THÔNG ĐIỆP NÀY DÀNH CHO BẠN (Phần 2) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

THÔNG ĐIỆP NÀY DÀNH CHO BẠN (Phần 2)

11.10.2007 22:19 - đã xem : 2040

Khoa học và Qur'an
Muhammad, cầu xin bình an cho người, là người không biết chữ. Ông không thể đọc hay viết, và ông lớn lên tại Makka, nơi không hề có trường học. Ông sống cách xa những vòng quay của khoa học và các học giả hồi đó tập trung ở Syria, Alexandria, Athens hay Rome. Hơn thế nữa, những sự kiện khoa học được nhắc đến trong Qur'an còn chưa được biết tới vào thời gian đó, tức là thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Sau khi học và xem xét nguyên bản Qur'an bằng tiếng Ả Rập, Dr. Bucaille đã kinh ngạc:

Tôi không thể tìm thấy dù chỉ một lỗi trong Qur'an. Tôi đã phải dừng lại và tự hỏi: nếu có một người là tác giả của Qur'an thì sao anh ta lại có thể viết ra những sự việc ở thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên mà ngày nay được coi là kiến thức của khoa học hiện đại? Tôi phải thừa nhận dấu hiệu trước mắt tôi: Qur'an không có một phát biểu nào trái với quan điểm khoa học hiện đại. Tôi đã kiểm tra Kinh Cựu ước và Kinh Tân ước và tôi luôn bảo vệ quan điểm khách quan này. Ở Kinh Cựu ước, tôi không phải đi xa hơn chương đầu tiên là Sáng thế ký (Genesis) để tìm ra những gì hoàn toàn trái với khoa học hiện đại. Đó là những sự kiện không thể chối cãi. (Trích trong Bible, Qur'an và khoa học, trang 120)

Dr. Maurice Bucaille đã nghiên cứu nhiều sự kiện khoa học nhắc tới trong Qur'an như quá trình hình thành vũ trụ, thiên văn học, những vương quốc của động vật và thực vật, sự sinh sản của con người và các vấn đề liên quan khác. Chúng tôi sẽ chọn lựa vắn tắt hai trong các vấn đề trên để cho độc giả chú ý tới một trong những mục tiêu của cuốn sách này.

Sự hình thành các tầng Trời và Trái đất

Kiến thức của con người về nguồn gốc vũ trụ rất hạn chế. Các nhà khoa học đã đề nghị một giả thiết và Thuyết tiến hoá tập trung vào một chủ đề: sao băng nguyên thuỷ và kỷ nguyên ban đầu của vật chất và phản vật chất. Theo các học thuyết này, vũ trụ bao gồm chủ yếu là các phần tử tương tác mạnh mẽ. Vật chất và phản vật chất ban đầu cuối cùng bị tiêu diệt lẫn nhau và những phần tử còn tồn tại đã hình thành nên vũ trụ ngày nay (Trích Macropaedia, tập 18, trang 1008, Từ điển bách khoa toàn thư Britannica). Học thuyết này được tin tưởng vì nó phù hợp với quá trình cơ bản của sự phát triển vũ trụ như được mô tả rất đơn giản trong Qur'an. Allah đã ra lệnh cho Thiên sứ Muhammad của Ngài, cầu xin bình an cho người, hỏi những kẻ không có đức tin:

"Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): "Phải chăng các người phủ nhận Đấng đã tạo hoá trái đất trong hai Ngày và dựng những đối thủ ngang vai với Ngài? Đấy là Rabb (Đấng Chủ Tể) của loài người, jinn và tất cả ('Alamin). Và Ngài (Allah) đã đặt nơi đó (trái đất) những quả núi vững chắc, cao hơn mặt đất và ban phúc nơi đó (trái đất) và tính toán lương thực (cho dân cư) của nó nơi đó trong bốn Ngày, đồng đều cho những người hỏi (yêu cầu). Rồi Ngài Istawa (hướng về) bầu trời trong lúc nó là một Dukhan (lớp khói mờ). Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất: "Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận?" Cả hai cùng thưa: "Chúng tôi thuận đến với nhau". Rồi Ngài hoàn tất chúng thành bẩy tầng trời trong hai Ngày và Ngài mặc khải cho mỗi tầng trời công việc của nó. Và TA trang hoàng tầng trời thấp nhất (dunya) với những ngọn đèn (tinh tú) và (cử Thiên Thần) canh giữ nó. Đó là Quyết Định của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri". (Qur'an 41: 9-12)

Và Allah phán:

"Há những kẻ không có lòng tin không thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối thống nhất) trước khi TA chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước. Thế, chúng sẽ không tin hay sao?" (Qur'an 21:30)

Một số người đã hiểu sai câu này để chứng minh thuyết tiến hoá của Đac-uyn. Câu kinh này có nghĩa là Allah đã chọn để phát triển vũ trụ tới trạng thái ngày nay của nó bằng cách làm cho nước tạo thành yếu tố quan trọng của mọi thực thể sống.

Khái niệm xé một đơn vị thành hai hay ba phần hay hơn, và “khói” trên trời được nhắc đến ở đoạn trên khẳng định những gì được coi là dữ kiện khoa học thực sự. Nhà vật lý học và thiên văn học người Anh, ngài James Jeans đã viết:

Chúng ta đã tìm thấy, như Niu-tơn ban đầu đã phỏng đoán, một khối khí hỗn độn có tỷ trọng gần như nhau trải trên một khoảng rất lớn có thể không bền về động học: hạt nhân có xu thế hình thành trong nó, xung quanh nó toàn thể vật chất cuối cùng cô đặc lại. Trên cơ sở học thuyết này, ông đề xuất rằng tất cả các vật thể trên bầu trời bắt nguồn bởi một quá trình vở ra các mảnh.

Chương trình vũ trụ đã giúp kiểm tra tính đồng nhất của các chất hình thành nên mặt trăng, trái đất và các hành tinh khác. Dr. Maurice Bucaille kết luận: "Những tuyên bố như vậy trong Qur'an liên quan đến sự tạo hoá đã cách đây gần 14 thế kỷ dĩ nhiên là không thêm vào một lời giải thích nào của con người.”  

Sự sinh sản của con người

Tính phức tạp của sự sinh sản của con người chỉ được giải mã và hiểu rõ sau khi con người phát minh ra kính hiển vi tức là hàng trăm năm sau cái chết của Muhammad, cầu xin bình an cho người. Nhưng Qur'an chỉ dẫn tất cả các giai đoạn mà phôi thai con người phải trải qua. Như Allah phán:

"Và chắc chắn TA đã tạo con người (Adam) từ một loại đất sét tinh chất. Và TA đã làm cho y (con cháu của Adam) thành một Nutfah (tinh dịch) lưu trữ tại một nơi nghỉ an toàn (tử cung, dạ con). Rồi TA tạo hoá Nutfah (tinh dịch) thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hoá hòn máu đặc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hoá miếng thịt thành xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một tạo vật khác. Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hoá Siêu Việt!". (Qur'an 23: 12-14)

Những quan sát của khoa học hiện đại cho thấy các giai đoạn của sự sinh sản của con người là:

1. Thụ tinh một tế bào trứng xảy ra trong ống dẫn trứng. Tác nhân thụ tinh là tinh trùng của người đàn ông.

2. Sự làm tổ của trứng đã thụ tinh xảy ra tại một điểm chính xác trong cơ quan sinh sản của phụ nữ. Nó đậu lại ở tử cung và nằm trong thân tử cung. Một khi bào thai bắt đầu nhìn thấy được bằng mắt thường, nó giống như một miếng thịt nhỏ. Nó lớn lên trong đó qua các giai đoạn phát triển không ngừng mà ngày nay đã được nhiều người biết đến, dẫn tới cấu trúc của xương, cơ, hệ thần kinh và hệ tuần hoàn và nội tạng…   (Trích trong Bible, Qur'an và khoa học, trang 120)

Dr. Maurice Bucaille đã kết luận chắc chắn như sau:

Trước chúng ta hơn 1000 năm, vào giai đoạn mà các chủ nghĩa quái dị vẫn còn chiếm ưu thế, con người đã có kiến thức về Qur'an. Những lời tuyên bố trong đó thể hiện những sự thật căn bản bằng những thuật ngữ đơn giản mà con người phải mất hàng thế kỷ mới tự mình tìm ra được.

Muhammad là ai?

MuhammadMuhammad, cầu xin bình an cho người, là Vị đưa tin cuối cùng của Allah. Tên ông là Muhammad, con trai của Abdullah, cháu nội của Abdul-Muttalib, cầu xin bình an cho người- dòng dõi xa xưa với Ibrahim, cầu xin bình an cho người. Ông sinh ở Makka năm 570 sau CN. Do ông có uy tín với mọi người nên ông còn có biệt danh là “Người đáng tin cậy”. Khi tròn 40 tuổi, ông được ban sự nghiệp đạo pháp khi Allah, Đấng tối cao, mặc khải cho ông câu kinh Qur'an đầu tiên qua Thiên thần Gabriel, và ra lệnh cho ông thuyết giáo về Tính duy nhất của Allah và cảnh báo con người đừng đi theo thuyết đa thần.

Những kẻ thờ đa thần tại Makka đã chống đối ông và hù doạ rất khắc nghiệt một số rất ít những người theo ông, nhưng điều đó không làm lay chuyển đức tin của ông và không làm mất đi tính kiên định của ông, không thể ngăn cản người dân tiếp tục tin vào lời thuyết giáo của ông.

Cuối cùng, khi phần lớn dân thành phố Madina đi theo Islam, những người muslim ở Makka bỏ chạy tới Madina. Sau đó, Thiên sứ tự di cư tới Madina để thiết lập ở đó quốc gia Islam. Vài năm sau, những kẻ thờ đa thần và đồng minh của chúng đã không chống lại nổi sức mạnh đang lên của người muslim, và qua lòng nhân từ của Thiên sứ Muhammad, cầu xin bình an cho người, Makka đã được giải phóng một cách hoà bình. Sau khi ông mất 30 năm, Islam đã lan rộng trên toàn thế giới thay thế cho hai đế chế hùng mạnh nhất lúc đó là Ba Tư và La Mã.

Islam là gì?

Từ Ả Rập “Islam” có nghĩa là “sự quy phục”, hướng về tín ngưỡng cơ bản, với mệnh lệnh người muslim chịu phục tùng ý muốn của Allah bằng cách tuân theo Luật của Ngài cả trong nội tâm và bề ngoài.

Islam là tôn giáo thiêng liêng được mặc khải sau cùng. Tên Islam, cho vũ trụ này và tồn tại vĩnh viễn, Đức tin của Allah (niềm tin sâu sắc vào tính hiệu lực của niềm tin tôn giáo và thực hành cũng như một cách sống), được Allah lập nên trong cuộc hành hương cuối cùng, Allah phán:

"Ngày nay TA đã hoàn chỉnh tôn giáo của các người cho các người, và hoàn tất Ân Huệ của TA cho các người và đã chọn Islam làm tôn giáo của các ngươi". (Qur'an 5:3)

Islam là đức tin cuối cùng và dành cho tất cả, nay có tới hơn một tỷ tín đồ. Mọi quốc gia trên thế giới đều có ít nhất một cộng đồng người muslim nhỏ. Islam tự nó cho thấy Nó không chỉ là một tôn giáo lan rộng nhất trên thế giới, mà còn có động lực thu hút những người cải đạo mạnh nhất với tỷ lệ nhanh hơn bất cứ khi nào trong vòng 500 năm trở lại đây.

Islam không phải là “tôn giáo” theo nghĩa hẹp được dùng bởi những nhà nhân văn học thế tục ở phương Tây, nhưng nó là một đức tin phổ thông và tồn tại vĩnh viễn đã được biết qua các Thiên sứ truyền đến mọi quốc gia kể từ khi con người mới xuất hiện. Đức tin Islam này nhấn mạnh nhiều vào thuyết đơn thần không nhượng bộ và sự tôn trọng nghiêm ngặt đối với tôn giáo và phương pháp thờ phượng. Nó bắt buộc tuân phục với ý muốn của Allah và thúc giục mọi người tuân theo tấm gương của cuộc đời Muhammad càng nhiều  càng tốt.

Allah, Đấng Tối cao, đã tạo ra vũ trị và những gì trong đó để thể hiện sự thật là Ngài là Duy nhất và chỉ có Ngài là Thượng đế. Ngài đã tạo ra loài người và loàn jinn chỉ để ca tụng Ngài và thờ phượng Ngài.

"Và TA (Allah) tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để chúng thờ phụng TA".  (Qur'an 51:56)

Chúng ta không có quyền lựa chọn phương pháp và cách thức thờ phượng. Allah là Đấng Duy nhất ra lệnh và quy định tất cả hành động thờ phượng và phương tiện để giám sát các hành động này. Vì Islam giải quyết mọi khía cạnh của cuộc sống, tinh thần và vật chất, luật Islam dựa vào một tín ngưỡng, chỉ dẫn cách thờ phượng, và những quy định về các khía cạnh xã hội, kinh tế và chính trị.

Vì Islam là một phương thức hoàn hảo của cuộc sống nên nó bắt buộc phải giữ một chuẩn mực tinh khiết về phẩm chất. Allah phán:

"Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tin cao nhã." (Qur'an 68:4)

Allah đã ca ngợi những đức tính của các thiên sứ của Ngài, cầu mong bình an đến với họ, bằng cách phán: "Và chắc chắn ngươi đã biểu thị  một chuẩn mực đạo đức cao quý".

A'ishah, vợ của Thiên sứ, cầu xin bình an cho bà, khi được hỏi về các phẩm chất của Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, đã nói: “Chuẩn mực đạo đức của người là Qur'an”. Tức là Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, tuân theo Qur'an một cách nghiêm ngặt, bao gồm cả kỷ luật, mệnh lệnh, những điều cấm, và tất cả lời giáo huấn hoàn hảo và đúng đắn của nó. Vì thế, Allah ra lệnh những người có đức tin đi theo tấm gương của Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, như sau:

"Chắc chắn nơi Sứ Giả của Allah các người có được một gương mẫu tốt đẹp nhất..." (Qur'an 33:21)

Islam đòi hỏi những đức tính tốt được thể hiện theo cách tốt đẹp ở mọi hoàn cảnh: cầu xin, chào hỏi, ngồi, ăn, học hành, giảng dạy, thể thao, du lịch, ăn mặc, thăm viếng, ngủ và đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là bà con họ hàng và hàng xóm. Điều lệ cho tất cả lối cư xử được tìm thấy trong cả Qur'an và các câu chuyện về Thiên sứ, cầu xin bình an cho người.

Gia đình trong Islam

Gia đình có một địa vị cao trong Islam. Nó là cốt lõi của xã hội, vì một gia đình mạnh khoẻ nghĩa là một xã hội mạnh khoẻ. Do vậy Allah, Đấng Tối cao, đã ra lệnh rằng phải đối xử với cha mẹ thật hoà nhã và kính trọng:

"Và Rabb (ALlah) của Ngươi (Muhammad) quyết định rằng các ngươi chỉ được thờ phụng một mình Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói tiếng 'uff' vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ xua đuổi hai người (cha mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu nguyên) thưa: "Lạy Rabb của con! Xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của con giống như cha mẹ của con đã thương yêu, chăm sóc con lúc con hãy còn bé." (Qur'an 17: 23-24)

Ngay cạnh hạt nhân và gia đình là bà con họ hàng. Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, nói rằng Allah đã hứa điều tốt cho người đối xử tốt đẹp với họ hàng, và không ban  hồng ân tới những người cắt đứt mối quan hệ với họ hàng.

Các trụ cột của Islam

Thiên sứ của Allah, cầu xin bình an cho người, nói: Islam được dựa trên 5 trụ cột:

1) ShahadShahadaah (lời tuyên bố về đức tin). Nó cũng được gọi là kalimah (từ ngữ), được nói khi một người đi theo Islam. Nó có nghĩa là: “Không có thượng đế nào ngoài Allah, và Muhammad là Thiên sứ của Allah”. Tức là không có cái gì và không ai đáng được tôn thờ ngoại trừ Allah, và Ngài chỉ phải được tôn thờ theo lời giáo huấn của Thiên sứ Muhammad của Ngài, cầu xin bình an cho người.

Abdullah bin Amr thuật lại rằng Thiên sứ của Allah nói:

"Một người đàn ông sẽ được đặt lên cân vào Ngày phán xử cuối cùng, và 99 cuộn giấy được mang tới cho anh ta, mọi cuộn giấy được ghi (khi trải ra) những lỗi lầm và hành động phạm tội mà anh ta đã mắc phải, và chúng được đặt vào một bên đĩa cân. Sau đó một tấm card nhỏ sẽ được mang tới trên đó viết Chứng nhận Đức tin: “Không có thượng đế thực sự trừ Allah và Muhammad là bề tôi và Thiên sứ của Ngài” và được đặt lên đĩa cân bên kia, và nó sẽ nặng hơn những điều xấu mà anh ta làm."

Câu chuyện này nghĩa là nếu một người tuyên xưng chứng nhận đức tin và hoàn thành những điều kiện của nó, Allah sẽ tha thứ những lỗi lầm của anh ta không tính bao nhiêu lỗi mà anh ta đã phạm phải.

Điều kiện để tuyên bố Đức tin

Tuyên bố chứng nhận đức tin là đủ để một người gia nhập Islam. Tuy nhiên, có 7 điều kiện mà ta phải thực hiện trước khi trở thành một người muslim.

Đó là:

Al-ilm (kiến thức), biết cả khái niệm đức tin, như bác bỏ mọi vị thần, lên án thuyết đa thần, khẳng định Tính duy nhất của Allah. Allah - Đấng Tối Cao, gọi Thiên sứ của Ngài, cầu xin bình an cho người, phán: “Bởi thế, nên biết rằng quả thật, không có Thượng đế nào khác duy chỉ có Allah thôi...” (Qur'an, 47:19)

Thiên sứ của Allah, cầu xin bình an cho người, nói:

"Người nào khi chết thừa nhận không có thượng đế thực sự nào ngoài Allah thì chắc chắn sẽ được vào Jannah."

Và ông nói:

Allah sẽ cấm ngọn lửa chạm vào bất cứ ai nhận chứng “Không có thượng đế thực sự ngoài Allah, và Muhammad là Thiên sứ của Ngài”.

Al-Yaqeen (sự chắc chắn): tư tưởng phải vững chắc về ý nghĩa của shahada mà không được hoài nghi. Allah - Đấng tối cao, phán:

"Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ Giả của Ngài rồi không nghi ngờ điều gì…" (Qur'an 49:15)

Allah ca ngợi những người có đức tin như vậy và phán:

“...Họ là những người chân thật” (Qur'an 49:15)

Thiên sứ của Allah, cầu xin bình an cho người, nói:

"Tôi nhận chức rằng không có thượng đế ngoại trừ Allah, và tôi là Thiên sứ của Allah. Không có bề tôi nào gặp Allah với lời nhận chứng này, không có hoài nghi gì, và sẽ đi vào Jannah". (Sahih Muslim).

Al-Ikhlaas (sự thật thà): Allah - Đấng Tối cao, phán: “Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng Allah, triệt để thần phục Ngài một cách chính trực...” (Qur'an 98:5).

Abu Hurairah nói:

Tôi hỏi Thiên sứ của Allah, cầu xin bình an cho người: “Hỡi Thiên sứ của Allah! Ai là người may mắn nhất được hưởng lời cầu nguyện của người vào Ngày phán xử cuối cùng?", Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, nói: “Tôi chắc rằng không ai khác ngoài anh sẽ hỏi câu này, vì tôi nhận thấy được niềm ham mê hadith của anh… Người may mắn nhất được hưởng lời cầu nguyện của tôi là người nói những lời chân thật từ trái tim anh ta”. (Musnad al-Imam Ahmad).

As-Sidhq (Tính trung thành): Allah - Đấng Tối cao phán:

"Và những ai mang Chân lý đến và tin nơi đó thì là những người ngay thẳng và sợ Allah (Muttaqun)" (Qur'an 39:33)

Và Thiên sứ của Allah nói:

"Ai nhận chứng rằng không có thượng đế nào ngoài Allah và Muhammad là Thiên sứ của Allah một cách chân thành từ trái tim mình, Allah sẽ bảo vệ anh ta khỏi rơi vào lửa". (Sahih Muslim)

Al-Mahabbah (Tình yêu và sự tận tuỵ): Allah phán:

"... Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ sẽ yêu thương Ngài..." (Qur'an 5:54)

Thiên sứ của Allah, cầu xin bình an cho người, nói:

"Có 3 phẩm chất mà ai có được thì sẽ nếm được vị ngọt của iman (đức tin): yêu Allah và Thiên sứ của Ngài hơn bất cứ người nào khác, chỉ yêu quý người muslim vì Allah, và kinh sợ việc trở lại kufr (sự bội giáo) giống như kinh sợ bị ném vào lửa". (Sahih al-Bukhary và Muslim).

Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, cũng nói:

"Không ai trong các người sẽ thực sự tin tưởng tới khi anh ta yêu quý tôi hơn so với yêu quý cha, con của mình và toàn nhân loại". (Sahih al-Bukhary và Muslim).

Al-Inqiyaad (Sự tuân phục): bên trong và bên ngoài: Allah, Đấng tối cao phán:

"Và ai đệ nạp dung nhan của mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc Cán (cứu rỗi) vững chắc..." (Qur'an 31:22)

Allah cũng phán:

"Hãy quay về sám hối với Rabb của các người và tuân phục Ngài (trong Islam)..." (Qur'an 39:54)

Al-Qubool (sự chấp nhận): tất cả các điều kiện trên phải được chấp nhận và gắn bó. Nói cách khác, không một điều kiện hay yêu cầu nào của lời nhận chứng về đức tin bị loại bỏ. Allah phán:

"Chúng đúng là những kẻ, khi được nhắc: 'La ilaha ill-Allah' (không có Thượng đế nào khác ngoại trừ Allah), đã tỏ ra ngạo mạn; Và chúng bảo: "Sao! Chúng tôi phải bỏ các thần linh (alihah) của chúng tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?" (Qur'an 37:35-36)

Abu Musa al-Ash'aree kể rằng Thiên sứ, cầu xin bình an cho người, nói:

"Câu chuyện chỉ đạo và kiến thức mà Allah đã ban xuống cho tôi giống như mưa rơi xuống đất. Và một miếng đất đó được tưới nước và làm mọc lên rất nhiều thảo mộc và cỏ cây. Và một miếng đất cằn cỗi. Miếng đất sau giữ nước và bằng cách đó Allah kéo dài lợi ích cho con người: họ uống nước từ đây, tưới và trồng cây. Và một miếng là đất cát, nó không giữ nước và cũng không có thảo mộc mọc lên. Điều này song song với một người nhận tín ngưỡng của Allah và hưởng lợi từ Thông điệp mà Allah đã ban cho tôi, nhờ đó anh ta học và dạy những người khác. Người kia quay đi (khỏi Thông điệp) và từ chối lời dạy của Allah mà Ngài đã ban cho tôi". (Sahih al-Bukhary và Muslim).

2) Salaah (cầu nguyện). SolahMột hành động thờ phượng bao gồm một loạt các động tác và những câu kinh đọc từ Qur'an. Việc thực hiện salah 5 lần mỗi ngày là bắt buộc (fardh) bắt đầu từ tuổi tự biết được phải trái, thường là 10 tuổi. Mỗi đơn vị của salah được gọi là rak'ah (số nhiều là rak'at). Một số lần cầu nguyện được giữ im lặng hoàn toàn hoặc một phần; đó là đọc Fatihah hay surah mở đầu của Qur'an và đoạn Qur'an được chọn mà không được đọc to thành tiếng. Cầu nguyện rõ ràng là trụ cột quan trọng chỉ sau shahadah. Đó là hành động thờ phượng hàng ngày. Năm lần cầu nguyện có thể thực hiện một mình hay thành nhóm, nhưng nếu cầu nguyện thành nhóm thì có imam điều khiển trực tiếp trình tự buổi cầu nguyện. Năm lần cầu nguyện này có azan, hay gọi là thông báo tới giờ lễ nguyện, và kêu gọi muslim tới thánh đường (masjid) để cầu nguyện.

Để thực hiện cầu nguyện, ta phải trong trạng thái sạch sẽ tinh khiết bằng cách làm wudu' hay lễ tẩy rửa. Cầu nguyện phải được cử hành nơi sạch sẽ, quay về qiblah tức hướng về Makka, đây là hướng mà tất cả muslim phải quay mặt theo khi cầu nguyện, đó là hướng biểu hiện trong masjid bằng một mihrab, hay một dấu hình chữ V trên tường của masjid. Các lễ cầu nguyện hàng ngày là:

Hình thức salaah (cầu nguyện)

a. Salatul-Fajr, hay cầu nguyện lúc bình minh, gồm 2 rak'aat bắt buộc, các đoạn trong Qur'an được đọc to. Thời gian thực hiện là từ lúc bình minh cho tới lúc mặt trời mọc.

b. Salat adth-Dhuhr, cầu nguyện buổi trưa; gồm 4 rak'aah bắt buộc và được đọc thầm. Nó được thực hiện sau khi mặt trời đi qua thiên đỉnh tới thời gian của lễ Asr.

c. Salat al-Asr, cầu nguyện buổi xế chiều; gồm 4 rak'aah bắt buộc và được đọc thầm. Nó được thực hiện từ khi bóng của một cái gậy thẳng đứng dài bằng chiều cao của gậy tới khi mặt trời lặn.

d. Salat al-Maghrib, cầu nguyện khi mặt trời lặn, gồm 3 rak'aah bắt buộc, hai rak'aah đầu được đọc to, rak'aah thứ ba được đọc thầm. Lễ cầu nguyện này nên thực hiện ngay sau khi mặt trời lấp dưới đường chân trời tới khi ánh sáng đỏ biến mất, nhưng tốt nhất là thực hiện ngay sau khi mặt trời lặn.

e. Salat al-Isha', hay cầu nguyện ban đêm, gồm 4 rak'aah bắt buộc; hai rak'aah đầu được đọc to, hai rak'aah sau được được đọc thầm. Nó được thực hiện sau khi màn đêm buông xuống tới khi bình minh, nhưng nên thực hiện trước nửa đêm.

Đón xem phần 3

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?"

“Kinh Qur’an đến từ đâu?” là một câu hỏi đánh ngay vào tâm điểm khi nói về một Kinh Sách Thiêng Liêng của người Muslim: Qur’an và Muhammad. Tại sao chúng ta lại chấp nhận lời kể của những người Muslim xung quanh câu chuyện này? Chẳng lẽ chúng ta không có quyền đặt các câu hỏi về nó hay sao?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG NHỮNG TÊN GỌI HOÀN MỸ CỦA ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG...

Al-Latif là một trong những tên gọi hoàn mỹ của Allah, giúp nuôi dưỡng những linh hồn có đức tin kiên định và thừa nhận sự toàn tri và lòng nhân từ của Ngài. Chỉ có Allah là Al-Latif (Đấng Tinh tế) và chỉ có Ngài là Al-Khabir (Đấng Thông Toàn). Chỉ có Allah mới biết quá khứ đen tối của chúng ta và làm thế nào để đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG...

Thiên Sứ Muhammad (saw) là một nhân vật tôn giáo và chính trị có sứ mệnh thống nhất các bộ tộc khác nhau của bán đảo Ả Rập nói riêng và toàn thế giới nói chung theo một tôn giáo của Đấng Vũ trụ và Vạn vật, đó là tôn giáo Islam.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG PHÁI (MAZDHAH) CỦA ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG...

Islam là tôn giáo mà Allah đã chọn làm tôn giáo cho toàn thể nhân loại từ khi Thiên Sứ Muhammad (saw) nhận lãnh sứ mạng cho đến Ngày Tận Thế. Qur’an và Sunnah (Hadith) là hai nền tảng chính của Islam và bộ luật Islam. Có nghĩa là mọi phán quyết giáo lý cho mọi vấn đề của người Muslim đều dựa trên hai nền tảng căn bản chính yếu này.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN ĐẠO SAU THÁNG RAMADAN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN...

Tháng Ramadan là tháng của mọi người chú tâm thực hiện nhiều việc làm Ibadath để mong Allah đoái hoài ban thưởng, hôm nay dù cho tháng Ramadan đã bước qua thì mong rằng chúng ta cần phải quan tâm duy trì những việc làm ngoan đạo đó cho đến cuối đời, InshaAllah.

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO:

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO: "DIỂN GIẢI 5 CÂU KINH PHÁN...

Nhân dịp tháng Ramadan, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giáo luật nhịn chay và những vấn đề liên quan thông qua phần Tafseer (diển giải) ngắn gọn các câu Kinh Qur’an nói về sự nhịn chay. Đó là những câu Kinh của chương Al-Baqarah từ câu 183 đến câu 187.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI VÔ HÌNH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI...

Trên đời này có hai thế giới tồn tại, một là thế giới hữu hình mà con người có thể thấy được, sờ được, nếm được và cảm nhận được mà không một ai phủ nhận ngoại trừ người già lú lẩn hoặc người mất trí.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM"

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến một mình Allah duy nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, tuân thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các giáo luật của Ngài. Và nó là đức tin và đạo luật: đức tin được dựa trên kiến thức đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các giáo luật bắt buộc người bề tôi phải chấp hành.