USUL AL IMAN 1 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 1 Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

USUL AL IMAN 1 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 1

10.09.2011 02:13 - đã xem : 3354

Usul al-Iman (theo nghĩa đen: nguồn gốc / nguyên tắc cơ bản của pháp luật) là nghiên cứu về nguồn gốc, nguồn và các nguyên tắc khoa học luật pháp Islam. Trong nghĩa hẹp, nó chỉ đơn giản đề cập đến câu hỏi về các nguồn của giáo luật Islam là gì. Nhưng trong một ý nghĩa mở rộng hơn.

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
USUL AL IMAN 17 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 17

USUL AL IMAN 17 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 17

Allah phán: "Không một ai trong các ngươi lại khỏi bị sa xuống (Hỏa Ngục). Và đối với Rabb của Nguơi (Muhamad) đó là một quyết định chắc chắn sẽ phải thực hiện * Rồi ta sẽ cứu những ai sợ và tuân phục Allah và Ta sẽ để cho những kẻ Zalimun (làm điều sai quấy) quì gối trong đó." Suroh Maryam 19: 71-72.

USUL AL IMAN 16 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 16

USUL AL IMAN 16 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 16

Phần thứ hai: Sự bình an hay bị hành hạ trong ngôi mộ (Chương thứ nhứt: Ðức tin vì sự bình an hay bị hành hạ trong ngôi mộ qua sự dẫn chứng của Hadith.-Chương thứ nhì: Sự bình an hay sự hành hạ trong ngôi mộ cả linh hồn lẫn thể xác!!!- Chương thứ ba: Tin tưởng ở hai vị thiên thần "Munkar và Nakir")

USUL AL IMAN 15 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 15

USUL AL IMAN 15 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 15

Những vị Awliya của Allah là những người có đức tin và trung trực nhất, thì cũng có nghĩa là bất cứ những nô lệ trung kiên nào có đầy đức tin nhất sẽ là những vị được danh dự là Awliya của Allah.

USUL AL IMAN 14 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 14

USUL AL IMAN 14 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 14

Đề tài "Căn bản của đức tin 14" gồm có: 1- Dẫn giải về vị Thiên sứ cuối cùng (saw), sau Người không còn sứ giả nào khác xuất hiện. 2- Sự thăng thiên của Nabi Muhammad (saw) là sự thật qua bằng chứng của nó.

USUL AL IMAN 13 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 13

USUL AL IMAN 13 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 13

CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN PHẦN 13 nói về sự đặc biệt của Nabi Muhammad (saw) và bổn phận của cộng đồng Muslim có bổn phận đối với Người. Bởi Allah đã ban nhiều sự ưu đãi rất đặc biệt cho Nabi Muhammad (saw) mà trước đó Ngài chưa có ban ân cho vị thiên sứ nào cả.

USUL AL IMAN 12 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 12

USUL AL IMAN 12 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 12

Sự tin tưởng đến tất cả các vị Sứ Giả của Allah là điều bắt buộc trong những điều kiện bắt buộc của nền tảng căn bản Islam mà người Muslim không thể thiếu được. Trong Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul (saw) đã dẫn chứng rất nhiều về những điều này.

USUL AL IMAN 11 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 11

USUL AL IMAN 11 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 11

Những người dân của Kinh Sách đã đuợc Allah ban xuống trước kia, họ đã thay đổi những lời phán của Allah bằng mọi hình thức, sự thay đổi đó một cách tổng quát trong những Kinh Sách và đặc biệt là Tawrat và Injil đã được trình bày phần nào ở trên, sau đây là bằng chứng về sự biến đổi, xiên xẹo đó.

USUL AL IMAN 10 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 10

USUL AL IMAN 10 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 10

Qua những cuốn Kinh Sách đã được Allah ban xuống, chứng minh đó là một phần đặc tính tuyệt đối cao cả của Allah vì những lời đó là Lời Phán Ngài, không một ai trên thế gian có thể cấu tạo thành câu hay dù tụ hợp lại tất cả những nhà bác học, cũng không thể cấu trúc được một câu như Kinh Qur’an, đó là sự huyền bí mầu nhiệm tuyệt đối của Ngài.