THÔNG ĐIỆP NẦY DÀNH CHO BẠN (Phần 1) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

THÔNG ĐIỆP NẦY DÀNH CHO BẠN (Phần 1)

11.10.2007 01:23 - đã xem : 1934

Thông điệp này dành cho tất cả những ai ham học hỏi và có tư tưởng rộng rãi. Nó dành cho tất cả những người tìm kiếm sự thật mà đã từng một lần tự hỏi tôn giáo Islam là gì? Allah là ai? Mục tiêu cuối cùng của sự tồn tại của con người là gì? Hay cái gì sẽ xảy ra sau khi chết?

Nhân danh Allah, Ðấng rất mực độ lượng, Ðấng rất mực khoan dung.

Giới thiệu

Thông điệp này dành cho tất cả những ai ham học hỏi và có tư tưởng rộng rãi. Nó dành cho tất cả những người tìm kiếm sự thật mà đã từng một lần tự hỏi tôn giáo Islam là gì? Allah là ai? Mục tiêu cuối cùng của sự tồn tại của con người là gì? Hay cái gì sẽ xảy ra sau khi chết?

Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác có thể đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà họ đã bỏ qua. Islam thực sự bị hiểu lầm và bị xuyên tạc ở phương Tây. "Thật khó khăn lắm mới ngạc nhiên", Dr. Maurice Bucaille người Pháp bình luận trong phần giới thiệu của cuốn sách ông viết "Kinh Thánh, Qur'an và khoa học".

Khi chúng ta xem xét cách thức các thế hệ ở phương Tây được giới thiệu về những vấn đề tôn giáo đối mặt với loài người và đã thừa nhận sự yếu kém của họ về những gì liên quan đến Islam.

Do vậy, những lý tưởng Islam vẫn còn tối tăm mù mịt đối với phần lớn người ngoại đạo. Cuốn sách nhỏ này không thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Tuy nhiên nó sẽ mở ra cho bạn một tầm suy nghĩ mới và giúp bạn đánh giá đúng tầm quan trọng vai trò của con người mình trong vũ trụ này và mối quan hệ giữa bạn và Ðấng tạo hoá, Thượng đế (Allah) Tối cao.

Nó sẽ trình bày cho bạn về Islam một cách ngắn gọn và sẽ trả lời thẳng rất nhiều câu hỏi về Islam và thông điệp quan trọng của nó.

Từ cuốn sách này, bạn có thể bắt đầu hiểu Allah là ai? Islam nghĩa là gì? Vai trò của con người trong cuộc sống này, và cung cấp cho bạn cuốn Kinh Thánh Thiêng liêng cuối cùng, Vị Thiên sứ cuối cùng (saw) và những Vị đưa tin.

Qur'an chỉ có ở dạng ngôn ngữ Ả Rập. Allah đã không mặc khải nó ra bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Do vậy không ai có thể dịch bất kỳ một câu hay một chương nào trong Qur'an theo nghĩa từng chữ ra một ngôn ngữ khác.

Mặc dù tôi thêm vào trước những đoạn trích trong Qur'an hay câu chuyện của Thiên sứ trong cuốn sách này những cụm từ "Allah phán" hay "Thiên sứ nói", nhưng tôi chỉ đưa ra ý nghĩa chung của các đoạn trích này dưới dạng Anh ngữ.

Mahmoud Murad,

Jamada II 1414, Tháng 12 năm 1993

Allah là ai?

AllahNgôn ngữ Arab xưng danh Thượng đế là Allah - Ngài tự tồn tại một cách tất yếu bao gồm tất cả những tên và đặc tính hoàn hảo Thiêng liêng. Allah là Một và Duy nhất. Ngài không có con, cũng không có đối tác hay kẻ ngang hàng. Ngài là Ðấng Tạo hoá duy nhất và là Đấng Duy trì vũ trụ. Mọi vật tạo hoá đều mang các bằng chứng về sự Ðơn nhất và Tính Thiêng liêng của Ngài và Ruboobiyyah (dạng vô định của Rab - Ðấng Chủ tể), và bằng chứng về tính Duy nhất của các đặc tính và tên gọi của Ngài. Bản chất của Ngài không tương đồng với bất kỳ bản chất nào khác. Ngài không thuộc về cái gì hay làm cái gì đó gắn liền với Ngài. "Không ai giống như Ngài". Ngài là Một, Duy nhất, Không thể chia được. Ngài là Rabb - Ngài làm trọn vẹn tất cả các công việc, Allah là Có quyền lực vô hạn và Biết hết mọi thứ. Kiến thức của Ngài theo cách hoàn hảo bao gồm tất cả mọi thứ, vật vô hình hay hữu hình. Ngài vĩ đại hơn những gì mà các vật tạo hoá của Ngài có thể nhận thức được. Ngài biết tất cả những gì xảy ra trên trái đất và trên trời. Allah, Ðấng Tối Cao, là Rabb của toàn thể và tự tay sắp đặt mọi công việc. Allah - Ðấng Cao Thượng - là Đấng điều khiển những điều xảy ra. Không có việc gì xảy ra trong thế giới vô hình và hữu hình mà Ngài không biết, hay ngoài mệnh lệnh của Ngài, ước muốn của Ngài và quyết định của Ngài, do vậy những gì Ngài muốn thì sẽ xảy ra và những gì Ngài không muốn thì sẽ không bao giờ xảy ra. Không ai có thể trái với mệnh lệnh của Ngài hay thay đổi quyết định của Ngài. Ngài là Ðấng rất mực Khoan dung, và lòng Nhân từ của Ngài dành cho tất cả.

Thậm chí những kẻ không có đức tin cũng được hưởng lòng Nhân từ của Ngài trên thế giới này vì Ngài đã cho chúng phương tiện để tồn tại. Ngài ở rất xa sự bất công và bạo ngược. Ngài rất thông thái trong mọi hành động, công bằng trong mọi bản án. Công lý của Ngài đảm bảo trật tự vũ trụ, trong đó không vật thể nào nằm ngoài trật tự đó. Không ai chia xẻ quyền lực của Ngài, hay Ngài không nhận sự giúp đỡ từ những vật tạo hoá của Ngài. Ngài là Rabb của các thế giới. Vì thế Ngài gần con người hơn cả tĩnh mạch của họ, nghĩa là hiểu thấu được anh ta hơn cả bản thân anh ta. Bất cứ khi nào một người có đức tin cần sự cứu giúp hay gặp tai hoạ cần gọi Ngài, Ngài đều trả lời. Ngài ở bên trên bảy tầng trời, ngồi trên ngai vàng của Ngài một cách quyền uy và oai vệ.

Allah đã mặc khải Thiên kinh cuối cùng của Ngài, tức Qur'an tới Vị đưa tin cuối cùng của Ngài, Muhammad (saw), Người có trách nhiệm truyền đạt Thông điệp của Islam cho nhân loại. Ngài là Đấng Tối Cao. Vinh quang thuộc về Ngài. Ngài giữ rất xa khỏi sự không hoàn hảo.

Qur'an là gì?

Qur'an, Kinh Cựu ước, Kinh Tân ước là Thiên kinh của Allah. Ngài đã ban xuống cho những Người đưa tin của Ngài (cầu xin bình an cho họ). Qur'an là lời nói của Allah, không phải là thứ được tạo ra để rồi bị diệt trừ và cũng không phải là một vật tượng trưng của một vật tạo hoá nào. Thiên thần Gabriel mang Qur'an xuống cho Muhammad (saw), từng câu một tuỳ hoàn cảnh cho phép, qua một giai đoạn dài 23 năm.

Thiên sứ Muhammad (saw), nhớ tất cả các câu Thiên kinh mà ông nhận được từ Thiên thần Gabriel và đọc lại cho các bạn đạo cùng nghe - sau đó những bạn đạo ghi chép lại các câu kinh nầy (Qur'an), bản Thiên kinh cuối cùng của Allah, được chia thành 114 chương có độ dài không bằng nhau. Nó là một trong những nguồn giáo huấn cơ bản của Islam. Allah đã mặc khải một số chương và câu kinh Qur'an ở Makkah và phần còn lại Ngài đã mặc khải xuống tại Madinah. Các chương và câu kinh được mặc khải tại Makkah chủ yếu giải quyết các vấn đề về aqeedah (một giáo lý tôn giáo mà trên đó, tinh thần và tình cảm được đặt vững chắc, con người nắm giữ và gắn bó với nó), như Tauhid, đức tin vào tính Ðơn nhất của Allah, những dấu hiệu về sự tồn tại của Allah, sự phục sinh và Ngày phán xử cuối cùng. Thiên sứ Muhammad (saw), nhấn mạnh rất rõ vào sự Ðơn nhất của Allah, các Thiên sứ và Vị đưa tin khác trước ông cũng hành động như vậy, đầu tiên là Adam (A) và cuối cùng là Muhammad (saw). Các chương được mặc khải ở Madinah hướng dẫn các hành động của từng cá nhân và mọi mặt cuộc sống, kể cả việc thờ phụng. 

Tính xác thật của Qur'an

QURAN

Allah phán: "Và (Kinh) Qur'an này không thể do Ai khác ngoài Allah làm ra được. Nhưng Nó (Qur'an) xác nhận những điều (đã được mặc khải) trước Nó và giải thích đầy đủ 'Kinh Sách' do Rabb của vũ trụ (ban xuống), không có gì phải ngờ vực cả. Hoặc phải chăng họ nói Người (Muhammad) đã bịa đặt ra Nó (Qur'an?) Hãy bảo họ: "Nếu điều các người nói ra đúng sự thật thì hãy làm thử một Surah (chương) giống thế này và gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp các người?"  (S.10: 37-38)

Không có một quốc gia nào giữ gìn, kính trọng và bảo vệ Thiên kinh của họ như cộng đồng (quốc gia) Muslim đã giữ gìn, kính trọng và bảo vệ Qur'an. Không giống như những Thánh kinh khác, Qur'an không được giữ trong tay của một nhóm đặc biệt hay những người muslim tốt nhất, và vì lý do này người ta không nghi ngờ là Qur'an bị sửa chữa hay thay đổi.

Ngược lại, Qur'an luôn nằm trong tầm tay của mọi người muslim. Thiên sứ (saw), đã yêu cầu người muslim đọc các chương hay câu Qur'an trong lễ cầu nguyện. Allah ra lệnh người muslim dùng Qur'an để tìm giải pháp cuối cùng cho tất cả các tranh luận. Qur'an được biên soạn thành thể cuối cùng của nó vào lúc những người muslim đầu tiên thuộc lòng Qur'an vẫn còn sống. Allah đã hứa là bảo vệ nó và nó sẽ được bảo tồn tới Ngày Phán xử cuối cùng. Ngày nay người muslim đọc và ngâm Qur'an chính xác theo cách của những người muslim thời Thiên sứ Muhammad (saw). Không một chữ cái nào được thêm vào hay xoá đi từ Qur'an. Sau khi xem xét Qur'an, Dr. Maurice Bucaille đã xác định: "Cám ơn vì tính xác thực không thể bàn cãi của nó, nguyên bản Qur'an giữ một vị trí độc nhất trong số các quyển sách được thiên khải".

Dr. Maurice Bucaille là một bác sĩ phẫu thuật cực kỳ quan tâm tới những khía cạnh khoa học trong Qur'an. Ông đã học tiếng Ả Rập và học Qur'an dạng nguyên bản gốc. Ông đã kinh ngạc trước những điểm khoa học chính xác trong đó. Dr. Maurice Bucaille đã gia nhập Islam.

I'jaz hay bản chất huyền bí trong  Qur'an.

AI-Baqillani đã viết về Qur'an - bằng chứng về những huyền bí của sự nghiệp đạo pháp của Muhammad (saw): "Những gì làm ta cần phải chú ý đặc biệt tới khoa học trong Qur'an được biết như I'jaz al Qur'an là Sự nghiệp đạo pháp của Thiên sứ (saw), được xây dựng trên điều huyền bí này. Thậm chí sau này ông có sự trợ giúp của nhiều phép mầu nhưng những pháp mầu đó tất cả đều thuộc về những thời gian đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt và liên quan đến những cá nhân đặc biệt".(Trích trong Al-Bquillani, I'jaz al-Qur'an, pp13, 36-38)

Allah, Ðấng Tối Cao, đã thách thức người Ả Rập và người ngoài Ả Rập sáng tác một Qur'an giống với bản Thiên kinh. Thách thức này được giảm xuống còn 10 chương, nhưng họ không thể làm được. Cuối cùng, Allah thách thức họ sáng tác chỉ một chương để sánh với bất kỳ chương nào của Ngài. Mặc dù họ là những nhà hùng biện và nhà tu từ học nhưng họ không thể vượt qua được thách thức này. Họ nhận ra rằng Qur'an không thể đến từ ai khác ngoài Allah, Rabb của toàn vũ trụ.

Sự khác nhau giữa các phép mầu của những Vị đưa tin trước - đã được chứng minh là có thực với các phép mầu của Thiên sứ Muhammad (saw), là những phép mầu của họ xảy ra khi họ còn sinh thời, trong khi phép mầu của Qur'an thì còn giữ hiệu lực, vĩnh viễn và thách thức tới tận Ngày Phán xử cuối cùng.

Một vài khía cạnh về bản chất huyền bí của Qur'an

QuranCác học giả đã nhắc tới ba khía cạnh đặc biệt của bản chất huyền bí của Qur'an. AI-Baqillani nêu: "Một là nó chứa những thông tin về những điều vô hình, và đó là cái gì đó nằm ngoài sức mạnh của con người, vì họ không có cách nào để giành được nó. Một ví dụ là Allah, Ðấng tối cao, tạo ra cho Thiên sứ của Ngài (saw), tôn giáo của người là Islam, chiến thắng tất cả các tôn giáo khác. Vì thế Allah, Ðấng vĩ đại và Tối Cao phán: "Ngài là Người đã mặc khải cho Vị đưa tin của Ngài lời hướng dẫn và tôn giáo của sự thật rằng Ngài có thể làm nó chiến thắng tất cả các tôn giáo khác, thậm chí những kẻ đạo đức giả không thích nó."

Allah, Ðấng tối cao, thực sự đã hoàn thành lời hứa của Ngài, và người muslim đã chiếm giữ toàn bộ đất đai xa xôi như Balk và Ấn Ðộ. Những người muslim thưở ban đầu đã cai trị một một vùng đất bao la gồm nhiều nước trên thế giới. Qur'an đã dự báo trước thắng lợi của La Mã trước Ba Tư trong chương 30 (Ar-Rum). Ðó là cuộc chiến xảy ra giữa Ba Tư và La Mã năm 614 và La Mã bị đánh bại. Tám năm sau La Mã đã chiến thắng Ba Tư và lời tiên đoán trong Qur'an là hoàn toàn chính xác.

Allah phán: "Những người La Mã đã bị đánh bại, tại một lãnh thổ gần kề (gồm các xứ Syria, Iraq, Jordan và Palestine); nhưng sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến thắng trở lại". (S. 30: 2-3)

Khía cạnh thứ hai, nhiều người đã biết, Thiên sứ (saw), là một Người không biết chữ, không biết viết hay biết đọc. Cũng như vậy nói chung Người không có kiến thức của những bậc tiền bối hay từ các bản ghi chép hay lịch sử. Nhưng Người đã tạo ra những bản tóm tắt về những sự kiện lớn và quan trọng trong quá khứ như những câu chuyện của các Thiên sứ trước đó và người dân của họ.

Một người đọc Qur'an một cách khách quan sẽ nhận ra rằng những lời tiên đoán trong đó vượt xa sự suy đoán hay phỏng đoán. Thực tế, Sự mặc khải chính là Đấng đã Sắp đặt trước các sự kiện tới Ngày Phán xử Cuối cùng.

Qur'an là bộ luật hoàn thiện

Qur'an tạo nên khái niệm Islam toàn diện nhất ở mức thực hành như bộ giáo luật Sari'ah hay luật Thiêng liêng và bộ luật. Nó toàn diện bởi vì nó bao gồm luật pháp cũng như các mục đích và nguyên tắc đạo đức cơ bản, và tín ngưỡng mà mọi người muslim phải tán thành. Sari'ah được lập nên và phù hợp với không chỉ người muslim và còn với tất cả nhân loại trong mọi thời đại. Giáo luật Islam chi phối tới mọi hoạt động của nhân loại, bằng cách vạch ra nhiệm vụ công và tư của mọi người đối với Allah và đối với các vật tạo hoá của Ngài, kể cả con người.

Các bộ luật do con người soạn ra có thể sẽ bị thay đổi bất cứ giờ phút nào. Thí dụ một chính quyền mới thay thế bộ máy chính quyền cũ thì những bộ luật của chính quyền cũ sẽ bị thay đổi theo. Ngược lại, giáo luật thì không thể thay đổi mà nó luôn luôn bất diệt, vì Chủ soạn ra bộ luật không phải là người thường mà là Ðấng Bất diệt, Đấng Chủ Tể của nhân loại. Ngài là Ðấng Tạo Hoá - Ngài đã tạo ra nhân loại và quy định cho tất cả nhân loại  những gì tốt nhất cho họ tới tận điểm cuối cùng của thời gian. Vì lý do này, Qur'an là bản thiên khải cuối cùng cho Thiên sứ cuối cùng (saw), thay thế cho tất cả các Thánh kinh trước đó.

JAMILA chuyển ngữ

Đón xem phần hai

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?"

“Kinh Qur’an đến từ đâu?” là một câu hỏi đánh ngay vào tâm điểm khi nói về một Kinh Sách Thiêng Liêng của người Muslim: Qur’an và Muhammad. Tại sao chúng ta lại chấp nhận lời kể của những người Muslim xung quanh câu chuyện này? Chẳng lẽ chúng ta không có quyền đặt các câu hỏi về nó hay sao?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG NHỮNG TÊN GỌI HOÀN MỸ CỦA ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG...

Al-Latif là một trong những tên gọi hoàn mỹ của Allah, giúp nuôi dưỡng những linh hồn có đức tin kiên định và thừa nhận sự toàn tri và lòng nhân từ của Ngài. Chỉ có Allah là Al-Latif (Đấng Tinh tế) và chỉ có Ngài là Al-Khabir (Đấng Thông Toàn). Chỉ có Allah mới biết quá khứ đen tối của chúng ta và làm thế nào để đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG...

Thiên Sứ Muhammad (saw) là một nhân vật tôn giáo và chính trị có sứ mệnh thống nhất các bộ tộc khác nhau của bán đảo Ả Rập nói riêng và toàn thế giới nói chung theo một tôn giáo của Đấng Vũ trụ và Vạn vật, đó là tôn giáo Islam.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG PHÁI (MAZDHAH) CỦA ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG...

Islam là tôn giáo mà Allah đã chọn làm tôn giáo cho toàn thể nhân loại từ khi Thiên Sứ Muhammad (saw) nhận lãnh sứ mạng cho đến Ngày Tận Thế. Qur’an và Sunnah (Hadith) là hai nền tảng chính của Islam và bộ luật Islam. Có nghĩa là mọi phán quyết giáo lý cho mọi vấn đề của người Muslim đều dựa trên hai nền tảng căn bản chính yếu này.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN ĐẠO SAU THÁNG RAMADAN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN...

Tháng Ramadan là tháng của mọi người chú tâm thực hiện nhiều việc làm Ibadath để mong Allah đoái hoài ban thưởng, hôm nay dù cho tháng Ramadan đã bước qua thì mong rằng chúng ta cần phải quan tâm duy trì những việc làm ngoan đạo đó cho đến cuối đời, InshaAllah.

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO:

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO: "DIỂN GIẢI 5 CÂU KINH PHÁN...

Nhân dịp tháng Ramadan, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giáo luật nhịn chay và những vấn đề liên quan thông qua phần Tafseer (diển giải) ngắn gọn các câu Kinh Qur’an nói về sự nhịn chay. Đó là những câu Kinh của chương Al-Baqarah từ câu 183 đến câu 187.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI VÔ HÌNH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI...

Trên đời này có hai thế giới tồn tại, một là thế giới hữu hình mà con người có thể thấy được, sờ được, nếm được và cảm nhận được mà không một ai phủ nhận ngoại trừ người già lú lẩn hoặc người mất trí.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM"

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến một mình Allah duy nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, tuân thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các giáo luật của Ngài. Và nó là đức tin và đạo luật: đức tin được dựa trên kiến thức đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các giáo luật bắt buộc người bề tôi phải chấp hành.