THÔNG ĐIỆP NÀY DÀNH CHO BẠN (Phần 3 và hết) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

THÔNG ĐIỆP NÀY DÀNH CHO BẠN (Phần 3 và hết)

14.10.2007 08:00 - đã xem : 1759

Bên cạnh 5 lễ cầu nguyện trên, còn có những lễ cầu nguyện tập thể đặc biệt thường thấy. Quan trọng nhất là lễ cầu nguyện tập thể Jum'ah vào ngày thứ Sáu thay thế cho lễ cầu nguyện buổi trưa như thường lệ. Lễ cầu nguyện này được cử hành sau khutbah, bài thuyết giảng của imam. Cũng có những lễ cầu nguyện đặc biệt vào lúc nhật thực hay nguyệt thực.

Một lễ nguyện khác gọi là Salatul-Istisqaa' khi trời hạn, gồm 2 raka'ah cầu mưa. Lễ nguyện này được cộng đồng thực hiện ngoài trời. Janazah, lễ cầu nguyện cho người chết, được những người đưa ma hay bất cứ người nào có mặt ở masjid lúc đó cử hành cho người mới chết. Salatul-Khawf (cầu nguyện do lo sợ) được thực hiện thay thế cho lễ nguyện bình thường nơi chiến trận. Lễ cầu nguyện A-Eedain cho hai đại lễ hàng năm, đầu tiên là al-Fitr, đánh dấu sự kết thúc của tháng nhịn chay Ramadan và al-Adh-ha, lễ hiến tế, đánh dấu sự kết thúc lễ hành hương.

Có một số arkan hay những yêu cầu cơ bản để lễ cầu nguyện được chấp nhận:

1. an-niyyah (định tâm), tức là định trong đầu mình sắp thực hiện lễ cầu nguyện nào.

2. Takbiratul-al-ihram (sự thừa nhận), tức là đọc takbir (nói "Allahu Akbar"), trong khi người cầu nguyện dừng mọi việc lại để cầu nguyện.

3. al-qiyam (đứng), tức là đứng trong tư thế mặt hướng về qiblah (Mecca) và sẳn sàng cầu nguyện.

4. Al - qira'ah (đọc kinh), đọc bài Fatihah (chương đầu tiên của Qur'an) và một số đoạn khác của Qur'an.

5. A-Rukua (cúi), là cúi người để lòng bàn tay tựa vào đầu gối.

6. As-Sujud (phủ phục cúi rạp mình), phủ phục trên hai bàn tay và đầu gối để trán chạm nơi cầu nguyện (nền nhà).

7. At-tasleem (chào), kết thúc lễ cầu nguyện.

8. At-tarteeb (sự sắp xếp), thực hiện toàn bộ các bước trên theo đúng trình tự.

Cầu nguyện là một trong những trụ cột lớn nhất của Islam. Đây là hành động thờ phượng đầu tiên, con người sẽ bị hỏi vào Ngày phán xử cuối cùng. Nếu lễ cầu nguyện của một người muslim được Allah chấp nhận thì những hành vi tốt đẹp khác cũng được chấp nhận.

3) Zakah, nghĩa là "sự làm sạch" bao gồm việc trích một số phần trăm lượng tài sản một người có được trong một năm để giúp đỡ những người muslim để làm trong sạch hay hợp pháp hóa tài sản của một người. Zakah là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của Islam vì chia xẻ với những người kém thuận lợi hơn về phần thưởng nhận được từ Allah. Zakah là tiền thuế hàng năm từ các loại thực phẩm, ngũ cốc, gia súc và tiền giữ được trong một năm đưa cho người muslim nghèo và những nhóm người khác đã ghi rõ. Mức thuế khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản.

4. Sawm (nhịn chay) được thực hiện trong tháng Ramadan (tháng thứ chín của lịch mặt trăng muslim). Ngày đầu tiên của tháng nhịn chay được thông báo trên tất cả các quốc gia muslim khi nhìn thấy vầng trăng mới của tháng Ramadan và kết thúc khi nhìn thấy vầng trăng mới của tháng Shawwal. Tất cả những người muslim có sức khỏe tốt nhịn ăn, uống và quan hệ chăn gối từ lúc bình minh tới khi mặt trời lặn.

Nhịn chay là một hành động thờ phượng có lợi, giúp chúng ta đạt được lòng mộ đạo và tính khiêm tốn và chia xẻ cảm giác của sự mất mát và đói khát trong cộng đồng nên nhân từ hơn. Nhịn chay cũng được khuyến khích vào những dịp khác trong năm.

5. Hajj (hành hương) Hajjtới những nơi thiêng liêng ở vùng Makka, mỗi nơi có nghi lễ đặc biệt riêng và những nghi thức là một chuỗi tỉ mỉ những động tác mang tính tượng trưng cần vài ngày để hoàn tất. Nó được thực hiện vào một thời gian đặc biệt của niên lịch Islam ở al-Masjid al-Haram là masjid thiêng liêng ở Makkah, và ở Mina, Muzdalifah và Arafat, là những nơi kế sát Makkah. Việc hành hương là bắt buộc đối với những người có đủ sức khoẻ và tài chính ít nhất một lần trong đời (tức là người đi hành hương phải có đủ điều kiện cung cấp cho chuyến đi của anh ta và gia đình anh ta trong khi anh ta đi vắng).

Tuy nhiên, Umrah là hành động thờ phượng tự nguyện. Umrah hay sự thăm viếng, liên quan đặc biệt đến trung tâm lăng mộ của al-Masjid al-Haram ở Makkah, có thể được thực hiện vào bất cứ khi nào trong năm. Lễ nghi này xảy ra hoàn toàn trong những khu vực có giới hạn của thánh đường Makkah thiêng liêng. Nó gồm có 7 tawaf hay vòng quanh Ka'bah, tiếp đó là một lễ cầu nguyện 2 raka'ah, uống nước Zamzam và cuối cùng đi bộ giữa các ngọn đồi của Safa và Marwah 7 lần. Những nghi lễ của Hajj được tiến hành trong tháng Shawwal, Dthul-Qi'dah, và chỉ 10 ngày đầu của Dthu-Hijjah. Nó là điều kiện tiên quyết để người hành hương bắt đầu trạng thái ihram ở một điểm nhất định trước khi vào địa phận Makkah. Ihram nhằm bắt đầu quá trình làm Hajj hay Umrah bằng cách quấn một mảnh vải quanh người từ phần ngực trở xuống, và một mảnh khác quấn ở phần trên, trừ phần đầu. Không được mặc quần áo khâu chỉ, tất (vớ) hay giầy. Chỉ đi dép lê hay những  thứ tương tự. Cấm mọi hành vi quan hệ tình dục với vợ, săn bắn và tương tự. Trong những hoàn cảnh bình thường, một khi người muslim trong trạng thái ihram, anh ta không được phá bỏ trạng thái này tới khi anh ta hoàn thành mọi nghi lễ của Hajj hay Umrah. Tuy nhiên nếu người nào không hoàn thành Hajj và Umrah vì lý do sức khoẻ, sợ kẻ thù hay quá nguy hiểm thì anh ta có thể ngưng trạng thái ihram lại và hiến một con cừu, dê hay bò, hay một con lạc đà để đền hay chuộc tội.

Học thuyết của Islam

Iman là đức tin có thể được củng cố bằng việc nghe lời Thượng đế Tối cao Allah và có thể bị suy yếu do những hành động trái lệnh Ngài. Iman có hơn 70 nhánh; nhánh cao nhất là nhận chứng đức tin. Không có Thượng đế nào ngoài Allah, và nhánh thấp nhất là dọn đi vật có hại trên đường.

Islam bao gồm sáu mục cơ bản của đức tin.

1) Tin vào Sự duy nhất của Allah,

Tin vào tính Duy nhất của Allah, Đấng tạo hoá duy nhất mà tất cả vật tạo hoá đều phụ thuộc vào Ngài về phương thức tồn tại. Mọi vật đều cần đến Allah nhưng Ngài không cần cái gì cả. Niềm tin này cũng là tin rằng Allah như Thượng đế duy nhất đáng được thờ phượng và tính độc nhất của Ngài. Ngài không phải là một cơ thể được hình thành. Ngài không giống với bất kỳ vật tạo hoá nào, hay có bất kỳ vật tạo hoá nào giống Ngài. Vũ trụ không chứa đựng Ngài, trái đất và các tầng trời cũng không có mặt Ngài. Ngài có mặt bên trên Ngai vàng Vĩ đại của Ngài theo cách phù hợp với Vẻ uy nghi của Ngài. Mặc dù Ngài ở bên trên Ngai vàng của Ngài và tách khỏi tất cả các vật tạo hoá của Ngài, nhưng thay vào đó Ngài gần gũi với mọi vật thể. Ngài gần với con người hơn mạch tĩnh mạch của anh ta. Allah được biết đến nhờ trí tuệ tồn tại trong những sinh vật chủ yếu của Ngài. Vì thế đối với Islam tội lỗi lớn nhất trong tất cả các tội là shirk, tức là kết hợp đối tác với Allah hay thêm bất kỳ ai hay cái gì, thậm chí là phần nhỏ nhất vào quyền độc lập tối cao của Allah.

2) Tin tưởng vào các thiên thần.

Những vật tạo hoá từ ánh sáng vô tính. Allah đã tạo ra những thiên thần và giao cho thiên thần thực hiện một số nhiệm vụ ngoài việc thờ phụng Ngài. Họ là những bề tôi biết vâng lời của Ngài. "Họ đứng trong nỗi kính sợ Ngài" (Qur'an 32:11). Một số thiên thần được nhắc đến trong Qur'an và những câu chuyện truyền miệng về Thiên sứ như Gabriel - thiên thần đêm đến lời mặc khải thiêng liêng cho các Thiên sứ và Sứ giả, Mika'eel - thiên thần của sự cung cấp, Israfeef - thiên thần của kèn trompet vào ngài Phán xử, thiên thần của cái chết. Ridhwaan - người gác cổng Jannah (nơi có phần thưởng  trong đó những điều vui sướng khác nhau được chuẩn bị trong đó cho những bề tôi biết vâng lời của Allah - người sẽ sống trong đó đời đời. Thiên đàng ở đỉnh của nó), Malik - người canh gác Địa ngục, Raqeeb và Atted - hai thiên thần ghi lại những việc làm và lời nói của con người, Munkar và Nakeer - những  người chất vấn về cái chất, những thiên thần nâng Ngai vàng và những thiên thần khác.

3) Tin tưởng vào Kinh sách của Ngài, đặc biệt là những sách không bị dở dang hay sai lệch vào thời gian mặc khải. Tất cả những Kinh sách trước Qur'an đã bị sửa chữa hay bị xuyên tạc bởi con người của kinh sách, trong khi Qur'an được Allah bảo vệ khỏi sự thay đổi hay sửa chữa. Ngài ban xuống những Kinh sách cho Abraham, Isma'il, Is'haq, Ya'qoob (Jacob) và mười hai con trai của ông, Moses, Jesus và Muhammad, bình an đến với họ. Kinh sách được mặc khải qua thiên thần Jibreel tới các Thiên sứ một cách nối tiếp nhau. Do vậy các Kinh sách thực sự là một và mỗi cuốn Sách nối tiếp nhau khẳng định những cuốn Sách được mặc khải trước nó. Với sự mặc khải kinh Qur'an, tất cả những Kinh sách trước đó đã bị huỷ bỏ và những gì người Do thái và người Thiên chúa giáo có hiện nay không phải là kinh Cựu ước nguyên bản của Musa hay kinh Tân ước của Issa (Jesus) mà sau này đã bị thay đổi bởi bàn tay con người.

4) Tin tưởng vào các Thiên sứ của Ngài - người mà Allah đã chọn vào những thời điểm khác nhau trong số loài người mà được vinh dự là những người trung gian giữa bản thân Ngài và những bề tôi của Ngài. Họ được gửi đến để đem đến những tin tốt lành về phần thưởng dành cho những người làm điều tốt và những cảnh báo những ai làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Đều quan trọng như nhau khi tin tưởng rằng thông tin họ mang tới là đặc trưng và xác thực. Những Thiên sứ làm cho dân chúng hiểu rõ rằng tất cả những gì họ cần biết là cái gì thích hợp trong tôn giáo và trong cuộc sống trần tục, và cho họ biết những hành động thờ phượng cụ thể nhờ đó họ được xếp ở hàng cao nhất vào Đời sau. Allah, Đấng Vinh quang , giúp các Thiên sứ của Ngài bởi những dấu hiệu rõ ràng và bởi những phép mầu nhiệm. Người đầu tiên trong số các Thiên sứ là Adam và cuối cùng là Thiên sứ Muhammad của chúng ta, cầu xin bình an cho họ. Tin tưởng vào các Thiên sứ của Allah cũng có nghĩa là tin rằng họ đáng tin cậy về những gì họ đã mang đến cho con người, và tin rằng họ giữ tránh xa bất cứ cái gì mâu thuẫn với nhiệm vụ của họ đối với Allah. Trong số họ, những người lỗi lạc nhát là Noah, Abraham, Moses, Jesus và Muhammad, cầu mong bình an cho họ. Họ là con người và là bề tôi của Allah. Mọi thiên sứ hay sứ giả trước Muhammad , cầu mong bình an cho họ, được gửi đến cho bộ tộc của riêng họ, nhưng Muhammad, cầu mong bình an cho người, được gửi đến cho toàn thể nhân loại. Allah phán:

"Phúc thay (Allah!) Đấng đã ban Furqan (Qur'an - Tiêu chuẩn phân biệt phước và tội) xuống cho Người Tôi trung (Muhammad) của Ngài để cho Người trở thành một vị Cảnh Cáo cho 'alamin (loài người và jinn)" (Quran, 25:1)

Không ai trong số các thiên sứ và sứ giả của Allah nhận là Thượng đế hay một phần của Thượng đế.

Người muslim chấp nhận tất cả các thiên sứ và sứ giả do Allah cử tới, tuy nhiên họ chấp nhận Jesus không như người Thiên chúa giáo cho rằng người là sự biểu thị Thiêng liêng hay con trai của Chúa, mà tin rằng Jesus là một sứ giả, mặc dù người được sinh ra một cách thần bí từ một người phụ nữ đồng trinh, do đó người được gọi là Jesus con trai của Maryam (Mary).

Mặc dù Jesus rất được tôn trọng trong Islam, nhưng Islam không thừa nhận bất kỳ ý kiến nào mang tính thần thánh của người, hay tin rằng người là con trai của Thượng đế. Điều này hay bất kỳ ý kiến của thuyết ba ngôi về Thượng đế, hay bất kỳ gợi ý nào cho rằng Jesus vì một lý do nào đó là một Thượng đế theo giả thuyết, đã hoàn toàn đi ngược lại Islam. Jesus không bị chết trên cây thánh giá, đúng hơn là có người khác thay thế cho ông. Allah phán:

"... Và chắc chắn họ đã không giết chết Người (Giê-su). Không, Allah đã đưa Người (Giê-su) lên cùng với Ngài. Và Allah Toàn Năng, Rất Mực Sáng suốt" (Qur'an 4:157-158).

5) Tin vào Ngày phán xử cuối cùng, tức là Ngày phục sinh. Allah phán trước một thuật ngữ cho mỗi vật tạo hoá và một thuật ngữ cho cuộc sống trên thế giới này. Allah chắc chắn sẽ dựng người chết dậy từ những nấm mồ. Điểm cuối của thế giới này sẽ được đánh dấu bằng âm thanh của kèn trumpet. Sau đó tiếng kèn Trumpet sẽ lại vang lên và nhân loại sẽ phục sinh vì vậy mọi người sẽ đứng lên trước Rabb của thế giới và bị hỏi về những việc làm của họ trên thế giới này. Allah, Đấng Tối cao đã tạo ra Jannah và đã chuẩn bị nó như một nơi ở muôn đời cho những người mộ đạo của Ngài - người mà được vinh dự nhìn thấy gương mặt Ngài. Ngài cũng tạo ra Hoả ngục cho những kẻ không tin vào Ngài. Vào Ngày phục sinh, phần thưởng và hình phạt được ấn định, những chiếc cân sẽ được đặt ra để cân những công việc của con người và những ai có cân nặng sẽ là những người thành công. Mọi người sẽ được đưa tờ giấy ghi chép của mình. Chiếc cầu bắc qua Địa ngục là có thật, và con người sẽ phải đi qua. Những người mộ đạo sẽ đi qua một cách an toàn, và những kẻ không mộ đạo sẽ bị rơi xuống địa ngục.

6) Tin và al-Qada hay định mệnh, của những kết quả tốt và xấu. Mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của con người được định trước, được xác định và được quy định bởi Allah từ tính bất diệt và mọi điều xảy ra theo những gì được viết cho nó. Allah đã tạo ra mọi thứ một cách cân đối và phù hợp. Việc xác định bản chất mọi vật của Ngài đã xảy ra 50 ngàn năm trước khi Ngài tạo ra các tầng trời và trái đất. Không có điều gì xảy ra hay được định dạng giữa các tầng trời và trái đất ngoài ý thức của Ngài và nằm ngoài mệnh lệnh của Ngài. Nói cách khác, cuộc sống của con người đã được định trước mà cuối cùng không có gì trái ngược với ý muốn của Thượng đế Toàn năng Allah. Tuy nhiên con người có thể tự do ước nguyện vì anh ta có thể chọn lựa và quyết định.

Tuy nhiên tin vào định mệnh thì cần phải tin rằng:

. Kiến thức của Allah chứa đựng mọi thứ và không gì trên trời và dưới đất thoát khỏi kiến thức của Ngài. Allah biết các vật tạo hoá của Ngài trước khi Ngài làm cho chúng được tồn tại. Ngài ấn định lại những điều khoản của chúng, cuộc sống, lời nói, việc làm, hành động, chuyển động, công việc bên trong và bên ngoài của chúng, và những ai trong số họ được ấn định vào Jannah và những ai bị kết tội xuống Hoả ngục.

. và Allah đã quy định trước những gì được tồn tại. Tức là cần tin vào chiếc Bút ghi tất cả những mệnh lệnh thiêng liêng, và tin vào Bản ghi được giữ gìn, trên đó có ghi các quy định.

. rằng ý muốn của Allah có gây ảnh hưởng và khả năng của Ngài là vô tận và bao hàm tất cả. Không thể nghi ngờ, những gì Allah muốn thì sẽ xảy ra và những gì Ngài không muốn thì sẽ không xảy ra, không phải vì không có khả năng mà là do sự sáng suốt vô hạn của Ngài. Không gì làm thất bại khả năng của Allah.

. rằng Allah, Đấng tối cao, là Đấng tạo hoá duy nhất của mọi thứ. Tất cả lời ca ngợi dành cho Ngài. Ngài là Thượng đế duy nhất.

Kết luận

Cor'anLà người học sâu về Qur'an và nghiên cứu rộng rãi nội dung của nó, Dr. Maurice Bucaille đi đến kết luận:

Tôi không thể tìm thấy một sai sót nào trong Qur'an. Tôi phải dừng lại và tự hỏi: nếu một người là tác giả của Qur'an, sao lại có thể viết những sự kiện của thế kỷ thứ Bảy sau CN mà ngày nay vẫn phù hợp với kiến thức khoa học hiện đại? Tuyệt đối không có điều gì phải nghi vấn trong đó: văn bản Qur'an mà chúng ta có ngày nay là văn bản rõ ràng nhất của thời kỳ mà con người có thể giải thích cho sự quan sát này? Theo tôi, không hề có lời giải thích nào cả; không có lý do đặc biệt nào cho việc một người ở bán đảo Ả Rập có thể có những kiến thức khoa học về các chủ đề nhất định đi trước chúng ta 10 thế kỷ khi Vua Dagobert trị vì nước Pháp (629-639 sau CN)?

Tóm lại, nên nhớ rằng Islam không phải là một loạt các lễ nghi giới hạn tới các mục trên, mà nó là một loạt các đạo luật và các lời huấn thị quy định về mọi khía cạnh của cuộc sống con người; từ chiếc nôi cho tới nấm mồ.

Bây giờ bạn đã đọc cuốn sách này và trở nên quen thuộc hơn với những nguyên tắc trung tâm của Islam, bạn tự do lựa chọn. Mọi người đều hướng tới một điểm cuối, nhưng người ta có thể chọn con đường này hay con đường khác. Allah rất nhân từ; Ngài quá xa những cái gì phi lí. Allah phán:

"TA không bao giờ xử phạt cho tới khi TA gửi xuống một Thiên sứ" (Qur'an 17:16)

Từ mối quan tâm của chúng ta, chúng tôi chuẩn bị lời nhắn này cho bạn.

JAMILA chuyển dịch

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “THIÊN KINH QURAN ĐẾN TỪ ĐÂU?"

“Kinh Qur’an đến từ đâu?” là một câu hỏi đánh ngay vào tâm điểm khi nói về một Kinh Sách Thiêng Liêng của người Muslim: Qur’an và Muhammad. Tại sao chúng ta lại chấp nhận lời kể của những người Muslim xung quanh câu chuyện này? Chẳng lẽ chúng ta không có quyền đặt các câu hỏi về nó hay sao?

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG NHỮNG TÊN GỌI HOÀN MỸ CỦA ALLAH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “AL-LATIF (ĐẤNG TINH TẾ) MỘT TRONG...

Al-Latif là một trong những tên gọi hoàn mỹ của Allah, giúp nuôi dưỡng những linh hồn có đức tin kiên định và thừa nhận sự toàn tri và lòng nhân từ của Ngài. Chỉ có Allah là Al-Latif (Đấng Tinh tế) và chỉ có Ngài là Al-Khabir (Đấng Thông Toàn). Chỉ có Allah mới biết quá khứ đen tối của chúng ta và làm thế nào để đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN CỦA THIÊN SỨ MUHAMMAD (SAW)

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ NHỮNG...

Thiên Sứ Muhammad (saw) là một nhân vật tôn giáo và chính trị có sứ mệnh thống nhất các bộ tộc khác nhau của bán đảo Ả Rập nói riêng và toàn thế giới nói chung theo một tôn giáo của Đấng Vũ trụ và Vạn vật, đó là tôn giáo Islam.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG PHÁI (MAZDHAH) CỦA ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NÊN HIỂU CHO ĐÚNG VỀ TRƯỜNG...

Islam là tôn giáo mà Allah đã chọn làm tôn giáo cho toàn thể nhân loại từ khi Thiên Sứ Muhammad (saw) nhận lãnh sứ mạng cho đến Ngày Tận Thế. Qur’an và Sunnah (Hadith) là hai nền tảng chính của Islam và bộ luật Islam. Có nghĩa là mọi phán quyết giáo lý cho mọi vấn đề của người Muslim đều dựa trên hai nền tảng căn bản chính yếu này.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN ĐẠO SAU THÁNG RAMADAN

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “5 ĐIỀU DUY TRÌ VIỆC LÀM NGOAN...

Tháng Ramadan là tháng của mọi người chú tâm thực hiện nhiều việc làm Ibadath để mong Allah đoái hoài ban thưởng, hôm nay dù cho tháng Ramadan đã bước qua thì mong rằng chúng ta cần phải quan tâm duy trì những việc làm ngoan đạo đó cho đến cuối đời, InshaAllah.

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO:

BÀI VIẾT - THUYẾT GIẢNG AUDIO & CLIP VIDEO: "DIỂN GIẢI 5 CÂU KINH PHÁN...

Nhân dịp tháng Ramadan, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại giáo luật nhịn chay và những vấn đề liên quan thông qua phần Tafseer (diển giải) ngắn gọn các câu Kinh Qur’an nói về sự nhịn chay. Đó là những câu Kinh của chương Al-Baqarah từ câu 183 đến câu 187.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI VÔ HÌNH

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: “THƯỞNG VÀ PHẠT CỦA THẾ GIỚI...

Trên đời này có hai thế giới tồn tại, một là thế giới hữu hình mà con người có thể thấy được, sờ được, nếm được và cảm nhận được mà không một ai phủ nhận ngoại trừ người già lú lẩn hoặc người mất trí.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “GIẢNG GIẢI Ý NGHĨA TÔN GIÁO ISLAM"

Islam có nghĩa là thành tâm hướng trọn vẹn tôn giáo đến một mình Allah duy nhất, dâng trọn cả trái tim vì Ngài, tuân thủ, chấp hành mọi mệnh lệnh và các giáo luật của Ngài. Và nó là đức tin và đạo luật: đức tin được dựa trên kiến thức đúng đắn, còn đạo luật là hệ thống các giáo luật bắt buộc người bề tôi phải chấp hành.