ Muhammad (saw). Các bạn sẽ cùng tuôn Abu Hisaan ibn Ysa ôn lại xem chổ nào chưa đúng thì chỉnh sửa.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH TRONG ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN CÁCH TRONG ISLAM"

Islam rất quan tâm đến việc hướng dẩn tín đồ Muslim đến nền giáo dục và đạo đức tốt đẹp để tín đồ cùng sống trong một xã hội Islam văn minh. Vì lẽ đó, xin gởi đến quí tín hữu một vài giáo huấn Islam rút ra từ những luân lý và đạo đức dựa theo hai bộ nguồn chính thống của Islam, Qur'an và Sunnah của Thiên Sứ của Allah (saw).

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY LÀ NGƯỜI PHỦ PHỤC (SUJUD) ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY LÀ NGƯỜI PHỦ PHỤC (SUJUD)...

Một trong những lời khuyên mà chúng ta được Thiên Sứ của Allah (saw) dạy bảo đó là bất cứ khi nào chúng ta buồn, bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy lo lắng, bất cứ khi nào chúng ta không biết điều gì sắp xảy ra, bất cứ khi nào chúng ta có bất trắc trong cuộc sống, 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ALLAH - ĐIỂM BẮT ĐẦU CŨNG LÀ NƠI KẾT THÚC

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “ALLAH - ĐIỂM BẮT ĐẦU CŨNG LÀ...

Trong cuộc hành trình đến với Allah, có những lúc chúng ta chỉ đơn giản là không biết mình đang ở đâu. Allah đã chỉ cho chúng ta con đường mà chúng ta phải đi, nhưng đôi khi chính trái tim của chúng ta, tâm trí của chúng ta không ổn định, chúng ta bị phân tâm.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 NGÀY ĐỊNH MỆNH CỦA THÁNG ZUL HIJJAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 NGÀY ĐỊNH MỆNH CỦA THÁNG ZUL...

Quí đồng đạo thân hữu, trong tháng Zul Hijjah (tháng 12 Hijri) có năm ngày hành đạo (Ibadath) liên tiếp dành cho những người Muslim không có đi hành hương Hajj (tức ở quê nhà). năm ngày đó là: Ngày mồng 9 Arafah, mồng 10 Nahr (Eidul Adha) và ba ngày 11, 12 & 13 Tashreeq. 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY THI ĐUA GIANH LẤY DANH HIỆU NGOAN ĐẠO

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “HÃY THI ĐUA GIANH LẤY DANH HIỆU...

Tháng Ramadan như là một cuộc thi mà Allah đã tổ chức hàng năm để những bề tôi có đức tin của Ngài - những người mà họ thực sự khao khát ân phước và phần thưởng nơi Ngài, mong được sự hài lòng và thương xót của Ngài - đua nhau giành lấy những danh hiệu cao quý.