NHỮNG LỜI TỤNG NIỆM SAU GIỜ HÀNH LỄ SÁNG VÀ CHIỀU (FAJAR VÀ MARGRIB) (2) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG LỜI TỤNG NIỆM SAU GIỜ HÀNH LỄ SÁNG VÀ CHIỀU (FAJAR VÀ MARGRIB) (2)

17.03.2009 04:24 - đã xem : 2669

« Và hãy kiên nhẫn sống với những người cầu nguyện Rabb của họ sáng và chiều, chỉ mong tìm Sắc diện của Ngài và chớ vì lý do thèm muốn vẻ hào nhoáng của đời sống trần tục mà Ngươi (Muhammad) không lấy mắt ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào mà TA (Allah) đã làm cho lòng y lơ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đã trở thành thái quá (quá mức giới hạn) » Qur’an, S 18/28

11-  Đọc một lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

((اللَّهـمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّـهَادَةِ، فَاطِرَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَـيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُـوذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّ نَفْسِـي، وَمِـنْ شَـرِّ الشَّـيْطَانِ وَشِـرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَـى نَفْسِـي سُـوْءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَـى مُسْـلِمٍ))

Tạm phiên âm : (Allohumma alimal ghoay bi wash-shahadah, Fa tri rosh-shama wati wal ard, Robba kulli shay in wama liykah, Ash-hadu anal ila ha illa anta, a uzu bika min sha-ri naf siy, wa min sha-ri ash-shay troa ni wa shir kih, wa an ak tarifa ala naf siy su an âu a chur-rohu ila muslim)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Đấng Am Tường mọi việc huyền bí và hiện thực, Đấng Tạo Dựng các tầng trời và trái đất, Thượng Đế của tất cả vạn vật và quyền cai quản thuộc về Ngài, bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh mọi điều xấu của bản thân, của Shayton và sự tổ hợp của hắn, và cầu xin Ngài hãy dung thứ khi bề tôi phạm tội và tôi sẽ nhắc nhở cho những người Muslim khác biết về tội lỗi đó.} Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.

12-  Đọc ba lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

((بِسْـمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُـرُّ مَعَ اسْـمِهِ شَـيْءٌ فِـي الأَرْضِ، وَلاَ فِـي السَّـمَاءِ، وَهُـوَ السَّـمِيعُ الْعَـلِيمُ))

Tạm phiên âm : (Bismilla hillaziy la ya đur-ru ma as mihi shay un fiy allardi, walafiy as-sama i wahu was-sami ul alim)

Ý nghĩa: {Nhân danh Allah, Đấng mà không có vật gì trên trời hay dưới đất làm ảnh hưởng đến Đại Danh của Ngài và Ngài là Đấng Hằng Nghe (những gì chúng ta nói), Đấng Am Tường (về hoàn cảnh của chúng ta}. Hadith do Abu Dawud, Tirmizy, Ibn Majah và Ahmad ghi lại.

13-  Đọc ba lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

((رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّـاً، وَبِالإِسْـلاَمِ دِيْنـاً، وَبِمُحَمَّدٍ     نَبِيّـاً))

Tạm phiên âm : (Rodiytu billahi robba, wa bil islami diyna, wabi muhammadin nabi ya)

Ý nghĩa: {Tôi đã hài lòng về Allah là Thượng Đế, về Islam là chính đạo và về Muhammad (saw) là vị Thiên Sứ.} Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại.

14- Đọc một lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

((يَا حَـيُّ يَا قَيُّـوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْـتَغِيْثُ، أَصْـلِحْ لِـيْ شَـأْنِيْ كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِـيْ إِلَـى نَفْسِـيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ))

Tạm phiên âm : (Ya hayyu, ya koayyu mu biroh matika astaghish, ash lih liy sha’niy kullah, wala ta kil niy ila nafsiy tror fata ayn)

Ý nghĩa: {Ôi Đấng Hằng Sống! ôi Đấng Bất Diệt! với lòng yêu thương của Ngài bề tôi cầu xin phúc lộc, xin Ngài hãy cải thiện mọi vụ việc của bề tôi và đừng bỏ mặc bề tôi dù chỉ trong nháy mắt}. Hadith do Abu Dawud và Ahmad ghi lại.

15- Đọc một lần vào mỗi sáng (Fajr):

((أَصـْبَحْنَا وَأَصـْبَحَ الْمُـلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ خَيْـرَ هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ، وَنَصْـرَهُ، وَنُوْرَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِـنْ شَـرِّ مَا فِيهِ، وَشَـرِّ مَـا بَعْدَهُ))

Tạm phiên âm : (Ash bahna wa ash bahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma inniy as aluka khoayro hazal yaumi : Fat hahu, wa nash rohu, wanurohu, wabaro katahu, wahuda hu, wa a uzu bika min shar-rima fiyhi, wa sar-rima ba’dah)

Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn xuống mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng Chúa tể của vũ trụ. Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất của ngày hôm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất lợi của ngày hôm nay và ngày mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại.

Khi về chiều thì đọc:

((أَمْسَيْناَ أَمْسـىَ الْمُـلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ. اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ: فَتْحَـهاَ، وَنَصْـرَهاَ، وَنُوْرَهاَ، وَبَرَكَتَهاَ، وَهُدَاهاَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ مَا فِيهاَ، وَشَـرِّ مَـا بَعْـدَهاَ))

Tạm phiên âm : (Am sayna ăm sal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma inniy as aluka khoayro hazi hillaylati: Fat haha, wa nash roha, wanu roha, wahu daha, wa a uzu bika min shar-ri mafiha, wa sar-rima ba’ daha)

Ý nghĩa: {Khi hoàng hôn xuống và khi bình minh lên mọi quyền lực và mọi lời ca ngợi là của Allah Đấng Chúa tể của vũ trụ. Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài sự rộng mở, sự giúp đỡ, ánh sáng, sự may mắn và sự hướng dẫn tốt đẹp nhất của đêm nay. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi mọi điều xấu, điều bất lợi của đêm nay và đêm mai}. Hadith do Abu Dawud ghi lại.

16- Đọc một lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

((أَصْـبَحْنَا ( vào buổi chiều thì nóiأَمْسَيْناَ) عَلَـى فِطْـرَةِ الإِسْـلاَمِ، وَعَلَـى كَلِمَةِ الإِخْـلاَصِ، وَعَلَـى دِينِ نَبِيِّنَـا مُحَمَّـدٍ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَعَلَـى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْـلِمًا، وَمَـا كَانَ مِـنَ الْمُشْـرِكِـينَ))

Tạm phiên âm : (Ash bahna (buổi sáng), Amshayna (buổi chiều) ala fitr rotil islam, wa ala kalimatil ikh lashi, wa ala diyni nabiyi muhammadin shollollohu alayhi wa salam, wa ala millati abiyna ibro hiyma, haniy fan musli ma, wama kana minal musrikin)

Ý nghĩa: {Khi bình minh lên và khi hoàng hôn đến chúng ta sống trên con đường Islam, bằng sự thành tâm (trong sự tôn thờ), ở trên tôn giáo của Nabi Muhammad (saw) của chúng ta và trên giáo phái của tổ tiên Ibrohim (A), đó là giáo phái chính thống Muslim chứ không phải là những người thờ đa thần.} Hadith do Ahmad ghi lại.

17-  Đọc một trăm lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

  ((سُبْـحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ)) (Subhanallohi wabihamdih)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah và bằng ca ngợi Ngài mà ca tụng tán dương}. Hadith do Muslim ghi lại.

18- Đọc mười lần hoặc một lần khi thấy lười biếng.

((لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُـلْكُ، وَلَـهُ الحَمْـدُ، وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ))

Tạm phiên âm : (La Ila ha Il Lollohu wahda hula shariyka lahu, lahul mulku, wala hul hamdu, wa huwa ala kulli shay in qodir)

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.}

19- Đọc một trăm lần vào mỗi sáng (Fajr).

((لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُـلْكُ، وَلَـهُ الحَمْـدُ، وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ))

Tạm phiên âm : (La Ila ha Il Lollohu wahda hula shariyka lahu, lahul mulku, wala hul hamdu, wa huwa ala kulli shay in qodir)

Ý nghĩa: {Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác với Ngài, mọi quyền lực, mọi lời ca ngợi đều là của Ngài và Ngài có khả năng trên tất cả mọi việc.}

20- Đọc ba lần vào mỗi sáng (Fajr):        

((سُبْـحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْقِـهِ وَرِضَـا نَفْسِـهِ وَزِنَةَ عَرْشِـهِ وَمِـدَادَ كَلِمَـاتِهِ))

Tạm phiên âm : (Subhanallahi wabihamdihi adada khol qihi wari đoa naf sihi waji nata ar shihi wami dada kalima tihi)

Ý nghĩa: {Vinh quang thay Allah, với muôn vạn tạo hóa của Ngài, sự hài lòng của Ngài cũng như sự Vĩ đại trên chiếc Ngai Vương của Ngài, cùng với sự phong phú ngôn từ của Ngài, xin kính dâng lên Ngài mọi ca ngợi và tán dương}. Hadith do Muslim ghi lại.

21- Đọc một lần vào mỗi sáng (Fajr):

 ((اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً))

Tạm phiên âm : (Allohumma inniy as aluka al man na fi a, wa rij kan troay ba, wa amalan muta kobbala)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Bề tôi cầu xin Ngài ban cho sự hiểu biết có lợi, ban cho bổng lộc tốt đẹp và chấp nhận mọi việc làm tốt đẹp của bề tôi.}  Hadith do Ahmad và Ibn Majah ghi lại.

22-  Đọc một trăm lần trong ngày: ((أَسْـتَغْفِـرُ اللهَ وَأَتُـوبُ إِلَيْـهِ))

Tạm phiên âm : (As tagh fi rulloh, wa atubu ilayhi)

Ý nghĩa: {Cầu xin Allah hãy tha tội lỗi cho bề tôi và bề tôi quay về sám hối với Ngài.} Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

23-  Rosul (saw) nói: “Ai cầu xin vào buổi chiều (Maghrib) ba lần câu: (A uzu bikalimatil lohitta mati, min shar-ri ma kho laq)

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)) thì không có gì hại đến y vào đêm đó.” Hadith do Muslim và Al-Tirmizy ghi lại.

Ý nghĩa: {Bề tôi cầu xin những Đại Danh và những Kinh Sách hoàn hảo của Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu và điều bất lợi mà Ngài đã tạo}

24- Đọc mười lần vào mỗi sáng (Fajr) và mỗi chiều (Maghrib):

((اللًّهُـمَّ صَـلِّ وسَـلِّمْ عَلَـى نَبِيِّنَـا مُحَمَّـدٍ))

Tạm phiên âm : (Allohumma sholli wa sallim ala nabiyi na muhammad)

Ý nghĩa: {Thưa Allah! Hãy ban hồng phúc và sự bình an cho Nabi Muhammad (saw) của chúng tôi.}

Thưa các anh chị em, « Những lời tụng niệm sáng và chiều » mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện ghi lại, dù biết rằng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng chúng ta nên cố gắng để hoàn thành niềm tin mà vị Thiên sứ (saw) thân yêu của chúng ta đã để lại những lời cầu nguyện tốt đẹp cho hậu thế, và cầu xin Allah ban cho chúng ta mọi sự thành công trên con đường đạo giáo của Ngài, amin.   

Do Ibn Isa

Sinh viên Islamic University Of Madinah biên soạn

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM NÓI VỀ LINH HỒN"

Một trong những lời dạy quan trọng nhất của Thiên Kinh Qur’an là sự sống của linh hồn sau khi tách khỏi thể xác, và cái chết không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống con người mà là phần mở đầu cho cuộc sống của thế giới tiếp theo.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "LỄ NGUYỆN SALAH LÀ LINH HỒN CỦA...

Nhiều người Muslim ngày nay đưa ra rất nhiều lý do cho việc bỏ bê và và sao nhãng nghĩa vụ thờ phượng Allah, Thượng Đế Toàn Năng và Tối Cao, đặc biệt là đối với nghĩa vụ thực hành năm lễ nguyện Salah mỗi ngày.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "THẾ NÀO ĐỂ THỂ HIỆN LÒNG BIẾT...

Hỡi người Muslim! Một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của chúng ta là biết ơn Allah vì tất cả những phước lành của Ngài. Chúng ta có thể mô tả ba mức độ biết ơn:  1, Để nhận ra và trân trọng mọi phước lành từ trong trái tim.  2, Nói lời cảm ơn bằng lưỡi, đó là chúng ta nói Alhamdulillah.  3, Bày tỏ lòng biết ơn bằng cách làm việc thiện và những điều ngoan đạo.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ KHÁC BIỆT VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC...

Nguồn gốc của đạo đức Islam là sự mặc khải, do đó chúng là những giá trị, lý tưởng cố định, phù hợp với mỗi con người, không phân biệt giới tính, thời gian, địa điểm, loại hình. tâm trí con người hay những gì mọi người đồng ý trong xã hội là “phong tục”, và do đó nó không thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác, từ tư tưởng này sang tư tưởng khác.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NGƯỜI MUSLIM ĐỪNG VIỆN LÝ DO ĐỂ...

Ngày nay, nhiều người Muslim hời hợt với năm lễ nguyện Salah hằng ngày của mình, họ lơ là và xao lãng bổn phận của mình đối với Allah, Thượng Đế của họ. Để biện minh cho hành động không vâng lời này của họ đối với Allah, họ đưa ra rất nhiều lý do...

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "HÀNH TRÌNH LÀM HAJJ BẰNG THỂ CHẤT...

Hajj là một cuộc hành trình độc đáo. Cuộc hành trình này là lời mời từ Thượng Đế của chúng ta đến thăm ngôi nhà của Ngài và  là sự tham gia vào một trong những hành động thờ phượng thiêng liêng nhất của Islam, tôn giáo của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "HÀNH ĐỘNG CỦA ĐÔI MẮT"

Hỡi người Muslim, chúng ta hãy kính sợ Allah và hãy cẩn trọng trong mọi hành động của mình, bởi vì, mỗi hành động của chúng ta có thể mang lại cho chúng ta ân phước nhưng đồng thời cũng có thể khiến chúng ta rơi vào sự giận dữ của Allah.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: "PHÂN TÍCH ISLAM VÀ THUỐC LÁ"

Khi nói về thuốc lá nói chung (gồm cả thuốc lá điếu, thuốc lào, thuốc lá điện tử...) thì có rất nhiều người phản biện bảo làm gì có bằng chứng từ Qur’an hay Sunnah cấm hút thuốc hoặc người hút thuốc sẽ đổ thừa cho một vị có kiến thức nào đó bảo là Makruh thôi mà. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm bằng chứng...