CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN NGƯỜI CHẾT Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN NGƯỜI CHẾT

05.01.2008 01:00 - đã xem : 14295

Salah Janazah là sự hành lễ tập thể cho người chết, là một trong những việc làm "Fardu Kifayah", nếu trong một cộng đồng Muslim (nơi đang sinh sống) có một người qua đời thì ít nhất phải có một người trong số cộng đồng đó đứng ra đãm nhiệm việc mai táng thi hài theo thể thức Islam thì những người còn lại không có tội.

Ngược lại, nếu trong tập thể đó không một ai đứng ra lo cho việc mai táng thi hài thì tất cả đều mang chung tội.

Ý kiến bạn đọc
Asiyah Binti Omar | 2016-10-24 11:59:02 | alysamsidah@yahoo.com
Thank you so much for solah Janazah that's so helpful
Các bài viết khác
BÀI VIẾT: "GIÁO LÝ VỀ VIỆC TANG LỄ CỦA NGƯỜI MUSLIM" VÀ CLIPS VIDEO: "CÁCH THỨC TẮM LIỆM - HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN CẤT THI HÀI MUSLIM"

BÀI VIẾT: "GIÁO LÝ VỀ VIỆC TANG LỄ CỦA NGƯỜI MUSLIM"...

Tất cả tạo vật của Allah có sinh thì có tử, trong giáo luật Islam khi một đứa trẻ mới sinh ra thì Cha Mẹ có bổn phận phải thi hành những giáo điều như (Azan và đọc Iqomah vào hai lổ tai phải và trái của đứa trẻ khi mới chào đời, và làm Atiqah cho đứa trẻ sau 7 ngày sinh...). Ngược lại, đến khi một linh hồn đã mãn hạn phần thì bắt buộc những người Muslim (trong làng) phải có bổn phận lo việc mai táng cho thi hài đó, bởi đây là điều bắt buộc "Fardu Kifayah" của tôn giáo Islam...

CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN NGƯỜI CHẾT

CÁCH THỨC HÀNH LỄ SOLAH JANAZAH VÀ CHÔN NGƯỜI CHẾT

Salah Janazah là sự hành lễ tập thể cho người chết, là một trong những việc làm "Fardu Kifayah", nếu trong một cộng đồng Muslim (nơi đang sinh sống) có một người qua đời thì ít nhất phải có một người trong số cộng đồng đó đứng ra đãm nhiệm việc mai táng thi hài theo thể thức Islam thì những người còn lại không có tội.

CÁCH THỨC TẮM RỬA THI HÀI (MAYYID)

CÁCH THỨC TẮM RỬA THI HÀI (MAYYID)

Allah phán: «Làm sao các người có thể phủ nhận Allah? Trong lúc thấy các người đã chết, Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho các người chết, rồi sẽ dựng các người sống dậy, rồi các người sẽ trở về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử).» S.2 : A.28