SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 84 - AL INSHIQAQ VÀ KÈM THEO CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

25.05.2015 11:21 - đã xem : 2039

1- Khi bầu trời nứt ra, 2- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 3- Và khi trái đất được trải bằng, 4- Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 5- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 6- Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài (Allah).

7- Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải, 8- Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 9- Và được trở về với gia đình vui vẻ, 10- Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng, 11- Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 12- Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng, 13- Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 14- Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp TA)! 15- Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y;...

BA CLIPS SHEIKH RA'ED ALROUSAN

DẠY ĐỌC SURAH 84 CHUẨN THEO TASJUD QUR'AN

PHẦN I

PHẦN II

PHẦN REVIEW

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 71 - AL-NUH

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 71 - AL-NUH

Alllah phán bảo Nabi Nuh (A) rằng Ngài gửi Người đến với người dân của Người và mệnh lệnh cho Người phải cảnh báo họ về sự trừng phạt của Allah trước khi nó xảy đến với họ. Người  phải nói với họ rằng nếu như họ biết ăn năn hối cải và quay về với Allah , thì sự trừng phạt đó sẽ được hủy bỏ.

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 72 - AL JINN (ĐÂY LÀ BẢN DIỂN GIẢI CỦA SHEIKH IBNU KATHIR)

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 72 - AL JINN (ĐÂY LÀ BẢN DIỂN...

Anh chị em Muslim thân mến, ngày 26 tháng 1 năm 2023 Chanlyislam có đăng bài "Diển giải ngắn gọn Chương 72 Al-Jinn do Usman bin Ibrahim trình bày. Hôm nay cũng là bài diển giải chương 72 Al-Jinn nhưng đây là sự diển giải của Sheikh Ibnu Kathir do Abu Rahman Anas cựu sinh viên UIA - Malaysia chuyển ngữ.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "DIỂN GIẢI (TAFSIR) NGẮN GỌN...

Kinh Qur’an gồm 30 Juz’ (tức 30 phần) và 114 Surah (tức chương), và chương Al-Jinn mang số thứ tự 72 thuộc Juz’ 29 và nó bao gồm tổng cộng 28 câu.  Đây là một Surah Makkiyah, đã được mặc khải xuống cho Thiên Sứ của Allah (saw) ở Makkah Al-Mukarramah trong những năm trước cuộc Hijrah.

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 73 - AL MUZZAMMIL - NGƯỜI CUỐN MÌNH TRONG ÁO

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 73 - AL MUZZAMMIL - NGƯỜI CUỐN...

1.- Hỡi người thu mình trong áo choàng. 2.- Hãy đứng dậy (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 3.- Phân nửa đêm hay ngắn hơn một tí, 4.- Hoặc lâu hơn một tí. Và hãy thư thả đọc rõ Qur'an. 5.- Quả thật, TA (Allah) sẽ sớm truyền cho Ngươi Lời phán nghiêm trọng. 6.- Thật vậy, thức dậy ban đêm (để cầu nguyện) làm cho ấn tượng sâu sắc và lời nói thẳng thắn; 7.- Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê; 8.- Nhưng hãy nhắc nhở đại danh của Rabb (Allah) của Ngươi và hiến mình cho Ngài. 

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 74 - AL MUDATHTHIR

(TAFSIR) DIỂN GIẢI CHƯƠNG KINH QURAN SỐ 74 - AL MUDATHTHIR

1 - Hỡi người đắp chăn! (Thiên sứ Muhammad) 2 - Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 3 - Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 4 - Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! 5 - Và hãy tránh xa tượng thần; 6 - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 7 - Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 8 - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 9 - Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 10 - Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin;

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 75

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 75 "AL QIYAMAH" (SỰ PHỤC SINH)

1.- TA thề bằng Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thề bằng linh hồn tự trách...  Như đã được giải thích ở những chương trước, nếu những điều gì hay lời nói được chấp nhận và tin cậy thì người nói không cần thiết phải dùng đến lời Thề để xác minh sự nghi ngờ của đối tượng... 

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 76 "AL INSAN" VÀ KÈM THEO 2 CLIPS VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 76 "AL INSAN" VÀ...

Allah phán rằng Ngài làm cho con người hiện hữu sau khi con người đã từng là một tạo vật không đáng giá gì cả, do sự yếu kém và thấp hèn của con người như Ngài đã phán trong thiên kinh Qur'an: "Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một cái gì đáng nói đến hay sau?"

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 77 - AL MURSALAT VÀ KÈM THEO CLIP VIDEO DẠY CÁCH ĐỌC CHUẨN THEO TASJ'UD QUR'AN

SỰ DIỂN GIẢI (TAFSIR QUR'AN) SURAH 77 - AL MURSALAT VÀ KÈM THEO...

Imam Al-Bukhari (r.a) ghi chép lại từ ông `Abdullah (R) rằng ông Ibn Mas`ud (R) đã nói như sau: “Trong lúc chúng tôi đang ở cùng với Thiên sứ của Allah trong một hang núi tại Mina thì وَالْمُرْسَلَـتِ﴾ - Thề bởi (các luồng gió) được phái đi, ﴿ được mặc khải cho Người. Trong lúc Người (saw) đang xướng đọc nó thì ta cũng nhân cơ hội đó học lại nó từ miệng của Người (saw).